Saphinaz Amal Naguib

Professor emerita
Bilde av Saphinaz Amal Naguib
English version of this page
Mobiltelefon 93638309
Rom 429 PAM
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Faglig kompetanseområder

 • Materiell kultur og kulturens materialitet
 • Museumkunnskap og kulturarv
 • Egyptologi (med vekt på gammelegyptisk religion og kunst)
 • Islam (materiell kultur og kunst)
 • Koptiske-arabiske hagiografier

 

Bakgrunn

- 1996 - 2017: professor i kulturhistorie/ kulturanalyse, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

-2016-2017: Medlem av forskningsgruppen After Discourse: Things, Archaeology, and Heritage in the 21st Century, Senter for grunnforskning (CAS) ved Det Norske Videnskaps-Akademi;  https://cas.oslo.no/research-groups/after-discourse-things-archaeology-and-heritage-in-the-21st-century-article1802-827.html

- 1995: Førsteamanuensis i religionshistorie, Institutt for kulturstudier (IKS), UiO.
- 1991-1994: Post.doc., Institutt for kulturstudier (IKS), UiO, på prosjektet The Martyr as Witness. Coptic and Copto-Arabic Oral and Written Traditions and the Transmission of Texts as Mediators of Religious Memory.
- 1989 - Dr.philos., Universitet i Bergen. Doktoravhandling Le clergé féminin d'Amon thébain à la 21e dynastie
- 1984-1988: NAVF-stipendiat, Etnografisk museum, Universitet i Oslo.
- 1980-1983: NAVF-vit.ass., Etnografisk museum, Universitet i Oslo knyttet til det internasjonale forskningsprosjektet Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum.
- 1974: M.A. i egyptologi, Arkeologisk fakultet, Kairo Universitet.
- 1971: Diplom som kunstkonservator knyttet til arkeologiske funn og veggmalerier, Istituto Centrale del Restauro, Roma.
- 1970: B.A. i egyptologi, Det humanistiske fakultet, Kairo Universitet.

 

Pågående prosjekter

 • Archaeologies of memory and the materiality of writing. Innenfor NFR-finansierte forskningsprosjekt Object Matters: Archaeology and Heritage in the 21th Century. http://objectmatters.ruinmemories.org/
 • Materia Medica – Medicinal culinary plants and the regulation of knowledge in the Mediterranean. Hovedprosjekt: Cultures of Medicine. Encounters, contentions and the shaping of new medical knowledge.

Tidligere Verv

 • Ph.D. leder, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (2013-2016)
 •  Leder for doktorgradprogrammet ved Det humanistiske fakultet, linje i kultur- og religionshistorie, arkeologi, asiatiske og afrikanske studier (KRA; 2008-2012).
 • Direktør for Det norske universitetssenter i Paris (2004-2006)
 • Styreleder for UiOs tverrfakultære forskningsprogram Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM, 2004-2010)
 • Medlem av det internasjonale vitenskapelige råd til EUs finansierte forskningsprosjekt European National Museums: Identity politics, the uses of the past and the European citizen (EuNaMus; 2010- 2011)
 • Leder for temaområde 2: ”Religiøsitet og kollektiv erindring”, Universitetet i Oslo, tverrfakultære forskningsprogram Religion i pluralistisk samfunn (PLUREL; 2009-2011).
 • Medlem av det internasjonale vitenskapelige råd til Musée National des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée i Marseille (2005-2011).
 • Styremedlem av Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI), Ullevål universitetssykehus, Oslo (2003-2008).
 • Medlem av NFRs komité for humanistiske fag, Område Kultur og Samfunn (2001-2003).
 • Medlem av programstyret i NFRs program Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER) (1997-2002).
 • Styremedlem av International Committee of Egyptology (CIPEG) innenfor Intaernational Committee of Museums (ICOM) i to perioder (1995-1998, 1998-2001).

Medlemskap

Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi 

Pris

Dampskipsekspeditør Nils Pedersen og hustru Mathilde Pedersens belønning for fremragende arbeider innen den sammenlignende kulturforskning (2017-2021), tildelt av Institutt for sammenlignende kulturforskning.

 

 

Emneord: Materiell kultur, Kulturarv, Museer og museologi, kulturmøter, kulturhistorie, egyptologi
Publisert 23. mai 2017 10:58 - Sist endret 3. apr. 2020 11:08

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter