Ruth Hemstad

Førsteamanuensis - Historie
Bilde av Ruth Hemstad
English version of this page
Telefon +47 22856518
Mobiltelefon +47-93437312
Rom 533
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Norsk og nordisk historie 1800-1920
 • Offentlighet, ytringsfrihet, sivilsamfunn
 • Nasjonalisme, skandinavisme, nordisk samarbeid
 • Bok- og mediehistorie

Bakgrunn

F. 1966. Cand. philol. fra UiO med historie hovedfag. Dr.art. fra UiO 2008. Prosjektkoordinator Prosjekt 1905 – norsk-svenske forbindelser i 200 år ved Historisk institutt/IAKH, 1999-2005, timelærer ved IAKH 2006-2007.

Seksjonsleder, Avd. fag og forskning, Nasjonalbiblioteket 2007-2013.

Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket siden 2013.

Tilknyttet IAKH-prosjektet 1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring, 2011-2014, og CAS-prosjektet The transformation of international law and Norwegian sovereignty in 1814, Norwegian Academy of Science and Letters, 2012-2013. Gjesteforsker Universitetet i Amsterdam h-2018.

Førsteamanuensis II, IAKH, 1.1.16-31.12.18, gjesteforsker IAKH, 1.1.19-31.5.20. Førsteamanuensis II, IAKH, 1.6.20-31.5.23.

Pågående prosjekter

Prosjektleder UiO:Norden-prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900 (2016-2020). Prosjektleder NFR-prosjektet Literary Citizens of the World. Tracing the Transnational Crossroads of Books in Early Modern Norway, 1519-1850, Nasjonalbiblioteket (2018-2020). Medprosjektleder UiO:Norden-prosjektet Nordic Civil Societies: Global, Transnational and Regional Encounters since 1800 (2020-2023).
 

Emneord: Historie

Publikasjoner

Bøker

 • Litterære verdensborgere. Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850 (red. m. Aasta M.B. Bjørkøy, Aina Nøding og Anne Birgitte Rønning). (Nota bene, Nasjonalbibliotekets skriftserie, Oslo 2019)
 • Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap  1814-1914 (red. m. Dag Michalsen). (Oslo: Pax 2019)
 • Skandinavismen. Vision og virkning (red. m. Jes F. Møller og D. Thorkildsen).(Odense 2018) 
 • Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814 (red. m. Bjørn Arne Steine). (Oslo 2016)
 • “Like a Herd of Cattle”. Parliamentary and Public Debates Regarding the Cession of Norway, 1813–1814 (ed.). (Oslo Studies in Legal History, 9, Oslo 2014)
 • Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812–1814 (Nota Bene, Nasjonalbibliotekets skriftserie, 9, Oslo 2014)
 • Opplysning, vitenskap og nasjon. Bidrag til norsk bibliotekhistorie (red.).(Oslo 2011)
 • Fra Indian summer til nordisk vinter: skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen (Oslo 2008)
 • Historie og nasjonal identitet. Kampen om fortiden i det dansk-tyske grenseland 1815-1840 (KULTs skriftserie nr 57, Oslo 1996)

Artikler

 • The United Kingdoms of Norway and Sweden and the United Kingdom of the Netherlands 1814-1830. Comparative Perspectives on Politics of Amalgamation and Nation Building, Scandinavica: An International Journal of Scandinavian Studies (A special issue on the Public Sphere and Freedom of Expression in Northern Europe 1814–1914, ed. by Elettra Carbone & Ruth Hemstad), vol. 58, no 2, 2019

 • Writing Scandinavianism. The Public Sphere and the Scandinavianist Movement, 1815-1848. I: A History of the European Restorations, vol. 2 (London: Bloomsbury Academic, 2019)

 • I "Tidens Fylde". Panskandinaviske publisister og transnasjonale tidsskrifter. I: Litterære verdensborgere (Oslo 2019)

 • Nordisk offentlighet etter 1814. Grenser og grenseoverskridelser. I: Frie ord i Norden? (Oslo 2019)

 • ’Skandinavismens’ tilkomst som samtidig og omstridt begrep. I: Skandinavismen. Vision og virkning (Odense 2018)

