Mønstre av kulturell verdsetting (avsluttet)

Prosjektet utforsker hvordan ulike etniske grupper og minoriteter har blitt fremstilt i kulturhistoriske museer i Norge i løpet av de siste 150 år.

Flere roll ups med fotografier av mennesker på. Foran en gammel dame med skaut. Foto.

Om prosjektet

Forskning om kulturhistoriske museer i Norge og deres representasjon av ulike etniske grupper og minoriteter åpner for et bredt spekter av perspektiver og spørsmål. Norge har en lang flerkulturell historie, en urbefolkning, fem nasjonale minoriteter og en økende befolkning med innvandrerbakgrunn både fra vestlige og ikke-vestlige land. Prosjektet undersøker prioritering og estetikk i utstillinger om identiteter i museer.

Situasjonen ved norske kulturhistoriske museer gjenspeiler forholdene i andre kulturhistoriske museer internasjonalt. Prosjektet tar dermed norske museer som case studies i en større internasjonal kontekst. Vi er interessert i hvorvidt og hvordan urban kultur og elitekultur, arbeiderkultur, kystkultur, samisk kultur, nasjonale og de nye minoritetenes kulturer ble og blir innlemmet i en nasjonal fortelling som har fokusert mest på innlandets bondekultur.

I dagens flerkulturelle samfunn møter de fleste kulturhistoriske museer, også i Norge, mange utfordringer i å redefinere sine samfunns oppgaver for å opprettholde det sosiale lim og utvikle nye perspektiver for sin samlingspolitikk og sine utstillinger. Vi beskjeftiger oss med dialektikken mellom fortellinger om historie, kultur, identitet og tilhørighet, og hvordan disse fortellingene fremstilles visuelt i museene. Vi er opptatte av hvorvidt sentrale museums representasjoner bygger på og reproduserer eldre modeller og forestillinger om nasjonen og det norske, hvordan nye visjoner og paradigmer blir tatt inn, og hvilke visuelle og estetiske grep som er anvendt i museums utstillinger. Videre studerer vi hvordan minoritetsgrupper fremstiller seg selv i sine egne museer, og undersøker representasjoner av samfunnets mangfold i museer.
 

Mål

Prosjektets mål er å undersøke hvilke roller norske kulturhistoriske museer har spilt i å bygge opp forestillinger om nasjonen, det regionale og det lokale i en periode som spenner fra 1800-tallet til i dag.  
 

Finansiering

Prosjektet ble finansiert 2008-2011 av Norges Forskningsråd gjennom KULVER-programmet.

 

Publisert 25. mars 2010 14:03 - Sist endret 6. apr. 2020 10:47

Kontakt

Prosjektleder:
Saphinaz-Amal Naguib

+47-22854933 
s.a.naguib@ikos.uio.no