Liv Emma Thorsen

Professor emerita

Bakgrunn

Dr.philos i etnologi 1990 med avhandlingen "Det fleksible kjønn. Mentalitetsendringer i tre generasjoner bondekvinner".
Ansatt ved Universitetet i Oslo fra 01.01.1989 til 01.01.2015.

Undervisnings- og veiledningsområder

Problemstillinger knyttet til kulturelle forstillinger om natur, særlig forholdet mellom mennesker og dyr. Familiens og livsaldrenes kulturhistorie. Museologi.

Faglige kompetanseområder

  • Dyr i naturhistoriske utstillinger
  • Dyrebiografier
  • Dyr og materialitet
  • Hundens kulturhistorie
  • Sosiale relasjoner

Forskningsprosjekter

  • Fotografier av dyr i naturhistoriske museer
  • Omsorg for naturens ting
  • Dyr i hovedstaden 1800 til i dag
Emneord: Naturen og det naturlige, Museer og museologi, Kulturhistorie
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 30. mars 2017 11:27

Prosjekter