Elisabetta Cassina Wolff

Førsteamanuensis - Historie
Bilde av Elisabetta Cassina Wolff
English version of this page
Telefon +47 22858251
Rom NT 529
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Utdanning og erfaring

Universitetsgrad (laurea) i politisk filosofi fra Universitetet i Torino i 1994 med en hovedoppgave om det norske sosialdemokratiet (1945-65).

Godkjenning av Cand. Phil. grad i historie fra Universitetet i Oslo i 1996.

Forsker og prosjektleder ved think-tank Europa-programmet i Oslo i perioden 1996-2003.

Ph.D. i  historie fra Universitetet i Oslo i 2008.

Førsteamanuensis ved Høyskolen i Vestfold 2008-2010.

Førsteamanuensis med lektorplikt ved IAKH siden 2011.

Tilknyttet Senter for ekstremismeforskning ved Universitet i Oslo (C-REX) som forsker 30% i perioden 2017-2018.

Engasjert i frivillig arbeid - ulike prosjekter og institusjoner - siden 1996.

Faglige interesser

• Demokratiseringsprosesser og konstitusjonalisme
• Antidemokratiske og antiliberale strømninger/aktører i Europa i nyere tid

Faglige kompetanseområder

• Fascisme, nyfascisme, høyrepopulisme, høyreradikalisme og høyreekstremisme

• Europeisk moderne og samtidshistorie
• Europeisk politisk filosofi
• Italias politiske historie

Undervisning

HIS4225 - Racism- The History of a Powerful Idea. 

HIS2322 - Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989)

HIS2371 Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdens herredømme fra 1900 til i dag

HIS 2372 Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union

HIS2150 Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550)

særemne "Fascisme i Europa i mellomkrigstiden" (HIS1400)

særemne "Den franske revolusjonen" (HIS1200 og HIS1210INTER)

særemne "Søket etter en tredje vei. Mellomkrigstid i Norge i et internasjonalt perspektiv" (HIS 1310)

særemne "Renessanse" (HIS1100)

seminar knyttet til emne "Ideologi og terror: Totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden" (HIS 2359)

grupper i Teori og Metode
 

Veiledning av både BA- og MA-studenter.

Formidling

Radio/TV/avis-kommentator for en rekke norske medier, frilansjournalist 1993-2011.

Bidragsyter til Store norske leksikon, ansvarlig for sidene om Italias historie.

Foredragsholder.

Nettverk

C-REX, Center for Research on Extremisme, University of Oslo.

ASMI, Association for the Study of Modern Italy, London, UK.

ISSEI, International Society for the Study of European Ideas.

PSA, Political Studies Association, UK

ECPR, European Consortium for Political Research, Standing Group on Extremism and Democracy, UK

ECPR, European Consortium for Political Research, Standing Group on Southern European Politics, UK

Demokratiprogrammet, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Emneord: Historie, Kulturhistorie, Moderne Historie, Samtidshistorie, Italia, fascisme, høyreradikalisme, populisme, Idéhistorie, Renessanse