 • ’Kampagnen med Blæk istedet for Blod’. Håndskrifter, trykk og opinionskamp i skandinavisk offentlighet, 1801–1814, Sjuttonhundratal, Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, 2017

 • Geopolitikk og geografibøker for folket. Den norsk-svenske unionens besværlige beskrivelser. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer (Oslo 2017) 

 • 1905 – kulturunionens oppløsning? I: Mellem brødre: Danmark og Norge før og efter 1814 (København 2016) 

 • Berserker, værhaner og svensk smiger. Christiania høsten 1814. I: Overgangstid (Oslo 2016)

 • Madame de Staël and the war of opinion regarding the cession of Norway 1813‒1814, Scandinavica: An International Journal of Scandinavian Studies. (Special Issue on The Norwegian Independence and Constitution of 1814) 54:1, 2015

 • Pamfletter, proklamasjoner og propaganda: Pennekrigen om Norge rundt 1814 fra et dagboksperspektiv. I: Smak av frihet: 1814-grunnloven – historisk virkning og sosial forankring (Oslo 2015)  

 • Fra ‘det förenade Scandinavien’ til ‘den skandinaviska halfön’. Skandinavistisk propaganda før skandinavismen, 1808–1814”. I: Skandinavism. En rörelse och en idé under 1800-talet (Goteborg 2014)

 • ’[...] almost an independent state’. Propaganda- og pamflettkrigen om Norge i Storbritannia 181‒1814. I: Krig på sjø og land”. Norden i Napoleonskrigene (Oslo 2014)

 • ’[…] oversvømmet Norge med oprørske Proclamationer’. Svensk propaganda i Norge 1812–1813. I: Veivalg i Norden 1809–1813 (Oslo 2013)

 • Scandinavianism, Nordic co-operation and “Nordic democracy”, Rhetorics of Nordic Democracy (Helsinki 2010)

 • Fra ”Indian Summer” til ”nordisk vinter – nordisk samarbeid og 1905. I: Norsk-svenske relasjoner i 200 år. Oslo 2005/Fra ”Indian Summer” til ”nordisk vinter – nordisk samarbeid og 1905. I: Goda grannar eller morska motståndare? Sverige och Norge från 1814 till idag. (Stockholm 2005)

 • Skandinavisme og skandinavisk samarbeid. I: Norgesbilleder. Dansk-norske forbindelser 1700-1905. (København 2004)

