Pia Lane

Professor
Bilde av Pia Lane
English version of this page
Telefon +47-22845695
Rom HW 418
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus 420 Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Faglige kompetanseområder

Pia Lane  er medlem av kjernegruppen ved Senter for flerspråklighet (MultiLing - Senter for Fremragende Forskning) hvor hun forsker på sosiale og grammatiske aspekter ved flerspråklighet. Hennes forskningsinteresser inkluderer språkkontakt, minoritetsspråkspolitikk, sosiolingvistikk, diskursanalyse, neksusanalyse, kodeveksling og kognitiv morfologi.

Google Scholar-profil

CV

Mappe med utvalgte publikasjoner

Tidligere forskningsprosjekter ved ILN

Pia Lane var prosjektleder for prosjektet "Standardising Minority Languages", finansiert av NFR og UiO. Sammen med James Costa and Haley De Korne har hun redigert Standardizing Minority Languages​​​Competing Ideologies of Authority and Authenticity in the Global Peripheryutgitt av Routledge Critical Studies in Multilingualism.

 

 

 

Målet for prosjektet er å studere sosiopolitiske aspekter ved standardiseringen av fire historiske europeiske minoritetsspråk. Prosjektdeltagerne bruker teorier fra sosiolingvistikk, diskursanalyse og teknologi- og vitenskapsstudier (Science and Technology Studies –STS) for å analysere utvikling av skriftspråkstandarder og hvordan språkbrukerne forholder seg til disse standardene.

Samarbeidspartnere var Universitetet i Tromsø, Universitetet i Uppsala, Universitetet i Jyväskylä, Europarådet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Sammen med Lightsource Productions har Pia Lane vært med på å lage dokumentarfilmen 'Det hemmelige språket', en film hvor vi møter dagens brukere av kvensk språk, mennesker som er i ferd med å utforske hva det vil si å være kvensk. Filmen kan sees på NRKs nettsider. 

Pia er medlem av styringsgruppen for det EU-finansierte nettverket New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges (COST Action IS1306), ledet av Bernadette O'Rourke. Sammen med John Walsh var hun leder for arbeidsgruppen Indigenous minority languages, og hun leder nå arbeidsgruppen New speakers: Subjectivities, trajectories, spaces sammen med Maite Puigdevall Serralvo. Pia er også medlem av AILA-nettverket Home Language Maintenance and Development

Pia Lane var postdoktor med prosjektet "Identities in Transition: A Longitudinal Study of Language Shift in a Kven Community", finansiert av NFR. Se NFRs omtale av prosjektet

I 2007 og 2008 ledet Pia Lane et forskerprosjekt i forbindelse med Det internasjonale polaråret. Prosjektet er en del av forskernettverket The Linguistic and Cultural Heritage Electronic Network (LICHEN) som ledes av Universitetet i Oulu. Målet for det internasjonale prosjektet er å utvikle et elektronisk rammeverk for dokumentasjon av minoritetsspråk og minoritetskulturer i de nordlige polarområdene.

LICHEN-prosjektet
Presentasjon av LICHEN-prosjektet på polararet.no

Pia Lane har tidligere vært med på prosjektet Northern Multilingualism ledet av Sari Pietikäinen, Universitetet i Jyväskylä, deltoki et NORFACE-finansiert forskernettverk Social Aspects of Language Diversity og i et NordForsk-finansiert nettverk "Identities in Motion: Multilingualism, Multiculturalism and Mobility in Nordic and Baltic countries (3M-Network)".

 

 

