Åmund Norum Resløkken

Bilde av Åmund Norum Resløkken
English version of this page
Telefon +47 22844070
Mobiltelefon 40068751
Rom 424
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Postdoc-prosjekt

Jeg er postdoktor på HEI: Heritage Experience Initiative, tilknyttet arbeidsgruppa Digital kulturarv. I mitt postdoc prosjekt forsker jeg på bruken av digitale verktøy for å fortelle, formidle og fremme kulturarv. Jeg skal spesielt se på hvordan digitale verktøy brukes som en del av satsningen på vikinger og vikingtid i Vestfold og hvordan disse verktøyene påvirker formidlingen av vikinger og vikingtid som kulturarv.

Prosjektet har som siktemål å se hvordan ulike aktører og grupper forteller kulturarv og de mulighetene multimediale digitale verktøy gir for å fortelle kulturarv på nye måter. Med prosjektet håper jeg å gi et bidrag til bedre å forstå hvordan kulturarv benyttes i vårt samfunn og hvordan det påvirker vårt syn på, og bruk av, fortiden i nåtiden.  

Faglige interesser

Digital kulturarv, Kulturarv, Kulturhistorisk forskningshistorie, Kulturteori og kildemateriale, Historiografi, Folketro, trolldom, Svartebøker.

Bakgrunn

Mastergrad i kulturhistorie ved UiO med oppgaven " Da Lucifers lenke ble Åsamøyens bånd: om endring av forståelsen av magiske kunster fra bruk til forskningsobjekt, sett gjennom en svartebok fra Jeløya (NFS M.M. 106 I)"

I mitt PhD prosjekt undersøkte jeg konstruksjonen av forskningsobjekter ment for kulturhistorisk forskning. Prosjektet var en analyse av spørrelisteserien Ord og sed, som ble utgitt som årlige tidsskrift fra 1934 til 1947. Spørrelistene hadde som formål å samle informasjon om norsk folketradisjon og de ord, fortellinger, gjenstander og praksiser som ble ansett for å være en del av den. Jeg undersøkte hvordan Ord og sed spørrelistenes tekster formidler forståelsen av folketradisjon. Spesielt var jeg opptatt av hvordan tekstene konstruerer objektiviserte elementer av ulike gjenstander, praksiser, ord og fortellinger, slik at de kunne inngå som elementer i en enhetlig «folketradisjon».

 

 

 

 

Emneord: Digital Kulturarv, Kulturarv, Kulturhistorie, Kulturteori, Folklore og folkeminne, Folkloristikkens historie

Publikasjoner

 • Resløkken, Åmund Norum; Henrichsen, Gina Fraas & Ødemark, John (2022). "Once Upon a Time" Fairytales and the Translation of Mindfulness in Whereever you go, There You Are. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 52, s. 132–144.
 • Resløkken, Åmund Norum (2021). The Soul of the Arctic: David Cranz's Account of the Religion or Superstitions of the Greenlanders and its Impact on Nineteenth-Century Descriptions of Religion in Greenland . I Jensz, Felicity & Petterson, Christina (Red.), Legacies of David Cranz's 'Historie von Grönland' (1765). Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-63997-6. s. 185–205. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-63998_9.
 • Resløkken, Åmund Norum (2020). ‘Djevelens finger’ – en forbannelses iscenesettelse på Hamar. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 19(2), s. 67–86. Fulltekst i vitenarkiv
 • Resløkken, Åmund Norum (2020). Crystallized Belief. Objects of Tradition in Folklife Research in the Inter-War Years . Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 50, s. 5–20. Fulltekst i vitenarkiv
 • Resløkken, Åmund Norum (2018). Capturing the Christmas goat: The collection of folk customs in three questionnaires in the early twentieth century. I Harvilahti, Lauri; Kjus, Audun; O'Carroll, Clíona; Österlund-Pötzsch, Susanne; Skott, Fredrik & Treija, Rita (Red.), Visions and Traditions. Knowledge Prodution and Tradition Archives. Academia Scientiarum Fennica. ISSN 978-951-41-1126-6. s. 101–121.
 • Resløkken, Åmund Norum (2018). Troen på folketro. Perspektiver fra ANT i folkloristisk forskning. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 17(2), s. 27–43. Fulltekst i vitenarkiv
 • Resløkken, Åmund Norum (2016). En litteraturoversikt over den tidlige skandinaviske herrnhutismen. I Wachenfeldt, Per von & Ahlberger, Christer (Red.), Den glömda kyrkan; om Herrnhutismen i Skandinavien. Artos & Norma bokförlag. ISSN 978-91-7580-796-6. s. 163–181.
 • Ødemark, John & Resløkken, Åmund Norum (2015). I korndemonens bilde – antropologisk erkjennelse, materialitet og temporalitet i utstillingen av «gammel folketro» på Norsk folkemuseum (1938). Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 14(2), s. 62–86.
 • Resløkken, Åmund Norum (2014). «Svarteboka» – En ældgammel skreven bog fra det 13. aarhundrede. Forhandlinger om opprinnelse og forfatterskap. I Esborg, Line & Johannsen, Dirk (Red.), "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-772-5. s. 197–206.

Se alle arbeider i Cristin

 • Resløkken, Åmund Norum (2020). Bokmelding: Ane Ohrvik 2018. Medicine, Magic and Art in Early Modern Norway. Conceptualizing Knowledge. London: Palgrave Macmillan. 302s. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 19(1), s. 138–141.
 • Resløkken, Åmund Norum (2019). Djevelens finger, eller å stille ut en forbannelse, Fra kaupang til bygd 2019. Hedmarkens gjenstandskultur. Anno museum, avdeling Domkirkeodden. ISSN 978-82-91326-32-0. s. 104–119.
 • Resløkken, Åmund Norum (2013). "Den gloende jernring og helvides aander"; Johan Brunsmands tolkning av preternaturlige fenomener. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 72–77.
 • Resløkken, Åmund Norum (2018). "Ein lut av det nære levande livet". Tradisjon, tradisjonselementer og tradisjonsforskere. En studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1947. Oslo 07 Media. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. jan. 2015 09:12 - Sist endret 25. aug. 2022 07:41