Liv Emma Thorsen

Professor Emerita
Tags: Cultural history, The Cultural History of the Dog, Animal Biographies, Animals and Materiality

Publications

 • Thorsen, Liv Emma (2019). Constructing museum nature: Photography and specimens in natural history museums around 1900, In Brita Astrid Staxrud Brenna; Hans Dam Christensen & Olav Hamran (ed.),  Museums as Cultures of Copies. The Crafting of Artefacts and Authenticity.  Routledge.  ISBN 9780815364917.  Kapittel.  s 163 - 179
 • Thorsen, Liv Emma (2018). Animal Matter in museums: exemplifying materiality, In Hilda Kean & Philip Howell (ed.),  The Routledge Companion to Animal-Human History.  Routledge.  ISBN 9781138193260.  Kapittel 8.  s 171 - 195
 • Thorsen, Liv Emma (2016). Mitt första större tiggeri gällde en gorilla. Tre apekropper i Göteborgs Naturhistoriska Museum. Fortid.  ISSN 1504-1913.  13(1), s 24- 29
 • Thorsen, Liv Emma (2014). Kjæledyr–historiske praksiser, I: Cecilie Agnete Thorslund (red.),  Dyrisk og dyrebar–kæledyr i et samfundsvidenskabelig lys.  Nyt fra samfundsvidenskaberne.  ISBN 978-87-7683-044-1.  Kapittel 3.  s 49 - 73
 • Thorsen, Liv Emma (2013). A Dog of Myth and Matter: Barry the Saint Bernard in Bern, In Liv Emma Thorsen; Karen Rader & Adam Dodd (ed.),  Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History.  Penn State University Press.  ISBN 978-0-271-06070-5.  chapter 6.  s 128 - 153
 • Thorsen, Liv Emma (2013). Museumsdyr. Innsamlingshistorier i Göteborgs Naturhistoriska Museum ca. 1905–1940. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43(2), s 37- 59
 • Thorsen, Liv Emma (2012). A Supreme Elephant. Movement, Materiality, Mentality. Ethnologia Europaea.  ISSN 0425-4597.  42(1), s 5- 21
 • Thorsen, Liv Emma (2011). Passop, Bamse og Fin - for ikke å snakke om Plaisang. Hunder i Norge og på Hedmarken. Fra kaupang og bygd.  ISSN 0803-060X.  1(1), s 127- 145
 • Thorsen, Liv Emma (2010). Sjölanders elefant(er). Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck.  ISSN 0374-7921.  s 67- 73
 • Thorsen, Liv Emma (2009). "...disse tamme Ulves Tuden" - toleranse overfor dyr. Den jyske historiker.  ISSN 0109-9280.  (123), s 35- 49
 • Thorsen, Liv Emma (2009). A Fatal Visit to Venice: The Transformation of an Indian Elephant, In Tora Holmberg (ed.),  Investigating Human/Animal Relations.  Centrum för genusvetenskap.  ISBN 978-91-978186-0-5.  3. Animal/Human Culture.  s 85 - 97
 • Thorsen, Liv Emma (2009). En tumleplass for (skam)løse hunder - ranglebikkjer og andre dyr i byen. Byminner.  ISSN 0007-7631.  (1), s 38- 49
 • Thorsen, Liv Emma (2009). Speaking to the Eye: The Wild Boar in San Rossore. Nordisk Museologi.  ISSN 1103-8152.  (2), s 55- 79
 • Thorsen, Liv Emma (2006). The Hippopotamus in Florentine Zoological Museum "La Specola". A discussion of stuffed animals as sources of cultural history. Museologia Scientifica : Rivista dell' A.N.M.S..  ISSN 1123-265X.  (2), s 269- 281
 • Thorsen, Liv Emma (2006). Kampen om territoriet - Å skrive dyrene inn i kulturhistorien. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  5(1), s 23- 38
 • Thorsen, Liv Emma (2005). Hunder, retorikk og klassekamp. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (4), s 32- 42
 • Thorsen, Liv Emma (2003). Glad i dyr? En diskusjon av dyriske følelser og følende dyr. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  2(4), s 51- 64
 • Thorsen, Liv Emma (2003). Sjøkua og flodhesten - utstoppede dyr som kulturhistoriske kilder, I:  Museer i fortid og nåtid. Essays i museumskunnskap.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-374-3.  artikkel.  s 300 - 317
 • Thorsen, Liv Emma (2002). Den offentlige dyregravlunden. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.  ISSN 1501-9934.  (1), s 21- 30 Show summary
 • Thorsen, Liv Emma (2002). Liten og søt. Holdninger til kjæledyr i moderne tid. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (1), s 13- 20
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Dead Dogs. Utility and Emotions. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.  s 109- 117
 • Thorsen, Liv Emma (1997). Ski, Skates and Language. Traits of Norwegian Urban Young Girls' Culture in the 1930s. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.  27(1), s 48- 65
 • Thorsen, Liv Emma (1993). A room of one's own? Farming and working-class girls in Norway during the 1930s and 1940s. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  1(1), s 29- 39
 • Thorsen, Liv Emma (1993). A room of ones's own? Farming and working-class girls in Norway during the 1930s and 1940s. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  (1), s 29- 38
 • Thorsen, Liv Emma (1992). Hva har kvinner med mentalitet og genus å gjøre?. Dugnad. Tidsskrift for etnologi.  ISSN 0332-5784.  16(2), s 42- 53
 • Thorsen, Liv Emma (1992). Mellom det tradisjonelle og moderne: Helene Didriksens kamp for autonomi, I: T. Annfelt (red.),  Kjønnsidentitet. Utvikling og konstruksjon av kjønn.  Senter for kvinneforskning, Universitetet i Trondheim.  Kapittel.  s 149 - 166
 • Thorsen, Liv Emma (1991). Historien i våre hoder. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  34, s 7- 15
 • Thorsen, Liv Emma (1991). In the Same Kichen. Mother-in-law and Daughter-in-law in a 20th Century Norwegian Farmer Society. Ethnologia Europaea.  ISSN 0425-4597.  21
 • Thorsen, Liv Emma (1991). In the Same Kitchen. Mother-in-law and Daughter-in-law in a 20th Century Norwegian Farmer Society. Ethnologia Europaea.  ISSN 0425-4597.  21(1), s 33- 47
 • Thorsen, Liv Emma (1991). Norwegian Farm Women and the Cultural Meaning of Food. Journal of Rural Studies.  ISSN 0743-0167.  7(1/2), s 63- 66
 • Thorsen, Liv Emma (1990). Rette og vrange. Et kritisk perspektiv på etnologi og kvinneforskning. Norveg : tidsskrift for folkloristikk.  ISSN 0029-3601.  33, s 77- 91
 • Thorsen, Liv Emma (1988). Fjellmus og Bymus. Om ulikheter mellom utformingen av den agrare og den borgerlige kvinneligheten. Dugnad. Tidsskrift for etnologi.  ISSN 0332-5784.  (2-3), s 87- 97

