Studier

Hender som holder frem arkeologiske funn, du ser skoene til flere personer som sitter i ring rundt på gressplenen. Foto.
Foto: Jarli&Jordan/UiO

Emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra dine emner. Emnene er sortert i emnegrupper.

Registrering, eksamen, permisjon og tilrettelegging

Utveksling

Ta et semester eller to i utlandet som del av utdanningen ved IAKH.

Planlegg din karriere

Hva gjør tidligere HF-studenter etter endt studietid?

Hvorfor studere arkeologi?

Kontakt oss

Studentveiledere ved de ulike enhetene hjelper deg.

Si fra!

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.