DeDe 

Emneord: Flerspråklighet, Minoritetsspråkspolitikk, Sosiolingvistikk, Diskursanalyse, Kodeveksling, Språkteknologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Lane, Pia Marit Johanne (2021). Multilingualism and language endangerment.
 • Røyneland, Unn; Lane, Pia & Grenoble, Lenore (2021). Linguistic Minorities in Europe online.
 • Lane, Pia (2020). Language standardization as frozen mediated actions: the materiality of language standardization.
 • Lane, Pia (2020). Samiske språkbærere: fra stillhet til revitalisering.
 • Solovova, Olga & Lane, Pia (2020). Russian in my head, Norwegian in my heart. Multilingualism in Sør-Varanger.
 • Lane, Pia (2019). Effective practices in teaching of and education in minority languages.
 • Lane, Pia (2019, 15. november). Ny stolthet over morsmålet.  Ruijan Kaiku.
 • Lane, Pia (2019). Paradoxes of language revitalisation.
 • Lane, Pia (2019). Reclaiming indigenous minority languages.
 • Lane, Pia (2019, 10. mai). Sannhetskommisjonen inn i tøft arbeid – NRK Kveeni. [Radio].  NRK.
 • Lane, Pia (2019). Trajectories of vulnerabilities.
 • Lane, Pia (2019, 10. mai). Vi skal ikke sitte fast i smerten, men komme oss videre. [Internett].  NRK.
 • Lane, Pia & Johansen, Åse Mette (2019). Introduction to revitalisation and reclamation in Northern Norway.
 • Lane, Pia; Lanza, Elizabeth & Pennycook, Alastair (2019). Family multilingualism: Language practices and ideologies of Brazilian-Norwegian families in Norway. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zachariassen, Ketil & Lane, Pia Marit Johanne (2019). Norwegian TRC Presentation.
 • Zachariassen, Ketil & Lane, Pia Marit Johanne (2019, 07. september). Store forventninger møtte Sannhets- og forsoningskommisjonen. [Internett].  NRK Kvensk/NRK Kvääni.
 • Johansen, Åse Mette; Lane, Pia & Olsen, Torjer Andreas (2018). Mangfold i utdanningssystemet – hva er dagens muligheter og utfordringer? Panelsamtale.
 • Lane, Pia (2018, 09. august). Det umulige «N-ordet».  Aftenposten.
 • Lane, Pia (2018). Fakta og myter om flerspråklighet.
 • Lane, Pia (2018). Language rights – perspectives from Norway. Standardisation of Kven.
 • Lane, Pia (2018). Out of silence. Reclaimin indigenous minority languages.
 • Lane, Pia (2018). Out of silence. Reclaiming indigenous minority languages.
 • Lane, Pia (2018, 29. juni). Sannhetskommisjonen: – Arbeidet kan bli tøft.  Utrop.
 • Lane, Pia (2018). Å ta språket sitt tilbake. En framtid for kvensk språk?.
 • Lane, Pia & Solovova, Olga (2018). Linguistic landscapes in the Northern Borderlands - a nexus analysis.
 • Lane, Pia (2017, 05. desember). Abels Tårn. [TV].  NRK2.
 • Lane, Pia (2017). Introduction: New Speakers and the European Charter of Regional and Minority Languages.
 • Lane, Pia (2017). Multilingualism across the lifespan (Invited featured panel).
 • Lane, Pia (2017). Standardisering av kvensk.
 • Lane, Pia (2016, 16. februar). Abels Tårn. [Radio].  Ekko NRK P2.
 • Lane, Pia (2016, 08. november). Arrival - filmanmeldelse. [Radio].  Kulturhuset.
 • Lane, Pia (2016). Fleirspråklegheit i nord: språk og identitet.
 • Lane, Pia (2016, 05. juni). Hjertespråket. [Radio].  Språkteigen, NRK.
 • Lane, Pia (2016, 31. oktober). Kvensk er en del av det vi er.  Finnmarken.
 • Lane, Pia (2016). Minority language standardisation as social action.
 • Lane, Pia (2016). Reclaiming a minority language: Becoming a new speaker.
 • Lane, Pia & Keating, Clara (2016). New speakers and life trajectories - an analysis of language experiences of Portuguese migrant speakers and Kven heritage speakers.
 • Lanza, Elizabeth; Røyneland, Unn & Lane, Pia (2016). MultiLing. Center for Multilingualism in Society across the Lifespan: A Center of Excellence in Norway. Sociolinguistica : Internationales Jahrbuch fuer Europaeische Soziolinguistik.  ISSN 0933-1883.  s 223- 231
 • Lane, Pia (2015, 13. november). Abels Tårn. [Radio].  Ekko NRK P2.
 • Lane, Pia (2015, 23. oktober). Abels Tårn. [Radio].  Ekko.
 • Lane, Pia (2015, 17. april). Abels Tårn. [Radio].  NRK Ekko.
 • Lane, Pia (2015). It takes more than two to tango - tverrfaglig forskning på flerspråklighet.
