John Ødemark

Bilde av John Ødemark
English version of this page
Telefon +47 22844869
Rom 418 PAM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse IKOS P. A. Munchs hus 3. og 4. etasje
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Faglige kompetanseområder

 • kulturanalysens kunnskapshistorie
 • kulturhistoriens og kulturanalysens teori og metode
 • relativisme og kulturoversettelse
 • kulturmøter
 • natur/kultur
 • kultursemiotikk og teksthistorie: skrift, tale og bilde
 • Amerika i tidlig moderne kultur- og historieforståelse
 • Vico
 • magi, hekseprosesser og demonologi
 • Amazonas

Bakgrunn

 • Ph.D. i kulturhistorie.
 • Førstelektor i kulturhistorie fra 2010.
 • Stipendiat i kulturhistorie fra 2005. Universitetslektor i kulturhistorie og exfac kultur og samfunn fra 2003 til 2005. Vitenskapelig assistent ved kulturarvprosjektet/IKS fra 2002 til 2005.

Nettverk

Emneord: Kulturhistorie, Kulturstudier, Kulturarv, Natur og det naturlige, Latin-Amerika, Heksetro og trolldom, Folklore og folkeminne

Publikasjoner

 • Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Larsen, Marie Hamilton; Henriksen, Gina F.; Engebretsen, Eivind; Ødemark, John; Stenehjem, Aud-Eldrid; Reisæter, Anna Varberg; Nordlie, Arve & Wahl, Astrid Klopstad (2021). Intervening on health literacy by knowledge translation processes in kidney transplantation: A feasibility study. Journal of Renal Care.  ISSN 1755-6678.  s 1- 9 . doi: 10.1111/jorc.12379 Vis sammendrag
 • Ødemark, John; Henrichsen, Gina Fraas & Engebretsen, Eivind (2021). Knowledge Translation, In Susan Sebnem & Eva Spišiaková (ed.),  The Routledge Handbook of Translation and Health.  Routledge.  ISBN 9781138335349.  Kapittel 9.
 • Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Larsen, Marie Hamilton; Engebretsen, Eivind; Ødemark, John; Eriksen, Anne & Wahl, Astrid Klopstad (2020). Processes of knowing in the translation of a health communication intervention for dialysis patients awaiting kidney transplantation. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  s 1- 7 . doi: 10.1016/j.pec.2020.09.009
 • Engebretsen, Eivind; Henrichsen, Gina Fraas & Ødemark, John (2020). Towards a translational medical humanities: introducing the cultural crossings of care. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X. . doi: doi: 10.1136/medhum-2019-011751 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haldar, Marit; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2020). Helseprioriteringer i endring. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  37(3) . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2020-03-04
 • Laugerud, Henning & Ødemark, John (2020). ‘Superstition’ in the Reformation Polemics of England and Denmark-Norway - and the Emergence of Folklore and Popular Religion., In Henning Laugerud; Salvador Ryan & James Kelly (ed.),  Northern European Reformations. Transnational Perspectives.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-54457-7.  Chapter 14.  s 347 - 375
 • Kristeva, Julia; Moro, Marie Rose; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2019). The cultural crossings of care: A call for translational medical humanities, In Alan Bleakley (ed.),  Routledge Handbook of the Medical Humanities.  Routledge.  ISBN 9781351241779.  Chapter 2.
 • Ødemark, John (2019). Global idehistorie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ødemark, John (2019). Touchstones for Sustainable Development: Indigenous Peoples and the Anthropology of Sustainability in Our Common Future. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research.  ISSN 2000-1525.  11, s 1- 26 . doi: 10.3384/cu.2000.1525.191217b Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ødemark, John (2018). Andres undergang og vår egen: Om oversettelsen av en eskatologisk fortelling fra Amazonas, I: Peter Bjerregaard & Kyrre Kverndokk (red.),  Kollaps. På randen av fremtiden..  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282654234.  11.  s 135 - 148