 • Hemstad, Ruth (2022). Scandinavian Sympathies and Nordic Unity: The Rhetoric of Scandinavianness in the Nineteenth Century, In Jani Marjanen; Mary Hilson & Johan Strang (ed.),  Contesting Nordicness from Scandinavianism to the Nordic Brand.  Walter de Gruyter (De Gruyter).  ISBN 9783110735017.  chapter 2.
 • Hemstad, Ruth (2021). Organizational Scandinavianism Abroad: Literature, Sociability and Pan-Scandinavian Associational Life in German-speaking Europe 1842–1912. Berliner Beiträge zur Skandinavistik.  ISSN 0933-4009.  31, s 159- 183
 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (2019). Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Forord.  s 10 - 27 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hemstad, Ruth (2019). I ‘Tidens Fylde’. Panskandinaviske publisister og transnasjonale tidsskrifter, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  15.  s 377 - 404
 • Hemstad, Ruth (2019). The Congress of Vienna and the Scandinavian Press, In Thomas Olechowski; Birgitte Mazohl; Karin Schneider (ed.),  Der Wiener Kongress 1814/1815. Vol I: Internationale Politik.  Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.  ISBN 978-3-7001-8182-8.  10.  s 87 - 94
 • Hemstad, Ruth (2019). The United Kingdoms of Norway and Sweden and the United Kingdom of the Netherlands 1814-1830: Comparative Perspectives on Politics of Amalgamation and Nation Building. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  58(2), s 76- 97
 • Hemstad, Ruth (2019). Writing Scandinavianism. The Public Sphere and the Scandinavianist Movement, 1815-48, In Michael Broers; Ambrogio Caiani & Stephen Bann (ed.),  A History of the European Restorations. Culture, Society and Religion..  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781788318051.  10.  s 119 - 129
 • Hemstad, Ruth Solveig (2019). Nordisk offentlighet etter 1814. Grenser og grenseoverskridelser, I: Ruth Hemstad & Dag Michalsen (red.),  Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914.  Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  3.  s 59 - 86
 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (2019). Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap i Norden, 1814-1914, I: Ruth Hemstad & Dag Michalsen (red.),  Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914.  Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  1.  s 11 - 35
 • Hemstad, Ruth (2018). "Norden" og "Skandinavien". Begrepsbruk i brytningstid, I: Erik Bodensten; Kajsa Brilkman; David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders (red.),  Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson.  Lunds Universitet.  ISBN 978-91-88473-59-2.  Kapittel.  s 45 - 60
 • Hemstad, Ruth (2018). Scandinavianism. Mapping the Rise of a New Concept. Contributions to the History of Concepts.  ISSN 1807-9326.  13(1), s 1- 21 . doi: 10.3167/choc.2018.130102
 • Hemstad, Ruth (2018). "Skandinaviens geografi". Lærebokstrid og kartdebatt – alternative nasjonsbyggingsprosjekter 1815–1846. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(2), s 114- 132 . doi: DOI: 10.18261
 • Hemstad, Ruth (2018). The Propaganda War Regarding the Cession of Norway to Sweden, 1813‒1814. Selected Papers of the Consortium on the Revolutionary Era.  ISSN 0093-2574.  2014, s 108- 127
 • Hemstad, Ruth Solveig (2018). ’Skandinavismens’ tilkomst som samtidig og omstridt begrep, I: Ruth Solveig Hemstad; Jes Fabricius Møller & Dag Thorkildsen (red.),  Skandinavismen. Vision og virkning..  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  kapittel 2.  s 21 - 43
 • Hemstad, Ruth Solveig; Thorkildsen, Dag & Møller, Jes Fabricius (2018). Skandinavismen som visjon og påvirkningskraft, I: Ruth Solveig Hemstad; Jes Fabricius Møller & Dag Thorkildsen (red.),  Skandinavismen. Vision og virkning..  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  kapittel 1.  s 9 - 20
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Geopolitikk og geografibøker for folket. Den norsk-svenske unionens besværlige beskrivelser, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  kapittel.  s 107 - 132
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). ’Kampagnen med Blæk istedet for Blod’. Håndskrifter, trykk og opinionskamp i skandinavisk offentlighet, 1801–1814. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies.  ISSN 1652-4772.  14, s 104- 126 . doi: http://dx.doi.org/10.7557/4.4158
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). 1905 – kulturunionens oppløsning?, I: Rasmus Glenthøj (red.),  Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-87-12-05302-6.  Kapittel.  s 148 - 161
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). Berserker, værhaner og svensk smiger. Christiania høsten 1814, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  Kapittel.  s 99 - 112
 • Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (2016). Innledning: Storting, nasjon og union høsten 1814, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  Innledning.  s 9 - 16
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Madame de Staël and the war of opinion regarding the cession of Norway 1813‒1814. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  54(1), s 100- 120
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda: Pennekrigen om Norge rundt 1814 fra et dagboksperspektiv, I: Odd Arvid Storsveen (red.),  Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring..  Scandinavian Academic Press.  ISBN 97-882-304-01729.  Kapittel 1.  s 21 - 61
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Propagandakrigen om Norge i europeisk presse 1813‒1814. Pressehistorisk tidsskrift.  ISSN 1891-9472.  (23), s 10- 25
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). En kampagnen med Blæk istedet for Blod. Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  (1), s 28- 30 . doi: 10.7557/4.4158
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Fra "Det förenade Scandinavien" til "Den skandinaviska halfön" : skandinavistisk propaganda før skandinavismen, 1808-1814, I: Magdalena Hillström & Hanne Sanders (red.),  Skandinavism : en rörelse och en idé under 1800-talet.  Makadam Förlag.  ISBN 9789170611353.  Kapittel.  s 47 - 81
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Introduction : the law of nations and the Norwegian question in the parliamentary and public debates in Great Britain in 1813 and 1814, In Ruth Solveig Hemstad (ed.),  “Like a Herd of Cattle”: Parliamentary and Public Debates Regarding the Cession of Norway, 1813–1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520424.  Introduction.  s 13 - 91

