English version of this page

Bokhistorie

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. Forskningsinteressen retter seg mot litteraturen som kulturuttrykk og begrenser seg ikke til skjønnlitteraturen alene. Som felt overlapper bokhistorien i praksis ofte med litteratursosiologi, tekstkritikk, kultur- og resepsjonshistorie.

 

Om gruppen

Gruppens medlemmer arbeider særlig med dansk-norske, engelske og franske tekster frå 1600- og 1700-tallet, men som komparatister interesserer vi oss i prinsippet fortekster på alle de språk vi er i stand til å lese.

Samarbeid

Mange av medlemmene i forskergruppen deltar i NFR-prosjektet "LitCit - Literary Citizens of the World.Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway". Prosjektet ledes fra Nasjonalbiblioteket, og mer informasjon finnes her.

 

Lunsjseminarer vinter/vår 2017:

Sted: ILOS, Ullevål stadion, Sognsveien 77B, 3. etasje seminarrom "Europa"

Time: 12.30 - 13.30

Fredag 10. februar : Jon Haarberg: "Pressehistorie, konjekturalfilologi, kanon: Vinjes korrespondanser til Drammens Tidende"

Fredag 24.mars: Anne Birgitte Rønning "Wollstonecrafts Qvindekjønnets rettigheder forsvarede som gavebok til danske damer"

Fredag 5. mai: Roar Lishaugen: "Kamp om lesernes sjel - tsjekkoslovakisk lesepolitikk på 1950-tallet"

Emneord: Bokhistorie, litteratur og litteraturvitenskap, kulturhistorie, filologi, tekstkritikk, resepsjonshistorie, litteratursosiologi
Publisert 1. juni 2016 10:15 - Sist endret 13. feb. 2018 11:24