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2018). Expansions, In Yves Gambier & Lieven D'Hulst (ed.),  A History of Modern Translation Knowledge.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027200990.  Chapter 1.8.  s 85 - 90 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Engebretsen, Eivind; Sandset, Tony Joakim & Ødemark, John (2017). Expanding the knowledge translation metaphor. Health Research Policy and Systems.  ISSN 1478-4505. . doi: 10.1186/s12961-017-0184-x Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kristeva, Julia; Moro, Marie Rose; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2017). Cultural crossings of care: An appeal to the medical humanities. Medical Humanities.  ISSN 1468-215X.  44(1), s 55- 58 . doi: 10.1136/medhum-2017-011263 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ødemark, John (2017). Djevelbesettelsen i Køge og ånden fra Thisted: bokhistorie, kulturelle skript og virkelighetsforståelse, I: John Ødemark & Bente Lavold (red.),  Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400-1700: tekst, visualitet og materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7965-347-9.  nr.11.  s 71 - 109 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ødemark, John (2017). Inscribing Possession – Køge Huskors and Other Tales of Demonic Possession across Genres and Cultural Fields in Denmark-Norway (1647-1716). Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.  47
 • Ødemark, John (2017). Interkulturell og global idehistorie, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  kapittel 11.  s 185 - 206
 • Ødemark, John (2017). Preaching with Pictures, Transforming Memories Catechisms and Images as Contact Zones in Sixteenth Century New Spain. Studies in Christian Mission.  ISSN 0924-9389.  s 331- 368 . doi: 10.1163/9789004353060_012
 • Ødemark, John (2017). Timing Indigenous Culture and Religion: Tales of Conversation and Ecological Salvation from the Amazon. Brill Handbooks on Contemporary Religion.  ISSN 1874-6691. . doi: 10.1163/9789004346710_009
 • Ødemark, John (2017). What is Cultural Translation?. Translator.  ISSN 1355-6509. . doi: 10.1080/13556509.2018.1411033
 • Ødemark, John (2016). Andres natur i vår kultur Om å oversette og overse kulturvitenskaplig kunnskapshistorie i kulturteori og økopolitiske allianser i Xingú. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (2), s 67- 82 Vis sammendrag
 • Ødemark, John (2016). Globale kulturoversettelser, ontologiske vendinger og mytiske metoder – refleksjoner rundt Den globale samtalen og kulturoversettelsens muligheter. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (2), s 7- 47 Vis sammendrag
 • Ødemark, John (2015). Avatar in the Amazon - narratives of cultural conversion and environmental salvation between cultural theory and popular culture. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research.  ISSN 2000-1525.  7(3), s 455- 478 . doi: 10.3384/cu.2000.1525.1572455
 • Ødemark, John & Resløkken, Åmund Norum (2015). I korndemonens bilde – antropologisk erkjennelse, materialitet og temporalitet i utstillingen av «gammel folketro» på Norsk folkemuseum (1938). Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  14(2), s 62- 86
 • Ødemark, John (2014). Cultural difference and development in the mirror of witchcraft : the cultural policy of display at Steilneset Memorial. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift.  ISSN 1403-3216.  (2), s 187- 209
 • Ødemark, John (2014). Jørgen Moe og folkeeventyrets krysskulturelle fundament, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  kapittel.  s 69 - 82
