Liv Emma Thorsen

Professor emerita

Bakgrunn

Dr.philos i etnologi 1990 med avhandlingen "Det fleksible kjønn. Mentalitetsendringer i tre generasjoner bondekvinner".
Ansatt ved Universitetet i Oslo fra 01.01.1989 til 01.01.2015.

Undervisnings- og veiledningsområder

Problemstillinger knyttet til kulturelle forstillinger om natur, særlig forholdet mellom mennesker og dyr. Familiens og livsaldrenes kulturhistorie. Museologi.

Faglige kompetanseområder

 • Dyr i naturhistoriske utstillinger
 • Dyrebiografier
 • Dyr og materialitet
 • Hundens kulturhistorie
 • Sosiale relasjoner

Forskningsprosjekter

 • Fotografier av dyr i naturhistoriske museer
 • Omsorg for naturens ting
 • Dyr i hovedstaden 1800 til i dag
Emneord: Kulturhistorie, Naturen og det naturlige, Museer og museologi

Publikasjoner

 • Hund! fornuft og følelser. Pax forlag: Oslo 2001
 • Dead Dogs. Ethnologia Scandinavica 2001.
 • Kampen om territoriet - Å skrive dyrene inn i kulturhistorien. Tidsskrift for kulturforskning 1: 2006
 • The hippopotamus in Florentine Zoological Museum "La Specola". A discussion of stuffed animals as sources of cultural history. Museologia Scientifica, 21(2): 269-281. 2004 (2006)
 • "...disse tamme Ulves Tuden" - toleranse overfor dyr. Den jyske historiker 123, april 2009, 35-49
 • Speaking to the Eye: The Wild Boar in San Rossore. Nordisk museologi 2009,2, 55-80
 • "A Supreme Elephant. Movement, Materiality, Mentality", Ethnologia Europaea, vol. 42, 2012, 5-21.
 • Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History. University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press 2013
 • A Dog of Myth and Matter: Barry the Saint Bernard in Bern. I: Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History. University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press 2013
 • Museumsdyr. Innsamlingshistorier i Göteborgs Naturhistoriska Museum ca. 1905–1940. Sosiologi i dag 2013 ;Volum 43.(2) s. 37-59
 • Kjæledyr–historiske praksiser. I: Dyrisk og dyrebar–kæledyr i et samfundsvidenskabelig lys. København: Nyt fra samfundsvidenskaberne  s. 49-73
 • Thorsen, Liv Emma (2014). Elephants are not Picked from Trees. Animal Biographies in Gothenburg Natural History Museum. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7124-212-6.  256 s.
 • Thorsen, Liv Emma (2021). Orangutanger til Kristiania: Preparant Jacob L. F. Iversens reise til Sumatra. Naturen. ISSN 0028-0887. 145, s. 293–303.
 • Thorsen, Liv Emma (2019). Constructing museum nature: Photography and specimens in natural history museums around 1900. I Brenna, Brita Astrid Staxrud; Christensen, Hans Dam & Hamran, Olav (Red.), Museums as Cultures of Copies. The Crafting of Artefacts and Authenticity. Routledge. ISSN 9780815364917. s. 163–179.
 • Thorsen, Liv Emma (2018). Animal Matter in museums: exemplifying materiality. I Kean, Hilda & Howell, Philip (Red.), The Routledge Companion to Animal-Human History. Routledge. ISSN 9781138193260. s. 171–195. doi: 10.4324/9780429468933-8.
 • Thorsen, Liv Emma (2016). Mitt första större tiggeri gällde en gorilla. Tre apekropper i Göteborgs Naturhistoriska Museum. Fortid. ISSN 1504-1913. 13(1), s. 24–29.
 • Thorsen, Liv Emma (2014). Kjæledyr–historiske praksiser. I Thorslund, Cecilie Agnete (Red.), Dyrisk og dyrebar–kæledyr i et samfundsvidenskabelig lys. Nyt fra samfundsvidenskaberne. ISSN 978-87-7683-044-1. s. 49–73.
 • Thorsen, Liv Emma (2013). A Dog of Myth and Matter: Barry the Saint Bernard in Bern. I Thorsen, Liv Emma; Rader, Karen & Dodd, Adam (Red.), Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History. Penn State University Press. ISSN 978-0-271-06070-5. s. 128–153.
 • Thorsen, Liv Emma (2013). Museumsdyr. Innsamlingshistorier i Göteborgs Naturhistoriska Museum ca. 1905–1940. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. 43(2), s. 37–59.
