Ane Ohrvik

Førsteamanuensis - Kulturhistorie og museologi
Bilde av Ane Ohrvik
English version of this page
Telefon +47 22857837
Mobiltelefon +47 40854377
Rom PAM 438
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Forskningsområder

 • Kunnskapshistorie, bokhistorie, manuskriptkulturer
 • Heksetro og trolldom, magi, folkelig religiøsitet
 • Medisinhistorie, folkemedisin
 • Kulturmøter
 • Tradisjon, ritualer, kulturarv

Forskningsprosjekter og samarbeid

 • Re-Storied Sites and Routes studerer hvordan steder og veier med en religiøs eller mytisk fortid får fornyet betydning. Prosjektet er finansiert av EEA Financial Mechanism Baltic Research Program i Estonia.
 • REA:Life er et tverrfaglig natur- og kulturvitenskapelig prosjekt som undersøker tapt kunnskap gjennom historiske kilder og identifiserer nye bioaktive forbindelser ved hjelp av de nyeste metodene innen farmakologi, immunologi og metagenomikk. Prosjektet er finansiert av UiO:Livsvitenskap
 • HEI: Kulturarv ved UiO utvikler kritisk kulturarvsforskning som er relevant for dagens samfunn og eksperimenterer med nye læringsmodeller. Prosjektet er finansiert av forsknings- og utdanningsinitativet ved det Humanistiske fakultet, UiO.
 • Fortellinger om kulturarv studerer etableringen av den moderne pilgrimspraksisen i de nordiske landene og kulturarvliggjøringen av religion.

Akademisk bakgrunn

 • 2015: Førsteamanuensis i kulturhistorie, UiO
 • 2014-2015: Førsteamanuensis, pedagogisk leder for nettutdanning, Høgskolen i Telemark  
 • 2008-2012: Ph.D i kulturhistorie, UiO
 • 2010: Visiting Fellow, Harvard University
 • 2001-2007: Universitetslektor i kulturhistorie, UiO
 • 2000: Hovedfag i folkloristikk, UiO

Verv

 • 2021 - : Undervisningsleder, IKOS
 • 2020 - : Redaksjonsmedlem, Tidsskrift for kulturforskning
 • 2018 - : Medlem av Nasjonalt fagråd i kulturvitenskap
 • 2017 - : Leder for Forening for kulturforskning
 • 2017-2020: Faggruppeleder, Seksjon for kulturhistorie og museologi, IKOS, UiO
 • 2015 - : Redaksjonsmedlem Fortidsminneforeningens årbok

Follow me on Academia.edu       

Follow me on ResearchGate

Emneord: Kulturhistorie, Kulturmøter, Folkereligiøsitet, Bokhistorie, Heksetro og trolldom, Ritualer, Medisinhistorie, Nærlesning