Se alle arbeider i Cristin

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (red.) (2019). Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.
 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (red.) (2019). Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  492 s.
 • Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius & Thorkildsen, Dag (red.) (2018). Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  318 s.
 • Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (red.) (2016). Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  220 s.
 • Hemstad, Ruth Solveig (ed.) (2014). “Like a Herd of Cattle”: Parliamentary and Public Debates Regarding the Cession of Norway, 1813–1814. Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520424.  613 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hemstad, Ruth (2021). Nordic associations within and beyond the Nordic region: Transnational cooperation, pan-national ideas and civil society in the 19th century.
 • Hemstad, Ruth (2021). Skandinavisme og skandinaviske sympatier.
 • Hemstad, Ruth (2021, 06. mai). Slaget på Stortorvet. [Internett].  Nasjonalbiblioteket Gamle Greier (podcast).
 • Hemstad, Ruth (2020, 26. juni). Fra storebror til utestengt.  Aftenposten.
 • Hemstad, Ruth (2020). Hvorfor lyktes det ikke å samle Norden/Skandinavia?.
 • Hemstad, Ruth (2020). “Nordiske Riger” og “Skandinaviske Symphatier”. Begrepsendring og adjektivhistorie belyst gjennom digital fjern- og nærlesing.
 • Hemstad, Ruth (2020, 29. oktober). Norwegian professors weigh in: Why do we say “Scandinavia” and the “Nordics”?.  Norway Today.
 • Hemstad, Ruth (2020, 01. juli). "Sverige balancerer på kanten af det nordiske fællesskab".  Kristeligt Dagblad.
 • Hemstad, Ruth & Carbone, Elettra (2020). Foreword. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  54(2), s 5- 10
 • Hemstad, Ruth (2019). Frie ord i Norden?.
 • Hemstad, Ruth (2019, 23. mai). Kampen om Norden. [Fagblad].  Apollon.
 • Hemstad, Ruth (2019). Litteratur og skandinavisk nasjonalitet. Skandinaviske foreninger, litterære forbindelser og utveksling over landegrensene.
 • Hemstad, Ruth (2019). Ludvig Kristensen Daa og den panskandinaviske bevegelsen.
 • Hemstad, Ruth (2019). Negotiating Scandinavian identity: Scandinavianism and the transnational dissemination of literature.
 • Hemstad, Ruth (2019, 13. april). Nordens fælles, frie svaneflugt fylder 100 år.  Kristeligt Dagblad.
 • Hemstad, Ruth (2019). Nordic Cooperation and Civil Society: 19th C. Experiences in a European Context.
 • Hemstad, Ruth (2019). Nordic associations within and beyond the Nordic region: Transnational cooperation, pan-national ideas and civil society in the 19th century.
 • Hemstad, Ruth (2019). Scandinavianism, transnational dissemination of literature and the role of Scandinavian associations - a German-Scandinavian perspective.
 • Hemstad, Ruth (2019). Skandinavisk enhet gjennom nordiske foreninger. Transnasjonalt sivilsamfunn i og utenfor Norden.
 • Hemstad, Ruth (2019, 26. mars). Studio 2: Intervju om foreningene Norden. [Radio].  NRK P2.
 • Hemstad, Ruth (2018). Amalgamation, unification and national identities. Comparing the United Kingdom of the Netherlands and the United Kingdoms of Norway and Sweden, 1814-1830.
 • Hemstad, Ruth (2018). Bokanmeldelse: «Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Red. Jostein Gripsrud». Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  97(4), s 352- 356
 • Hemstad, Ruth (2018). Fra Skandinaviens til Nordens historie – nasjonens historie og geografi i transnasjonal skoleoffentlighet.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images and narratives of Scandinavia and Scandinavianism. Competing national aspirations in mid-19tC Scandinavian countries.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images of ‘Scandinavia’ and ‘the Nordic’ in textbooks and maps after 1814”. Session: National and Nordic Narratives – Tensions and Transfers in Nineteenth Century Scandinavian Schools.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images of the mundane North. Samuel Laing’s political travel accounts on Norway and Sweden in a transnational perspective.
 • Hemstad, Ruth (2018). Kampen om "Skandinavien". Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 54- 64
 • Hemstad, Ruth (2018). Mapping Scandinavia – transnational symbolic and conceptual struggles in the United Kingdoms of Sweden and Norway.
 • Hemstad, Ruth (2018). Natural borders and national tensions – descriptions of Scandinavia in textbooks and maps after 1814.
 • Hemstad, Ruth (2018). Nordic Unity’ and ‘the Scandinavian Idea’ – Nordic and Scandinavian as Rhetorical Concepts in the Nineteenth Century.
 • Hemstad, Ruth (2018). Political Utopia and Associational Mania. Pan-Scandinavian Visions of Political Representation in the 1830s and 1840s.
 • Hemstad, Ruth (2018). Skandinavisk offentlighet? Nasjonale grenser, transnasjonale muligheter etter 1814.
 • Hemstad, Ruth (2018, 12. januar). «Skandinavismen faldt, men det fælles nordiske lever».  Kristeligt Dagblad,.
