Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

Leiinga ved instituttet

Instituttleiar er den øvste leiaren ved instituttet og leier instituttstyret. Instituttleiar blir tilsett for ein periode av fire år. Instituttleiar peiker ut forskingsleiar, leiar for forskerutdanning og undervisningsleiar for den gjeldande perioden.

Administrativ leiar varetek den forvaltningsmessige leiinga av instituttet. 

Instituttleiar

Jón Viðar Sigurðsson

Forskningsleiar/avløysar for instituttleiar

Per Ditlef Fredriksen

Leiar for forskerudanning

Ulrike Spring

Undervisningsleiar

Steinar A. Sæther

Administrativ leiar

Katrine Randin

 

Publisert 6. okt. 2012 21:29 - Sist endret 2. juni 2022 13:14