Publikasjoner

 • Wolff, Elisabetta Cassina (2022). I et forsøk om å forstå konspirasjonsteorien White Genocide. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 39–46.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2021). CasaPound Italia. Vold som symbols uttrykk. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Politisk vold: Former og årsaker . Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282655231. s. 151–176.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2019). CasaPound Italia: ‘Back to believing. The struggle continues’. Fascism: Journal of Comparative Fascist Studies. ISSN 2211-6249. 8(1), s. 61–88. doi: 10.1163/22116257-00801004.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Understrømmen som kommer til overflaten: Høyreradikalisme og fascisme i Europas moderne historie. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 54–63.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017). Fascismens revolusjon. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 73–80.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Evola's interpretation of fascism and moral responsibility. Patterns of Prejudice. ISSN 0031-322X. 50(4-5), s. 478–494. doi: 10.1080/0031322X.2016.1243662.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2015). Carlo Rosselli og liberalsosialisme. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (Red.), Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651325. s. 61–81.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). 'La nazione non ha superato la prova!' Gli eventi storici italiani dal 1939 al 1945 interpretati da chi perse la guerra. I Hansen, Hans Lauge & Cecchini, Leonardo (Red.), Conflictos de la memoria/Memoria de los conflictos. Conflitti della memoria/Memoria dei conflitti: Modelos narrativos de la memoria intergeneracional en España e Italia / Modelli narrativi della memoria intergenerazionale in Italia e Spagna. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 9788763542395. s. 295–305.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). La tela di Penelope della politica italiana: i tentativi di riforma del testo costituzionale dal 1948 al 2012. I Gargiulo, Marco; Hagen, Margareth & Rosatti, Stefano (Red.), Studi di Italianistica Nordica. Aracne editrice. ISSN 9788854878983. s. 357–381.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Carlo Costamagna og den "totale" stat. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-101-1. s. 143–166.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Apolitìa and tradition in Julius evola as reaction to nihilism. European Review. ISSN 1062-7987. 22(2), s. 258–273. doi: 10.1017/S106279871400009X.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Biological Racism and Anti-Semitism as Intellectual Constructions in Italian Fascism: The Case of Telesio Interlandi and La difesa della razza. I Yeomans, Rory & Weiss-Wendt, Anton (Red.), Racial science in Hitler's new Europe, 1938-1945. University of Nebraska Press. ISSN 9780803245075. s. 175–199. doi: 10.2307/j.ctt1ddr8dq.13.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). En ensom ridder mot den moderne verden. Julius Evola og høyreradikalisme i etterkrigstidens Europa, Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650564. s. 161–191.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Men Among the Ruins. The Radical Right in Italy. I Kjøstvedt, Anders Granås & Karcher, Nicola Kristin (Red.), Movements and Ideas of the Extreme Right. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-60136-5. s. 163–182.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2011). Risorgimento e identità nazionale nella pubblicistica neofascista dell’immediato dopoguerra. Arena Romanistica. ISSN 1890-4580. 8, s. 159–174.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2010). From Majority to Minority : The Shaping of a New Fascist Identity in Post-war Italy. I Døving, Cora Alexa & Schwaller, Nicolas (Red.), Minority Narratives and National Memory. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-502-2. s. 135–148.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2003). Italiensk utenrikspolitikk under Berlusconi-regjeringen frem til EU-formannskapet (2003) SIEPS utredningar 2003: 2op, Stockholm: SIEPS. SIEPS 2003. ISSN 1651-8071.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2003). "Italiensk utenrikspolitikk under Berlusconi-regjeringen" Internasjonal Politikk (2003) 4/03, Oslo: NUPI. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. s. 467–494.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2003). EUs sørlige dimensjon (Barcelona-prosessen) (2003) Internasjonal Politikk 2/03, Oslo: NUPI. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. s. 201–224.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2002). "Italia og ESDP". I Hansen Bundt, Kate (Red.), Den europeiske sikkerhets- og forsvarspolitikk (ESDP: utfordringer og muligheter for Norge. Europa-programmet. ISSN 82-91165-28-9. s. 71–86.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2002). "La politica estera del governo Berlusconi in Italia: continuità o frattura?" Romansk Forum nr. 16 2002/2, innlegg ved den XV Skandinaviske Romanistkongress, Universitetet i Oslo, 12.-17. august. Romansk Forum. ISSN 0804-6468.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wolff, Elisabetta Cassina (2022). Nasjonalisme og høyreradikalisme i Europa. 1789-2019. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-73136-6. 309 s.