English version of this page

Språk, Kultur, Identitet (SKI) (avsluttet)

Prosjektets fokus var å studere narrativene til migranter. 

Om prosjektet

SKI var eit tverrfagleg prosjekt som kombinerte lingvistikk, litteraturvitskap og kulturstudium. Forskinga var delt inn i tre fokusområde:

  • Identitetsforhandling i migranters munnlege forteljingar
  • Forteljingar om integrering og identitetsdanning i fleirkulturell litteratur
  • Diskursar om kulturelt mangfold og forteljingar om identitet i kulturhistoriske museum

Varighet

2008-2013.

Finansiering

Prosjektet mottok støtte frå Norges forskningsråd.

 

Les meir om prosjektet (engelsk)

Publisert 5. okt. 2020 14:05 - Sist endret 29. jan. 2021 04:19