English version of this page

Forskning

Finn en forsker ved IAKH

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: ph.d.

  • Opptak til ph.d.-programmet
  • Kurs og seminar
  • Innlevering og disputas

Forskningsaktuelt

Den nordiske forskerskolen i arkeologi

Forskerskolen «Dialogues with the Past» inkluderer mer enn 20 deltakerinstitusjoner fra alle de nordiske landene, Baltikum og Tyskland.

Den nasjonale forskerskolen i historie

Forskerskolen «The Norwegian Research School in History» (NRSH) er et samarbeid mellom åtte norske utdanningsinstitusjoner. 

Samarbeid med våre forskere

Instituttet ønsker samarbeid med forskere fra andre fag og institusjoner. Ta gjerne kontakt med våre forskere dersom du er interessert i å samarbeide med oss.

"Norgeshistorie.no" skrevet med hvitt på svart bakgrunn. Logo.
Norges historie, fra steinalderen til i dag.

HEI: Kulturarv ved UiO

Satsingen Heritage Experience Initiative (HEI), skal eksperimentere med nye læringsmodeller og utvikle kritisk kulturarvsforskning som er relevant for dagens samfunn.

Oslo Miljøhumaniora

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) er en satsing som skal styrke forskning og utdanning knyttet til kritiske klimaspørsmål og klimautfordringer.