English version of this page

The Linguistic and Cultural Heritage Electronic Network (LICHEN) (avsluttet)

Vi arbeidet med å dokumentere kvensk språk og kultur med lydopptak, film og bilder.

Om prosjektet

LICHEN var et internasjonalt nettverk under Det internasjonale polaråret, hvor et norsk delprosjekt inngikk. Universitetet i Oulu ledet det internasjonale nettverket, som besto av forskere fra Norge, Finland, Skottland, USA og Canada.

Den norske delen av prosjektet ble ledet fra Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. De andre norske samarbeidspartnerne var Universitetet i Tromsø og Kvensk institutt i Børselv.

Kvensk er nært beslektet med finsk, men det er store forskjeller i ordforråd og til dels også i grammatikk. Mange av disse forskjellene er ikke kartlagt. Norge anerkjente kvensk som eget språk i april 2005, og det snakkes hovedsakelig i Troms og Finnmark.

Mål

Mange av språkene som snakkes i nordområdene holder på å forsvinne. Dette er et resultat av språklig undertrykkelse og hardhendt assimilasjonspolitikk opp gjennom tidene, også i Norge. Mange av disse minoritetsspråkene er dårlig dokumentert. De har verken ordbøker eller skikkelige skriftspråk. Slik er det også for kvensk.

LICHEN hadde som mål å dokumentere minoritetsspråk og minoritetskulturer i polarområdene i ulike land. Dokumentasjonen skulle gjøres tilgjengelig i elektronisk form, både for forskere og for minoritetsgruppene selv.

Verktøy

Universitet i Oulu utviklet et elektronisk system som ble brukt til dokumentasjonsarbeidet som LICHEN gjorde. Verktøyet ble brukt til å digitalisere språklige og visuelle data slik at de innsamlede dataene ble søkbare. 

De norske LICHEN-forskerene prøvde ut de elektroniske og språkteknologiske verktøyene fra Oulu ved å digitalisere og transkribere gamle lydopptak på kvensk. Også nye data ble samlet inn.

Erfaringene fra bearbeidelsen av data fra kvensk ble så brukt til å videreutvikle det elektroniske systemet slik at det kunne bli brukt til å dokumentere andre minoritetsspråk og minoritetskulturer i polarområdene i andre land.

En annen viktig oppgave for de norske forskerne var å dokumentere kvensk språk og kultur ved å analysere gamle og nye data. Dette ga oss kunnskap om hvordan språklige og kulturelle uttrykk endrer seg over tid. Datagrunnlaget og forskningen fra dette prosjektet kan brukes for å utvikle språklige hjelpemidler som en grammatikk og ordbok for kvensk.

Publisert 5. okt. 2020 14:05 - Sist endret 29. jan. 2021 02:41

Kontakt

Leder for det norske LICHEN-prosjektet: Pia Lane
 

Deltakere

  • Pia Lane
  • Anna-Riitta Lindgren
  • Eira Söderholm
  • Anna-Kaisa Räisänen
  • Lisa-Lena Opas-Hänninen
Detaljert oversikt over deltakere