Saphinaz Amal Naguib

Professor emerita
Bilde av Saphinaz Amal Naguib
English version of this page
Mobiltelefon 93638309
Rom 429 PAM
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglig kompetanseområder

 • Materiell kultur og kulturens materialitet
 • Museumkunnskap og kulturarv
 • Egyptologi (med vekt på gammelegyptisk religion og kunst)
 • Islam (materiell kultur og kunst)
 • Koptiske-arabiske hagiografier

 

Bakgrunn

- 1996 - 2017: professor i kulturhistorie/ kulturanalyse, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

-2016-2017: Medlem av forskningsgruppen After Discourse: Things, Archaeology, and Heritage in the 21st Century, Senter for grunnforskning (CAS) ved Det Norske Videnskaps-Akademi;  https://cas.oslo.no/research-groups/after-discourse-things-archaeology-and-heritage-in-the-21st-century-article1802-827.html

- 1995: Førsteamanuensis i religionshistorie, Institutt for kulturstudier (IKS), UiO.
- 1991-1994: Post.doc., Institutt for kulturstudier (IKS), UiO, på prosjektet The Martyr as Witness. Coptic and Copto-Arabic Oral and Written Traditions and the Transmission of Texts as Mediators of Religious Memory.
- 1989 - Dr.philos., Universitet i Bergen. Doktoravhandling Le clergé féminin d'Amon thébain à la 21e dynastie
- 1984-1988: NAVF-stipendiat, Etnografisk museum, Universitet i Oslo.
- 1980-1983: NAVF-vit.ass., Etnografisk museum, Universitet i Oslo knyttet til det internasjonale forskningsprosjektet Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum.
- 1974: M.A. i egyptologi, Arkeologisk fakultet, Kairo Universitet.
- 1971: Diplom som kunstkonservator knyttet til arkeologiske funn og veggmalerier, Istituto Centrale del Restauro, Roma.
- 1970: B.A. i egyptologi, Det humanistiske fakultet, Kairo Universitet.

 

Pågående prosjekter

 • Archaeologies of memory and the materiality of writing. Innenfor NFR-finansierte forskningsprosjekt Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21th Century. http://objectmatters.ruinmemories.org/
 • Materia Medica – Medicinal culinary plants and the regulation of knowledge in the Mediterranean. Hovedprosjekt: Cultures of Medicine. Encounters, contentions and the shaping of new medical knowledge.

Tidligere Verv

 • Ph.D. leder, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (2013-2016)
 •  Leder for doktorgradprogrammet ved Det humanistiske fakultet, linje i kultur- og religionshistorie, arkeologi, asiatiske og afrikanske studier (KRA; 2008-2012).
 • Direktør for Det norske universitetssenter i Paris (2004-2006)
 • Styreleder for UiOs tverrfakultære forskningsprogram Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM, 2004-2010)
 • Medlem av det internasjonale vitenskapelige råd til EUs finansierte forskningsprosjekt European National Museums: Identity politics, the uses of the past and the European citizen (EuNaMus; 2010- 2011)
 • Leder for temaområde 2: ”Religiøsitet og kollektiv erindring”, Universitetet i Oslo, tverrfakultære forskningsprogram Religion i pluralistisk samfunn (PLUREL; 2009-2011).
 • Medlem av det internasjonale vitenskapelige råd til Musée National des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée i Marseille (2005-2011).
 • Styremedlem av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), Ullevål universitetssykehus, Oslo (2003-2008).
 • Medlem av NFRs komité for humanistiske fag, Område Kultur og Samfunn (2001-2003).
 • Medlem av programstyret i NFRs program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) (1997-2002).
 • Styremedlem av International Committee of Egyptology (CIPEG) innenfor Intaernational Committee of Museums (ICOM) i to perioder (1995-1998, 1998-2001).

