John Ødemark

Bilde av John Ødemark
English version of this page
Telefon +47 22844869
Rom 418 PAM
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse IKOS P. A. Munchs hus 3. og 4. etasje
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • kulturanalysens kunnskapshistorie
 • kulturhistoriens og kulturanalysens teori og metode
 • relativisme og kulturoversettelse
 • kulturmøter
 • natur/kultur
 • kultursemiotikk og teksthistorie: skrift, tale og bilde
 • Amerika i tidlig moderne kultur- og historieforståelse
 • Vico
 • magi, hekseprosesser og demonologi
 • Amazonas

Bakgrunn

 • Ph.D. i kulturhistorie.
 • Førstelektor i kulturhistorie fra 2010.
 • Stipendiat i kulturhistorie fra 2005. Universitetslektor i kulturhistorie og exfac kultur og samfunn fra 2003 til 2005. Vitenskapelig assistent ved kulturarvprosjektet/IKS fra 2002 til 2005.

Nettverk

Emneord: Kulturhistorie, Kulturstudier, Kulturarv, Natur og det naturlige, Latin-Amerika, Heksetro og trolldom, Folklore og folkeminne

Publikasjoner

 • Resløkken, Åmund Norum; Henrichsen, Gina Fraas & Ødemark, John (2022). "Once Upon a Time" Fairytales and the Translation of Mindfulness in Whereever you go, There You Are. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 52, s. 132–144.
 • Wahl, Astrid Klopstad; Andersen, Marit Helen; Ødemark, John; Reisæter, Anna Varberg; Urstad, Kristin Hjorthaug & Engebretsen, Eivind (2022). The importance of shared meaning-making for sustainable knowledge translation and health literacy. Journal of Evaluation In Clinical Practice. ISSN 1356-1294. doi: 10.1111/jep.13690. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2022). Challenging medical knowledge translation: convergence and divergence of translation across epistemic and cultural boundaries. Humanities & Social Sciences Communications. ISSN 2662-9992. 9(71). doi: 10.1057/s41599-022-01088-6.
 • Ødemark, John (2021). The Oicotype and the Cultural Stuff of Identity. Cultural and Disciplinary Borders in Ethnologica Scandinavica (ca. 1973-2017) . Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 51, s. 7–19. Fulltekst i vitenarkiv
 • Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Larsen, Marie Hamilton; Henrichsen, Gina Fraas; Engebretsen, Eivind & Ødemark, John [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2021). Intervening on health literacy by knowledge translation processes in kidney transplantation: A feasibility study. Journal of Renal Care. ISSN 1755-6678. s. 1–9. doi: 10.1111/jorc.12379. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødemark, John (2021). Origin myths from the cultural historical archive of the Anthropocene: Vico, Burnet and the time of the deluge . I Kverndokk, Kyrre; Bjærke, Marit Ruge & Eriksen, Anne (Red.), Climate Change Temporalities. Explorations in Vernacular, Popular and Scientific Discourse. Routledge. ISSN 978-0-367-47960-2. s. 158–176.
 • Ødemark, John; Henrichsen, Gina Fraas & Engebretsen, Eivind (2021). Knowledge Translation. I Sebnem, Susan & Spišiaková, Eva (Red.), The Routledge Handbook of Translation and Health. Routledge. ISSN 9781138335349. doi: https%3A/books.google.no/books?hl=no&lr&id=MLEjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA149&ots=ozbsxC0kuG&sig=3rWxkxi7jp5Ql4CC_QSbytrwIA4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
 • Andersen, Marit Helen; Urstad, Kristin Hjorthaug; Larsen, Marie Hamilton; Engebretsen, Eivind; Ødemark, John & Eriksen, Anne [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Processes of knowing in the translation of a health communication intervention for dialysis patients awaiting kidney transplantation. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. s. 1–7. doi: 10.1016/j.pec.2020.09.009.
 • Haldar, Marit; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2020). Helseprioriteringer i endring. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 37(3). doi: 10.18261/issn.1504-3053-2020-03-04.
 • Laugerud, Henning & Ødemark, John (2020). ‘Superstition’ in the Reformation Polemics of England and Denmark-Norway - and the Emergence of Folklore and Popular Religion. I Laugerud, Henning; Ryan, Salvador & Kelly, James (Red.), Northern European Reformations. Transnational Perspectives. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-54457-7. s. 347–375. doi: 10.1007/978-3-030-54458-4.
