Veronique Isabelle Claire Pouillard

Professor - Historie
Bilde av Veronique Isabelle Claire Pouillard
English version of this page
Telefon +47 22857204
Rom NT 522
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger IAKH Ark-kons-midl

Forskning

Véronique Pouillards interessefelt er moderne historie med vekt på økonomisk historie og retts- og kulturhistorie. Hun har publisert arbeider om medie- og reklamebransjen historie, næringslivshistorie, opphavrettens historie, mote- og tekstilhistorie. Véronique Pouillard har publisert Paris to New York: The Transatlantic Fashion Industry in the Twentieth Century, Harvard University Press, 2021, og hun er med-redaktør til The Oxford Handbook of Luxury Business, Oxford University Press, 2021.
 
Hun har vært koordinator på prosjektene HERA II The Enterprise of Culture (2013-2016) og UiO Norden Nordic Branding (2016-2019). Véronique Pouillard leder forskningsprosjektet CREATIVE IPR - The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries (ERC Consolidator Grant), som er finansiert av European Research Council (2019-2024). Véronique Pouillard skriver neste boken sine på historie av internasjonalisering og kolonisering av opphavsretten.

Faglige kompetanseområder

Bedriftshistorie og økonomisk historie

Historie av kulturindustriene: luksus, mote, musikk, reklame

Historie av opphavsrett

Koloniale historie: Kongo

Bakgrunn

Professor, Historie, University of Oslo, 2017-

Førsteamanuensis, Historie, University of Oslo, 2011-2017

Førsteamanuensis, Historie, Université Libre de Bruxelles, 2009-2011

Harvard Newcomen Fellow in Business History, Harvard University, 2008-2009

Postdoktor, Fonds de la Recherche Scientifique de Belgique, opphold ved Columbia University, 2007-2008

Belgian-American Educational Foundation, Hoover Fellow, Columbia University, Historie, 2006-2007

Postdoktor, Historie, Fonds de la Recherche scientifique de Belgique, 2003-2007

M.A., Filosofi, Université Libre de Bruxelles, 1996-1999 og 2004-2005

Ph.D., Historie, Université Libre de Bruxelles, 1999-2003

M.A., Historie, Université Libre de Bruxelles, 1994-1998

Honoraria

Medlem, Det Norske-Videnskaps Akademi, 2021-

ERC CoG 818523, 2018, CREATIVE IPR. The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries.

Prize of the Académie Royale de Belgique, Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques, 10th question, 2005.

Undervisning

 • HIS4427 Intellectual Property, Piracy and the Commons through History: https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS4427/index.html (2019)
 • HIS2427 Intellectual Property, Piracy and the Commons through History: https://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS2427/index.html (2019)
 • HIS2354, The History of Consumption (2012-)
 • HIS4354, The History of Consumption (2012-)
 • HIS4012 Theory in Practice: Classics of History (2015, 2016)
 • Særemne: Colonial History, The case of Congo (2012-)
 • Særemne: Norden som Merkevare (2017)
 • Veiledning på bachelor, master, PhD og postdoktornivå innen faglige kompetanseområder. Om veiledningsområder innen ERC prosjektet CREATIVE IPR, vennligst se prosjektssiden.

Bøker og antologier

 

Paris to New York, 2021

The Oxford Handbook of Luxury Business (ed. with Donzé and Roberts), 2021.
The Oxford Handbook of Luxury Business (ed. with Donzé and Roberts), 2021

European Fashion (with R. L. Blaszczyk), 2018

Interrogating Intellectual Property Rights (with T. Kuldova), 2017

Publicité et Propagande (with I. Di Jorio), 2009

La publicité en Belgique, 2005

La mode dans tous ses états (with V. Piette), 2004

The History of Advertising in Belgium, 2004

Hirsch & Cie, 2000

Emneord: Historie, Moderne historie, Internasjonal historie, Motehistorie, Kongo, Belgia, Kvinne- og kjønnsteori, Bedriftshistorie, Economic History.

