Dyr som ting og dyr som tegn (avsluttet)

Prosjektet, med undertittelen Standardisering og synliggjøring  av dyr, er opptatt av hvordan dyr har blitt fremstilt i tekst og bilder de siste 400 årene - som trofeer og på museer.

Villsvin.

Wild boar tableau mounted by Paolo Savi 1824.

Foto: Copyright: Museo di Storia Naturale e del Territorio, Università di Pisa

Om prosjektet

Prosjektet undersøker relasjoner mellom natur, kultur og estetikk ved å se på estetiske transformasjoner av dyr til ting og tegn. Med kultur- og vitenskapshistorie som utgangspunkt undersøkes hvordan kunnskap og viten blir påvirket av kulturelle ideer, normer og verdier gjennom kunst og dagligliv.

Mål

Prosjektets hovedmål er å undersøke estetiske transformasjoner av dyr til ting og tegn og å påvise relasjoner mellom natur, kultur og estetikk.

Fem delprosjektet med bakgrunn i kulturhistorie og vitenskapshistorie vil belyse hvordan dyr inngår i estetiseringsprosesser i vitenskapen så vel som i hverdagslivet. De vil også peke på konflikter knyttet til omformingen av dyr til estetiserende objekter og kulturelle representasjoner.

Det er særlig viktig å problematisere hvordan estetisering av dyr legger føringer for hvordan dyr blir sett, som kultur eller natur, og hvordan dette påvirker dyrenes verdsetting, historisk og i dag. Undersøkelsen omfatter utvalgte estetiske praksiser og transformasjoner av dyr i perioden 1600-200.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd gjennom KULVER-programmet.

 

Publisert 23. mars 2010 21:07 - Sist endret 5. apr. 2020 22:12