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Italias politiske historie. 476-1945. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-49020-1. 377 s.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). L'inchiostro dei vinti. Stampa e ideologia neofascista 1945-1953. Ugo Mursia Editore. ISBN 978-88-425-4558-3. 414 s.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (1999). Det latinske Europa: myte eller realitet? (Frankrike, Italia, Portugal, Spania). Europa-programmet. ISBN 82-91165-20-3. 237 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wolff, Elisabetta Cassina (2022). Intervju med Rakel Haugen Strand "På valgmøte med Italias nye stjerne". [Avis]. Aftenposten.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2022). Demokratiets historie. [Radio]. NRK Radio Studio 2 P2.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2022). 1930-tallets ideologiske og økonomiske kollaps – kan det skje oss i dag?
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2022). Både Mussolini og Hitler kom til makten på demokratisk vis. [Internett]. uio.no HF/IAKH/Forskning .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2022). Ludovico Sforza (SNL).
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2022). Giuseppe Garibaldi (SNL).
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2021). Nasjonalisme. Et grunnlag for fred?
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2021). Italias politiske historie.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2020). What is fascism?
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2020). Populisme i et historisk perspektiv. .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2020). Populisme: verre enn sitt rykte. . Agora. ISSN 0800-7136. 1-2, s. 366–376.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2020). Benito Mussolini (SNL) .
 • Njaastad, Olav; Matlary, Janne Haaland; Wolff, Elisabetta Cassina & Thorsen, Dag Einar (2019). Intervju om EU-valget. [Radio]. NRK P2, Verdibørsen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2019). Intervju med Ines Margot Zander: "Kraftig økning i rasistisk vold i Italia". [Avis]. Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2019). Hverken høyre eller venstre, eller begge deler? Nye og gamle protestpartier i Italia.
 • Orban, Franck & Wolff, Elisabetta Cassina (2019). Italias nye populistiske eksperiment.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Hva er fascismen?
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg & Ferrer, Marlen [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2018). Herrenes historie, igjen? Historikeren. ISSN 1891-6600. s. 6–10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). The Italian far right’s ambiguity between metapolitical commitment and praise of violence.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Storia politica d’Italia. Le sfide al nuovo stato dopo l’unificazione nel 1861.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Ideological continuity and political camouflage. The ‘new’ party CasaPound Italia’s fascist origins.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Intervju med Iselin Stalheim Møller om broens kollaps i Genova. [Avis]. Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Only a question of definitions? From theoretical to empirical approach.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Venstresiden i Italia etter Det kommunistiske partiets reformprosess 1988-2018.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Italias valg og forhandlinger for regjeringen. [TV]. NRK Nyheter.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Valget i Italia. [TV]. NRK URIX.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Presidentens rolle i Italia. [Radio]. NRK Dagsnytt 18.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Den nye regjeringen i Italia. [Radio]. Program "Morgen" på RADIO 1 .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). "Di Maio sminker grisen",intervju med Yngvild Gootas Torvik. [Avis]. Klassekampen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Fascismens arv: Hva er fascisme?
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Europa - hvor går du hen?
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). "Vi står midt i et politisk jordskjelv", intervju med Marit Tronier Halvorsen. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). "Populismen seiret i Italia", intervju med Iselin Stalheim Møller. [Avis]. Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Valg i Italia - intervju med Kari Ørstavik. [Radio]. NRK Ytring P2 .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). "Frytker neo-fascistene i valget", intervju med Une Bratberg. [Avis]. Vårt Land.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). "Ryddar vekk spor av fascisme", intervju med Bjørgulv K. Bjåen. [Avis]. Vårt Land.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). "Italia går til høyre i valget", intervju med Iselin Stalheim Møller. [Avis]. Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). "Italiensk valgvorspiel" med Simen Ekern og Christian Borch.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). "Populister, fascister, pensjonister og facelifter" Podcast og intervju med Tore Moland. [Radio]. NRK Radio Serie Krig og Fred .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Faglig kommentar til foredraget "Italian elections and the European prospective" av Lanfranco Fanti.