 • Hemstad, Ruth (2018). Skandinavismens ambisjoner og grenser 1843–1918. Island og skandinavismen.
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4)
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Hemstad, Ruth; Roos, Merethe & Edgren, Henrik (2018). "Nordisk utdanningshistorie 1814-1905". Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(2), s 97- 100 . doi: 10.18261/issn.1504-2987
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017, 22. august). Diamanten i frihetens diadem. [Fagblad].  Apollon 2017:3.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Mapping Scandinavia – transnational symbolic and conceptual struggles.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Scandinavianism, civil society and the public sphere – political articulation without representation.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). «Skandinavia» og «skandinavisme» i begrepshistorisk perspektiv.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet etter 1814? Bøkene, unionen og skandinavismen.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet mellom amalgamisme og skandinavisme.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet og skandinavismens omveltninger.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet og trykkefrihet.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). The Cultivation of a Nordic Public Sphere, 1815–1850.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Å danne et skandinavisk folk – skandinavisk offentlighet, unionen, skandinavismen og skolen.
 • Hemstad, Ruth Solveig & Pryser, Tore (2017, 14. oktober). NRK P2 Museum om Marcus Thrane, v/Øyvind Arntsen. [Radio].  NRK P2.
 • Roos, Merethe & Hemstad, Ruth Solveig (2017, 02. oktober). Læremidler på 1800-tallet. [Radio].  NRK, Jacobsen.
 • Roos, Merethe; Hemstad, Ruth Solveig & Edgren, Henrik (2017). Gud og Naturen. Avisa Vårt land.
 • Roos, Merethe; Hemstad, Ruth Solveig & Edgren, Henrik (2017). Skolehistorie på kartet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hemstad, Ruth (2016). Den svensk-norska unionen från Moss till Karlstad.
 • Hemstad, Ruth (2016). Frie ord i Norden – 250 år.
 • Hemstad, Ruth (2016). Nordic and Scandinavian in the nineteenth century.
 • Hemstad, Ruth (2016). Nordiske drømmer og norsk motvilje – vilkår for en skandinavisk offentlighet etter 1814.
 • Hemstad, Ruth (2016). Scandinavianism. The rise and fall of a contested and celebrated concept.
 • Hemstad, Ruth (2016). Skandinavisk offentlighet etter 1814?.
 • Hemstad, Ruth (2016). Skandinavisme som omstridt begrep i nordisk offentlighet.
 • Hemstad, Ruth (2016). Writing Scandinavianism. The public sphere and the Scandinavianist movement.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda. Pennekrigen om Norge rundt 1814 fra et dagboksperspektiv. Innledning til Christiane Korens dagbok 1814, I: Yngvil Beyer (red.),  Christiane Koren. Dagbok 1814.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-267-0.  Innledning.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015, 07. juni). 110 år siden unionsoppløsningen. [Radio].  NRK P1s søndagsprogram Brønsj.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Britisk strid om Norges selvstendighet. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Dovre faller: Nytt Venstre eller postmoderne sekstiåtterskumring?.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Editions and translations of the Norwegian Constitution.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Folkerett og konstitusjonsløfter i propagandakrigen om Norge rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Jubileumstiåret 2005-2014. Kunsten å jubilere.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Kampen om historien.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Mor Koren ‒ ”Norges Pleyedatter”. Nasjonalbibliotekets nettsider.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Mor Koren og pamflettkrigen om Norge rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Norge og Norden. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Norgesspørsmålet i England. Carsten Ankers rolle.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Propagandakrigen om Norge. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Skandinavisk offentlighet mellom amalgamasjon og skandinavisme.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Skandinavisme og skandinavisk samarbeid. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Skandinavismen og drømmen om et forent Norden.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). The Congress of Vienna and the Scandinavian Press.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). The Congress of Vienna and the destiny of Norway.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015, 20. november). Veien til frihet og offentlighet i Norden. [Internett].  UiOs nettsider. HF-fakultetet.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). […] es will den Frieden auf der scandinavischen Halbinsel’. Propaganda- og pamflettkrigen om Norge 1812–1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). ”‘[…] ved søde Ord, og tomme Løfter’. Propagandakrigen om Norge 1812‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). ’[…] ved søde Ord, og tomme Løfter’. Propagandakrigen om Norge 1812‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). "[...] almost an independant state" : Propaganda- og pamflettkrigen om Norge i Storbritannia 1813-1814, I: Knut Peter Arstad (red.),  Norden i Napoleonskrigene : krig på sjø og land.  Forsvarsmuseet.  ISBN 9788291218618.  Kapittel.  s 339 - 374
