English version of this page

Den nordiske forskerskolen i arkeologi

Forskerskolen «Dialogues with the Past» inkluderer mer enn 20 deltakerinstitusjoner fra alle de nordiske landene, Baltikum og Tyskland.

Les mer om forskerskolen på de engelske sidene

Oransje puslespillbiter med helleristinger, søyler og lignende på svart bakgrunn. Illustrasjon.

Skolens mål er å forsterke de nasjonale doktorgradsprogrammene i arkeologi og å bidra til å utvikle den nordiske arkeologien videre ved å:

  • Utvikle teoretiske og metodiske perspektiv på tvers av retninger innen faget.
  • Utvikle samarbeidet mellom de nordiske og baltiske landene i en tiltagende global verden.
  • Utvikle det internasjonale samarbeidet.
  • Støtte de ulike nasjonale og lokale doktorgradsutdanningene ved å skape et større miljø for faglig utvikling og nettverk mellom de ulike institusjonene.

Siden 2004 har Dialogues with the Past arrangert 26 kurs med til sammen mer enn 300 deltakere. Se kursoversikt på engelsk (pdf).

Kontakt

Oliver Reiersen
Kurskoordinator

Julianne Rustad
Administrativ koordinator

Sosiale medier