English version of this page

Demokrati, frihet og grenser

Hvordan har demokratiets vilkår endret seg i og utenfor Norden, fra 1700 og fram til dag?

Et bilde av en globus.

Foto: Maja Brenna.

Om gruppen

Frihet til å organisere seg er avgjørende for et velfungerende demokrati, men friheten kan også virke ekskluderende, og vende seg mot demokratiet.

I en tid der de demokratiske institusjonene er under press som følge av nye måter å mobilisere opinionen på, er det viktig å studere demokratiets skiftende vilkår historisk og transnasjonalt. Forskergruppen studerer demokrati og demokratiske prosesser som normative størrelser, idealer, modeller og kollektive minner, så vel som menneskelige handlinger, tro og følelser, organiseringer og erfaringer.

Vi er opptatt av sivilsamfunnets skiftende organiseringer og grensedragninger opp mot stat og marked. Gruppen ser også på betydningen av hvordan mennesker og kunnskap mobiliseres over ulike grenser i utviklingen av demokratiske så vel som antidemokratiske idéer, identiteter og institusjoner.

Mål

Forskergruppen vil utvide perspektivene på studiet av demokratiets skiftende vilkår i og utenfor Norden fra 1700 til i dag. Minne-, emosjons- og transatlantiske perspektiver kombineres med mer etablerte måter å studere demokratiet og dets motsatser på, med vekt på politisk mobilisering, ytrings- og organisasjonsfrihet.

Vi kombinerer forskning på ekstremisme og antidemokratiske bevegelser og holdninger med forskningen på konstruksjonen av Norden. Slik ønsker forskergruppen å kaste et mer kritisk lys over forenklede, men samtidig mektige forestillinger om frihet og demokrati i Norden, ved å se Norden i verden – og verden i Norden.

Tilknyttede prosjekter

Gruppen tar utgangspunkt i de forskningsprosjektene som så langt har vært knyttet til UiO:Norden ved IAKH:

Samarbeidspartnere

E-postliste

Meld deg på vår e-postliste.

Publisert 23. nov. 2021 10:27 - Sist endret 5. okt. 2022 15:42