Publikasjoner

 • Pouillard, Veronique (2021). Intellectual Property Rights and Country of Origin Labels in the Luxury Industry, In Pierre-Yves Donzé; Veronique Pouillard & Joanne Roberts (ed.),  Oxford Handbook of Luxury Business.  Oxford University Press.  ISBN 9780190932220.  19. Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique; Roberts, Joanne & Donzé, Pierre-Yves (2021). Luxury Business: Approaches and Issues, In Pierre-Yves Donzé; Veronique Pouillard & Joanne Roberts (ed.),  Oxford Handbook of Luxury Business.  Oxford University Press.  ISBN 9780190932220.  1. Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2020). La publicité des produits lessiviels. Les Cahiers de la Fonderie.  ISSN 0775-2202.  53, s 16- 20 Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2020). Moteindustrien og dens kritikere: en undersøkelse av kollektive verksteder i Frankrike på 1800-tallet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  32(1-2), s 17- 27
 • Pouillard, Veronique (2020). Turning Authenticity into Business. Textile and Music in the Last Decade of Colonial Congo. Fortid.  ISSN 1504-1913.  17(4), s 47- 54 Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique & Dorogova, Waleria (2020). Couture ltd: French fashion's debut in London's west end. Business History.  ISSN 0007-6791. . doi: 10.1080/00076791.2020.1724286 Vis sammendrag
 • Donze, Pierre-Yves & Pouillard, Veronique (2019). The Luxury Business, In Teresa da Silva Lopes; Christina Lubinski & Heidi Tworek (ed.),  The Routledge Companion to Global Business.  Routledge.  ISBN 1138242659.  chapter.
 • Pouillard, Veronique (2019). Fashion and Youth, In Christine Dupont & Kieran Burns (ed.),  Restless Youth. Growing Up in Europe, 1945 to Now.  Public service review European Union.  ISBN 9789284631452.  kapittel.  s 113 - 123
 • Pouillard, Veronique & Zanon, Johanna (2019). Wholesale Couture. Jean Patou's Jane Paris line (1929). Dress.  ISSN 0361-2112. . doi: 10.1080/03612112.2019.1639377
 • Blaszczyk, Regina Lee & Pouillard, Veronique (2018). Fashion as enterprise, In Veronique Pouillard & Regina Lee Blaszczyk (ed.),  European fashion: The creation of a global industry.  Manchester University Press.  ISBN 978-1-5261-2210-0.  chapter 1. Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2018). Christian Dior-New York: French Fashion in the US Luxury Market, In Pierre-Yves Donze & Rika Fujioka (ed.),  Global Luxury. Organizational Change and Emerging Markets since the 1970s.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9789811052354.  chapter.
 • Pouillard, Veronique (2018). Production and Manufacture, In Adam Geczy & Vicki Karaminas (ed.),  The End of Fashion: Clothing and Dress in the Age of Globalization.  Bloomsbury.  ISBN 9781350049123.  kapittel 10.
 • Pouillard, Veronique (2018). Recasting Paris Fashion: haute couture and design management in the postwar era, In Veronique Pouillard & Regina Lee Blaszczyk (ed.),  European fashion: The creation of a global industry.  Manchester University Press.  ISBN 978-1-5261-2210-0.  chapter 2.
 • Pouillard, Veronique & Trivette, Karen J. (2018). Tobé Coller Davis: A Career in Fashion Forecasting in America, In Regina Lee Blaszczyk & Ben Wubs (ed.),  The Fashion Forecasters. A Hidden History of Color and Trend Prediction.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781350017184.  chapter 3.
 • Pouillard, Veronique (2017). The Milton Case (1955-1962): Defending the Intellectual Property Rights of Haute Couture in America. Journal of Design History.  ISSN 0952-4649.  30(4), s 356- 370 . doi: 10.1093/jdh/epx023 Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique & Kuldova, Tereza (2017). Interrogating Intellectual Property Rights in Post-war Fashion and Design. Journal of Design History.  ISSN 0952-4649.  30(4), s 343- 355 . doi: 10.1093/jdh/epx014
 • Pouillard, Veronique (2016). A woman in international entrepreneurship: the case of Jeanne Paquin, In Knut Sogner; Einar Lie & Håvard Brede Aven (ed.),  Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-854-8.  chapter.  s 189 - 210
