Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH)

Leiinga ved instituttet

Instituttleiar er den øvste leiaren ved instituttet og leier instituttstyret. Instituttleiar blir tilsett for ein periode av fire år. Instituttleiar peiker ut forskingsleiar, leiar for forskerutdanning og undervisningsleiar for den gjeldande perioden.

Administrativ leiar varetek den forvaltningsmessige leiinga av instituttet. 

Instituttleiar:
Jón Viðar Sigurðsson

Forskningsleiar/avløysar for instituttleiar:
Per Ditlef Fredriksen

Leiar for forskerudanning:
Ulrike Spring

Undervisningsleiar:

Steinar A. Sæther

Administrativ leiar:
Katrine Randin 

 

Publisert 6. okt. 2012 21:29 - Sist endret 31. aug. 2021 11:03