Organisasjon

Instituttleinga

Instituttleiar er den øvste leiaren ved instituttet og leier instituttstyret.

Instituttstyret

Instituttstyret er det øvste avgjerdsorganet ved instituttet. Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.

Instituttadministrasjonen

Instituttadministrasjonen har blant anna ansvar for: forskingsadministrasjon, studie­administrasjon, eksamensadministrasjon, økonomi, personalsaker, web, informasjon og mediekontakt.