 • Thorsen, Liv Emma (2012). A Supreme Elephant. Movement, Materiality, Mentality. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 42(1), s. 5–21.
 • Thorsen, Liv Emma (2011). Passop, Bamse og Fin - for ikke å snakke om Plaisang. Hunder i Norge og på Hedmarken. Fra kaupang og bygd. ISSN 0803-060X. 1(1), s. 127–145.
 • Thorsen, Liv Emma (2010). Sjölanders elefant(er). Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck. ISSN 0374-7921. s. 67–73.
 • Thorsen, Liv Emma (2009). A Fatal Visit to Venice: The Transformation of an Indian Elephant. I Holmberg, Tora (Red.), Investigating Human/Animal Relations. Centrum för genusvetenskap. ISSN 978-91-978186-0-5. s. 85–97.
 • Thorsen, Liv Emma (2009). En tumleplass for (skam)løse hunder - ranglebikkjer og andre dyr i byen. Byminner. ISSN 0007-7631. s. 38–49.
 • Thorsen, Liv Emma (2009). "...disse tamme Ulves Tuden" - toleranse overfor dyr. Den jyske historiker. ISSN 0109-9280. s. 35–49.
 • Thorsen, Liv Emma (2009). Speaking to the Eye: The Wild Boar in San Rossore. Nordisk Museologi. ISSN 1103-8152. s. 55–79.
 • Thorsen, Liv Emma (2006). The Hippopotamus in Florentine Zoological Museum "La Specola". A discussion of stuffed animals as sources of cultural history. Museologia Scientifica : Rivista dell' A.N.M.S.. ISSN 1123-265X. s. 269–281.
 • Thorsen, Liv Emma (2006). Kampen om territoriet - Å skrive dyrene inn i kulturhistorien. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 5(1), s. 23–38.
 • Thorsen, Liv Emma (2005). Hunder, retorikk og klassekamp. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 32–42.
 • Thorsen, Liv Emma (2003). Sjøkua og flodhesten - utstoppede dyr som kulturhistoriske kilder, Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap. Novus Forlag. ISSN 82-7099-374-3. s. 300–317.
 • Thorsen, Liv Emma (2003). Glad i dyr? En diskusjon av dyriske følelser og følende dyr. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 2(4), s. 51–64.
 • Thorsen, Liv Emma (2002). Liten og søt. Holdninger til kjæledyr i moderne tid. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. s. 13–20.
 • Thorsen, Liv Emma (2002). Den offentlige dyregravlunden. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN 1501-9934. s. 21–30.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Dead Dogs. Utility and Emotions. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. s. 109–117.
 • Thorsen, Liv Emma (1997). Ski, Skates and Language. Traits of Norwegian Urban Young Girls' Culture in the 1930s. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 27(1), s. 48–65.
 • Thorsen, Liv Emma (1993). A room of ones's own? Farming and working-class girls in Norway during the 1930s and 1940s. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN 1103-3088. s. 29–38.
 • Thorsen, Liv Emma (1993). A room of one's own? Farming and working-class girls in Norway during the 1930s and 1940s. Young - Nordic Journal of Youth Research. ISSN 1103-3088. 1(1), s. 29–39.
 • Thorsen, Liv Emma (1992). Mellom det tradisjonelle og moderne: Helene Didriksens kamp for autonomi. I Annfelt, T. (Red.), Kjønnsidentitet. Utvikling og konstruksjon av kjønn. Senter for kvinneforskning, Universitetet i Trondheim. s. 149–166.
 • Thorsen, Liv Emma (1992). Hva har kvinner med mentalitet og genus å gjøre? Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 16(2), s. 42–53.
 • Thorsen, Liv Emma (1991). Historien i våre hoder. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. 34, s. 7–15.
 • Thorsen, Liv Emma (1991). In the Same Kichen. Mother-in-law and Daughter-in-law in a 20th Century Norwegian Farmer Society. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 21.