 • Engebretsen, Eivind; Henrichsen, Gina Fraas & Ødemark, John (2020). Towards a translational medical humanities: introducing the cultural crossings of care. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. doi: 10.1136/medhum-2019-011751. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødemark, John (2019). Touchstones for Sustainable Development: Indigenous Peoples and the Anthropology of Sustainability in Our Common Future . Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. ISSN 2000-1525. 11(3-4), s. 369–393. doi: 10.3384/cu.2000.1525.191217b. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødemark, John (2019). Global idehistorie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kristeva, Julia; Moro, Marie Rose; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2019). The cultural crossings of care: A call for translational medical humanities. I Bleakley, Alan (Red.), Routledge Handbook of the Medical Humanities. Routledge. ISSN 9781351241779. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781351241779.
 • Ødemark, John (2018). Andres undergang og vår egen: Om oversettelsen av en eskatologisk fortelling fra Amazonas. I Bjerregaard, Peter & Kverndokk, Kyrre (Red.), Kollaps. På randen av fremtiden.. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282654234. s. 135–148.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2018). Expansions. I Gambier, Yves & D'Hulst, Lieven (Red.), A History of Modern Translation Knowledge. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027200990. s. 85–90. doi: https%3A/doi.org/10.1075/btl.142.09ode. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødemark, John (2017). What is Cultural Translation? Translator. ISSN 1355-6509. doi: 10.1080/13556509.2018.1411033.
 • Ødemark, John (2017). Djevelbesettelsen i Køge og ånden fra Thisted: bokhistorie, kulturelle skript og virkelighetsforståelse. I Ødemark, John & Lavold, Bente (Red.), Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400-1700: tekst, visualitet og materialitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7965-347-9. s. 71–109. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kristeva, Julia; Moro, Marie Rose; Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2017). Cultural crossings of care: An appeal to the medical humanities. Medical Humanities. ISSN 1468-215X. 44(1), s. 55–58. doi: 10.1136/medhum-2017-011263. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødemark, John (2017). Interkulturell og global idehistorie. I Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. s. 185–206.
 • Ødemark, John (2017). Preaching with Pictures, Transforming Memories Catechisms and Images as Contact Zones in Sixteenth Century New Spain . Studies in Christian Mission. ISSN 0924-9389. s. 331–368. doi: 10.1163/9789004353060_012.
 • Ødemark, John (2017). Inscribing Possession – Køge Huskors and Other Tales of Demonic Possession across Genres and Cultural Fields in Denmark-Norway (1647-1716). Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 47.
 • Engebretsen, Eivind; Sandset, Tony Joakim & Ødemark, John (2017). Expanding the knowledge translation metaphor. Health Research Policy and Systems. ISSN 1478-4505. doi: 10.1186/s12961-017-0184-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødemark, John (2017). Timing Indigenous Culture and Religion: Tales of Conversation and Ecological Salvation from the Amazon. Brill Handbooks on Contemporary Religion. ISSN 1874-6691. doi: 10.1163/9789004346710_009.
 • Ødemark, John (2016). Globale kulturoversettelser, ontologiske vendinger og mytiske metoder – refleksjoner rundt Den globale samtalen og kulturoversettelsens muligheter. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. s. 7–47.
 • Ødemark, John (2016). Andres natur i vår kultur Om å oversette og overse kulturvitenskaplig kunnskapshistorie i kulturteori og økopolitiske allianser i Xingú. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 67–82.
 • Ødemark, John & Resløkken, Åmund Norum (2015). I korndemonens bilde – antropologisk erkjennelse, materialitet og temporalitet i utstillingen av «gammel folketro» på Norsk folkemuseum (1938). Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 14(2), s. 62–86.
 • Ødemark, John (2014). Jørgen Moe og folkeeventyrets krysskulturelle fundament. I Esborg, Line & Johannsen, Dirk (Red.), "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-772-5. s. 69–82.
 • Ødemark, John (2014). Cultural difference and development in the mirror of witchcraft : the cultural policy of display at Steilneset Memorial. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. ISSN 1403-3216. s. 187–209.
 • Ødemark, John (2012). Narrating Magic, Re-visioning Historiography - On Stephen A. Mitchell’s Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. s. 139–152.