Publikasjoner

 • Ohrvik, Ane (2021). 'In the Name of the 7 fatherless devils...': Pain, Fear, Anger, and Revenge in Magical Practice, In Jürg Glauser & Pernille Hermann (ed.),  Myth, Magic, and Memory in Early Scandinavian Narrative Culture.  Brepols.  Kapittel.  s 185 - 200
 • Bowman, Marion; Johannsen, Dirk & Ohrvik, Ane (2020). Reframing Pilgrimage in Northern Europe: Introduction to the Special Issue. Numen.  ISSN 0029-5973.  67(5/6), s 439- 452 . doi: 10.1163/15685276-12341597
 • Johannsen, Dirk & Ohrvik, Ane (2020). How to Be a Pilgrim: Guidebooks on the Norwegian St. Olav Ways and the Heritagization of Religion. Numen.  ISSN 0029-5973.  67(5/6), s 508- 536 . doi: 10.1163/15685276-12341600 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ohrvik, Ane (2020). "Den moderne skattejakten: app-teknologi som facilitator for kulturarvliggjøring ved St. Olavskilder i Norge". Laboratorium för folk och kultur. En kulturvetenskaplig tidskrift.  ISSN 2489-7566.  (1), s 1- 13
 • Ohrvik, Ane (2019). Understanding Medical Knowledge and Practice: Strategies for the Reading of Early Modern Norwegian Manuscripts, In Éva Pócs (ed.),  The Magical and Sacred Medical World.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-5275-2252-7.  Kapittel.  s 176 - 191
 • Ohrvik, Ane (2016). Negotiating medical knowledges : a Bakhtinian reading of a Norwegian medical manuscript from 1794. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  72, s 111- 127
 • Ohrvik, Ane (2015). A Hidden Magical Universe? Exploring the Secrets of Secrecy in Early Modern Manuscripts. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  70, s 101- 124
 • Ohrvik, Ane (2015). Forskning som terapi, I: Rósa Þorsteinsdóttir; Aðalheiður Guðmundsdóttir & Andrew Wawn (red.),  Gamanleikir Terentíusar settir upp fyrir Terry Gunnell sextugan 7. júlí 2015.  Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen.  ISBN 978-90-04-16811-4.  Kapittel.  s 15 - 16
 • Ohrvik, Ane & Guðmundsdóttir, Aðalheiður (2015). Magic and Texts: An Introduction. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  70, s 7- 14
 • Ohrvik, Ane (2014). Et forsøk på portrett av en svarteboksamler i Norsk Folkeminnesamling, I: Line Esborg & Dirk Johannsen (red.),  "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-772-5.  Artikkel.  s 207 - 218
 • Ohrvik, Ane (2013). "Knowledge Making and Authorization Strategies. A Study of an Eighteenth Century Norwegian manuscript Culture", In Jörg Rogge (ed.),  Making Sense as a cultural practice - Historical perspectives.  Transcript Verlag.  ISBN 978-38376-2531-8.  Kapittel.  s 75 - 92
 • Ohrvik, Ane (2012). “… For All Honest Christian and Science-Loving Readers”. Religious Encounters in Early Modern Norwegian Black Books. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  68, s 7- 26
 • Ohrvik, Ane (2011). Autorisering i norske svartebøker. En studie av forfatterskap i Cÿperianus Konstbog, I: Line Esborg; Kyrre Kverndokk & Leiv Sem (red.),  Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner.  Norsk Folkeminnelag.  ISBN 978-82-03-35185-3.  artikkel.  s 119 - 141
 • Ohrvik, Ane (2010). Egészségben, betegségben: orvosi tudás és gyakorlat a 18-19. századi Norvégiában, I: Éva Pócs (red.),  Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben.  Balassi Kiadó.  ISBN 978-963-506-834-0.  Kapittel.  s 515 - 523
 • Ohrvik, Ane (2010). "Sjælens Læger" og "de Syge selv": Sykdomsbehandling i norske svartebøker mellom 1600-1800 med vekt på religiøs tro og praksis, I: Arne Bugge Amundsen & Henning Laugerud (red.),  Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-998339-0-5.  Tema 3: Omdefinering og utdefinering av praksiser og forestillinger.  s 169 - 187
 • Ohrvik, Ane (2007). "May the Star Come in?": The Process of Tradition in Grimstad, Norway, In Terry Gunnell (ed.),  Masks and Mumming in the Nordic Area.  Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.  ISBN 978-91-85352-70-8.  Local Case Studies.  s 583 - 602

Se alle arbeider i Cristin

 • Ohrvik, Ane (2018). Medicine, Magic and Art in Early Modern Norway. Conceptualizing Knowledge. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-46741-6.  302 s.
 • Ohrvik, Ane (2009). Nisser! Fra helgen til sinnatagg. Humanist Forlag.  ISBN 9788292622582.  235 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ohrvik, Ane (2021, 27. februar). Sagnomsust. [Radio].  NRK P1 Lørdagsliv.
 • Ohrvik, Ane (2021, 23. juni). Sankthans. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Ohrvik, Ane (2021). "Svartebøker, trykkesensur og magisk kunnskap i tidlig moderne Skandinavia".
 • Ohrvik, Ane (2021). Tro, myter og magi: Svartebøker og trolldom.
 • Ohrvik, Ane (2021, 27. juni). Trodde folk egentlig på troll, nøkken og huldra i gamle dager?. [Internett].  forskning.no.
 • Ohrvik, Ane (2021). Whose agency? Whose values? Geocaching St Olav wells in the Norwegian landscape.
 • Ohrvik, Ane (2020). "Fra djeveltilbedelse til englevakt: magi og trolldom i europeisk kulturhistorie".
 • Ohrvik, Ane (2020). "Krotingens performativitet".
 • Ohrvik, Ane (2020). The Writing of Magic and the Formation of Knowledge Communities: The Case of Magic Books in the Early Modern Period.
 • Ohrvik, Ane (2020, 29. november). Жизнь других [The Life of Others: Oslo]. [TV].  Russisk TV: Channel One.
 • Ohrvik, Ane (2019). Anmeldelse: "En förtrollad värld. Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669-1672." Lund 2017. Svenska landsmål och svenskt folkliv.  ISSN 0347-1837.  141, s 229- 230
 • Ohrvik, Ane (2019, 13. september). "Fredag den 13" i Stanghelle på en fredag. [Radio].  NRK P1+, Stanghelle på en fredag.
 • Ohrvik, Ane (2019). "Kulturhistorisk gåvepakke". Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Ohrvik, Ane (2019). Rådgiver, norsk kulturhistorie for filmskaperne av "Frozen 2", The Walt Disney Company.
 • Ohrvik, Ane (2019). "The Cultural Network of the Norwegian Folklore Collector Peter Christen Asbjørnsen in the Nineteenth Century".
 • Ohrvik, Ane & Johannsen, Dirk (2019). "Re-Storied Places, New Pilgrims, and Old Saints: On the Heritagisation of Pilgrimage in Norway".
 • Ohrvik, Ane; Johannsen, Dirk & Bowman, Marion (2019). "How to be a pilgrim: Heritagisation religion in Norwegian pilgrimage".
 • Ohrvik, Ane (2018). Anmeldelse: "Påskefeiring i Norge. Kirke, folketro og folkelige skikker" av Ørnulf Hodne. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  17(2), s 72- 73
 • Ohrvik, Ane (2018). Book review: "Cultural-Historical Methods in Ethnology". Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.  ISSN 0348-9698.  48, s 250- 251
 • Ohrvik, Ane (2018, 23. desember). "Den speilvendte jula".  Vårt Land.
 • Ohrvik, Ane (2018). "Fra boksamling, trolldom til kunnskapshistorie - og tilbake igjen (eller fortellingen om en inskripsjon).".
 • Ohrvik, Ane (2018). "Hemmelig kunnskap - Språk og magi i norske svartebøker".
 • Ohrvik, Ane (2018). "Hva er mikrohistorie?".
 • Ohrvik, Ane (2018). "'In the Name of the Seven Fatherless Devils...': Fear, Envy and Revenge in Magical Practice.".
 • Ohrvik, Ane (2018). "Medicine, Magic and Art in Early Modern Norway.".
 • Ohrvik, Ane (2018, 13. desember). "Nissen - et viktig kulturelt symbol".  Adresseavisen.
 • Ohrvik, Ane (2018). "St. Olav's wells as heritage".
 • Ohrvik, Ane (2017). Book review: Cultural-historical methods in etnology. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  73, s 152- 153
 • Ohrvik, Ane (2017). "Fast or slow, distant or close: Reading strategies in cultural history research".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Folkloristisk tid - kulturhistorisk tid: fra objekt til periodisering og temporalitet".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Food, Nature, and Relics: Transforming Tourists into Pilgrims".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Hvordan kan vi forstå fortidens forestillinger? Trolldom og trollfolk etter reformasjonen".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Reactivating St. Olav's wells in Norway".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Reactivating St. Olav's wells in Norway: From pilgrimage to Japanese sake".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Re-telling the Religious Past: Routes and Roots of Neo-pagan Movements in Norway".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Snurr film! Visuell formidling som kunnskaps- og ferdighetsmål".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Svartebøker, eventyr og kunnskapshistorie".
 • Esborg, Line & Ohrvik, Ane (2016). Er du interessert i magi?. [Video ].
 • Ohrvik, Ane (2016). "De europeiske hekseforfølgelsene: 3 myter og 3 fakta.".
 • Ohrvik, Ane (2016, 30. oktober). "Har vi noen helnorske høytider?" NRK Ytring. [Radio].  NRK P2, Ytring.
 • Ohrvik, Ane (2016). Like norsk som pizza. Kronikk på NRK Ytring. www.nrk.no/ytring. Vis sammendrag
 • Ohrvik, Ane (2016, 17. februar). "Norske svartebøker på 1700-tallet". [TV].  NRK, Anno.
 • Ohrvik, Ane (2016). The Grimm Ripples in Norway: Asbjørnsen & Moe and their networks.
 • Ohrvik, Ane (2016). The who-what-where of blasphemy in the early modern period in Denmark-Norway.
 • Ohrvik, Ane (2016). "What do we do when we close read? A search for a disciplinary methodology.".
 • Ohrvik, Ane (2016). Å tenke ut av teksten - bruk av video som oppgaveform.
 • Ohrvik, Ane (2015). Book review: Simon Olaus Wolff: Underestimated Folklorist. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  71, s 192- 193
 • Ohrvik, Ane (2015, 24. desember). "Er det noen snille barn her? Den norske julenissen.". [Internett].  ABC Nyheter.
 • Ohrvik, Ane (2015, 31. oktober). "Hvorfor kler vi oss ut? Om maskeringsskikker i norsk og europeisk kultur.". [Radio].  NRK Ekko Helg.
 • Ohrvik, Ane (2015, 23. desember). "Vet du hvor juletradisjonene våre kommer fra?". [TV].  Aftenposten TV.
 • Ohrvik, Ane (2014). Anmeldelse: Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt. Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2014. Tidsskrift for kulturforskning.  ISSN 1502-7473.  (1-2), s 67- 69
 • Ohrvik, Ane (2014). Slitte permer, krokete signaturer og blanke ark: nye perspektiver på gammelt materiale.
 • Amilien, Virginie; Ohrvik, Ane & Tangeland, Torvald (2013). Halloweeen på norsk. En eksplorerende studie av et nytt norsk ritual. SIFO Prosjektnotat. 22.
 • Ohrvik, Ane (2013). "Abracadabra! sopelimer og krumme neser? Magisk praksis i norske svartebøker fra 1700-tallet".
 • Ohrvik, Ane (2013). Book review: Books in Early Modern Norway - Gina Dahl: Leiden: Brill, 2011. (The handpress world ; vol. 11). Renaissance Quarterly.  ISSN 0034-4338.  66(2), s 707- 709 . doi: 10.1086/671667
 • Ohrvik, Ane (2013). "Kristen høytid eller folkelig fest? Et kulturhistorisk tilbakeblikk på de norske høstfestene".
 • Ohrvik, Ane (2013). "Magiske kunster i norske svartebøker".
 • Ohrvik, Ane (2013). "Nyttig kunnskap eller farlig svartekunst?".
 • Ohrvik, Ane (2012). Conceptualizing Knowledge in Early Modern Norway: A Study of Paratexts in Norwegian Black Books.
 • Ohrvik, Ane (2012). "Conceptualizing knowledge in early modern Norway: the case of Norwegian black books in the eighteenth century".
 • Ohrvik, Ane (2012, 14. juni). Doktoren svarer: "Det virker!" Oppskriftene i svartebøkene hadde dokumentert virkning.  Morgenbladet.
 • Ohrvik, Ane (2012). Embodying Knowledge in Early Modern Norway: Eating Words as Medical Treatment.
 • Ohrvik, Ane (2012, 31. oktober). Halloween og entreprenørskap. [TV].  TV2, God morgen Norge.
 • Ohrvik, Ane (2012). Julenissens kulturhistorie i bilder.
 • Ohrvik, Ane (2012). Knowledge Making and Authorization Strategies in Early Modern Norway.
 • Ohrvik, Ane (2012). Nisse, I: Ottar Grepstad & Audhild Gregoriusdotter Rotevatn (red.),  Allkunne.no.  Det Norske Samlaget.  Leksikonartikkel.
 • Ohrvik, Ane (2012, 17. august). Svartebøkene viktige i norsk kultur.  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Ohrvik, Ane (2012, 30. juni). Svartebøker var vitenskap. [Internett].  forskning.no.
 • Ohrvik, Ane & Hovden, Astrid (2012). Erfaringer med å søke og gjennomføre phd-prosjekter.
 • Ohrvik, Ane (2010, 01. september). Billedlig talt. Hvorfor vi må ha ritualer. [Fagblad].  Fri Tanke.
 • Ohrvik, Ane (2010). Medisin og magi i norsk 1700-tall. ANSAnytt.  39(2), s 44- 46
 • Ohrvik, Ane (2009). Book review: Folk Conceptions and Folk Religiosity,Lena Marander-Eklund, Sofie Stran-dén, Nils G. Holm (eds.): Folkliga föreställningar och folklig religiositet. Festskrift till Professor Ulrika Wolf-Knuts. Åbo. Åbo Akademis förlag 2007. 235 pp. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  s 191- 194
 • Ohrvik, Ane (2009). "Chanting away eye blisters…": Rethinking medical practices in 18th Century Norway.
 • Ohrvik, Ane (2009). Folkemedisin og skolemedisin i 1700-tallets Norge.
 • Ohrvik, Ane (2009). Fossegrim, I:  allkunne.no.  Det Norske Samlaget.  Leksikonartikkel.
 • Ohrvik, Ane (2009). “In sickness and in health…": Medical practitioners and their patients in Norway in the 18th century.
 • Ohrvik, Ane (2009). Magi og trolldom eller legekunnskap? Et blikk på norske svartebøker fra 1700-tallet.
 • Ohrvik, Ane (2009). Mare, I:  allkunne.no.  Det Norske Samlaget.  Leksikonartikkel.
 • Ohrvik, Ane (2009). Oskorei, I:  www.allkunne.no.  Allkunne.  Leksikonartikkel.
 • Ohrvik, Ane (2008). ”At læse blemen af øyet…”: sykdomsbehandling som ritualisert kunnskap i norske svartebøker.
 • Ohrvik, Ane (2008). Book review: Charms and Charming. Jonathan Roper (ed.): Charms and Charming in Europe, 2004. Jonathan Roper: English Verbal Charms, 2005. Arv. Nordic Yearbook of Folklore.  ISSN 0066-8176.  64, s 226- 228
 • Ohrvik, Ane (2008, 24. desember). Julenissens kulturhistorie. [Radio].  NRK Østlandssendingen, Lang lunsj.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. aug. 2015 09:44 - Sist endret 22. mai 2021 11:43