 • Thorsen, Liv Emma (1991). Norwegian Farm Women and the Cultural Meaning of Food. Journal of Rural Studies. ISSN 0743-0167. 7(1/2), s. 63–66.
 • Thorsen, Liv Emma (1991). In the Same Kitchen. Mother-in-law and Daughter-in-law in a 20th Century Norwegian Farmer Society. Ethnologia Europaea. ISSN 0425-4597. 21(1), s. 33–47.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thorsen, Liv Emma (2020). Dyrenes by. Hover, klover og klør i Kristiania 1859-1925. Forlaget Press. ISBN 9788232803019. 351 s.
 • Thorsen, Liv Emma (2014). Elephants are not Picked from Trees. Animal Biographies in Gothenburg Natural History Museum. Aarhus Universitetsforlag. ISBN 978-87-7124-212-6. 256 s.
 • Thorsen, Liv Emma; Rader, Karen & Dodd, Adam (2013). Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History. Penn State University Press. ISBN 978-0-271-06070-5. 222 s.
 • Haugen, Bjørn Sverre; Lyngø, Inger Johanne & Thorsen, Liv Emma (2011). Festskrift tilegnet Ragnar Pedersen. Stiftelsen Domkirkeodden. ISBN 978-82-91326-30-6. 285 s.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Hund! Fornuft og følelser. Pax Forlag. Oslo. 383 s.
 • Thorsen, Liv Emma & Klepp, Asbjørn (1993). Den mangfoldige fritiden. Ad Notam Gyldendal AS. ISBN 82-417-02574. 185 s.
 • Thorsen, Liv Emma (1993). Det fleksible kjønn. Mentalitetsendringer i tre generasjoner bondekvinner 1920-1985. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-21655-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Lars Emil; Røde, Gro & Thorsen, Liv Emma (2019). Dyr i byen. En utstilling om forholdet mellom dyr og mennesker i Oslo fra ca. 1850 til i dag. Byminner. ISSN 0007-7631. 2019(2), s. 4–13.
 • Thorsen, Liv Emma (2019). Fuglebøker som kulturhistoriske tekster.
 • Thorsen, Liv Emma (2019). Hovedstadens arbeidshester . Byminner. ISSN 0007-7631. s. 68–76.
 • Thorsen, Liv Emma; Hansen, Lars Emil & Røde, Gro (2019). Dyr i byen. En utstilling om forholdet mellom dyr og mennesker i Oslo fra ca.1850 til i dag.
 • Thorsen, Liv Emma (2019). Vesle-Brunens radikale tale. Byminner. ISSN 0007-7631. s. 14–22.
 • Rogan, Bjarne & Thorsen, Liv Emma (2017). Ragnar Pedersen, 1941–2016. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 47, s. 172–173.
 • Thorsen, Liv Emma (2017). Why look at still life? Constructing animal biographies in Gothenburg Natural History Museum.
 • Thorsen, Liv Emma (2017). Tidløs natur? Dyrekropper i naturhistoriske museer.
 • Thorsen, Liv Emma (2016). Animal Photography in Natural History Museums around 1900.
 • Thorsen, Liv Emma (2016). Dyrisk materialitet i museene.
 • Rogan, Bjarne & Thorsen, Liv Emma (2016). Ragnar Ernst Pedersen.
 • Thorsen, Liv Emma (2015). Tre apekropper. Göteborgs Naturhistoriska Museum Årstryck 2015. Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck. ISSN 0374-7921. s. 57–54.
 • Thorsen, Liv Emma (2015). Snille eller ville gorillaer. Aftenposten Viten. ISSN 2464-3033.
 • Thorsen, Liv Emma (2014). Elefanter er ikke plukket fra trær.
 • Thorsen, Liv Emma (2013). Anne Louise Gjesdahl Christensen (1938–1984. I Rogan, Bjarne & Eriksen, Anne (Red.), Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-723-7. s. 297–307.
 • Thorsen, Liv Emma (2012). Animal Matters.
 • Thorsen, Liv Emma (2012). The Tonkean macaq Monjet: From bones, mount and minutes to text – and art.
 • Thorsen, Liv Emma (2012). Simian Bodies in Gothenburg Museum of Natural History.
 • Thorsen, Liv Emma (2011). "Shared worlds? Animals in natural history museums".
 • Thorsen, Liv Emma (2011). "Animal Fragments in Gothenburg Natural History Museum".
 • Thorsen, Liv Emma (2011). "Evoking forgotten stories in the natural history museum".
 • Thorsen, Liv Emma (2011). "Å åpne hvalrossdioramaet på Göteborgs naturhistoriska museum".
 • Thorsen, Liv Emma (2009). Gjenstand, tekst og kontekst: Dyr mellom natur og kultur.
