Pia Lane

Professor
Bilde av Pia Lane
English version of this page
Telefon +47-22845695
Rom HW 418
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 420 Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige kompetanseområder

Pia Lane  er medlem av kjernegruppen ved Senter for flerspråklighet (MultiLing - Senter for Fremragende Forskning) hvor hun forsker på sosiale og grammatiske aspekter ved flerspråklighet. Hennes forskningsinteresser inkluderer språkkontakt, minoritetsspråkspolitikk, sosiolingvistikk, diskursanalyse, neksusanalyse, kodeveksling og kognitiv morfologi.

Google Scholar-profil

CV

Mappe med utvalgte publikasjoner

Tidligere forskningsprosjekter ved ILN

Pia Lane var prosjektleder for prosjektet "Standardising Minority Languages", finansiert av NFR og UiO. Sammen med James Costa and Haley De Korne har hun redigert Standardizing Minority Languages​​​Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Peripheryutgitt av Routledge Critical Studies in Multilingualism.

Målet for prosjektet var å studere sosiopolitiske aspekter ved standardiseringen av fire historiske europeiske minoritetsspråk. Prosjektdeltagerne bruker teorier fra sosiolingvistikk, diskursanalyse og teknologi- og vitenskapsstudier (Science and Technology Studies –STS) for å analysere utvikling av skriftspråkstandarder og hvordan språkbrukerne forholder seg til disse standardene.

Samarbeidspartnere var Universitetet i Tromsø, Universitetet i Uppsala, Universitetet i Jyväskylä, Europarådet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Sammen med Lightsource Productions har Pia Lane vært med på å lage dokumentarfilmen 'Det hemmelige språket', en film hvor vi møter dagens brukere av kvensk språk, mennesker som er i ferd med å utforske hva det vil si å være kvensk. Filmen kan sees på NRKs nettsider: https://tv.nrk.no/se?v=KOID76006715 

Pia var medlem av styringsgruppen for det EU-finansierte nettverket New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges (COST Action IS1306), ledet av Bernadette O'Rourke. Sammen med John Walsh var hun leder for arbeidsgruppen Indigenous minority languages, og hun leder nå arbeidsgruppen New speakers: Subjectivities, trajectories, spaces sammen med Maite Puigdevall Serralvo. Pia er også medlem av AILA-nettverket Home Language Maintenance and Development

Pia Lane var postdoktor med prosjektet "Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift in a Kven Community", finansiert av NFR. Se NFRs omtale av prosjektet

I 2007 og 2008 ledet Pia Lane et forskerprosjekt i forbindelse med Det internasjonale polaråret. Prosjektet er en del av forskernettverket The Linguistic and Cultural Heritage Electronic Network (LICHEN) som ledes av Universitetet i Oulu. Målet for det internasjonale prosjektet er å utvikle et elektronisk rammeverk for dokumentasjon av minoritetsspråk og minoritetskulturer i de nordlige polarområdene.

LICHEN-prosjektet
Presentasjon av LICHEN-prosjektet på polararet.no

Pia Lane har tidligere vært med på prosjektet Northern Multilingualism ledet av Sari Pietikäinen, Universitetet i Jyväskylä, deltoki et NORFACE-finansiert forskernettverk Social Aspects of Language Diversity og i et NordForsk-finansiert nettverk "Identities in Motion: Multilingualism, Multiculturalism and Mobility in Nordic and Baltic countries (3M-Network)".