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 11. mai). 1814 på 24 timer: Lord Greys tale. [TV].  NRK 2.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 11. mai). 1914 på 24 timer: Ytre og indre press: om propagandakrigen. [TV].  NRK 2.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Berserker, værhaner og svensk smiger. Christiania høsten 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Biografiske kilder til 1814 i Nasjonalbiblioteket.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Den norske og den svenske feltpressen, pamfletter og propaganda.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Den norsk-svenske propagandakrigen og prestenes rolle.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Den store 1814-quizen/Den lille 1814-quizen. Forskningstorget 2014, Norges forskningsråd.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 06. januar). Direkteintervju fra Berlin ang. svenskekongens nei. [TV].  NRK TV Aktuelt.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Eit delikat spørsmål : den britiske debatten om Noreg i 1814. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  121(2), s 86- 90
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 15. februar). En norsk hellig krig.  Vårt Land.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Feiring av unionsdagen 4. november.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Folk eller fe? Debatten i Storbritannia om det norske folks rett 1813–1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 10. januar). Forskning och kunskap om Sverige och Finland. [Internett].  Addeto.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Gode grannar? Skandinaviske drømmer og kampen om opinionen, 1808‒1848.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 17. mai). Gratulerer med dagen! , intervju under 17. mai-sendingen. [Radio].  NRK P1 og P1+.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 10. januar). Historien om 1814 kan faktisk fortelles på nye måter. [Fagblad].  Uniforum.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Historisk introduksjon til 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Introduksjon til Lord Greys tale.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 16. mai). Ja vi elsker dette landet. I morgon firar Norge 200 år av fredlig nationalism.  Expressen.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Kampen om Skandinavia. Pamflettkrig og skandinaviske komplikasjoner rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 11. januar). Kjempet for å snu Norge.  Klassekampen.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 10. januar). Kulturnytt. [Radio].  NRK P1: Kulturnytt.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). ’Like a Herd of Cattle’. Parliamentary and Public Debates Regarding the Cession of Norway, 1813‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Madame de Staël, August Wilhelm von Schlegel and the pamphlet war regarding the cession of Norway 1813‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Nye bilder fra 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 20. april). Om propagandakrigen i Historietimen. [Radio].  NRK P1, P2 og P1+: Historietimen.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 24. april). Om utviklingen etter bombingen av København 1807. [Radio].  NRK P2: Historietimen spesial.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Opinionskampen rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Pamflett- og propagandakrigen om Norge 1812‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda – opinionskrigen i og om Norge i 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda : nye perspektiver på 1814. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 38- 43
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Politikk i det frie Norge.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Politisk offentlighet i Norge i og etter 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 26. april). Program fra Grunnlovsjubileet på University College London. [Radio].  NRK P2: MUSEUM.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Propaganda og internasjonal offentlig debatt.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 11. mai). Propagandakrig om Norge i 1814.  VG.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. jan. 2016 09:02 - Sist endret 3. juni 2020 00:22

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter