Line Esborg

Førsteamanuensis - Kulturhistorie og museologi
Bilde av Line Esborg
English version of this page
Telefon +47 22854919
Rom 406 PAM
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for kulturstudier og orientalske språk P. A. Munchs hus 4. et. Niels Henrik Abels vei 36 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

 

 •  

Forskningsprosjekter og samarbeid

 • The Afterlife of Natural History er et prosjekt som studerer naturhistoriens historie, og de metoder og praksiser som har kjennetegnet den. Prosjektet er finanisert av NFR.
 • REA:Life er et tverrfaglig natur- og kulturvitenskapelig prosjekt som undersøker tapt kunnskap gjennom historiske kilder og identifiserer nye bioaktive forbindelser ved hjelp av de nyeste metodene innen farmakologi, immunologi og metagenomikk. Prosjektet er finansiert av UiO:Livsvitenskap
 • HEI: Kulturarv ved UiO utvikler kritisk kulturarvsforskning som er relevant for dagens samfunn og eksperimenterer med nye læringsmodeller. Prosjektet er finansiert av forsknings- og utdanningsinitativet ved det Humanistiske fakultet, UiO
 • SAMLA National Infrastructure for Cultural History and Tradition Archives. SAMLA will establish a national infrastructure for Norwegian intangible heritage from three tradition archives. These archives hold records of a diversity of cultural expressions and practises of both majority, minority and indigenous cultures in Norway, in the form of folktales, ballads, beliefs, food and craft traditions, life stories as well as descriptions of children's games.
 • Digital samlingsforvaltning. Det nordiske sagnkartet (2018) er et digitalt klikkbart kart med til sammen 6500 sagn (et lite utvalg fra de analoge samlingene).  Kartet er en samproduksjon mellom Norsk Folkeminnesamling, Oslo og Institutet för språk och folkminnen, Göteborg og lansert som et formidlingsprosjekt. 

Akademisk bakgrunn

 • 2012 førsteamanuensis (med lektorplikt) i kulturhistorie og museologi i kulturhistorie ved IKOS, UiO. 
 • 2008 Dr.art i kulturhistorie fra UiO med avhandlingen Det norske nei til EU. En studie av motstand som kulturell praksis.
 • 2005 Fast ansatt som lektor i kulturhistorie 
 • 1995 Cand.philol i folkloristikk 

Undervisning

Jeg underviser og veileder alle nivåer (BA, MA, PhD) innen kulturhistorie (KULH), museologi og kulturarvstudier (MUSKUL) og Europeisk kultur (EKUL).

 Verv

 • 2020-  Redaktør for Tidsskrift for kulturforskning (TfK) 
 • 2013- Fagansvarlig for tradisjonsarkivet Norsk Folkeminnesamling  
 • 2022- Valgt representant for fast vitenskapelig ansatte i  IKOS`Instituttstyre 
 • 2022 Styremedlem Memoar, Oral History in Norway
 • 2022- Redaksjonsrådsmedlem Maal og Minne
 • 2018- Fagredaktør Folkediktning snl.no
   Emneord: Kulturhistorie, Digital kulturarv, Museer og museologi, Medisinske kulturer, Historieforståelse og minnepolitikk, Folklore og folkeminne, Norsk folkeminnesamling (NFS)