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Intervju i artikkelen "Arven fra giljotinen" av Morten S. Smedsrud. [Fagblad]. Forskningsmagasinet Apollon - utgave "Ekstremisme".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2018). Grønnhetstyranniet - Episode om høyreekstremisme . [Radio]. Miljøpartiet De Grønne - podcast.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017). Italias politiske historie.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017). "Bannon and Breitbart’s Nazi Ties", Intervju med Martin Longman om Julius Evola. [Avis]. Washington Monthly.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017). NRK Urix Spesial "Hva er det med Italia?". [TV]. NRK.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017). "Beppe Grillo er mer autoritær enn Berlusconi" intervju med Mads Motrøen. [Tidsskrift]. Minerva.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017). RADIO NOVA: Hva er fascismen? Er Trump fascist? [Radio]. Radio Nova.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2017). TV-programmet NRK Debatt om Trump og fascisme. [TV]. NRK.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Et demokratisk støvelspark. [Avis]. Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Presidenten bestemmer Italias neste steg. [Internett]. NRK Uriks.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Italia og fascismen: troen på «det nye mennesket.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Italias vei til Republikken: fra Mazzinis idealer til folkeavstemning i 1945.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Italias politiske historie. Utfordringer etter samlingen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Brudd og kontinuitet i Italias historie.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2016). Italian Neo-Fascism as Representative Example of European Neo-Fascism.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Den moderne katolisismen. Minerva (nettutgaven).
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Mapping the Extreme Right in Contemporary Europe: From Local to Transnational. The European Legacy. ISSN 1084-8770. doi: 10.1080/10848770.2014.949983.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). The King and the Joker: Italy's Debate on Constitutional Bill 813.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Italia i overgangen fra diktatur til demokrati.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Internasjonale grunnlovsbølger (før- og mellomkrigstiden). Les liaisons dangereuses: konstitusjonell legalitet og diktatorer.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). L'inchiostro dei vinti.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Politikk Made in Italy. Noen betraktninger om Berlusconi-epoken.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). When Constitutions really matter: The Italian Debate on the legitimacy of Constitutional Bill no. 813/2013.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2014). Letta’s Government and Constitutional Reforms.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Fra fascismen til dagens høyreekstremisme. En lang og mørk reise gjennom Europa.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Intervju om det italienske rettssystemet ifm Berlusconis utestengelse fra Parlamentet. [Radio]. NRK P2.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Korporatisme og den tredje vei i Italia og Norge i mellomkrigstiden.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Fra fascismen til dagens høyreekstremisme. En lang og mørk reise gjennom historien.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Young Prime Minister Letta dealing with old-aged attempts at revising the Italian Constitution.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Intervju om Italias aktualiteter. [TV]. Dagsrevyen NRK 1.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Europa i en brytningstid. Vil Europa som kulturbærer svekkes? Vil vestlige lands normative kraft reduseres? kommentar til Asle Toje sitt innlegg.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Politikk Made in Italy. Noen betraktninger om Berlusconi-epoken.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Deltagelse i programmet Dagsnytt 18 om Italias aktualiteter. [Radio]. NRK.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Intervju i reportasje om valget i Italia. [Radio]. Radio Nova, Opplysningen 99,3.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Intervju NRK Radio P2 om valg av italiensk president. [Radio]. NRK P2.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Intervju i "Mannen som skal redde Italia" av Laila Ø. Bakken. [Internett]. nrk.no.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Deltagelse i programmet EKKO om europeisk politikk, med programleder Kalle Turkerud. [Radio]. NRK .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Intervju i "Anti-politikaren Beppe Grillo kan bli ein farleg politikar" av Bent Tanstad. [Internett]. nrk.no.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Intervju i "EUs eksperiment slo feil" av Eirik Grasaas-Stavenes. [Avis]. Klassekampen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Intervju Dagsrevyen NRK TV om valget i Italia. [TV]. NRK .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Intervju i "Italia kastes ut i uvisshet" av Iselin Stalheim Møller. [Avis]. Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). @generasjonen. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Italiensk kaos. NRK.no.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). To intervjuer TV2 Nyheter om valg i Italia. [TV]. TV2 .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Deltagelse i Dagsnytt 18 om valget i Italia. [Radio]. NRK P2 .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Intervju i "Disse kniver om makten i Italia" av Anders Park Framstad. [Internett]. E24.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Intervju i "Berlusconi vil tilbake" av Cathrine Kahrs. [Avis]. Klar Tale.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Representativ eller autoritativ? Den italienske republikkens president.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Hva var renessansen?
