English version of this page

Fortellinger og kulturarv

Hvordan knytter religiøse fortellinger seg til steder, landskaper og regioner?

Skilt for kulturminne i en åker.Om prosjektet

Mange populære fortellinger har sine røtter i tradisjon, men aktualiseres og tilpasses stadig nye sammenhenger, hensyn og interesser. Vårt prosjekt studerer hvordan disse fortellingene kan skape tilhørighet og identitet for mennesker fra ulike kulturelle og religiøse bakgrunner.

Emneord: Kulturhistorie, Folkereligiøsitet, Religion og politikk, Folklore og folkeminne, Populærkultur, Kulturarv, Kulturlandskap
Publisert 14. feb. 2018 15:33 - Sist endret 23. feb. 2018 12:29