Faggrupper

Arkeologi gir kunnskap om fortidens samfunn og innsikt i hva det er å være menneske. 

Samtidshistorien tar for seg den aller nyeste historien.

Svart-hvitt fotografi. Menn og kvinner sitter på stoler langs rommets vegger, med et stort bord i midten. Det norske flagg henger på bakveggen.

Hvordan har sivilsamfunns globale, transnasjonale og regionale interaksjoner formet ideer om Norden?