 • Pouillard, Veronique (2016). Managing fashion creativity. the history of the Chambre Syndicale de la Couture Parisienne during the interwar period. Investigaciones de Historia Economica.  ISSN 1698-6989.  12(2), s 76- 89 . doi: 10.1016/j.ihe.2015.05.002 Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2016). Production and Distribution, In Alexandra Palmer (ed.),  A Cultural History of Dress and Fashion in the Modern Age.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9780857856029.  chapter 2.  s 43 - 61
 • Pouillard, Veronique (2015). Chapter 5. Keeping Designs and Brands Authentic: The resurgence of the post-war French fashion business under the challenge of US mass production, In Klaus Nathaus (ed.),  Made in Europe The Production of Popular Culture in the Twentieth Century.  Routledge.  ISBN 978-1-138-79444-3.  Chapter 5. Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2015). Contracts Between Fashion and the Stage (1920-1950), In Sabine Chaouche & Clara Sadoun-Edouard (ed.),  Consuming Female Performers (1850s-1950s).  Classiques Garnier.  ISBN 9782812448416.  chapter.  s 225 - 247 Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2015). L'alta moda in Francia. Rotture e continuita fra le due guerre. Memoria e Ricerca. Rivista di Storia Contemporanea.  ISSN 1127-0195.  50, s 27- 50 . doi: 10.3280/MER2015-050003
 • Pouillard, Veronique (2015). "The French worker is honest": the debate on the employees' responsibility in the interwar fashion industry, In  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Chapter.  s 293 - 309
 • Pouillard, Veronique (2014). Chapter 6. Fashion for All? The transatlantic fashion business and the development of a popular press culture during the interwar period., In Sarah Newman & Matt Houlbrook (ed.),  The Press and Popular Culture in Interwar Europe.  Routledge.  ISBN 0415747635.  Chapter 6.
 • Pouillard, Veronique (2013). Fashion for All? The transatlantic fashion business and the development of a popular press culture during the interwar period. Journalism Studies.  ISSN 1461-670X.  14(5), s 716- 729 . doi: 10.1080/1461670X.2013.810907
 • Pouillard, Veronique (2013). Keeping designs and brands authentic: the resurgence of the post-war French fashion business under the challenge of US mass production. European Review of History.  ISSN 1350-7486.  20(5), s 815- 835 . doi: 10.1080/13507486.2013.833720 Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2013). The rise of fashion forecasting and fashion public relations, 1920-1940: The history of Tobe and Bernays, In Hartmut Berghoff & Thomas Kühne (ed.),  Globalizing Beauty. Consumerism and body aesthetics in the twentieth century.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137299703.  Chapter 8.  s 151 - 169
 • Pouillard, Veronique (2012). Ecrivains de langue francaise et publicité américaine, de l'entre-deux-guerres aux années 1960, I:  Litterature et publicite de Balzac a Beigbeder.  Editions Gaussen.  ISBN 978-2-35698-0.  chapter.  s 239 - 249
 • Pouillard, Veronique (2011). Design Piracy in the Fashion Industries of Paris and New York in the Interwar Years. Business History Review.  ISSN 0007-6805.  85(2), s 319- 344 . doi: 10.1017/s0007680511000407 Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2010). Les publicitaires face à la segmentation des marchés: le cas de Radio-Luxembourg et de son audience européenne. Revue du Nord.  ISSN 0035-2624.  92(387), s 967- 980 Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2010). The Reception of Ernest Dichter and the Resistance to Motivational Research in French-Speaking Europe, In Rainer Gries & Stefan Schwarzkopf (ed.),  Ernest Dichter and Motivation Research, New Perspectives on the Making of Post-War Consumer Culture.  Palgrave Macmillan.  ISBN 0230537995.  Chapter.  s 205 - 219
 • Pouillard, Veronique (2009). Fashion and Luxury in Belgium, Between Periphery and Independence, In Hettie Judah (ed.),  Delvaux 180 Years Belgian Luxury.  Lannoo Publishing Group.  ISBN 902098599X.  Chapter.  s 40 - 45
 • Pouillard, Veronique & Di Jorio, Irene (2009). Introduction. Le savon, le président et le dictateur. Publicité et propagande en Europe (années 1920-années 1960). Vingtième Siècle. Revue d'histoire.  ISSN 0294-1759.  101(1), s 3- 8
 • Pouillard, Veronique (2008). Before Antwerp? Re-producing Fashions in Interwar Belgium, In Nele Bernheim (ed.),  Modus Operandi. State of Affairs in Current Research on Belgian Fashion.  Mode Museum Antwerp.  ISBN 9079269034.  Chapter.  s 1 - 15
 • Pouillard, Veronique (2007). Création, stylisme, contre-cultures. La mode des années 1970. Cahiers d’Histoire du Temps Présent.  ISSN 0771-6435.  18, s 131- 162 Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2007). In the Shadow of Paris? French Haute Couture and Belgian Fashion between the Wars, In Regina Lee Blaczszyk (ed.),  Producing Fashion. Commerce, Culture and Consumers.  University of Pennsylvania Press.  ISBN 978-0-8122-4037-5.  Chapter.  s 62 - 81
 • Pouillard, Veronique (2007). L’enfer apprivoisé. Discours et image publicitaires. Les Cahiers de la Fonderie.  ISSN 0775-2202.  35, s 58- 64
 • Pouillard, Veronique (2007). Paris-Bruxelles-Anvers. L’évolution des circuits de distribution de mode dans les années soixante, I: Michele Ruffat & Dominique Veillon (red.),  La mode des sixties. L’entrée dans la modernité.  Editions Autrement.  ISBN 9782746710153.  Chapter.  s 54 - 75
 • Pouillard, Veronique & Van den Dungen, Pierre (2007). Pour que le peuple lise ? Publicités et démocratisation en Belgique, I: Els Witte (red.),  Natie en democratie. Nation et démocratie. 1890-1921.  Académie Royale de Belgique.  ISBN 9789065690319.  Chapter.  s 362 - 372
 • Pouillard, Veronique (2006). "Aménager les échanges entre acheteurs belges et créateurs parisiens". La constitution d'une Chambre syndicale de haute couture belge pendant l'entre-deux-guerres. Journal of Belgian History.  ISSN 0035-0869.  36(3-4), s 409- 452
 • Pouillard, Veronique (2006). Document. Publicité de la publicité: 29 % d’augmentation de chiffre d’affaires en temps de crise. Entreprises et Histoire.  ISSN 1161-2770.  44, s 102- 103
 • Pouillard, Veronique (2005). American Advertising Agencies in Europe: J. Walter Thompson’s Belgian Business in the Interwar Years. Business History.  ISSN 0007-6791.  47(1), s 44- 58
 • Pouillard, Veronique (2005). Les archives de la maison de couture Hirsch & Cie. Perspectives pour l’histoire de la mode pendant la seconde guerre mondiale, I: Hervé Joly (red.),  Les archives des entreprises sous l’occupation. Conservation, accessibilité et apport.  CNRS Editions.  ISBN 2-911975-30-8.  Chapter.  s 167 - 187
 • Pouillard, Veronique & Di Jorio, Irene (2005). La caricature comme propagande et les propagandes dans la caricature, I: Serge Jaumain & Valerie Piette (red.),  L’Humour s’en va-t’en guerre. Bruxelles et la caricature en 14-18.  Archives de la Ville de Bruxelles.  ISBN 2960037332.  Chapter.  s 38 - 49
 • Pouillard, Veronique (2004). Catholiques, socialistes et libres penseurs: les porte-parole des consommateurs en Belgique (1880-1940), I: Alain Chatriot (red.),  Au Nom du Consommateur. Consommation et politique en Europe et aux États-Unis au XXe siècle.  La Découverte.  Chapter.  s 262 - 276
 • Pouillard, Veronique (2004). La couture à Bruxelles, entre copie et création. Les Cahiers de la Fonderie.  ISSN 0775-2202.  30, s 6- 12
 • Pouillard, Veronique (2004). La puissance du modèle américain. Les agences publicitaires dans la Belgique de l’entre-deux-guerres. Le Temps des Médias. Revue d'histoire.  ISSN 1764-2507.  2, s 49- 58
 • Pouillard, Veronique (2004). Patronat et publicité. Emergence et définition du rôle de l’annonceur (1900-1950), I: Kenneth Bertrams & Serge Jaumain (red.),  Patrons, gens d’affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk.  Timpermann.  ISBN 90-77723-03-X.  Chapter.  s 153 - 170
 • Pouillard, Veronique (2003). Affiche et publicité. L’exploitation scientifique. Archives et Bibliotheques de Belgique.  ISSN 0775-0722.  s 113- 131
 • Pouillard, Veronique (2003). L’école belge de publicité au début du XXe siècle. Market management.  ISSN 1490-4756.  3-4, s 18- 41

Se alle arbeider i Cristin

 • Donzé, Pierre-Yves; Pouillard, Veronique & Roberts, Joanne (ed.) (2021). Oxford Handbook of Luxury Business. Oxford University Press.  ISBN 9780190932220.
 • Pouillard, Véronique (2021). Paris to New York. The Transatlantic Fashion Industry in the Twentieth Century. Harvard University Press (HUP).  ISBN 9780674237407.  324 s.
 • Pouillard, Veronique & Blaszczyk, Regina Lee (ed.) (2018). European fashion: The creation of a global industry. Manchester University Press.  ISBN 978-1-5261-2210-0.  336 s. Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2005). La publicité en Belgique, 1850-1975. Des courtiers aux agences internationales. Académie Royale de Belgique.  ISBN 2-8031-0218-8.  510 s.
 • Pouillard, Veronique (2004). C'est du belge. Dit is Belgisch. The History of Advertising in Belgium. Editions Labor.  ISBN 2-8040-1964-0.  206 s.
 • Pouillard, Veronique (2000). Hirsch & Cie, Bruxelles, 1869-1962. Editions de l'Université Libre de Bruxelles.  ISBN 2-8004-1228-3.  130 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pouillard, Veronique (2021). Intellectual Property in the Fashion Industry: From Vionnet to Dior. Vis sammendrag
 • Pouillard, Veronique (2021). Keynote. Music and the HADOPI law, Creative IPR project.
 • Pouillard, Véronique (2021). Représentations de l'altérité: une histoire de la publicité et de ses images au XXème siècle.
 • Rots, Aike Peter; Endresen, Cecilie; Gubrium, Erika; Tolgensbakk, Ida; Bell, Justyna; Tanyi, Attila; Pepe, Teresa & Pouillard, Véronique (2021). Et «fremmed» virus? – Covid-19, nasjonalisme og stengte grenser. Utrop.no.
 • Pouillard, Veronique (2020, 15. oktober). Copy Chic.  Weekendavisen.
 • Pouillard, Veronique (2020). Intellectual property and business history in the research project Creative IPR.
 • Pouillard, Veronique (2020, 12. oktober). La mini jupe, entre émancipation et sexualisartion. [TV].  France Culture.
 • Pouillard, Veronique (2020). Presentation of the ERC CoG 818523 grant project CREATIVE IPR and strategies for developing an ERC application.
 • Pouillard, Veronique (2020). Presentation of the research project ERC CoG818523, CREATIVE IPR.
 • Pouillard, Veronique (2020). The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries.
 • Pouillard, Veronique (2020). Writing arguments for PhD dissertations in History.
 • Pouillard, Véronique & Bernheim, Nele (2020). Poor taste, good taste, or just taste. Fashion in Belgium during the interwar period.
 • Pouillard, Veronique (2019). Conférence inaugurale (Keynote): La haute couture. Histoire des entreprises.
 • Pouillard, Veronique (2019). Discussant to the paper by Fabian Csaba, "Is there such a thing as Nordic Luxury?".
 • Pouillard, Veronique (2019, 09. september). Du er hva du går i. [Tidsskrift].  Stoff.
 • Pouillard, Veronique (2019). Fabricating Transnational Capitalism: A Collaborative Ethnography of Italian-Chinese Global Fashion. ByLisa Rofel and Sylvia J. Yanagisako. Durham: Duke University Press, 2019. xiii 377 pp. Photographs, references, appendix, notes, index. Cloth, $104.95; paper, $28.95. ISBN: Cloth, 978-1-4780-0029-7; paper, 978-1-4780-0045-7. Business History Review.  ISSN 0007-6805.  93(3), s 650- 653 . doi: 10.1017/S0007680519001107
 • Pouillard, Veronique (2019). Fashion and Youth: Meet the expert tour.
 • Pouillard, Veronique (2019, 01. januar). Filologen - Glamour temanummer. [Tidsskrift].  Filologen.
 • Pouillard, Veronique (2019). Haute Couture before, during, and after World War II.
 • Pouillard, Veronique (2019). Haute couture’s early lawsuits: a view from the courts (late nineteenth century to the 1930s).
 • Pouillard, Veronique (2019, 31. mars). Historikeren. [Tidsskrift].  Fortid.
 • Pouillard, Veronique (2019). Keynote: Multiple Fashion Labors.
 • Pouillard, Veronique (2019). Mode et Jeunesse: rencontre avec expert.
 • Pouillard, Veronique (2019). Panel Discussion: How to Publish without Perishing: a Workshop on the Academic Publishing Process.
 • Pouillard, Veronique (2019). Panel discussion: Whose Right is it Anyway? An Interdisciplinary Roundtable on Intellectual Property Rights in the Creative Industries.
 • Pouillard, Veronique (2019). Postwar Couture: Going Global.
 • Pouillard, Veronique (2019). Presentation of the ERC Project CREATIVE IPR, The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries.
 • Pouillard, Veronique (2019). Presentation of the ERC project CREATIVE IPR: The History of Intellectual Property Rights in the Creative Industries.
 • Pouillard, Veronique (2019). Timeline process for application, work methods and strategies.
 • Pouillard, Veronique (2019). Timeline, work methods and strategies for ERC applications.
 • Pouillard, Véronique & Haugen, Toril (2019, 26. september). Store internasjonale selskaper har brukt opphavsretter for å slippe unna skatt. [Internett].  https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/.
 • Love, Gary & Pouillard, Veronique (2018). Plan S needs to work with the scientific journals, not against them. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Pouillard, Veronique (2018). Branding haute couture: the history of couture firms and their intellectual property rights strategies (1920s–1960s).
 • Pouillard, Veronique (2018). Michel Foucault and Arlette Farge, the history of sexuality and of family.
 • Pouillard, Veronique (2018). Michel Foucault’s posthumous publication of Les aveux de la chair.
 • Pouillard, Veronique (2018). Moteindustri og kjønnshistorie I Frankrike og i USA.
 • Pouillard, Veronique (2018). The Business History of Fashion Published: European Fashion.
 • Langford, Malcolm; Schaffer, Johan Karlsson; Larsen, Eirinn & Pouillard, Veronique (2017). Da fortet åpnet porten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Pouillard, Veronique (2017). “Fashioning Europe”, presentation of the HERA II Enterprise of Culture project research results.
 • Pouillard, Veronique (2017). From Goodwill to Grunge: A History of Secondhand Styles and Alternative Economies. By Jennifer Le Zotte . Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2017. xiv + 326 pp. Figures, notes, index. Cloth, $85.00; paper, $27.95. ISBN: cloth, 978-1-4696-3189-9; paper, 978-1-4696-3190-5.. Business History Review.  ISSN 0007-6805.  91(2), s 433- 436 . doi: 10.1017/S0007680517000940
 • Pouillard, Veronique (2017). Panel discussion. Brexit.
 • Pouillard, Veronique (2017). The early globalization of the fashion business (1880s-1920s).
 • Pouillard, Veronique & Donze, Pierre-Yves (2017). Luxury.
 • Pouillard, Veronique (2016). Haute couture goes global. Networks, markets, and challenges in the postwar era.
 • Pouillard, Veronique (2016). Haute couture: going global.
 • Pouillard, Veronique (2016). Illiberal times? Is the epoch of fascism coming back? Or does Europe face a legitimate return of real sovereign national states.
 • Pouillard, Veronique (2016). Intellectual Property Rights in the Fashion Industry after 1958: European perspectives in a global industry.
 • Pouillard, Veronique (2016, 07. oktober). Jeg kom ut av det blå.  Morgenbladet.
 • Pouillard, Veronique (2016). La propriété intellectuelle et les entrepreneurs de mode franco-américains pendant l’entre-deux-guerres.