 • Ødemark, John (2012). Gud, djevelen og detaljens kulturelle sammenheng - om Lorenzo Pignoria, tidlig moderne mytografi og den sammenliknende religionsvitenskapens forhistorie. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. s. 32–74.
 • Ødemark, John (2011). ”Gigantenes kult” – Vico, White og de historiske fakta bak den første fiksjon. Fortid. ISSN 1504-1913. 8(2), s. 42–49.
 • Ødemark, John (2011). Ammestuend tale. "Overtro" og "fabel" i Pontoppidans "Feiekost" og folkloristikkens forhistorie. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B, Skrifter. ISSN 0332-6217. s. 11–51.
 • Ødemark, John (2011). Genealogies and Analogies of 'Culture' in the History of Cultural Translation - on Boturini's Translation of Tlaloc and Vico in Idea of a New General History of Northern America. Bulletin of Latin American Research. ISSN 0261-3050. 30, s. 38–55. doi: 10.1111/j.1470-9856.2010.00482.x.
 • Ødemark, John (2010). ”Nonne omnia puluis et favella sunt – om likpreken, døds- og erindringskultur i Danmark-Norge (1536-1736”. I Amundsen, Arne Bugge & Laugerud, Henning (Red.), Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. Unipub forlag. ISSN 978-82-998339-0-5. s. 145–169.
 • Ødemark, John (2010). Timing memories, spacing time : the art of memory and the denial of coevalness in Vico's Scienza Nuova. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 66, s. 89–115.
 • Ødemark, John (2008). "Convivir con la cultura de aquellos naturales - frelse, fiksjon og misjonæretnografi fra Mexico i kulturforståelsens historie. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. s. 3–31.
 • Ødemark, John (2007). Skrift, tale og simulering av andres sansning om kulturoversettelsens teori og praksis i den sansekulturelle vendingen. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 6(4), s. 25–46.
 • Ødemark, John (2007). "De ville". Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473.
 • Hodne, Bjarne & Ødemark, John (2005). Kulturarvens grenser. Kulturarv som samlende og splittende fenomen. I Hodne, Bjarne; Aronsson, Peter; Frykman, Birgitta Skarin & Ødemark, John (Red.), Kulturarvens gränser. Komparative perspektiv. Arkipelag. ISSN 91-85838-69-1.
 • Ødemark, John (2005). Roma minnes Egypts visdom - Athanasius Kircher og obelisken på Pizza della Minerva. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 87–113.
 • Ødemark, John (2005). Roma - begrepsrom og minneplasser (redaktør). Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473.
 • Ødemark, John Terje (2004). Making the Paintings of the Ancestors SpeakThe Father of Anthropology and the Translation of Mesoamerican Cultural Heritage in Miguel León-Portilla and Francisco Javier Clavijero. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 60, s. 61–105.
 • Ødemark, John Terje (2003). Between God and the Devil. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. s. 260–266.
 • Ødemark, John Terje (2003). Mellom kulturens bokstav og kulturens ånd - spansk misjonæretnografi fra Ny Spania og den kulturelle toleransens paradokser. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 2(2), s. 5–26.
 • Ødemark, John (2000). Introduksjon til Hayden White: Historiens troper og fortellinger. Vagant. ISSN 0802-0736. s. 67–68.
 • Ødemark, John Terje (2000). Den nye kulturhistorien - mellom antropologisk og estetisk kultur. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. s. 23–58.
 • Ødemark, John (1999). Kulturpoetikk og estetisk kultur � Stepehen Greenblatt og David Lloyd. Vagant. ISSN 0802-0736. s. 80–81.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Kverndokk, Kyrre; Ødemark, John & Bjærke, Marit Ruge (2019). Tidens natur.
 • Laugerud, Henning & Ødemark, John (2019). SUPERSTITION IN THE REFORMATION POLEMICS OF ENGLAND AND DENMARK-NORWAY – AND THE EMERGENCE OF FOLKLORE AND POPULAR RELIGION.
 • Ødemark, John (2019). The Humanities and the Environmental Crisis. .
 • Ødemark, John (2019). Kulturell eksemplaritet og temporalitet - om Amazonas og klimaendringer.
 • Engebretsen, Eivind & Ødemark, John (2018). Closing lecture.
 • Engebretsen, Eivind & Ødemark, John (2018). Cultural crossings of care (opening lecture).
