Kontakt Institutt for arkeologi, konservering og historie

Arkeologi og konservering

Blindernveien 11
Betjent: 12:30 - 15:00 (tirsdag og torsdag)
Tlf: 22 85 49 00
Faks: 22 84 19 01

Historie

Niels Treschows hus, 4. etg
Niels Henrik Abels vei 36
Betjent: 12:30 - 14:30 (mandag, onsdag og fredag)
Telefon: 22 85 49 00

Studiehenvendelser:

Publikumshenvendelser

Pressekontakt

Instituttleder Tor Egil Førland
Telefon: 22854893
Mobil: 93424686
E-post: t.e.forland@iakh.uio.no