 • Ødemark, John (2012). Gud, djevelen og detaljens kulturelle sammenheng - om Lorenzo Pignoria, tidlig moderne mytografi og den sammenliknende religionsvitenskapens forhistorie. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (2), s 32- 74
 • Ødemark, John (2012). Narrating Magic, Re-visioning Historiography - On Stephen A. Mitchell’s Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  s 139- 152
 • Ødemark, John (2011). Ammestuend tale. "Overtro" og "fabel" i Pontoppidans "Feiekost" og folkloristikkens forhistorie. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter.  ISSN 0332-6217.  s 11- 51
 • Ødemark, John (2011). Genealogies and Analogies of 'Culture' in the History of Cultural Translation - on Boturini's Translation of Tlaloc and Vico in Idea of a New General History of Northern America. Bulletin of Latin American Research.  ISSN 0261-3050.  30, s 38- 55 . doi: 10.1111/j.1470-9856.2010.00482.x
 • Ødemark, John (2011). ”Gigantenes kult” – Vico, White og de historiske fakta bak den første fiksjon. Fortid.  ISSN 1504-1913.  8(2), s 42- 49
 • Ødemark, John (2010). ”Nonne omnia puluis et favella sunt – om likpreken, døds- og erindringskultur i Danmark-Norge (1536-1736”, I: Arne Bugge Amundsen & Henning Laugerud (red.),  Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-998339-0-5.  6.  s 145 - 169
 • Ødemark, John (2010). Timing memories, spacing time : the art of memory and the denial of coevalness in Vico's Scienza Nuova. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  66, s 89- 115
 • Ødemark, John (2008). "Convivir con la cultura de aquellos naturales - frelse, fiksjon og misjonæretnografi fra Mexico i kulturforståelsens historie. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1/2), s 3- 31
 • Ødemark, John (2007). "De ville". Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (1)
 • Ødemark, John (2007). Skrift, tale og simulering av andres sansning om kulturoversettelsens teori og praksis i den sansekulturelle vendingen. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  6(4), s 25- 46
 • Hodne, Bjarne & Ødemark, John (2005). Kulturarvens grenser. Kulturarv som samlende og splittende fenomen, I: Bjarne Hodne; Peter Aronsson; Birgitta Skarin Frykman & John Ødemark (red.),  Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv.  Arkipelag.  ISBN 91-85838-69-1.  kapittel 1.
 • Ødemark, John (2005). Roma - begrepsrom og minneplasser (redaktør). Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (1-2)
 • Ødemark, John (2005). Roma minnes Egypts visdom - Athanasius Kircher og obelisken på Pizza della Minerva. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (1-2), s 87- 113
 • Ødemark, John Terje (2004). Making the Paintings of the Ancestors SpeakThe Father of Anthropology and the Translation of Mesoamerican Cultural Heritage in Miguel León-Portilla and Francisco Javier Clavijero. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  60, s 61- 105
 • Ødemark, John Terje (2003). Mellom kulturens bokstav og kulturens ånd - spansk misjonæretnografi fra Ny Spania og den kulturelle toleransens paradokser. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  2(2), s 5- 26
 • Ødemark, John Terje (2003). Between God and the Devil. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  s 260- 266
 • Ødemark, John (2000). Introduksjon til Hayden White: Historiens troper og fortellinger. Vagant.  ISSN 0802-0736.  (1), s 67- 68
 • Ødemark, John Terje (2000). Den nye kulturhistorien - mellom antropologisk og estetisk kultur. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  (2), s 23- 58
 • Ødemark, John (1999). Kulturpoetikk og estetisk kultur � Stepehen Greenblatt og David Lloyd. Vagant.  ISSN 0802-0736.  (3), s 80- 81