 • Ødemark, John; Engebretsen, Eivind; Kristeva, Julia & Moro, Marie Rose (2018). Medisinen og menneskevitenskapene. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Ødemark, John (2018). Mellom Guds mor og kulturens far – visuelle paradigmer i tidlig moderne etnografi og kulturforståelsens genealogi.
 • Ødemark, John (2018). Om prosjektet 'Bodies in Translation'.
 • Ødemark, John (2017). “Mistranslating Bodies, Constructing Cultures – Translation between Cultural and Ontological Turns”.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2017). Translating Translation - Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Ødemark, John (2016). Andres natur i vår kultur. Om å oversette og overse kulturvitenskapelig kunnskapshistorie i kulturteori og økopolitiske allianser i Xingu.
 • Ødemark, John (2016). Å oversette meningen med livet – språk, kultur og medisin i oversettelsen av mindfulness.
 • Ødemark, John (2016). Mistranslating Bodies, Constructing Cultures.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2016). Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Ødemark, John (2016). “The day our people die out the sky will collapse” – Print Culture and Textual Demarcations in Brazilian Indigenism and Environmentalism .
 • Ødemark, John (2016). Traces of Folkloristics in Global Indigenism and Environmentalism.
 • Ødemark, John & Engebretsen, Eivind (2016). Extensions of Translation & Expanding the Knowledge Translation Metaphor.
 • Ødemark, John (2016). The Translation and Media Archaeology of an Indigenous Eschatology.
 • Ødemark, John (2015). Å oversette meningen med livet – språk, kultur og vitenskap i oversettelsen av mindfulness.
 • Ødemark, John (2015). Andres guder, våre djevler – kultur- og historieforståelse i tidlig moderne mytografi. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur. ISSN 0806-8623.
 • Ødemark, John (2015). Trolldomsprosesser og tidlig moderne demonologi.
 • Ødemark, John (2015). Om kulturhistorie og den nye kulturhistorien.
 • Ødemark, John (2015). On trolldomsmonumentet i Vadø.
 • Ødemark, John (2015). Narrativ samtidighet og usamtidighet.
 • Ødemark, John (2015). Om Oviedo og tidlig moderne kulturmøter.
 • Ødemark, John (2015). Avatar in the Amazon; Ethno-politics, Popular Culture and the Informants Voice.
 • Ødemark, John (2015). Ikonoklasme, idolatri og erindring i møtet med Amerika.
 • Ødemark, John (2015). Å utstille trolldom - historie- og kulturforståelse i lys av trolldomsmonumentet i Vardø.
 • Ødemark, John (2015). Erindringskultur og bilder i tidlig moderne antropologi.
 • Ødemark, John (2015). Djevelbesettelsene i Køge og Thisted – bokhistorie og virkelighetsforståelse.
 • Ødemark, John (2014). Kulturoversettelse og kunnskapstranslasjon i kultur- og medisinhistorie.
 • Ødemark, John (2014). Om Oral Tales from Anthropological Localities. Folklore and the Epistemology of Comparative Culture Ressearch.
 • Ødemark, John (2014). Steilneset som kulturanalytisk trollspeil - kulturforskjell og kulturanalytiske fagtradisjoner.
 • Ødemark, John (2014). Cross-Cultural Refractions - On Idolatry and Iconography in the History of Ethnography.
 • Ødemark, John (2014). Amazonian Semiospheres - Translating Cultures, Saving Nature/s.
 • Ødemark, John (2014). "Rydninger i jungelen" - visuell og verbal sporavhengighet i fremstillingen av natur og kultur i Amazonas.
 • Ødemark, John (2013). "Superstitio - Overtroens forvandlinger" som kulturanalytisk prosjekt.
 • Ødemark, John (2013). Symbolical mobilization of “Indigenous” cultures and ritual practices in the Amazon – and the destiny of humanity.
 • Ødemark, John (2013). Converging apocalypsis - Indigenous Cultures in the Amazon, the Nature of Culture and the Destiny of Humanity.
 • Ødemark, John (2013). Kulturstudier - aktuelle utfordringer og perspektiver.
 • Ødemark, John (2013). Folkloristikken, folkeeventyret og den nye kulturhistorien - om ASK kulturhistorisk tidsskrift. Folkeminner. Medlemsblad for Norsk folkeminnelag. s. 57–59.
 • Ødemark, John (2013). Early Modern Cultural Encounters - Perspectives and Approaches.
 • Ødemark, John & Sandset, Tony (2013). Fra informantens kulturhistorie.
 • Ødemark, John (2012). Om oversettelsen av guder og myter i tidlig moderne mytografi.
 • Ødemark, John (2012). Superstion and Demonology in Early Modern Cultural Encounters – the Case of New Spain.
 • Ødemark, John (2012). Om Benjamin Christensens film “Hëxan-Witchcraft through the Ages”.
 • Ødemark, John (2012). Trolldomsmonumenter og trolldomsforskning ved historiens grenser.
 • Ødemark, John (2012). Translating Gods, Dividing Worlds – Lorenzo Pignoria and the Gods of the Indies.
 • Ødemark, John (2012). Overgangen til demokrati i Brasil etter millitærstyret (1964-1985).
 • Ødemark, John (2011). Om Benjamin Christensens film “Hëxan-Witchcraft through the Ages”.
 • Ødemark, John (2011). “Inkvisitoren som antropolog” – om demonologi, magi og tidlig moderne etnografi i Andrés de Olmos’ Tratado de hechicerías y sortilegios.
 • Ødemark, John (2011). Om KULH 1492 – Bruk av Wiki på Kulturhistorie.
 • Ødemark, John (2011). Om KULH 1492 – Bruk av Wiki på Kulturhistorie.
 • Ødemark, John (2011). "Magi, besettelse og demonologi i tidlig moderne tid".
 • Ødemark, John (2011). Om «Superstitio» og trolldom.
 • Ødemark, John (2011). The Art of Memory in the History of Cultural Investigation - The Case of Diego Valadés’ Rhetorica Christiana (1579).
 • Ødemark, John (2011). Translating Gods, Dividing Worlds – Lorenzo Pignoriaand the Mythical Worlds of the Indies.
 • Ødemark, John (2011). Guder som analytisk kategori i tidlig moderne mytografi.
 • Ødemark, John (2010). Eksempel og fortelling i Jørgen Moes innledning til Norske folkeeventyr.
 • Ødemark, John (2010). ”The reformation of death culture and its genres”.
 • Ødemark, John (2008). Norsk folkeminnesamling - og dens forhistorie.
 • Ødemark, John (2008). Om Pontoppidan og “fabelen”.
 • Eriksen, Anne & Ødemark, John (2008). Redaksjonelt. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 7(4).
 • Ødemark, John (2007). Fabler, estetikk og kulturens naturhistorie.
 • Ødemark, John (2007). Skrift, tekst og tale i den ”sansekulturelle vendingen” – en oversettelseskritikk.
 • Ødemark, John (2007). The common sense of hieroglyphs – aspects of the Europeanreception of Mesoamerican script.
 • Ødemark, John (2007). Boturini, Vico and the fathers of “culture”.
 • Ødemark, John (2006). Postkolonial kritikk av kulturbegrepet.
 • Ødemark, John (2006). Om oppdagelsen av Amerika - og av ”den sanne” Homer.
 • Ødemark, John (2004). Om begrepet kulturarv.
 • Ødemark, John (2004). Obelisken på Santa Maria sopra Minerva og assimileringen av ”andres” skrift.
 • Ødemark, John (2003). Innledende essay. I Ødemark, John Terje (Red.), Popol Vuh. Den norske bokklubben. ISSN 82-525-5187-4.
 • Ødemark, John (2003). Clavijero og den meksikanske skriften.
 • Ødemark, John (2003). Sahagúns demonology and ethnography.
 • Ødemark, John (2003). Kultarvens grenser.
 • Ødemark, John (2003). Om Misjonæretnografi i Ny Spania.
 • Ødemark, John (2002). Om etnografisk allegori.
 • Ødemark, John (2002). Om oversettelsen av meksikanske ”malerier”.
 • Ødemark, John (2002). Om Carlo Ginzburg. Vagant. ISSN 0802-0736.
 • Ødemark, John (2002). "Udi bierget forflyttet (uvidende hvorledes)" � "Fabelakter" fra den norske rettshistorien. Vagant. ISSN 0802-0736.
 • Ødemark, John (2001). "Michel de Certeau" - kulturteoretisk takt og populærkulturelle kunster i The Practice of Everyday Life. Folk.
 • Ødemark, John (2010). Translating Tlaloc, Accommodating Vico. Lorenzo Boturini and the Semiotic Character of Cultural Otherness. A Study in the History and Theory of Cultural Translation. 07-gruppen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 17. des. 2019 17:08