English version of this page

Kognisjonens plass i litteraturvitenskapen (avsluttet)

Prosjektet er et forum for forskningsutveksling hvor kognitive perspektiver på litteratur blir diskutert. Vi utvikler en meta-diskurs om problemene og mulighetene dette tverrfaglige forskningsfeltet gir.

Et bord med en bok og en lampe.

Om prosjektet

Kognisjonens plass i litteraturvitenskapen diskuteres i en serie på tre workshops finansiert av NOS-HS.

Finansiering

NOS-HS Utforskende workshops

Varighet

2018-2019

 

Publisert 27. okt. 2020 12:14 - Sist endret 16. mai 2022 11:35