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Ødemark, John (2021). ORIGIN MYTHS FROM THE CULTURAL HISTORICAL ARCHIVE OF THE ANTHROPOCENE: VICO, BURNET, AND THE TIME OF THE DELUGE, In Kyrre Kverndokk; Marit Ruge Bjærke & Anne Eriksen (ed.),  Climate Change Temporalities. Explorations in Vernacular, Popular and Scientific Discourse.  Routledge.  ISBN 978-0-367-47960-2.  10.  s 158 - 176
 • Kverndokk, Kyrre; Ødemark, John & Bjærke, Marit Ruge (2019). Tidens natur.
 • Laugerud, Henning & Ødemark, John (2019). SUPERSTITION IN THE REFORMATION POLEMICS OF ENGLAND AND DENMARK-NORWAY – AND THE EMERGENCE OF FOLKLORE AND POPULAR RELIGION.
 • Ødemark, John (2019). Kulturell eksemplaritet og temporalitet - om Amazonas og klimaendringer.
 • Ødemark, John (2019). The Humanities and the Environmental Crisis..
 • Engebretsen, Eivind & Ødemark, John (2018). Closing lecture.
 • Engebretsen, Eivind & Ødemark, John (2018). Cultural crossings of care (opening lecture).
 • Ødemark, John (2018). Mellom Guds mor og kulturens far – visuelle paradigmer i tidlig moderne etnografi og kulturforståelsens genealogi..
 • Ødemark, John (2018). Om prosjektet 'Bodies in Translation'.
 • Ødemark, John; Engebretsen, Eivind; Kristeva, Julia & Moro, Marie Rose (2018). Medisinen og menneskevitenskapene. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2018/10/medisinen-og-menneskevitenskapene?utm_source=Morgenbladets+ukesnyhetsbrev&utm_campaign=ec9a907ee3-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_30_08_08&utm_medium=email&utm_term=0_9d304fba02-ec9a907ee3-55509229
 • Ødemark, John (2017). “Mistranslating Bodies, Constructing Cultures – Translation between Cultural and Ontological Turns”.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2017). Translating Translation - Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Ødemark, John (2016). Andres natur i vår kultur. Om å oversette og overse kulturvitenskapelig kunnskapshistorie i kulturteori og økopolitiske allianser i Xingu.
 • Ødemark, John (2016). Mistranslating Bodies, Constructing Cultures.
 • Ødemark, John (2016). The Translation and Media Archaeology of an Indigenous Eschatology.
 • Ødemark, John (2016). “The day our people die out the sky will collapse” – Print Culture and Textual Demarcations in Brazilian Indigenism and Environmentalism.
 • Ødemark, John (2016). Traces of Folkloristics in Global Indigenism and Environmentalism.
 • Ødemark, John (2016). Å oversette meningen med livet – språk, kultur og medisin i oversettelsen av mindfulness.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2016). Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2016). Extensions of Translation & Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Ødemark, John (2015). Andres guder, våre djevler – kultur- og historieforståelse i tidlig moderne mytografi. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (3)
 • Ødemark, John (2015). Antonio Cornejo Polar, Writing in the Air: Heterogeneity and the Persistence of Oral Tradition in Andean Literatures. Cultural History.  ISSN 2045-290X.  4(1), s 109- 110
 • Ødemark, John (2015). Avatar in the Amazon; Ethno-politics, Popular Culture and the Informants Voice.
 • Ødemark, John (2015). Djevelbesettelsene i Køge og Thisted – bokhistorie og virkelighetsforståelse.
 • Ødemark, John (2015). Erindringskultur og bilder i tidlig moderne antropologi.
 • Ødemark, John (2015). Ikonoklasme, idolatri og erindring i møtet med Amerika.
 • Ødemark, John (2015). Narrativ samtidighet og usamtidighet.
 • Ødemark, John (2015). Om Oviedo og tidlig moderne kulturmøter.
 • Ødemark, John (2015). Om kulturhistorie og den nye kulturhistorien.
 • Ødemark, John (2015). On trolldomsmonumentet i Vadø.
 • Ødemark, John (2015). Trolldomsprosesser og tidlig moderne demonologi.
 • Ødemark, John (2015). Å oversette meningen med livet – språk, kultur og vitenskap i oversettelsen av mindfulness.
 • Ødemark, John (2015). Å utstille trolldom - historie- og kulturforståelse i lys av trolldomsmonumentet i Vardø.
 • Ødemark, John (2014). Cross-Cultural Refractions - On Idolatry and Iconography in the History of Ethnography.
 • Ødemark, John (2014). Kulturoversettelse og kunnskapstranslasjon i kultur- og medisinhistorie.
 • Ødemark, John (2014). Om Oral Tales from Anthropological Localities. Folklore and the Epistemology of Comparative Culture Ressearch.
 • Ødemark, John (2014). Steilneset som kulturanalytisk trollspeil - kulturforskjell og kulturanalytiske fagtradisjoner.
 • Ødemark, John (2014). Amazonian Semiospheres - Translating Cultures, Saving Nature/s.