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Tsunamivalg i Italia. @generasjonens seier.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). L’inchiostro dei vinti.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). L’inchiostro dei vinti.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). The last battle against Modernity. Julius Evola and Italian Radical Right.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). La tela di Penelope della politica italiana: i tentativi di riforma del testo costituzionale dal 1948 ad oggi.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). Berlusconi’s leadership and parties’ manoeuvres. Who is really leading the process for constitutional reforms in Italy?
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2013). L'inchiostro dei vinti.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Berlusconi’s Attempt to Reform the Italian Constitution. Rehearsal of New (Post-modern) Authoritarian Politics or Same Old Habit?
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Fra fascismen til dagens høyreekstremisme. En lang og mørk reise gjennom Europa.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). A Lonely Knight against the Modern World. Julius Evola and the Italian Way to Radical Right.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Den tredje vei i Europa i mellomkrigstiden.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). ‘The Nation did not pass the test!’. Italian 1939-1945 events interpreted by those who lost the war.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). En ensom ridder mot den moderne verden. Julius Evola og høyreradikalisme i etterkrigstidens Europa.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Religion og politikk i Italia. Et historisk perspektiv.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Intervju i "Berlusconi på frierføtter" av Charlotte Berrefjord Bergløff. [Internett]. NRK Verden nett.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Intervju "Benvenuti in Scandinavia. Elisabetta Cassina Wolff" av Clara Svanera. [Avis]. Il Sole24Ore.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Intervju i "Berlusconi dømt til fengsel for skatteunndragelse" av Arild Færaas. [Avis]. Aftenposten.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Intervju i "Et EU i miniatyr" av Iselin Stalheim Møller. [Avis]. Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2012). Italia mellom modernitet og tradisjon. Ulike politiske kulturer i Risorgimento.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2011). Berlusconi’s constitutional reform proposals within a historical context. The art of transforming everything so that nothing changes.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2011). "The Italian ‘Character’: Virtues and Vices".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2011). "The Neofascist Interpretations of Risorgimento".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2011). "Liberal sosialisme i Partito d’Azione og nasjonal sosialisme i Movimento Sociale Italiano. Historien om to mislykkede prosjekter".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2011). "Neofascist interpretations of Risorgimento and criticism to the Mussolinian project on anthropological revolution in Italy".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2011). "Italia mellom modernitet og tradisjon. Ulike politiske kulturer i Risorgimento".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2011). "Et land som velger sin leder. Italiensk demokrati og Berlusconi-fenomenet".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2011). Italia etter Berlusconi. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2011). Intervju i "Slag mot Berlusconi" av Åsne Gullikstad. [Avis]. Dagsavisen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2011). Intervju om kvinneprotesten i Italia. [TV]. NRK TV Dagsrevyen.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2010). Italiensk politikk og samfunnsutvikling under Berlusconi.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2010). Risorgimento, guerra civile e identità nazionale nella pubblicistica neofascista.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2010). Høyrepopulisme på italiensk.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2010). Intervju i "Her er Berlusconis synderegister" av Elisabeth Rodum. [Internett]. Aftenposten.no.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2010). Intervju i "Advarer mot import av italiensk søppel til Oslo" av Lars Inge Staveland. [Avis]. Aftenposten.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2010). Intervju i "Høyrepopulisme på italiensk" av Jon Olav Skålid. [Internett]. forskning.no.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2009). Biological Racism and Anti-Semitism in Italy. The Study Case of Telesio Interlandi and La difesa della razza.