 • Pouillard, Veronique (2016, 29. oktober). NRK Radio Urix på lørdag. CETA og Napoleon. [Radio].  NRK.
 • Pouillard, Veronique (2016, 30. september). Retour aux Sources, Paris Couture. [TV].  RTBF (Radio Television Belge Francophone).
 • Pouillard, Veronique (2016). The Use of Intellectual Property Rights in the Interwar Fashion Industry.
 • Pouillard, Veronique (2016). The foundation of haute couture.
 • Pouillard, Veronique (2015). Can Luxury be Copied?.
 • Pouillard, Veronique (2015). Les échanges entre France et Scandinavie.
 • Pouillard, Veronique (2015). Les échanges entre entrepreneurs de mode parisiens et new-yorkais des années 1920 aux années 1960. Presentation of working paper "The Transatlantic Ventures of Fashion Industrialists, 1920-1960".
 • Pouillard, Veronique (2015). Navigating between High and Low: Intellectual Property Rights and the Problem of Piracy in the Paris-New York Fashion Nexus.
 • Pouillard, Veronique (2015). The New York-Paris Fashion Nexus and the Criminalization of Piracy: The Milton Affair, 1955-1962.
 • Pouillard, Veronique (2015). The Transatlantic Venture of Fashion Industrialists, 1920-1960.
 • Pouillard, Veronique (2014). From marketing the war to advertising consumer culture.
 • Pouillard, Veronique (2014). Innovation and the role of the state in the French postwar fashion industries (1946-1960).
 • Pouillard, Veronique (2014). Neutral Belgium Invaded! History, Memory, and Contemporary Politics in the Host Country of the EU..
 • Pouillard, Veronique (2013). Haute couture as local business: the industry seen from the records of the Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.
 • Pouillard, Veronique (2013). Intellectual Property in the 20th Century Fashion Industries: The History of a Paradox?.
 • Pouillard, Veronique (2013). "Transnational fashion: Past perspectives.".
 • Pouillard, Veronique (2012). From Paris to Brussels and Antwerp: The transfiguration of center-periphery relations in the fashion business (1920s-1990s).
 • Pouillard, Veronique (2012). Sources and Methodology in the History of the Fashion Business.
 • Pouillard, Veronique (2012). The Paris-New York Fashion Business, 1920-1960.
 • Pouillard, Veronique & Brachet-Champsaur, Florence (2012). Global-Local Tensions in the Dissemination Strategies of Paris Couture (1920s-1960s).
 • Pouillard, Veronique; Oosterlinck, Kim & Di Jorio, Irene (2012). Advertising, Propaganda and War Finance. The French Case during WW1.
 • Pouillard, Veronique (2011). Dressing Modern Frenchwomen: Marketing Haute Couture, 1919-1939. Business History Review.  ISSN 0007-6805.  85(4), s 849- 851 . doi: 10.1017/S0007680511001474
 • Pouillard, Veronique (2011). Fashion, Magazines, and Transatlanticism in Interwar France.
 • Pouillard, Veronique (2011). Les relations franco-américaines au prisme de la publicité en littérature.
 • Pouillard, Veronique (2009). Adam C. Stanley, Modernizing Tradition: Gender and Consumerism in Interwar France and Germany, Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2008. Enterprise & Society.  ISSN 1467-2227.  10(4), s 853- 856
 • Pouillard, Veronique (2008). Review of Mary E. Davis, Classic Chic: Music, Fashion, and Modernism. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press, 2006. xix + 332 pp., figures, notes, bibliography, and index. $ 39.95. ISBN: 978-0-520-24542-6. H-France Review.  ISSN 1553-9172.  8(21), s 85- 89
 • Pouillard, Veronique (2006). Y. Kawamura, The Japanese Revolution in Paris Fashion, Berg Publishers: Oxford, 2004. Textile History.  ISSN 0040-4969.  37(1), s 105- 106

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 8. nov. 2011 16:08 - Sist endret 28. apr. 2021 16:44