English version of this page

Fortellinger og kulturarv

Hvordan knytter religiøse fortellinger seg til steder, landskaper og regioner?

Skilt med rødt kryss i en åker. Pilgrimsledens merke. Foto.

Pilgrimsleden, St.Olavsvegene til Trondheim. 

Om prosjektet

Mange populære fortellinger har sine røtter i tradisjon, men aktualiseres og tilpasses stadig nye sammenhenger, hensyn og interesser. Vårt prosjekt studerer hvordan disse fortellingene kan skape tilhørighet og identitet for mennesker fra ulike kulturelle og religiøse bakgrunner.

Samarbeid og finansiering

Prosjektet er knyttet til det internasjonale forskningsprosjektet “Re-storied Sites and Routes as Inclusive Spaces and Places: Shared Imaginations and Multi-layered Heritage” (EMP340), finansiert av EEA Financial Mechanism Baltic Research Program in Estonia (2020-2024).

For mer informasjon se den engelske prosjektsiden

Emneord: Kulturhistorie, Folkereligiøsitet, Religion og politikk, Folklore og folkeminne, Populærkultur, Kulturarv, Kulturlandskap
Publisert 14. feb. 2018 15:33 - Sist endret 16. apr. 2021 11:49