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2009). The Fascist Legacy in Post-War Italy. Party Organization and Ideology.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2009). Krusifiks og flerkultur. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2009). Extremism on the Right in Italian Post-War Fascism. Evola and his Influence on the Young Fascists.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2009). Den siste katolske bastion i Europa. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). "Ny-fascismens tre ansikter". [Internett]. forskning.no.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). From Majority to Minority: the Shaping of a New Fascist Identity in Post-War Italy.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). "Freedom of Expression and Fascist Ideology in Post-War Italy".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). "Oslo e Bruxelles, così vicine così lontane".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). "Korporativt demokrati, anti-demokrati og politisk pragmatisme. Fascister etter fascisme".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). "Spenningen mellom ideologi og praksis i den italienske fascismen".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). "Political Nostalgia in Italy".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). "Den sosio-politiske utviklingen i Italia fra åtti-årene frem til valg 2008".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). "Italy's Role in Europe".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). "Uendelig diskusjon om fascisme: forskningsteorier som gjør oss bevisste på farene for demokratiet".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). Søppelkrise i Napoli. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2007). L’evoluzione dell’idea di Europa nel secolo delle grandi ideologie.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2007). Italy 1945-1950 between East and West: International Politics Interpreted by Those Who Lost the War.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2007). "Fascister etter Mussolini. Ideologisk kontinuitet og mangfoldighet i Italias etterkrigstid".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2007). Gamle myter om – og nye utfordringer for – det moderne Italia.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2007). Italia bak kulissene. Den politiske utviklingen i sytti- og åttiårene før Berlusconi.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2006). Valget i Italia 2001. [Radio]. Dagsnytt 18, NRK Radio P2 .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2006). Valg i Italia 2006. [TV]. Nyheter, TV Norge.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2006). Autostereotypier: fascistiske oppfatninger av 'det italienske' i etterkrigstiden.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2006). Starting from the End. Italian Fascism after 1945.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2006). Italia i Europa/EU og i verden.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2006). Italia bak fasaden.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2005). Politica e società nell'Italia del Rinascimento.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2005). L’Italia del 1945.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2005). Italia og EU.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2005). Italia i det europeiske samarbeidet.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2004). Fascismens offentlighetsformer.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2004). Italy at the time of Machiavelli.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2004). Italiensk mafia. [Radio]. NRK Radio P2 .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2003). "Noen momenter fra Italias fortid".
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2003). "Norwegian reaction to the Iraqi crisis and its consequences for future Norwegian oil perspective" "Nuova Geopolitica" nr. 9 mars-april 2003, Roma: ISGeo. Nuova Geopolitica. s. 31–35.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2003). Berlusconis politiske suksess i Italia. [TV]. Svensk TV.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2003). Det italienske formannskapet i EU (2003).
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2001). "Valget i Italia 2001". [Radio]. Dagsnytt 18, NRK Radio P2 .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2001). "Valg i Italia 2001". [Radio]. Søndagsavisen, NRK Radio P2.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2001). "Valget i Italia 2001". [TV]. Nyhetsblikk, NRK2.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2001). "Terrorismen i Italia i syttiårene". [Radio]. Sånn er livet, NRK P2 .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2001). Et fascistisk Italia? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2001). Demokrati med sunn økonomi. Hva kan egentlig skje med Italia hvis Berlusconi vinner? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2000). "Italias kamp for selvstendighet og Giuseppe Garibaldis rolle". [Radio]. Sånn er livet, NRK P2 .
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2000). EUs regjeringskonferanse. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Wolff, Elisabetta Cassina (2008). Starting from the End. Fascist Ideology in Post-War Italy (1945-1953). Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. aug. 2011 12:33 - Sist endret 20. sep. 2022 14:24