Språk, Kultur, Identitet (SKI) (avsluttet)

SKI er eit tverrfagleg prosjekt som kombinerer lingvistikk, litteraturvitskap og kulturstudium.

SKI er eit prosjekt (2008-2013) med støtte frå Norges Forskningsråd og har adressa si ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium ved Universitetet i Oslo.

 Forskinga er delt inn i tre fokusområde:

  • Identitetsforhandling i migranters munnlege forteljingar
  • Forteljingar om integrering og identitetsdanning i fleirkulturell litteratur
  • Diskursar om kulturelt mangfold og forteljingar om identitet i kulturhistoriske museum

Til utfyllande prosjektinformasjon (engelsk)

Publisert 5. mai 2010 14:02 - Sist endret 29. okt. 2014 11:47