 • Ødemark, John (2014). "Rydninger i jungelen" - visuell og verbal sporavhengighet i fremstillingen av natur og kultur i Amazonas.
 • Ødemark, John (2013). Converging apocalypsis - Indigenous Cultures in the Amazon, the Nature of Culture and the Destiny of Humanity.
 • Ødemark, John (2013). Early Modern Cultural Encounters - Perspectives and Approaches.
 • Ødemark, John (2013). Folkloristikken, folkeeventyret og den nye kulturhistorien - om ASK kulturhistorisk tidsskrift. Folkeminner. Medlemsblad for Norsk folkeminnelag.  (60), s 57- 59
 • Ødemark, John (2013). Kulturstudier - aktuelle utfordringer og perspektiver.
 • Ødemark, John (2013). "Superstitio - Overtroens forvandlinger" som kulturanalytisk prosjekt.
 • Ødemark, John (2013). Superstition and the Construction of Religious and Cultural Difference.
 • Ødemark, John (2013). Symbolical mobilization of “Indigenous” cultures and ritual practices in the Amazon – and the destiny of humanity. Vis sammendrag
 • Ødemark, John & Sandset, Tony (2013). Fra informantens kulturhistorie.
 • Ødemark, John (2012). Om Benjamin Christensens film “Hëxan-Witchcraft through the Ages”.
 • Ødemark, John (2012). Om oversettelsen av guder og myter i tidlig moderne mytografi.
 • Ødemark, John (2012). Overgangen til demokrati i Brasil etter millitærstyret (1964-1985).
 • Ødemark, John (2012). Superstion and Demonology in Early Modern Cultural Encounters – the Case of New Spain.
 • Ødemark, John (2012). Translating Gods, Dividing Worlds – Lorenzo Pignoria and the Gods of the Indies.
 • Ødemark, John (2012). Trolldomsmonumenter og trolldomsforskning ved historiens grenser.
 • Ødemark, John (2011). Guder som analytisk kategori i tidlig moderne mytografi.
 • Ødemark, John (2011). “Inkvisitoren som antropolog” – om demonologi, magi og tidlig moderne etnografi i Andrés de Olmos’ Tratado de hechicerías y sortilegios.
 • Ødemark, John (2011). "Magi, besettelse og demonologi i tidlig moderne tid".
 • Ødemark, John (2011). Om Benjamin Christensens film “Hëxan-Witchcraft through the Ages”.
 • Ødemark, John (2011). Om KULH 1492 – Bruk av Wiki på Kulturhistorie.
 • Ødemark, John (2011). Om KULH 1492 – Bruk av Wiki på Kulturhistorie.
 • Ødemark, John (2011). Om «Superstitio» og trolldom.
 • Ødemark, John (2011). The Art of Memory in the History of Cultural Investigation - The Case of Diego Valadés’ Rhetorica Christiana (1579).
 • Ødemark, John (2011). Translating Gods, Dividing Worlds – Lorenzo Pignoriaand the Mythical Worlds of the Indies.
 • Ødemark, John (2010). Eksempel og fortelling i Jørgen Moes innledning til Norske folkeeventyr.
 • Ødemark, John (2010). ”The reformation of death culture and its genres”.
 • Ødemark, John (2010). Translating Tlaloc, Accommodating Vico. Lorenzo Boturini and the Semiotic Character of Cultural Otherness. A Study in the History and Theory of Cultural Translation. Vis sammendrag
 • Eriksen, Anne & Ødemark, John (2008). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  7(4)
 • Ødemark, John (2008). Norsk folkeminnesamling - og dens forhistorie.
 • Ødemark, John (2008). Om Pontoppidan og “fabelen”.
 • Ødemark, John (2007). Boturini, Vico and the fathers of “culture”.
 • Ødemark, John (2007). Fabler, estetikk og kulturens naturhistorie.
 • Ødemark, John (2007). Skrift, tekst og tale i den ”sansekulturelle vendingen” – en oversettelseskritikk.
 • Ødemark, John (2007). The common sense of hieroglyphs – aspects of the Europeanreception of Mesoamerican script.
 • Ødemark, John (2006). Om oppdagelsen av Amerika - og av ”den sanne” Homer.
 • Ødemark, John (2006). Postkolonial kritikk av kulturbegrepet.
 • Ødemark, John (2004). Obelisken på Santa Maria sopra Minerva og assimileringen av ”andres” skrift.
 • Ødemark, John (2004). Om begrepet kulturarv.
 • Ødemark, John (2003). Clavijero og den meksikanske skriften.
 • Ødemark, John (2003). Innledende essay, I: John Terje Ødemark (red.),  Popol Vuh.  Den norske bokklubben.  ISBN 82-525-5187-4.  Innledende essay.
 • Ødemark, John (2003). Kultarvens grenser.
 • Ødemark, John (2003). Om Misjonæretnografi i Ny Spania.
 • Ødemark, John (2003). Sahagúns demonology and ethnography.
 • Ødemark, John (2002). Om Carlo Ginzburg. Vagant.  ISSN 0802-0736.  (4)
 • Ødemark, John (2002). "Udi bierget forflyttet (uvidende hvorledes)" � "Fabelakter" fra den norske rettshistorien. Vagant.  ISSN 0802-0736.  (4)
 • Ødemark, John (2002). Om etnografisk allegori.
 • Ødemark, John (2002). Om oversettelsen av meksikanske ”malerier”.
 • Ødemark, John (2001). "Michel de Certeau" - kulturteoretisk takt og populærkulturelle kunster i The Practice of Everyday Life. Folk.  (35 og 36)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 17. des. 2019 17:08