View all works in Cristin

 • Thorsen, Liv Emma (2020). Dyrenes by. Hover, klover og klør i Kristiania 1859-1925. Forlaget Press.  ISBN 9788232803019.  351 s.
 • Thorsen, Liv Emma (2014). Elephants are not Picked from Trees. Animal Biographies in Gothenburg Natural History Museum. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7124-212-6.  256 s.
 • Thorsen, Liv Emma; Rader, Karen & Dodd, Adam (ed.) (2013). Animals on Display. The Creaturely in Museums, Zoos, and Natural History. Penn State University Press.  ISBN 978-0-271-06070-5.  222 s.
 • Haugen, Bjørn Sverre; Lyngø, Inger Johanne & Thorsen, Liv Emma (red.) (2011). Festskrift tilegnet Ragnar Pedersen. Stiftelsen Domkirkeodden.  ISBN 978-82-91326-30-6.  285 s.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Hund! Fornuft og følelser. Pax Forlag. Oslo.  383 s.
 • Thorsen, Liv Emma (1993). Det fleksible kjønn. Mentalitetsendringer i tre generasjoner bondekvinner 1920-1985. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-21655-1.
 • Thorsen, Liv Emma & Klepp, Asbjørn (red.) (1993). Den mangfoldige fritiden. Ad Notam Gyldendal AS.  ISBN 82-417-02574.  185 s.

View all works in Cristin

 • Thorsen, Liv Emma (2019). Fuglebøker som kulturhistoriske tekster.
 • Thorsen, Liv Emma (2019). Hovedstadens arbeidshester. Byminner.  ISSN 0007-7631.  (2), s 68- 76
 • Thorsen, Liv Emma (2019). Spurv og hestepærer. Dyreliv i Kristiania i anden halvdel av 1800-tallet.
 • Thorsen, Liv Emma (2019). Vesle-Brunens radikale tale. Byminner.  ISSN 0007-7631.  (2), s 14- 22
 • Thorsen, Liv Emma; Hansen, Lars Emil & Røde, Gro (2019). Dyr i byen. En utstilling om forholdet mellom dyr og mennesker i Oslo fra ca.1850 til i dag.
 • Rogan, Bjarne & Thorsen, Liv Emma (2017). Ragnar Pedersen, 1941–2016. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.  47, s 172- 173
 • Thorsen, Liv Emma (2017). Tidløs natur? Dyrekropper i naturhistoriske museer..
 • Thorsen, Liv Emma (2017). Why look at still life? Constructing animal biographies in Gothenburg Natural History Museum.
 • Rogan, Bjarne & Thorsen, Liv Emma (2016). Ragnar Ernst Pedersen. Show summary
 • Thorsen, Liv Emma (2016). Animal Photography in Natural History Museums around 1900.
 • Thorsen, Liv Emma (2016). Dyrisk materialitet i museene..
 • Thorsen, Liv Emma (2015). Snille eller ville gorillaer. Aftenposten Vitenskap.  ISSN 2464-3033.
 • Thorsen, Liv Emma (2015). Tre apekropper. Göteborgs Naturhistoriska Museum Årstryck 2015. Göteborgs Naturhistoriska Museums Årstryck.  ISSN 0374-7921.  s 57- 54
 • Thorsen, Liv Emma (2014). Elefanter er ikke plukket fra trær.
 • Thorsen, Liv Emma (2013). Anne Louise Gjesdahl Christensen (1938–1984, I: Bjarne Rogan & Anne Eriksen (red.),  Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-723-7.  kapittel 17.  s 297 - 307
 • Thorsen, Liv Emma (2012). Animal Matters.
 • Thorsen, Liv Emma (2012). Simian Bodies in Gothenburg Museum of Natural History.
 • Thorsen, Liv Emma (2012). The Tonkean macaq Monjet: From bones, mount and minutes to text – and art.
 • Thorsen, Liv Emma (2011). "Animal Fragments in Gothenburg Natural History Museum".
 • Thorsen, Liv Emma (2011). "Evoking forgotten stories in the natural history museum".
 • Thorsen, Liv Emma (2011). "Shared worlds? Animals in natural history museums".
 • Thorsen, Liv Emma (2011). "Å åpne hvalrossdioramaet på Göteborgs naturhistoriska museum".
 • Thorsen, Liv Emma (2009). Dyr som ting og dyr som tegn.
 • Thorsen, Liv Emma (2009). Gjenstand, tekst og kontekst: Dyr mellom natur og kultur.
 • Thorsen, Liv Emma (2009). The Taxidermist's Trophy: An African Elephant in Goethenburg.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). A fatal visit to Venice: the transformation of an Indian elephant.
 • Thorsen, Liv Emma (2008, 04. mai). Deltaker i Ordfront. [Radio].  NRK P2.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). Editorial. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  7(3), s 3- 4
 • Thorsen, Liv Emma (2008). Elefantino.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). Hva tingene gjør med oss: En skinnlue og mange spørsmål.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). På jakt etter villsvinet - en analyse av Paolo Savis villsvintablå i Museo delle natura e dell'ambiente.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). Standard.
 • Thorsen, Liv Emma (2008). The dethronement of the lion a commentary. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  7(3), s 66- 68
 • Thorsen, Liv Emma (2008). Wergelands beste venn. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Thorsen, Liv Emma (2007). Between Convention and Invention: Paolo Savi and His Natural History Illustrations.
 • Thorsen, Liv Emma (2007). Den naturhistoriske illustrasjonen.
 • Thorsen, Liv Emma (2007). Hva skal hunden hete? Norske hundenavn før og nå. Jord og gjerning: Årbok for Norsk landbruksmuseum.  ISSN 0801-7123.  s 87- 95
 • Thorsen, Liv Emma (2007). Hva skal hunden hete? Norske hundenavn før og nå.
 • Thorsen, Liv Emma (2007, 02. februar). Innslag om utstoppete dyr. [Radio].  Norgesglasset, NRK P1.
 • Thorsen, Liv Emma (2007). "Lukten og berøringen av den den andre".
 • Thorsen, Liv Emma (2007). Paola Savis naturhistoriske illustrasjoner.
 • Thorsen, Liv Emma (2007). To be Close to Animals: The Smell and Touch of the Other.
 • Eriksen, Anne & Thorsen, Liv Emma (2006). Helgenen og elefanten - tingenes tale.
 • Thorsen, Liv Emma (2006). "I grenseland: Utstoppede dyr".
 • Thorsen, Liv Emma (2006). Stuffed Animals: Technology, Space and Illusion.
 • Thorsen, Liv Emma (2006). Utstoppede dyr: Håndverk, kunst og følelser.
 • Thorsen, Liv Emma (2006). Utstoppede dyr: Håndverk, natur og følelser.
 • Thorsen, Liv Emma (2005). Utstoppede dyr: Illusjonen av kjøtt.
 • Thorsen, Liv Emma (2002). Grenser for dyr: Hundens rom som eksempel.
 • Thorsen, Liv Emma (2002). Hund! Fornuft og følelser.
 • Thorsen, Liv Emma (2002). Hunden - familiens beste venn.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Hund! Fornuft og følelser.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Hund! Fornuft og følelser.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Hund! Fornuft og følelser.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Hundeundersøkelsen- En seilas mellom fortid og samtid.
 • Thorsen, Liv Emma (2001, 28. oktober). Innslagene om Hund! Fornuft og følelser. [Radio].  Først og sist, NRK 1 : NRK.
 • Thorsen, Liv Emma (2001, 31. oktober). Intervju om Hund! Fornuft og følelser. [Radio].  Verdt å vite, NRK p2 : NRK.
 • Thorsen, Liv Emma (2001, 01. november). Intervju om Hund! Fornuft og følelser. [Radio].  Wok, NRK P2 : NRK.
 • Thorsen, Liv Emma (2001, 06. november). Intervju om Hund! Fornuft og følelser. [Radio].  P4 : P4.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Promenading Aristocrats and Vagrant Vagabonds. The Discussion of the Stray Dog in the Norwegian Kennel Club¿s Journal 1908-1940.
 • Thorsen, Liv Emma (2001). Trofast som kulturell konstruksjon.

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2008 1:25 PM - Last modified Jan. 25, 2017 11:25 AM

Projects

 • Animals in the Capital