Ane Ohrvik

Førsteamanuensis - Kulturhistorie og museologi
Bilde av Ane Ohrvik
English version of this page
Telefon +47 22857837
Mobiltelefon +47 40854377
Rom PAM 438
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 P. A. Munchs hus 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1010 Blindern 0315 OSLO

Forskningsområder

 • Kunnskapshistorie, bokhistorie, manuskriptkulturer
 • Heksetro og trolldom, magi, folkelig religiøsitet
 • Medisinhistorie, folkemedisin
 • Kulturmøter
 • Tradisjon, ritualer, kulturarv

Forskningsprosjekter og samarbeid

 • Re-Storied Sites and Routes studerer hvordan steder og veier med en religiøs eller mytisk fortid får fornyet betydning. Prosjektet er finansiert av EEA Financial Mechanism Baltic Research Program i Estonia.
 • REA:Life er et tverrfaglig natur- og kulturvitenskapelig prosjekt som undersøker tapt kunnskap gjennom historiske kilder og identifiserer nye bioaktive forbindelser ved hjelp av de nyeste metodene innen farmakologi, immunologi og metagenomikk. Prosjektet er finansiert av UiO:Livsvitenskap
 • HEI: Kulturarv ved UiO utvikler kritisk kulturarvsforskning som er relevant for dagens samfunn og eksperimenterer med nye læringsmodeller. Prosjektet er finansiert av forsknings- og utdanningsinitativet ved det Humanistiske fakultet, UiO.
 • Fortellinger om kulturarv studerer etableringen av den moderne pilgrimspraksisen i de nordiske landene og kulturarvliggjøringen av religion.

Akademisk bakgrunn

 • 2015: Førsteamanuensis i kulturhistorie, UiO
 • 2014-2015: Førsteamanuensis, pedagogisk leder for nettutdanning, Høgskolen i Telemark  
 • 2008-2012: Ph.D i kulturhistorie, UiO
 • 2010: Visiting Fellow, Harvard University
 • 2001-2007: Universitetslektor i kulturhistorie, UiO
 • 2000: Hovedfag i folkloristikk, UiO

Verv

 • 2021 - : Undervisningsleder, IKOS
 • 2020 - : Redaksjonsmedlem, Tidsskrift for kulturforskning
 • 2018 - : Medlem av Nasjonalt fagråd i kulturvitenskap
 • 2017 - : Leder for Forening for kulturforskning
 • 2017-2020: Faggruppeleder, Seksjon for kulturhistorie og museologi, IKOS, UiO
 • 2015 - : Redaksjonsmedlem Fortidsminneforeningens årbok

Follow me on Academia.edu       

Follow me on ResearchGate

Emneord: Kulturhistorie, Kulturmøter, Folkereligiøsitet, Bokhistorie, Heksetro og trolldom, Ritualer, Medisinhistorie, Nærlesning
Publisert 3. aug. 2015 09:44 - Sist endret 22. mai 2021 11:43