Medlemskap

Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi 

Pris

Dampskipsekspeditør Nils Pedersen og hustru Mathilde Pedersens belønning for fremragende arbeider innen den sammenlignende kulturforskning (2017-2021), tildelt av Institutt for sammenlignende kulturforskning.

 

 

Emneord: Materiell kultur, Kulturarv, Museer og museologi, kulturmøter, kulturhistorie, egyptologi

Publikasjoner

 • Funerary Statuettes. Etnografisk Museum Oslo, Mainz/Rhein: Verlag Philipp von Zabern 1985.
 • Predynastic Pottery. Etnografisk museum Oslo, Oslo: Novus Press 1987.
 • Le clergé féminin d'Amon thébain à la 21e dynastie, Orientalia Lovaniensia Analecta (OLA) 38, Louvain: Peeters Press 1990.
 • Miroirs du Passé, Cahiers de la Société d'Egyptologie Genève 2, Genève 1993.
 • Mosques in Norway. The Creation and Iconography of Sacred Space, Oslo: Novus Press 2001.
 • Den egyptiske dødeboken - og tekster om livets vei, Oslo: De norske bokklubbene, 2001.
 • The Intangible Heritage of the Mediterranean. Tradition, Adaptation and Innovation' (Oslo: Unipub 2002).
 • (med Bjarne Rogan), Materiell kultur og kulturens materialitet, Oslo: Novus forlag 2011.
 • (med Terje Stordalen). The Formative Past and the Formation of the Future, Oslo: Novus Press 2015.

 

 

