English version of this page

Kapitalismens historie

Et kritisk blikk på historien om kapitalismen, fra tidlig nytid til i dag.

Et varehus over flere etasjer, med en stor trapp, galleri, fint interiør og mange pent kledde mennesker. Litografi.

Varehuset Le Bon Marché i Paris, litografi av Charles Fichot, 1872. 
Kilde: Wikimedia commons, Public Domain. 

Om gruppen

Kapitalismens historie er historien til ideer såvel som organisatoriske utforminger og sosiale strukturer. Diskusjonene innad i denne forskergruppen vil hovedsakelig være rettet mot sirkulasjonen av kunnskap i forskjellige geografiske og temporale kontekster. Vi utforsker kapitalismens historie og kulturer ved å se på ulike nasjonale, internasjonale og transnasjonale verk.

Vi er en tverrfagelig gruppe forskere som bruker innfallsvinkler som f.eks., kulturhistorie, bokhistorie, globalhistorie og sosial, økonomisk og business historie. Digital humaniora er sentralt i flere av prosjektene.

Vi avholder møter regelmessig, både fysisk og digitalt, inviterer forskere for å fremlegge ny forskning og skal fungere som en 'hub' for å drifte og beverte prosjekter relatert til våre sentrale forskningsområder. Gruppens forskning strekker seg fra tidlig moderne tid til det 21. århundre. Vi forsker på følgende temaer og deres historie:

  • Næringsliv og multinasjonale selskaper
  • Immaterielle rettigheter, herunder også spørsmål om eierskap, eiendom og offentlige goder
  • Transnasjonal handel og kolonier, inkludert avkoloniserte og neokoloniserte økonomier
  • Produksjon, forbruk og problemstillinger knyttet til dematerialisering og rematerialsering av produksjon
  • Kommunikasjon og kulturindustrien, herunder merkevarebygging, varemerker og reklame
  • Formell og praktisk utdanning

Aktuelle arrangementer

Se menyen til venstre

Samarbeid

Forskergruppen er vert for flere forskningsprosjekter ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH):

Studieprogrammer og emner

Bacheloremner

Masteremner

Publisert 3. des. 2021 13:17 - Sist endret 22. sep. 2022 14:28