English version of this page

Den oversatte kroppen: Vitenskap, kunnskap og bærekraft i kulturoversettelse

I dette prosjektet fokuserer vi på oversettelser mellom kulturer og kunnskapsformer som involverer menneskekroppen og bærekraftig helse – og som slik også involverer oversettelser mellom natur- og kulturkunnskap. 

En gammel tegning av en familie med mor, far og barn.

Illustrasjon fra Jean de Léry. «Histoire d'un voyage fait en la terre de Brésil» (1578). Wikimedia Commons.

Om prosjektet

Oversettelse blir ofte sett på som et rent språklig fenomen, som en overføring av mening fra ett språk til et annet. I kulturvitenskap og vitenskapshistorie har man imidlertid også lenge tematisert forståelse mellom kulturer og vitenskapelige paradigmer som oversettelse.

«Oversettelse» har i senere tid blitt et viktig begrep i medisin. Her refererer «kunnskapstranslasjon» (knowledge translation) til forskning som ønsker å gjøre veien fra grunnforskning til den praktiske anvendelsen av vitenskap kort.

Ny kunnskap om kulturelle aspekter ved kunnskapstranslasjon er særlig relevant i en situasjon hvor medisinske møter også er kulturmøter.

I dette prosjektet fokuserer vi på oversettelser mellom kulturer og kunnskapsformer som involverer menneskekroppen og bærekraftig helse.  

Vi undersøker  

  • natur-kulturdistinksjonens tidlige moderne historie
  • kryss-kulturelle debatter om kropp, sjel og kosmologi i møte med amerikanske urfolk
  • oversettelse av mindfulness og sjamanisme til vestlig ekspert- og populærmedisin
  • begreper om planetarisk helse knyttet til Amazonas

Prosjektbeskrivelse på engelsk (pdf)

Finansiering

Norges forskningsråd. Kontrakt nr. 315928.

Samarbeid

SHE - Centre for Sustainable Healthcare Education.

Varighet

08.01.2021 - 07.31.2025.

Publisert 24. juni 2021 13:20 - Sist endret 1. juli 2022 13:10