   Publikasjoner

   • Esborg, Line (2022). Treue und Wahrheit: Asbjørnsen and Moe and the Scientification of Folklore in Norway. I Gunnell, Terry (Red.), Grimm Ripples: The Legacy of the Grimms' Deutsche Sagen in Northern Europe. Brill Academic PublishersISSN 978-90-04-51160-6. s. 185-221.
   • Pierroux Palmyre, Hetland Per & Esborg Line 2020 (eds) . A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge
   • Esborg, Line (2019).  Čállosat - Isak Saba álbmotmuitočoakkáldat / Optegnelser - Isak Sabas folkeminnesamling. Oslo: Scandinavian Academic Press. NFL 173
   • Esborg, Line & Thorsen, Katrine Watz (2018). Editorial. New perspectives on Scandinavian Skillingstrykk. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  74, s 7- 16
   • Esborg, Line (2016) Minnets materialitet. Norske krigsminnesmerker i Normandie. Fortidsminneforeningens Årbok 2016.
   • Esborg, Line, Ida Tolgensbakk og Audun Kjus (2016) Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02.I: Heimen 03-04/2016 
   • Kjus, Audun, Kyrre Kverndokk, Line Esborg, Leiv Sem (2016) Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. I: Tidsskrift for kulturforskning. vol 15, 2/2016
   • Esborg, Line (2015). The Long and Winding Road: The Aesthetics of National History at the Turn of the 21st Century. I: Arv. Nordic yearbook of Folklore.
   • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (red.) (2014). "en vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  352 s.
   • Esborg, Line (2012). (Re)constructed Cultural Heritage. I: Acta Borealia: A Nordic Journal of Circumpolar Societies 2012, Vol 29:1. London:Routledge
   • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (2011). Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.  Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.
   • Esborg, Line (2008) Det norske nei til EU.En studie av motstand som kulturell praksis. 2008. Dr.avh. Acta Humaniora nr. 341, 2008.
   • Esborg, Line (2005) Feltarbeidets mange samtaleformer. I: Gustavsson (red) Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
   • Heien, Greta Karoline & Esborg, Line (2022). “[E]ndnu lever en stor medicinsk erfaringskundskap”. Early Twentieth-Century Knowledge Production on Folk Medicine. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 52, s. 43–61.
   • Esborg, Line (2020). Engaging disenfranchised publics through citizen humanities projects. I Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (Red.), A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge. ISSN 9780367186715. s. 109–125.
   • Pierroux, Palmyre; Hetland, Per & Esborg, Line (2020). Traversing Citizen Science and Citizen Humanities: Tacking stitches. I Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (Red.), A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge. ISSN 9780367186715. s. 3–23.
   • Esborg, Line & Thorsen, Katrine Watz (2018). Editorial. New perspectives on Scandinavian Skillingstrykk. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 74, s. 7–16.
   • Esborg, Line (2016). Minnets materialitet - Norske Krigsminnesmerker i Normandie. Årbok - Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. ISSN 0071-7436. s. 49–64.
   • Kjus, Audun; Kverndokk, Kyrre; Esborg, Line & Sem, Leiv (2016). Metodikkens skål! Moltke Moe som feltforsker. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 15(2), s. 83–102.
   • Esborg, Line; Tolgensbakk, Ida & Kjus, Audun (2016). Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 3(4), s. 337–343. doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-03-04-08.
   • Esborg, Line (2015). Esborg, Line: The Long and Winding Road: The Aesthetics of National History at the Turn of the 21st Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176.
   • Esborg, Line (2012). (Re)constructed Cultural Heritage. Acta Borealia. ISSN 0800-3831. 29(1), s. 77–97. doi: 10.1080/08003831.2012.678722.
   • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (2011). Kapittel 1: Innleiing. I Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (Red.), Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag. ISSN 978-82-03-35185-3. s. 7–11.
   • Esborg, Line (2011). "I giorde galt at I sagde I haffde seet det, I schulle sagt at I drømpt det". Rettssaken mot Kields Aase 1662. I Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (Red.), Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag. ISSN 978-82-03-35185-3. s. 142–162.
   • Esborg, Line (2010). Norske EU-motstandshistorier. I Hemmersam, Flemming; Jespersen, Astrid & Otto, Lene (Red.), Kulturelle processer i Europa. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 978-87-635-0505-5. s. 213–223.
   • Esborg, Line (2005). Feltarbeidets mange samtaleformer. I Gustavsson, Anders (Red.), Kulturvitenskap i felt. Metodiske og pedagogiske erfaringer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 82-7634-658-8. s. 91–107.
   • Esborg, Line (2002). Mellom bakkar og berg. Om den norske EU-motstandens retoriske sted. I Eriksen, Anne; Garnert, Jan & Selberg, Torunn (Red.), Historien in på livet. Diskussioner om kulturarv och minnespolitik. Nordic Academic Press, Lund, Sverige. ISSN 91-89116-34-8. s. 239–258.
   • Esborg, Line & Utheim, Marit Eide (2002). Sagnomsust. Om å fortelle seg inn i den nye tid, Sagnomsust. Fortelling og virkelighet. Novus Forlag. ISSN 82-7099-355-7.
   • Esborg, Line (1999). Om kultur, politikk og EU-kamp. Dugnad. Tidsskrift for etnologi. ISSN 0332-5784. 25(3), s. 5–19.
   • Esborg, Line (1996). Forestilt fellesskap? Synspunkter på nyere nasjonalismeforskning. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. s. 12–23.

   Se alle arbeider i Cristin

   • Hetland, Per; Pierroux, Palmyre & Esborg, Line (2020). A History of Participation in Museums and Archives. Traversing Citizen Science and Citizen Humanities. Routledge. ISBN 9780367186715. 302 s.
   • Esborg, Line (2019). Isak Sabas folkeminnesamling. Cállosat Isak Saba Álbmotmuitočoakkaldát. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230402207. 300 s.
   • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (2014). "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-772-5. 352 s.
   • Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (2011). Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag. ISBN 978-82-03-35185-3. 193 s.
   • Esborg, Line (1995). Krigshverdag. Oslo-kvinner forteller. Norsk Folkemuseum. ISBN 82-90036-58-2. 102 s.

