Pia Lane

Professor
Bilde av Pia Lane
English version of this page
Telefon +47-22845695
Rom HW 418
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 420 Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige kompetanseområder

Pia Lane  er medlem av kjernegruppen ved Senter for flerspråklighet (MultiLing - Senter for Fremragende Forskning) hvor hun forsker på sosiale og grammatiske aspekter ved flerspråklighet. Hennes forskningsinteresser inkluderer språkkontakt, minoritetsspråkspolitikk, sosiolingvistikk, diskursanalyse, neksusanalyse, kodeveksling og kognitiv morfologi.

Google Scholar-profil

CV

Mappe med utvalgte publikasjoner

Tidligere forskningsprosjekter ved ILN

Pia Lane var prosjektleder for prosjektet "Standardising Minority Languages", finansiert av NFR og UiO. Sammen med James Costa and Haley De Korne har hun redigert Standardizing Minority Languages​​​Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Peripheryutgitt av Routledge Critical Studies in Multilingualism.

 

 

 

Målet for prosjektet er å studere sosiopolitiske aspekter ved standardiseringen av fire historiske europeiske minoritetsspråk. Prosjektdeltagerne bruker teorier fra sosiolingvistikk, diskursanalyse og teknologi- og vitenskapsstudier (Science and Technology Studies –STS) for å analysere utvikling av skriftspråkstandarder og hvordan språkbrukerne forholder seg til disse standardene.

Samarbeidspartnere var Universitetet i Tromsø, Universitetet i Uppsala, Universitetet i Jyväskylä, Europarådet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Sammen med Lightsource Productions har Pia Lane vært med på å lage dokumentarfilmen 'Det hemmelige språket', en film hvor vi møter dagens brukere av kvensk språk, mennesker som er i ferd med å utforske hva det vil si å være kvensk. Filmen kan sees på NRKs nettsider. 

Pia er medlem av styringsgruppen for det EU-finansierte nettverket New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges (COST Action IS1306), ledet av Bernadette O'Rourke. Sammen med John Walsh var hun leder for arbeidsgruppen Indigenous minority languages, og hun leder nå arbeidsgruppen New speakers: Subjectivities, trajectories, spaces sammen med Maite Puigdevall Serralvo. Pia er også medlem av AILA-nettverket Home Language Maintenance and Development

Pia Lane var postdoktor med prosjektet "Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift in a Kven Community", finansiert av NFR. Se NFRs omtale av prosjektet

I 2007 og 2008 ledet Pia Lane et forskerprosjekt i forbindelse med Det internasjonale polaråret. Prosjektet er en del av forskernettverket The Linguistic and Cultural Heritage Electronic Network (LICHEN) som ledes av Universitetet i Oulu. Målet for det internasjonale prosjektet er å utvikle et elektronisk rammeverk for dokumentasjon av minoritetsspråk og minoritetskulturer i de nordlige polarområdene.

LICHEN-prosjektet
Presentasjon av LICHEN-prosjektet på polararet.no

Pia Lane har tidligere vært med på prosjektet Northern Multilingualism ledet av Sari Pietikäinen, Universitetet i Jyväskylä, deltoki et NORFACE-finansiert forskernettverk Social Aspects of Language Diversity og i et NordForsk-finansiert nettverk "Identities in Motion: Multilingualism, Multiculturalism and Mobility in Nordic and Baltic countries (3M-Network)".

 

 

DeDe 

Emneord: Flerspråklighet, Minoritetsspråkspolitikk, Sosiolingvistikk, Diskursanalyse, Kodeveksling, Språkteknologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Røyneland, Unn; Lane, Pia & Grenoble, Lenore (2021). Linguistic Minorities in Europe online.
 • Lane, Pia Marit Johanne (2021). Multilingualism and language endangerment.
 • Solovova, Olga & Lane, Pia (2020). Russian in my head, Norwegian in my heart. Multilingualism in Sør-Varanger.
 • Lane, Pia (2020). Language standardization as frozen mediated actions: the materiality of language standardization .
 • Lane, Pia (2019). Reclaiming indigenous minority languages .
 • Lane, Pia (2019). Paradoxes of language revitalisation.
 • Lane, Pia (2019). Vi skal ikke sitte fast i smerten, men komme oss videre. [Internett]. NRK.
 • Lane, Pia (2019). Sannhetskommisjonen inn i tøft arbeid – NRK Kveeni. [Radio]. NRK .
 • Lane, Pia (2019). Effective practices in teaching of and education in minority languages .
 • Lane, Pia (2019). Ny stolthet over morsmålet. [Avis]. Ruijan Kaiku.
 • Zachariassen, Ketil & Lane, Pia Marit Johanne (2019). Store forventninger møtte Sannhets- og forsoningskommisjonen. [Internett]. NRK Kvensk/NRK Kvääni .
 • Lane, Pia & Johansen, Åse Mette (2019). Introduction to revitalisation and reclamation in Northern Norway.
 • Lane, Pia (2019). Trajectories of vulnerabilities.
 • Zachariassen, Ketil & Lane, Pia Marit Johanne (2019). Norwegian TRC Presentation.
 • Lane, Pia & Solovova, Olga (2018). Linguistic landscapes in the Northern Borderlands - a nexus analysis.
 • Lane, Pia (2018). Language rights – perspectives from Norway. Standardisation of Kven .
 • Lane, Pia (2018). Fakta og myter om flerspråklighet.
 • Lane, Pia (2018). Det umulige «N-ordet» . [Avis]. Aftenposten.
 • Lane, Pia (2018). Out of silence. Reclaiming indigenous minority languages.
 • Lane, Pia (2018). Sannhetskommisjonen: – Arbeidet kan bli tøft. [Avis]. Utrop.
 • Johansen, Åse Mette; Lane, Pia & Olsen, Torjer Andreas (2018). Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale.
 • Lane, Pia (2018). Out of silence. Reclaimin indigenous minority languages.
 • Lane, Pia (2017). Multilingualism across the lifespan (Invited featured panel).
 • Lane, Pia (2017). Standardisering av kvensk.
 • Lane, Pia (2017). Abels Tårn. [TV]. NRK2.
 • Lane, Pia (2017). Introduction: New Speakers and the European Charter of Regional and Minority Languages.
 • Lane, Pia (2016). Arrival - filmanmeldelse. [Radio]. Kulturhuset.
 • Lanza, Elizabeth; Røyneland, Unn & Lane, Pia (2016). MultiLing. Center for Multilingualism in Society across the Lifespan: A Center of Excellence in Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. ISSN 0933-1883. s. 223–231.
 • Lane, Pia (2016). Minority language standardisation as social action.
 • Lane, Pia (2016). Fleirspråklegheit i nord: språk og identitet.
 • Lane, Pia (2016). Kvensk er en del av det vi er. [Avis]. Finnmarken.
 • Lane, Pia & Keating, Clara (2016). New speakers and life trajectories - an analysis of language experiences of Portuguese migrant speakers and Kven heritage speakers.
 • Lane, Pia (2016). Reclaiming a minority language: Becoming a new speaker.
 • Lane, Pia (2016). Abels Tårn. [Radio]. Ekko NRK P2.
 • Lane, Pia (2016). Hjertespråket. [Radio]. Språkteigen, NRK.
 • Lane, Pia (2015). Standardiseringens to ansikt – metodologiske refleksjoner.
 • Lane, Pia (2015). Abels Tårn. [Radio]. NRK Ekko.
 • Lane, Pia (2015). Standardising minority languages: Emancipation or constraint?
 • McAlinden, Finn & Lane, Pia (2015). The Secret Language.
 • Lane, Pia (2015). Språkstatus er ingen livsgaranti. [Avis]. Vårt Land.
 • Lane, Pia (2015). Tiårsjubileum for kvensk språk. [Radio]. Nyhetsettermiddag NRK.
 • Lane, Pia (2015). Abels Tårn. [Radio]. Ekko NRK P2.
 • Lane, Pia (2015). Abels Tårn. [Radio]. Ekko .
 • Lane, Pia (2015). På språkjakt! Standardisering av kvensk språk.
 • Lane, Pia (2015). Language shift.
 • Lane, Pia (2015). Minority language standardisation.
 • Lane, Pia (2015). Minority language standardisation – methodological approaches.
 • Lane, Pia & Costa, James (2015). The War of the Words: Minority language standardization and orthographic debates in the globalized European periphery.
 • Lane, Pia (2015). It takes more than two to tango - tverrfaglig forskning på flerspråklighet.
 • Lane, Pia (2014). Abels Tårn. [Radio]. NRK Ekko.
 • Lane, Pia (2014). Fem myter om tospråklighet - lingvistisk myteknusing.
 • Lane, Pia (2014). ”What’s in it for me?” Prosjektsøknaden som virkemiddel til styrking av egen forskning, forskningsprofil og -nettverk.
 • Lane, Pia (2014). Standardising minority languages and inscribing users.
 • Lane, Pia (2014). Abels Tårn. [Radio]. NRK Ekko.
 • Lane, Pia (2014). Frozen in time? Social Actors and Minority Language Standardisation.
 • Lane, Pia (2014). Språkkontakt i Bugøynes og Lappe, Canada.
 • Lane, Pia (2014). Minority Language Standardisation: Users and non-users.
 • Lane, Pia (2014). Hva har Bugøynes til felles med Lappe i Canada? [Avis]. Sør-Varanger Avis.
 • Lane, Pia (2014). Catch me if you can: Minority language standardisation, variation and codification.
 • Lane, Pia (2013). A language of our own? Minority language standardisation, emancipation and authenticity.
 • Lane, Pia (2013). A lost language? Language shift and identity construction.
 • Lane, Pia (2013). En (u)mulig karriere i akademia?
 • Lane, Pia (2013). Minority Language Standardisation and the Role of Users.
 • Lane, Pia (2013). Språklig mangfold i Norge.
 • Lane, Pia (2013). Den stille kampen: Urfolk i en ny tid. [TV]. NRK2.
 • Lane, Pia (2013). Abels Tårn, Ekko. [Radio]. NRK.
 • Lane, Pia (2013). Standardisering av minoritetsspråk. [Radio]. Språkteigen. NRK.
 • Lane, Pia (2013). Users and non-users. The standardisation of Kven.
 • Lane, Pia (2013). Minoritetsspråkspolitikk og språkvalg – en longitudinell analyse av språkskifte.
 • Golden, Anne; Lane, Pia ; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Bred enighet i internasjonal forskning om fordeler ved tospråklighet. Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931.
 • Lane, Pia (2013). “It feels like now this is in our own language”: Religion, authenticity and belonging.
 • Golden, Anne; Lane, Pia ; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Finn fem feil i debatten om tospråklighet. Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931.
 • Lane, Pia (2013). Stemmen vår. [Avis]. VG Helg.
 • Lane, Pia (2012). Humanioras relevans: sosiolingvistikk og flerspråklighet.
 • Lane, Pia (2012). Én fot i forskningen, en i samfunnet. HF-aktuelt.
 • Lane, Pia (2011). Writing for publishing.
 • Lane, Pia (2011). Writing proposals.
 • Lane, Pia; Lanza, Elizabeth & Pennycook, Alastair (2019). Family multilingualism: Language practices and ideologies of Brazilian-Norwegian families in Norway. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lane, Pia & Walsh, John (2014). Report on conceptualisations of new speakerness in the case of indigenous minority languages. New speakers in a munltilingual Europe, ISCH COST Action IS1306 .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. feb. 2021 17:08