 • Lane, Pia (2015). Kvensk språk og identitet: Fra fornorskningspolitikk til offisielt minoritetsspråk.
 • Lane, Pia (2015). Language shift.
 • Lane, Pia (2015). Minority language standardisation.
 • Lane, Pia (2015). Minority language standardisation – methodological approaches.
 • Lane, Pia (2015). På språkjakt! Standardisering av kvensk språk.
 • Lane, Pia (2015, 28. mai). Språkstatus er ingen livsgaranti.  Vårt Land.
 • Lane, Pia (2015). Standardiseringens to ansikt – metodologiske refleksjoner.
 • Lane, Pia (2015). Standardising minority languages: Emancipation or constraint?.
 • Lane, Pia (2015, 27. mai). Tiårsjubileum for kvensk språk. [Radio].  Nyhetsettermiddag NRK.
 • Lane, Pia & Costa, James (2015). The War of the Words: Minority language standardization and orthographic debates in the globalized European periphery.
 • McAlinden, Finn & Lane, Pia (2015). The Secret Language.
 • Lane, Pia (2014, 31. oktober). Abels Tårn. [Radio].  NRK Ekko.
 • Lane, Pia (2014, 11. april). Abels Tårn. [Radio].  NRK Ekko.
 • Lane, Pia (2014). Catch me if you can: Minority language standardisation, variation and codification.
 • Lane, Pia (2014). Fem myter om tospråklighet - lingvistisk myteknusing.
 • Lane, Pia (2014). Frozen in time? Social Actors and Minority Language Standardisation.
 • Lane, Pia (2014, 27. juli). Hva har Bugøynes til felles med Lappe i Canada?.  Sør-Varanger Avis.
 • Lane, Pia (2014). Minority Language Standardisation: Users and non-users.
 • Lane, Pia (2014). Språkkontakt i Bugøynes og Lappe, Canada.
 • Lane, Pia (2014). Standardising minority languages and inscribing users.
 • Lane, Pia (2014). ”What’s in it for me?” Prosjektsøknaden som virkemiddel til styrking av egen forskning, forskningsprofil og -nettverk.
 • Lane, Pia & Walsh, John (2014). Report on conceptualisations of new speakerness in the case of indigenous minority languages.
 • Golden, Anne; Lane, Pia; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Bred enighet i internasjonal forskning om fordeler ved tospråklighet. Aftenposten Innsikt.  ISSN 1890-6931.
 • Golden, Anne; Lane, Pia; Lanza, Elizabeth; Ryen, Else; Simonsen, Hanne Gram & Svendsen, Bente Ailin (2013). Finn fem feil i debatten om tospråklighet. Aftenposten Innsikt.  ISSN 1890-6931.
 • Lane, Pia (2013). A language of our own? Minority language standardisation, emancipation and authenticity.
 • Lane, Pia (2013). A lost language? Language shift and identity construction.
 • Lane, Pia (2013, 20. desember). Abels Tårn, Ekko. [Radio].  NRK.
 • Lane, Pia (2013, 25. november). Den stille kampen: Kampen for språket. [TV].
 • Lane, Pia (2013, 21. november). Den stille kampen: Urfolk i en ny tid. [TV].  NRK2.
 • Lane, Pia (2013). En (u)mulig karriere i akademia?.
 • Lane, Pia (2013). “It feels like now this is in our own language”: Religion, authenticity and belonging.
 • Lane, Pia (2013). Minoritetsspråkspolitikk og språkvalg – en longitudinell analyse av språkskifte.
 • Lane, Pia (2013). Minority Language Standardisation and the Role of Users.
 • Lane, Pia (2013). Språklig mangfold i Norge.
 • Lane, Pia (2013, 20. oktober). Standardisering av minoritetsspråk. [Radio].  Språkteigen. NRK.
 • Lane, Pia (2013, 19. oktober). Stemmen vår.  VG Helg.
 • Lane, Pia (2013). Users and non-users. The standardisation of Kven.
 • Lane, Pia (2012). Humanioras relevans: sosiolingvistikk og flerspråklighet.
 • Lane, Pia (2012). Standardising minority languages.
 • Lane, Pia (2012). Én fot i forskningen, en i samfunnet. HF-aktuelt.
 • Kjelsvik, Bjørghild & Lane, Pia (2011). Kva kjenneteiknar etnografiske metodar i diskursanalyse?, I: Tonje Raddum Hitching; Anne B Sølvberg Nilsen & Aslaug Veum (red.),  Diskursanalyse i praksis. Metode og analyse.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 9788276349047.  Del 5: Etnografisk diskursanalyse: Innleiing.  s 235 - 238
 • Lane, Pia (2011). Code-switching.
 • Lane, Pia (2011). Country report on national language legislation - Norway.
 • Lane, Pia (2011). Field methods - a sociolinguistic and anthropological approach.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 11. feb. 2021 17:08