English version of this page

Nasjoner og det nasjonale i ulike diskurser (avsluttet)

Globaliseringen og senmoderniteten ga opphav til det postnasjonale; men ulike nasjonale sosiale formasjoner og nasjonalismer vedvarer. De synes å gjenoppstå i nye former eller å fortsette sin eksistens under dekke av kosmopolitisme. Eventuelt blir de konstruert som patriotisme i visse diskurser.

Om prosjektet

Det sentrale i dette prosjektet er en komparativ studie av ulike aspekter ved det nasjonale, på tvers av diskurser. Noen sentrale aspekter ved "nasjonen" og "det nasjonale" blir diskursivt konstruert og dekonstruert (f.eks. diskurs om nasjonalt språk og diskurs om studier av nasjonal kultur).

Realiseringen, synligheten og betydningen av reproduksjoner av det nasjonale varierer fra land til land. Vi undersøker disse forskjellene ved å konsentrere oss om ulike områder:

  • massemedier
  • litteratur
  • akademiske tekster
  • offentlige diskusjoner
  • diskurs blant politiske eliter

Vi tar også med den refleksive og selvrefleksive dimensjonen i dette prosjektet: Ikke bare ser vi på “det nasjonale”, men også på hvordan man diskursivt gir seg i kast med dette forskningsmålet og studerer det (f.eks. ved universiteter).

Underemnene i prosjektet inkluderer, men er ikke begrenset til:

  • nasjonal diskurs innen humanistiske fag,
  • språk og det nasjonale,
  • diskurser som etablerer eller bryter ned nasjonale språk,
  • nasjonale narrativer i offentlige diskusjoner om europeisk integrasjon og utvidelse av EU,
  • forholdet mellom det nasjonale og det miljømessige, spesielt i diskurser knyttet til region- og byplanlegging.

 

 

Publisert 2. des. 2016 09:58 - Sist endret 22. sep. 2019 13:56

Kontakt

Prosjektleder

Ljiljana Saric

ljiljana.saric@ilos.uio.no
22858270