   Se alle arbeider i Cristin

   • Esborg, Line (2018). Citizen Humanities - verdien av frivillige sitt arbeid for å samla inn munnleg kjeldemateriale.
   • Esborg, Line (2018). Whats in a meme. Tapping into young peoples feed.
   • Esborg, Line & Oswald, Emily (2017). New Voices in the Archive. Collaborating with Youth to Collect New Folklore Material.
   • Esborg, Line (2017). Wonders and wanderers.
   • Esborg, Line (2017). New Voices in the Archive. Collaborating with Youth to Collect New Folklore Material.
   • Esborg, Line (2017). Skillingstrykk i våre samlinger.
   • Esborg, Line (2017). "En helt ny nyhet". Skillingstrykk som 1700 og 1800-tallets sosiale medier.
   • Esborg, Line (2016). Hvorfor står juletradisjonene så sterkt? [Radio]. NRK Nitimen.
   • Esborg, Line (2016). Treue und wahrheit - The Grimm Ripples in Norwegian public discourse .
   • Esborg, Line (2016). Narrative archives and collective memory. Prosjektpresentasjon.
   • Esborg, Line & Ohrvik, Ane (2016). Er du interessert i magi?
   • Esborg, Line (2016). Fortidens framtid.
   • Esborg, Line (2016). Åpne opp de gamle samlingene - Uproblematisk?
   • Esborg, Line (2014). Norsk Folkeminnesamling (NFS) hjemmeside.
   • Esborg, Line (2014). Bilder av Moltke Moes Telemarken.
   • Esborg, Line (2014). Gjenstand, handling, fortelling. Norsk Folkeminnesamling som kilde.
   • Esborg, Line (2014). "En vil endevending av al virkelighet" NFS etter hundre år.
   • Esborg, Line & Johannsen, Dirk (2014). Forord: En vild endevending av al virkelighet. I Esborg, Line & Johannsen, Dirk (Red.), "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-772-5. s. 9–16.
   • Esborg, Line (2013). Kulturarv reddet fra flammene. [Internett]. https://www.hf.uio.no/ikos/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/.
   • Esborg, Line (2012). "Laurbær er til for genier og ansjos" Om Peter Christen Asbjørnsens internasjonale ry.
   • Esborg, Line (2010). Som man spør får man svar. Om metode.
   • Esborg, Line (2010). Sans for historie. Museet som historieformidler.
   • Esborg, Line (2009). Norge - et annerledesland? [Internett]. Ndla.no, samfunnsfag.
   • Esborg, Line (2009). Om overgangsriter. [Radio]. Østlandsendingen.
   • Esborg, Line (2009). Om påske som rituale. [TV]. God morgen Norge, TV2.
   • Esborg, Line (2009). Gjenreist kulturarv.
   • Esborg, Line (2009). Historie som argument. Norsk EU-motstands erindringspolitiske prosjekt.
   • Esborg, Line (2009). Urenluren. Konstruksjoner av norskperiferi og artikulasjon av tilhørighet.
   • Esborg, Line (2008). Om betydningen av nasjonal identitet. Verdibørsen. [Radio]. NRK P1.
   • Esborg, Line (2008). EU-nei var ja til Noreg, Intervju av journalist Johanne Landsverk. [Internett]. Forskning.no.
   • Esborg, Line (2008). EU-kampen for det gode liv, intervju av journalist Sandra Lillebø. [Avis]. Klassekampen.
   • Mollø-Christensen, Kristine & Esborg, Line (2008). Lær mer om den norske EU-motstanden. [Avis]. Standpunkt.
   • Esborg, Line (2008). Motstandsretorikken formspråk. NTEU 1962-1994.Presentasjon av dravh.
   • Esborg, Line (2008). Argumentasjonens visuelle formspråk.
   • Esborg, Line (2008). Norsk EU-motstandshistorie.
   • Esborg, Line (2008). Langsomt ble landet vårt eget. Nasjonal estetisering av identitet.
   • Esborg, Line (2007). Hexeformularer og magiske opskrifter. Om svartebokas rolle i eldre folkemedisinsk praksis.
   • Esborg, Line (2006). Heksetro og trolldom - Når sola snurFortellinger om det farlige og det løfterike, om folkelig og kirkelig tradisjon.
   • Esborg, Line (2006). Sykdomsforståelse og behandling i et kulturhistorisk perspektiv.
   • Esborg, Line (2004). Heksen i kulturhistorien.
   • Esborg, Line (2002). Historiens betydning for EU-motstanden.
   • Esborg, Line (1999). Norsk EU-motstand som historie, erfaring og fortelling.
   • Esborg, Line (1999). "Bilder av Norge og Europa".
   • Esborg, Line (1998). The Concept of Collective Memories.
   • Esborg, Line (1998). EU-kampens nasjonale dimensjon.
   • Esborg, Line (1996). Bokanmeldelse. Sæt ikke vantro i min overtroes stæd. Studier i folketro og folkelig religiøsitet. Festskrift til Ørnulf Hodne på 60årsdagen 28.september 1995. Red. Amundsen, Arne Bugge og Anne Eriksen. Norveg : tidsskrift for folkloristikk. ISSN 0029-3601. s. 66–70.
   • Esborg, Line (2008). Det norske nei til EU. En studie av motstand som kulturell praksis. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.
   • Esborg, Line (1995). "Og så var vi alle gode nordmenn" Fortellinger om den symbolske motstanden under okkupasjonen av Norge 1940-45. Universitetet i Oslo.

   Se alle arbeider i Cristin

   Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 26. mai 2022 22:52