 

 

DeDe 

Emneord: Flerspråklighet, Minoritetsspråkspolitikk, Sosiolingvistikk, Diskursanalyse, Kodeveksling, Språkteknologi

Publikasjoner

 • Lane, Pia; Hagen, Kristin; Nøklestad, Anders & Priestley, Joel (2022). Creating a corpus for Kven, a minority language in Norway. Nordlyd. ISSN 0332-7531. 46(1), s. 159–170. doi: 10.7557/12.6345. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lane, Pia (2022). “It feels like now this is in our own language”: Religion, authenticity and belonging. I Lane, Pia; Kjelsvik, Bjørghild & Myhr, Annika Bøstein (Red.), Negotiating Identities in Nordic Migrant Narratives: Crossing Borders and Telling Lives. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-89108-4.
 • Kjelsvik, Bjørghild; Lane, Pia & Myhr, Annika Bøstein (2022). Interdisciplinary approaches to the study of spoken, written and material narratives . I Lane, Pia; Kjelsvik, Bjørghild & Myhr, Annika Bøstein (Red.), Negotiating Identities in Nordic Migrant Narratives: Crossing Borders and Telling Lives. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-89108-4. doi: 10.1007/978-3-030-89109-1_1.
 • Lane, Pia & Wigglesworth, Gillian (2021). From “Civilising Missions” to Indigenous Language Reclamation: Language policy, language shift and maintenance in Australia and Norway. I Røyneland, Unn & Blackwood, Robert (Red.), Multilingualism across the Lifespan. Routledge. ISSN 9781003125815. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rasmus, Sini & Lane, Pia (2021). New speakers of Sámi: From insecurity to pride. Linguistic Minorities in Europe Online (LME). doi: 10.1515/lme.12818309. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lane, Pia (2019). Nexus Analysis and Multilingualism. I Darquennes, Jeroen; Salmons, Joseph C. & Vandenbussche, Wim (Red.), Language Contact – An International Handbook. De Gruyter Mouton. ISSN 978-3-11-043325-8. doi: 10.1515/9783110435351-047.
 • Costa, James; De Korne, Haley Jean & Lane, Pia (2017). Standardising Minority Languages: Reinventing Peripheral Languages in the 21st Century. I Lane, Pia; Costa, James & De Korne, Haley Jean (Red.), Standardizing minority languages: Competing ideologies of authority and authenticity in the global periphery. Routledge. ISSN 978-1-315-64772-2. s. 1–23.
 • Lane, Pia (2017). Language Standardisation as Frozen Mediated Actions. The Materiality of Language Standardisation. I Lane, Pia; Costa, James & De Korne, Haley Jean (Red.), Standardizing minority languages: Competing ideologies of authority and authenticity in the global periphery. Routledge. ISSN 978-1-315-64772-2. s. 101–117. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lane, Pia & Räisänen, Anna-Kaisa (2017). Kven in Norway. I Seals, Corinne & Shah, Sheena (Red.), Heritage Language Policies around the World. Routledge. ISSN 9781138193321. s. 69–83. doi: 10.4324/9781315639444-5.
 • Lane, Pia & Makihara, Miki (2017). Indigenous peoples and their languages. I Garcia, Ofelia; Flores, Nelson & Spotti, Max (Red.), Oxford Handbook of Language and Society. Oxford University Press. ISSN 9780190212896. s. 299–320. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190212896.013.7.
 • Lane, Pia (2016). Standardising Kven: Participation and the role of users. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. ISSN 0933-1883. 30(1), s. 105–124. doi: 10.1515/soci-2016-0007. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lane, Pia (2015). Minority language standardisation and the role of users. Language Policy. ISSN 1568-4555. 14(3), s. 263–283. doi: 10.1007/s10993-014-9342-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lane, Pia (2014). Nexus Analysis. I Östman, Jan-Ola & Verschueren, Jef (Red.), Handbook of Pragmatics. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027233271.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansen, Åse Mette & Lane, Pia (2022). Breaking silence: A longitudinal study of language shift.
 • Lane, Pia (2022). Ut av stillheten: Revitaliseringens paradokser.
 • Kvietok Duenas, Frances & Lane, Pia (2022). Indigenous experiences of language revitalization. Critical and decolonial perspectives on binary speaker categorizations.
 • Lane, Pia & Ramstad, Liss Ellen (2021). Sannhets- og forsoningskommisjonen; Mandat, status og veien videre.
 • Lane, Pia (2021). Caught unawares? Language shift and internalised ideologies.
 • Lane, Pia (2021). Minority language standardisation as mediated social action .
 • Solovova, Olga & Lane, Pia (2021). Northern borderscapes as material and historical frozen actions.
 • Lane, Pia Marit Johanne (2021). Multilingualism and language endangerment.
 • Røyneland, Unn; Lane, Pia & Grenoble, Lenore (2021). Linguistic Minorities in Europe online.
 • Solovova, Olga & Lane, Pia (2020). Russian in my head, Norwegian in my heart. Multilingualism in Sør-Varanger.
 • Lane, Pia (2020). Language standardization as frozen mediated actions: the materiality of language standardization .
 • Lane, Pia (2019). Trajectories of vulnerabilities.
 • Lane, Pia (2019). Ny stolthet over morsmålet. [Avis]. Ruijan Kaiku.
 • Zachariassen, Ketil & Lane, Pia Marit Johanne (2019). Store forventninger møtte Sannhets- og forsoningskommisjonen. [Internett]. NRK Kvensk/NRK Kvääni .
 • Lane, Pia & Johansen, Åse Mette (2019). Introduction to revitalisation and reclamation in Northern Norway.
 • Zachariassen, Ketil & Lane, Pia Marit Johanne (2019). Norwegian TRC Presentation.
 • Lane, Pia (2019). Sannhetskommisjonen inn i tøft arbeid – NRK Kveeni. [Radio]. NRK .
 • Lane, Pia (2019). Vi skal ikke sitte fast i smerten, men komme oss videre. [Internett]. NRK.
 • Lane, Pia (2019). Effective practices in teaching of and education in minority languages .
 • Lane, Pia (2019). Paradoxes of language revitalisation.
 • Lane, Pia (2019). Reclaiming indigenous minority languages .
 • Lane, Pia & Solovova, Olga (2018). Linguistic landscapes in the Northern Borderlands - a nexus analysis.
 • Lane, Pia (2018). Out of silence. Reclaimin indigenous minority languages.
 • Johansen, Åse Mette; Lane, Pia & Olsen, Torjer Andreas (2018). Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale.
 • Lane, Pia (2018). Sannhetskommisjonen: – Arbeidet kan bli tøft. [Avis]. Utrop.
 • Lane, Pia (2018). Det umulige «N-ordet» . [Avis]. Aftenposten.
 • Lane, Pia (2018). Fakta og myter om flerspråklighet.
 • Lane, Pia (2018). Out of silence. Reclaiming indigenous minority languages.
 • Lane, Pia (2018). Language rights – perspectives from Norway. Standardisation of Kven .
 • Lane, Pia (2017). Introduction: New Speakers and the European Charter of Regional and Minority Languages.
 • Lane, Pia (2017). Standardisering av kvensk.
 • Lane, Pia (2017). Abels Tårn. [TV]. NRK2.
 • Lane, Pia (2017). Multilingualism across the lifespan (Invited featured panel).
 • Lane, Pia (2016). Minority language standardisation as social action.
 • Lanza, Elizabeth; Røyneland, Unn & Lane, Pia (2016). MultiLing. Center for Multilingualism in Society across the Lifespan: A Center of Excellence in Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik. ISSN 0933-1883. s. 223–231.
 • Lane, Pia (2016). Arrival - filmanmeldelse. [Radio]. Kulturhuset.
 • Lane, Pia (2016). Fleirspråklegheit i nord: språk og identitet.
 • Lane, Pia (2016). Kvensk er en del av det vi er. [Avis]. Finnmarken.
 • Lane, Pia (2016). Hjertespråket. [Radio]. Språkteigen, NRK.
 • Lane, Pia & Keating, Clara (2016). New speakers and life trajectories - an analysis of language experiences of Portuguese migrant speakers and Kven heritage speakers.
 • Lane, Pia (2016). Abels Tårn. [Radio]. Ekko NRK P2.
 • Lane, Pia (2016). Reclaiming a minority language: Becoming a new speaker.
 • Lane, Pia (2015). It takes more than two to tango - tverrfaglig forskning på flerspråklighet.
 • Lane, Pia (2015). På språkjakt! Standardisering av kvensk språk.
 • Lane, Pia (2015). Abels Tårn. [Radio]. Ekko NRK P2.
 • Lane, Pia (2015). Abels Tårn. [Radio]. Ekko .
 • Lane, Pia & Costa, James (2015). The War of the Words: Minority language standardization and orthographic debates in the globalized European periphery.
 • Lane, Pia (2015). Språkstatus er ingen livsgaranti. [Avis]. Vårt Land.
 • Lane, Pia (2015). Tiårsjubileum for kvensk språk. [Radio]. Nyhetsettermiddag NRK.
 • McAlinden, Finn & Lane, Pia (2015). The Secret Language.
 • Lane, Pia (2015). Abels Tårn. [Radio]. NRK Ekko.
 • Lane, Pia (2015). Standardiseringens to ansikt – metodologiske refleksjoner.
 • Lane, Pia (2015). Standardising minority languages: Emancipation or constraint?
 • Lane, Pia (2015). Minority language standardisation – methodological approaches.
 • Lane, Pia (2015). Minority language standardisation.
 • Lane, Pia (2015). Language shift.
 • Lane, Pia (2014). Catch me if you can: Minority language standardisation, variation and codification.
 • Lane, Pia (2014). Standardising minority languages and inscribing users.
 • Lane, Pia (2014). Abels Tårn. [Radio]. NRK Ekko.
 • Lane, Pia (2014). Hva har Bugøynes til felles med Lappe i Canada? [Avis]. Sør-Varanger Avis.
 • Lane, Pia (2014). Språkkontakt i Bugøynes og Lappe, Canada.
 • Lane, Pia (2014). Frozen in time? Social Actors and Minority Language Standardisation.
 • Lane, Pia (2014). Minority Language Standardisation: Users and non-users.
 • Lane, Pia (2014). ”What’s in it for me?” Prosjektsøknaden som virkemiddel til styrking av egen forskning, forskningsprofil og -nettverk.
 • Lane, Pia (2014). Fem myter om tospråklighet - lingvistisk myteknusing.
 • Lane, Pia (2014). Abels Tårn. [Radio]. NRK Ekko.
 • Lane, Pia (2013). Users and non-users. The standardisation of Kven.
 • Lane, Pia (2013). Stemmen vår. [Avis]. VG Helg.
 • Lane, Pia (2013). “It feels like now this is in our own language”: Religion, authenticity and belonging.
 • Lane, Pia (2013). Minoritetsspråkspolitikk og språkvalg – en longitudinell analyse av språkskifte.
 • Golden, Anne; Lane, Pia ; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Finn fem feil i debatten om tospråklighet. Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931.
 • Golden, Anne; Lane, Pia ; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Bred enighet i internasjonal forskning om fordeler ved tospråklighet. Aftenposten Innsikt. ISSN 1890-6931.
 • Lane, Pia (2013). Abels Tårn, Ekko. [Radio]. NRK.
 • Lane, Pia (2013). Den stille kampen: Urfolk i en ny tid. [TV]. NRK2.
 • Lane, Pia (2013). Standardisering av minoritetsspråk. [Radio]. Språkteigen. NRK.
 • Lane, Pia (2013). En (u)mulig karriere i akademia?
 • Lane, Pia; Lanza, Elizabeth & Pennycook, Alastair (2019). Family multilingualism: Language practices and ideologies of Brazilian-Norwegian families in Norway. Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lane, Pia & Walsh, John (2014). Report on conceptualisations of new speakerness in the case of indigenous minority languages. New speakers in a munltilingual Europe, ISCH COST Action IS1306 .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 22. feb. 2022 15:18