English version of this page

Produksjon i tekstilfabrikker

Kvinnelige arbeidere i klesindustrien i Paris og Shanghai fra slutten av 1800- til slutten av 1900-tallet.

Kvinner som jobber i en tekstilfabrikk.

Foto: dpa/picture alliance/Xie Zhengyi

Om prosjektet

«Produksjon i tekstilfabrikker, Paris-Shanghai (slutten av 1800- til slutten av 1900-tallet)» foreslår en ny måte å tenke på kvinnelig arbeid og kjønn innen teknologi ved å revurdere:

  • Forholdet mellom sjefer, mellomledere og arbeidere.
  • Koblingene mellom teknikker, kvalifisering, kjønn og at arbeiderne mister sine ferdigheter ved ensidig arbeid.

Mål

Det overordnede målet til prosjektet er å demonstrere hvordan teknologi gir næring til den kvinnelige arbeidsstyrkens elendige arbeidsforhold og til svekkelsen av industriprodukter. Dette er en utvikling som blir styrket av nyliberalismens fremvekst.

Prosjektet analyserer verkstedsteknikker og sammenligner to store produksjonssentre.

Det er fire spesifikke områder prosjektet vil se nærmere på:

  1. Teknologi
  2. Arbeidernes opprinnelse
  3. Reproduserbarhet
  4. Industriell og kunstnerisk eiendom

EU-flagget

 

 

 

 

 

 

 

Dette prosjektet mottar finansiering fra den Europeiske unions Horisont 2020 forsknings- og innovasjonsprogram Marie Skłodowska-Curie, kontraktnummer 101024003.

Publisert 26. okt. 2021 12:33 - Sist endret 26. okt. 2021 12:37