English version of this page

Om IAKH

Samarbeid med IAKH

  • Forskningssamarbeid
  • Prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter
  • Student i praksis

Strategi og politikk

Stillingsplan, årsplanar og årsrapportar.

Tal og fakta

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) består av tre fag som kvar på sin måte granskar fortida.

Kontakt IAKH

Universitetet i Oslo
Boks 1008 Blindern
0315 Oslo

Tlf: (47) 22 85 49 00
E-post: henvendelser@iakh.uio.no