 • Naguib, Saphinaz Amal (2021). Ruins of Ruins. The aura of archaeological remains., In Bjørnar Julius Olsen; Mats Burström; Caitlin DeSilvey & Thora Petursdottir (ed.),  After Discourse: Things, Affects, Ethics.  Routledge.  ISBN 978-0-367-19048-4.  Chapter 10.  s 162 - 186 Vis sammendrag
 • Naguib, Saphinaz Amal (2019). New Frames to Islam in European Museums.. Material Religion.  ISSN 1743-2200.  15(3), s 376- 377 . doi: 10.1080/17432200.2019.1572362
 • Naguib, Saphinaz Amal & Farstadvoll, Stein (2019). Flâneries in a Northern Urban Landscape. Affective Atmospheres, Diffuse Museum and the Creation of Heritage in the 21st Century., In Kerstin Smeds & Ann Davis (ed.),  Museum & Place.  ICOFOM- ICOM International Committee for Museology.  ISBN 978-92-9012-462-7.  Flâneries.  s 181 - 210 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2018). Bridging Gaps: Archaeological Sources and Resources in Museums., In Pål Steiner; Alexandros Tsakos & Eivind Heldaas Seland (ed.),  From the Fjords to the Nile: Essays in Honor of Richard Holton Pierce on his 80th Birthday.  Archaeopress.  ISBN 9781784917760.  kap. 4.  s 41 - 47 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Naguib, Saphinaz Amal (2018). Exploring Biographies. Ancient Egyptian Statuettes at the Museum of Cultural History (MCH), University of Oslo.. CLARA Classical Art and Archaeology.  ISSN 2464-3726.  3, s 1- 26 . doi: 10.5617/clara.v3i0.2972 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Naguib, Saphinaz Amal (2017). Engaged Ephemeral Art: Street Art and the Egyptian Spring.. Transcultural Studies.  ISSN 2191-6411.  2, s 53- 88 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Naguib, Saphinaz Amal (2017). Forgotten Things: Pen-Boxes and their Stories., In Nora Sunniva Eggen & Rana Issa (ed.),  Philologists in the World: A Festschrift in Honour of Gunvor Mejdell.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-904-0.  Culture, chapter 9.  s 219 - 232
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Når veggene taler. Gatekunst, graffiti, kalligraffiti og den arabiske våren i Egypt.. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  2, s 6- 21
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Collecting Moments of Life. Museums and the Intangible Heritage of Migration. Museum International.  ISSN 1350-0775.  65(1-4), s 77- 86 . doi: 10.1111/muse.12035 Vis sammendrag
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Materializing Islam and the Imaginary of Sacred Space., In Øivind Fuglerud & Leon Wainwright (ed.),  OBJECTS AND IMAGINATION Perspectives on Materialization and Meaning.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-568-4.  chapter 3.  s 64 - 78
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). The Articulation of Cultural Memory and Heritage in Plural Societies., In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  kapittel 10.  s 221 - 246
 • Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (2015). Time, Media, Space. Perspectives on the Ecology of Collective Remembering., In Terje Stordalen & Saphinaz Amal Naguib (ed.),  The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  kap. 1.  s 17 - 37
 • Naguib, Saphinaz Amal (2014). Skrivingens materialitet: Peter Christen Asbjørnsens reiseskriveskrin, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Del 1 - Oppskrifter.  s 91 - 100
 • Naguib, Saphinaz Amal (2013). La politique de la diversité dans un musée sans collection, l'Interkulturelt Museum d'Oslo, I: Denis Chevallier (red.),  Métamorphoses des musées de société.  La Documentation française.  ISBN 978-2-11-009260-1.  del II/ kap. 4.  s 105 - 110
 • Naguib, Saphinaz Amal (2013). Museums, Diasporas and the Sustainability of Intangible Cultural Heritage. Sustainability.  ISSN 2071-1050.  5(5), s 2178- 2190 . doi: 10.3390/su5052178 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Engaging with gender and diversity in museums of cultural history :. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  67, s 111- 128
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Et blikk på Egypt. Neo-faraonisme og sekulariseringen av det offentlige rom, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  kapittel 7.  s 125 - 144
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Introduction: Patterns of Cultural Valuation. Priorities and Aesthetics in Exhibitions of Identity in Museums. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  67, s 9- 12
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Kulturelt mangfold i kulturhistoriske museer; utfordringer og fallgruver. Telemark historie : tidsskrift for Telemark historielag.  ISSN 0333-2586.  (32), s 97- 112
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Seyla Benhabib og Et annet verdensborgerskap, I:  Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap.  Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35091-8.  Artikkel.  s 109 - 123
 • Rogan, Bjarne & Naguib, Saphinaz-Amal (2011). Materiell kultur og forskning på tvers. En introduksjon, I: Saphinaz Amal Naguib & Bjarne Rogan (red.),  Materiell kultur & kulturens materialitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  Kapittel 1.  s 9 - 18
 • Naguib, Saphinaz Amal (2010). Egypt in View: Postcards of Nostalgia, In Solrun Williksen & Nigel Rapport (ed.),  Reveries of Home: Nostalgia, Authenticity and the Performance of Place.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-1979-4.  Home-Making and Memory Work.  s 109 - 123
 • Naguib, Saphinaz Amal (2010). Reconciling History and Memory at the Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration in Paris, In Hanne-Lovise Skartveit & Katherine J. Goodnow (ed.),  Changes in museum practice : new media, refugees and participation.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-84545-610-8.  4.  s 48 - 57
 • Naguib, Saphinaz Amal (1996). The Era of Martyrs. Texts and Contexts of Religious Memory, In Kari Vogt & Nelly van Doorn-Harder (ed.),  Between Desert and City.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-257-7.  kap. 9.  s 121 - 141
 • Naguib, Saphinaz Amal (1994). The Martyr as Witness. Coptic and Copto-Arabic Hagiographies as Mediators of Religious Memory. Numen.  ISSN 0029-5973.  41, s 223- 254
 • Naguib, Saphinaz Amal (1993). Martyr and Apostate: Victor, Son of Romanos and Diocletian. A Case of Intertextuality in Coptic Religious Memory. Temenos.  ISSN 0497-1817.  29, s 101- 113

Se alle arbeider i Cristin

 • Stordalen, Terje & Naguib, Saphinaz Amal (ed.) (2015). The Formative Past and the Formation of the Future: Collective Remembering and Identity Formation. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-808-1.  381 s.
 • Naguib, Saphinaz Amal & Rogan, Bjarne (red.) (2011). Materiell kultur & kulturens materialitet. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-630-8.  385 s.
 • Naguib, Saphinaz Amal (ed.) (2002). The Intangible heritage of the Mediterranean: Transmission, adaptation and innovation. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-121-4.  234 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Naguib, Saphinaz Amal (2020, 29. januar). Gjenskapte stemmen til en 3000 år gammel mumie. (https://www.nrk.no/viten/gjenskapte-stemmen-til-en-3000-ar-gammel-mumie-1.14879475). [Internett].  nrk.no.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2018). Revisiting the ‘perfect ruin’. The politics and poetics of an archaeological site..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2017). Perspectives in Cultural Memory..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2017). Street art and sustainability in Vardø, North Norway..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2017). Urban art, place and affective atmospheres..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2017, 28. mars). Vardø's Rich street art scene: will the city become an ecomuseum?. [Internett].  https://cas.oslo.no/read/.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Acknowledging Diversity and Sharing Culture: Museums and the Heritage of Migration..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Contentious walls and the Arab Spring in Egypt. Graffiti and the art of circumventing censorship..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Diasporas et le pays d’accueil. Le cas de la Norvège..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Egyptisk mytologi..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2016). Rebellious Walls: Street Art, Graffiti, Calligraffiti and the Arab Spring in Egypt..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Archaeologic Fragments and their Aura..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Entangled Heritage and the Frames of Islam in European Museums..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Impact events and contentious walls. Street art during the Arab Spring in Egypt..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Memory and its materiality: the crafting of heritage..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2015). Sharing cultures: Museums and Heritage of migrations in Scandinavia..
 • Naguib, Saphinaz Amal (2014). Bridging Gaps: Archaeological sources and resources in contact zones. Vis sammendrag
 • Naguib, Saphinaz Amal (2014). De représentation à participation. Quand l'objet devient sujet dans les musées de société.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2014). Haci Akman (ed.) 2014. Negotiating Identity in Scandinavia. Women, Migration and the Diaspora. New York: Berghahn. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  3, s 64- 66
 • Naguib, Saphinaz Amal (2014). Migrasjon, museer og den inkluderende nasjonen.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2013, 02. januar). Kulturnytt - Bassem Youssef og yttringsfrihet i Egypt. [Radio].  NRK - Marienlyst.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2013). Modes of Participation at the Museum: Practices involving a diverse public.
 • Bothner-By, Annelise Rosemary & Naguib, Saphinaz Amal (2012). The politics of participation - a reflection on the design for spatial presence and social interaction in the exhibition space. Vis sammendrag
 • Naguib, Saphinaz Amal (2012). Estetikk og den nomadiske vending. Representasjoner av den Andre i kulturhistoriske museer.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2012, 24. april). Kultur og underholdning: Fant tapt egyptisk manuskrift ved en tilfeldighet. [Internett].  nrk.no.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2012). Nefertiti’s Stories. Museums and Ancient Cultures from Colonial to Cosmopolitan Practices.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2012). The Gift of Life Stories and the Politics of Participation.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2012). The nomadic turn and the materialization of concepts in museums of cultural history.
 • Naguib, Saphinaz Amal & Mathisen, Silje Opdahl (2012). Identiteter på Grensen.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Complex itineraries and the affecting presence of things.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Diasporic heritage in museums.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Egyptology today.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011, 02. august). Egypt-smugling er milliardbransje. [Internett].  NRK-vitenskap - nrk.no.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Kulturelt mangfold i kulturhistoriske museer: utfordringer og fallgruver.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011, 11. desember). Moderne mangfold på museum. [Internett].  forskning.no.
 • Naguib, Saphinaz Amal (2011). Trunks, suitcases, bags and their poetics.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 23. mai 2017 10:58 - Sist endret 3. apr. 2020 11:08

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter