Ane Ohrvik

Bilde av Ane Ohrvik
English version of this page
Telefon +47 22857837
Mobiltelefon +47 40854377
Rom PAM 438
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 Oslo

Forskningsområder

 • Kunnskapshistorie, bokhistorie, manuskriptkulturer
 • Heksetro og trolldom, magi, folkelig religiøsitet
 • Medisinhistorie, folkemedisin
 • Kulturmøter
 • Tradisjon, ritualer, kulturarv

Forskningsprosjekter og samarbeid

 • Re-Storied Sites and Routes studerer hvordan steder og veier med en religiøs eller mytisk fortid får fornyet betydning. Prosjektet er finansiert av EEA Financial Mechanism Baltic Research Program i Estonia.
 • REA:Life er et tverrfaglig natur- og kulturvitenskapelig prosjekt som undersøker tapt kunnskap gjennom historiske kilder og identifiserer nye bioaktive forbindelser ved hjelp av de nyeste metodene innen farmakologi, immunologi og metagenomikk. Prosjektet er finansiert av UiO:Livsvitenskap
 • HEI: Kulturarv ved UiO utvikler kritisk kulturarvsforskning som er relevant for dagens samfunn og eksperimenterer med nye læringsmodeller. Prosjektet er finansiert av forsknings- og utdanningsinitativet ved det Humanistiske fakultet, UiO.
 • Fortellinger om kulturarv studerer etableringen av den moderne pilgrimspraksisen i de nordiske landene og kulturarvliggjøringen av religion.

Akademisk bakgrunn

 • 2021: Professori kulturhistorie, UiO
 • 2015: Førsteamanuensis i kulturhistorie, UiO
 • 2014–2015: Førsteamanuensis, Høgskolen i Telemark  
 • 2008–2012: Ph.D i kulturhistorie, UiO
 • 2010: Visiting Fellow, Harvard University
 • 2001–2007: Universitetslektor i kulturhistorie, UiO
 • 2000: Hovedfag i folkloristikk, UiO

Verv

 • 2021– : Undervisningsleder, IKOS, UiO
 • 2020– : Redaksjonsmedlem, Tidsskrift for kulturforskning
 • 2018– : Medlem av Nasjonalt fagråd i kulturvitenskap
 • 2017– : Leder for Forening for kulturforskning
 • 2017–2020: Faggruppeleder, Seksjon for kulturhistorie og museologi, IKOS, UiO
 • 2015– : Redaksjonsmedlem, Fortidsminneforeningens årbok

Follow me on Academia.edu       

Follow me on ResearchGate

Emneord: Kulturhistorie, Kulturmøter, Folkereligiøsitet, Bokhistorie, Heksetro og trolldom, Ritualer, Medisinhistorie, Nærlesning

Publikasjoner

 • Ohrvik, Ane (2021). Hemmelig kunnskap: kryptering i norske svartebøker. Nota Bene. ISSN 1891-4829. 16, s. 80–108.
 • Ohrvik, Ane (2021). When Ritual Texts Become Legendary. Practice and Fiction in Nordic Folklore. I Otto, Bernd-Christian & Johannsen, Dirk (Red.), Fictional Practice: Magic, Narration, and the Power of Imagination. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-46600-5. s. 110–132.
 • Ohrvik, Ane (2021). 'In the Name of the 7 fatherless devils...': Pain, Fear, Anger, and Revenge in Magical Practice. I Glauser, Jürg & Hermann, Pernille (Red.), Myth, Magic, and Memory in Early Scandinavian Narrative Culture. Brepols. s. 185–200. doi: 10.1484/M.AS-EB.5.120529.
 • Bowman, Marion; Johannsen, Dirk & Ohrvik, Ane (2020). Reframing Pilgrimage in Northern Europe: Introduction to the Special Issue. Numen. ISSN 0029-5973. 67(5/6), s. 439–452. doi: 10.1163/15685276-12341597.
 • Johannsen, Dirk & Ohrvik, Ane (2020). How to Be a Pilgrim: Guidebooks on the Norwegian St. Olav Ways and the Heritagization of Religion. Numen. ISSN 0029-5973. 67(5/6), s. 508–536. doi: 10.1163/15685276-12341600. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ohrvik, Ane (2020). Den moderne skattejakten: app-teknologi som facilitator for kulturarvliggjøring ved St. Olavskilder i Norge. Laboratorium för folk och kultur. En kulturvetenskaplig tidskrift. ISSN 2489-7566. s. 1–13.
 • Ohrvik, Ane (2019). Understanding Medical Knowledge and Practice: Strategies for the Reading of Early Modern Norwegian Manuscripts. I Pócs, Éva (Red.), The Magical and Sacred Medical World. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 978-1-5275-2252-7. s. 176–191.
 • Ohrvik, Ane (2016). Negotiating medical knowledges : a Bakhtinian reading of a Norwegian medical manuscript from 1794. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 72, s. 111–127.
 • Ohrvik, Ane (2015). A Hidden Magical Universe? Exploring the Secrets of Secrecy in Early Modern Manuscripts. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 70, s. 101–124.
 • Ohrvik, Ane (2015). Forskning som terapi. I Þorsteinsdóttir, Rósa; Guðmundsdóttir, Aðalheiður & Wawn, Andrew (Red.), Gamanleikir Terentíusar settir upp fyrir Terry Gunnell sextugan 7. júlí 2015. Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen. ISSN 978-90-04-16811-4. s. 15–16.
 • Ohrvik, Ane & Guðmundsdóttir, Aðalheiður (2015). Magic and Texts: An Introduction. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 70, s. 7–14.
 • Ohrvik, Ane (2014). Et forsøk på portrett av en svarteboksamler i Norsk Folkeminnesamling. I Esborg, Line & Johannsen, Dirk (Red.), "En vild endevending av al virkelighet" - Norsk Folkeminnesamling i hundre år. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-772-5. s. 207–218.
 • Ohrvik, Ane (2013). "Knowledge Making and Authorization Strategies. A Study of an Eighteenth Century Norwegian manuscript Culture". I Rogge, Jörg (Red.), Making Sense as a cultural practice - Historical perspectives. Transcript Verlag. ISSN 978-38376-2531-8. s. 75–92. doi: 10.14361/transcript.9783839425312.75.
 • Ohrvik, Ane (2012). “… For All Honest Christian and Science-Loving Readers”. Religious Encounters in Early Modern Norwegian Black Books. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 68, s. 7–26.
 • Ohrvik, Ane (2011). Autorisering i norske svartebøker. En studie av forfatterskap i Cÿperianus Konstbog. I Esborg, Line; Kverndokk, Kyrre & Sem, Leiv (Red.), Or gamalt - nye perspektiver på folkeminner. Norsk Folkeminnelag. ISSN 978-82-03-35185-3. s. 119–141.
 • Ohrvik, Ane (2010). Egészségben, betegségben: orvosi tudás és gyakorlat a 18-19. századi Norvégiában. I Pócs, Éva (Red.), Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó. ISSN 978-963-506-834-0. s. 515–523.
 • Ohrvik, Ane (2010). "Sjælens Læger" og "de Syge selv": Sykdomsbehandling i norske svartebøker mellom 1600-1800 med vekt på religiøs tro og praksis. I Amundsen, Arne Bugge & Laugerud, Henning (Red.), Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. Unipub forlag. ISSN 978-82-998339-0-5. s. 169–187.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ohrvik, Ane (2018). Medicine, Magic and Art in Early Modern Norway. Conceptualizing Knowledge. Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-46741-6. 302 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ohrvik, Ane (2021). "Svartebøker, trykkesensur og magisk kunnskap i tidlig moderne Skandinavia".
 • Ohrvik, Ane (2021). Sagnomsust. [Radio]. NRK P1 Lørdagsliv.
 • Ohrvik, Ane (2021). Tro, myter og magi: Svartebøker og trolldom.
 • Ohrvik, Ane (2021). Sankthans. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Ohrvik, Ane (2021). Trodde folk egentlig på troll, nøkken og huldra i gamle dager? [Internett]. forskning.no.
 • Ohrvik, Ane (2021). Whose agency? Whose values? Geocaching St Olav wells in the Norwegian landscape.
 • Ohrvik, Ane (2021). Scavenging holy wells in the Norwegian landscape: Negotiating history through narration and emotion in digital applications.
 • Ohrvik, Ane (2021). Dra til Bloksberg! Om hekser i norsk kulturhistorie.
 • Ohrvik, Ane (2021). Svarteboka. [Radio]. NRK P2, Spillerom.
 • Ohrvik, Ane (2021). Svarteboka. [Radio]. NRK Klassisk, På konsert.
 • Ohrvik, Ane (2020). "Krotingens performativitet".
 • Ohrvik, Ane (2020). "Fra djeveltilbedelse til englevakt: magi og trolldom i europeisk kulturhistorie".
 • Ohrvik, Ane (2020). The Writing of Magic and the Formation of Knowledge Communities: The Case of Magic Books in the Early Modern Period.
 • Ohrvik, Ane (2020). Жизнь других [The Life of Others: Oslo]. [TV]. Russisk TV: Channel One.
 • Ohrvik, Ane; Johannsen, Dirk & Bowman, Marion (2019). "How to be a pilgrim: Heritagisation religion in Norwegian pilgrimage".
 • Ohrvik, Ane (2019). "Fredag den 13" i Stanghelle på en fredag. [Radio]. NRK P1+, Stanghelle på en fredag.
 • Ohrvik, Ane & Johannsen, Dirk (2019). "Re-Storied Places, New Pilgrims, and Old Saints: On the Heritagisation of Pilgrimage in Norway" .
 • Ohrvik, Ane (2019). "Kulturhistorisk gåvepakke". Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Ohrvik, Ane (2019). Rådgiver, norsk kulturhistorie for filmskaperne av "Frozen 2", The Walt Disney Company.
 • Ohrvik, Ane (2019). "The Cultural Network of the Norwegian Folklore Collector Peter Christen Asbjørnsen in the Nineteenth Century" .
 • Ohrvik, Ane (2019). Anmeldelse: "En förtrollad värld. Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669-1672." Lund 2017. Svenska landsmål och svenskt folkliv. ISSN 0347-1837. 141, s. 229–230.
 • Ohrvik, Ane (2018). "'In the Name of the Seven Fatherless Devils...': Fear, Envy and Revenge in Magical Practice.".
 • Ohrvik, Ane (2018). "Hva er mikrohistorie?".
 • Ohrvik, Ane (2018). "St. Olav's wells as heritage".
 • Ohrvik, Ane (2018). "Fra boksamling, trolldom til kunnskapshistorie - og tilbake igjen (eller fortellingen om en inskripsjon).".
 • Ohrvik, Ane (2018). "Nissen - et viktig kulturelt symbol". [Avis]. Adresseavisen.
 • Ohrvik, Ane (2018). "Den speilvendte jula". [Avis]. Vårt Land.
 • Ohrvik, Ane (2018). Book review: "Cultural-Historical Methods in Ethnology". Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. ISSN 0348-9698. 48, s. 250–251.
 • Ohrvik, Ane (2018). Anmeldelse: "Påskefeiring i Norge. Kirke, folketro og folkelige skikker" av Ørnulf Hodne. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. 17(2), s. 72–73.
 • Ohrvik, Ane (2017). "Folkloristisk tid - kulturhistorisk tid: fra objekt til periodisering og temporalitet".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Snurr film! Visuell formidling som kunnskaps- og ferdighetsmål" .
 • Ohrvik, Ane (2017). "Reactivating St. Olav's wells in Norway" .
 • Ohrvik, Ane (2017). "Fast or slow, distant or close: Reading strategies in cultural history research".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Svartebøker, eventyr og kunnskapshistorie".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Food, Nature, and Relics: Transforming Tourists into Pilgrims" .
 • Ohrvik, Ane (2017). "Reactivating St. Olav's wells in Norway: From pilgrimage to Japanese sake".
 • Ohrvik, Ane (2017). "Re-telling the Religious Past: Routes and Roots of Neo-pagan Movements in Norway" .
 • Ohrvik, Ane (2017). "Hvordan kan vi forstå fortidens forestillinger? Trolldom og trollfolk etter reformasjonen".
 • Ohrvik, Ane (2017). Book review: Cultural-historical methods in etnology. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 73, s. 152–153.
 • Ohrvik, Ane (2016). "Norske svartebøker på 1700-tallet". [TV]. NRK, Anno.
 • Ohrvik, Ane (2016). The who-what-where of blasphemy in the early modern period in Denmark-Norway.
 • Ohrvik, Ane (2016). The Grimm Ripples in Norway: Asbjørnsen & Moe and their networks.
 • Ohrvik, Ane (2016). Å tenke ut av teksten - bruk av video som oppgaveform.
 • Ohrvik, Ane (2016). "What do we do when we close read? A search for a disciplinary methodology.".
 • Ohrvik, Ane (2016). "De europeiske hekseforfølgelsene: 3 myter og 3 fakta.".
 • Esborg, Line & Ohrvik, Ane (2016). Er du interessert i magi?
 • Ohrvik, Ane (2016). Like norsk som pizza. Kronikk på NRK Ytring. www.nrk.no/ytring.
 • Ohrvik, Ane (2016). "Har vi noen helnorske høytider?" NRK Ytring. [Radio]. NRK P2, Ytring.
 • Ohrvik, Ane (2015). "Vet du hvor juletradisjonene våre kommer fra?". [TV]. Aftenposten TV.
 • Ohrvik, Ane (2015). "Er det noen snille barn her? Den norske julenissen.". [Internett]. ABC Nyheter.
 • Ohrvik, Ane (2015). "Hvorfor kler vi oss ut? Om maskeringsskikker i norsk og europeisk kultur.". [Radio]. NRK Ekko Helg.
 • Ohrvik, Ane (2015). Book review: Simon Olaus Wolff: Underestimated Folklorist. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. 71, s. 192–193.
 • Ohrvik, Ane (2014). Anmeldelse: Folkloristikens aktuella utmaningar. Vänbok till Ulf Palmenfelt. Owe Ronström, Georg Drakos, Jonas Engman (red.) 2014. Tidsskrift for kulturforskning. ISSN 1502-7473. s. 67–69.
 • Ohrvik, Ane (2014). Slitte permer, krokete signaturer og blanke ark: nye perspektiver på gammelt materiale.
 • Ohrvik, Ane (2013). "Magiske kunster i norske svartebøker".
 • Ohrvik, Ane (2013). "Kristen høytid eller folkelig fest? Et kulturhistorisk tilbakeblikk på de norske høstfestene".
 • Ohrvik, Ane (2013). "Abracadabra! sopelimer og krumme neser? Magisk praksis i norske svartebøker fra 1700-tallet".
 • Ohrvik, Ane (2013). "Nyttig kunnskap eller farlig svartekunst?".
 • Ohrvik, Ane (2013). Book review: Books in Early Modern Norway - Gina Dahl: Leiden: Brill, 2011. (The handpress world ; vol. 11). Renaissance Quarterly. ISSN 0034-4338. 66(2), s. 707–709. doi: 10.1086/671667.
 • Ohrvik, Ane (2012). Halloween og entreprenørskap. [TV]. TV2, God morgen Norge.
 • Ohrvik, Ane (2012). Nisse. I Grepstad, Ottar & Rotevatn, Audhild Gregoriusdotter (Red.), Allkunne.no. Det Norske Samlaget.
 • Ohrvik, Ane (2012). Knowledge Making and Authorization Strategies in Early Modern Norway.
 • Ohrvik, Ane (2012). Svartebøker var vitenskap. [Internett]. forskning.no.
 • Ohrvik, Ane (2012). Julenissens kulturhistorie i bilder.
 • Ohrvik, Ane (2012). Embodying Knowledge in Early Modern Norway: Eating Words as Medical Treatment.
 • Ohrvik, Ane (2012). "Conceptualizing knowledge in early modern Norway: the case of Norwegian black books in the eighteenth century".
 • Ohrvik, Ane & Hovden, Astrid (2012). Erfaringer med å søke og gjennomføre phd-prosjekter.
 • Ohrvik, Ane (2012). Svartebøkene viktige i norsk kultur. [Avis]. Forskningsmagasinet Apollon.
 • Ohrvik, Ane (2010). Medisin og magi i norsk 1700-tall. ANSAnytt. 39(2), s. 44–46.
 • Ohrvik, Ane (2010). Billedlig talt. Hvorfor vi må ha ritualer. [Fagblad]. Fri Tanke.
 • Ohrvik, Ane (2009). “In sickness and in health…": Medical practitioners and their patients in Norway in the 18th century.
 • Ohrvik, Ane (2009). Folkemedisin og skolemedisin i 1700-tallets Norge.
 • Ohrvik, Ane (2009). "Chanting away eye blisters…": Rethinking medical practices in 18th Century Norway.
 • Ohrvik, Ane (2009). Book review: Folk Conceptions and Folk Religiosity,Lena Marander-Eklund, Sofie Stran-dén, Nils G. Holm (eds.): Folkliga föreställningar och folklig religiositet. Festskrift till Professor Ulrika Wolf-Knuts. Åbo. Åbo Akademis förlag 2007. 235 pp. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. ISSN 0066-8176. s. 191–194.
 • Ohrvik, Ane (2009). Fossegrim, allkunne.no. Det Norske Samlaget.
 • Ohrvik, Ane (2009). Mare, allkunne.no. Det Norske Samlaget.
 • Ohrvik, Ane (2009). Oskorei, www.allkunne.no. Allkunne.
 • Amilien, Virginie; Ohrvik, Ane & Tangeland, Torvald (2013). Halloweeen på norsk. En eksplorerende studie av et nytt norsk ritual. Statens institutt for forbruksforskning. ISSN 1503-3600.
 • Ohrvik, Ane (2012). Conceptualizing Knowledge in Early Modern Norway: A Study of Paratexts in Norwegian Black Books. University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. aug. 2015 09:44 - Sist endret 15. okt. 2021 11:44