 • Thorsen, Liv Emma (2009). Dyr som ting og dyr som tegn.
 • Thorsen, Liv Emma (2009). The Taxidermist's Trophy: An African Elephant in Goethenburg.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). The dethronement of the lion a commentary. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 7(3), s. 66–68.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). Editorial. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 7(3), s. 3–4.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). Wergelands beste venn. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 22–23.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). Deltaker i Ordfront. [Radio]. NRK P2.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). Hva tingene gjør med oss: En skinnlue og mange spørsmål.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). Standard.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). A fatal visit to Venice: the transformation of an Indian elephant.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). Elefantino.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). På jakt etter villsvinet - en analyse av Paolo Savis villsvintablå i Museo delle natura e dell'ambiente.
 • Thorsen, Liv Emma (2007). Hva skal hunden hete? Norske hundenavn før og nå. Jord og gjerning: Årbok for Norsk landbruksmuseum. ISSN 0801-7123. s. 87–95.
 • Thorsen, Liv Emma (2007). Innslag om utstoppete dyr. [Radio]. Norgesglasset, NRK P1.
 • Thorsen, Liv Emma (2007). Paola Savis naturhistoriske illustrasjoner.
 • Thorsen, Liv Emma (2007). Between Convention and Invention: Paolo Savi and His Natural History Illustrations.
 • Thorsen, Liv Emma (2007). To be Close to Animals: The Smell and Touch of the Other.
 • Thorsen, Liv Emma (2007). Den naturhistoriske illustrasjonen.
 • Thorsen, Liv Emma (2007). "Lukten og berøringen av den den andre".
 • Thorsen, Liv Emma (2007). Hva skal hunden hete? Norske hundenavn før og nå.
 • Thorsen, Liv Emma (2006). Utstoppede dyr: Håndverk, kunst og følelser.
 • Thorsen, Liv Emma (2006). Utstoppede dyr: Håndverk, natur og følelser.
 • Eriksen, Anne & Thorsen, Liv Emma (2006). Helgenen og elefanten - tingenes tale.
 • Thorsen, Liv Emma (2006). Stuffed Animals: Technology, Space and Illusion.
 • Thorsen, Liv Emma (2006). "I grenseland: Utstoppede dyr".
 • Thorsen, Liv Emma (2005). Utstoppede dyr: Illusjonen av kjøtt.
 • Thorsen, Liv Emma (2002). Hund! Fornuft og følelser.
 • Thorsen, Liv Emma (2002). Hunden - familiens beste venn.
 • Thorsen, Liv Emma (2002). Grenser for dyr: Hundens rom som eksempel.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Hund! Fornuft og følelser.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Hund! Fornuft og følelser.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Hund! Fornuft og følelser.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Innslagene om Hund! Fornuft og følelser. [Radio]. Først og sist, NRK 1 : NRK.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Intervju om Hund! Fornuft og følelser. [Radio]. Verdt å vite, NRK p2 : NRK.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Intervju om Hund! Fornuft og følelser. [Radio]. Wok, NRK P2 : NRK.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Intervju om Hund! Fornuft og følelser. [Radio]. P4 : P4.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Hundeundersøkelsen- En seilas mellom fortid og samtid.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Promenading Aristocrats and Vagrant Vagabonds. The Discussion of the Stray Dog in the Norwegian Kennel Club¿s Journal 1908-1940.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Trofast som kulturell konstruksjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 30. mars 2017 11:27

Prosjekter