Øystein Sørensen

Professor - Historie
Bilde av Øystein Sørensen
English version of this page
Telefon +47 22856915
Mobiltelefon +47-481 52 920
Rom NT 526
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

Født 1954. Cand.philol. 1981 med fagene nordisk mellomfag, filosofi mellomfag, historie hovedfag. Dr. philos. 1988. Ansatt i ulike stipendiat- og forskerstillinger 1984-92. Prosjektleder for prosjektet Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet 1993-97. Professor i moderne historie ved Historisk Institutt fra 1996.

Undervisnings- og veiledningsområder

Moderne historie. Kurs i europeisk og norsk nasjonalisme og nasjonal identitetsutvikling på 2000-nivået.

Faglige kompetanseområder

Politiske ideers historie, særlig liberalisme, nasjonalsosialisme og nasjonalisme

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

Norsk prosjektleder for Prosjekt 1905 - svensk-norske forbindelser 1814-2000. Kontrafaktisk historieskrivning

Emneord: Historie, Moderne historie, Totalitarisme, Nazisme og fascisme, Europeisk historie

Publikasjoner

 • A. M. Schweigaards politiske tenkning (1988)
 • Hitler eller Quisling (1989) Solkors og solidaritet (1991)
 • Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3 (2001)
 • Sørensen, Øystein (2021). Voldsberedte og ikke voldsberedte ekstremister. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Politisk vold: Former og årsaker . Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282655231. s. 19–38.
 • Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Sørensen, Øystein; Mowinckel, Athanasia Monika; Reinbold, Céline Sonja & Idland, Ane-Victoria [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2020). Genetic risk for Alzheimer disease predicts hippocampal volume through the human lifespan. Neurology: Genetics. ISSN 2376-7839. 6(5). doi: 10.1212/NXG.0000000000000506. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørensen, Øystein (2020). NS-regimet og jødene. I Sørensen, Øystein & Simonsen, Kjetil Braut (Red.), Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282655330. s. 51–90.
 • Sørensen, Øystein (2020). Holocaust, historieskrivning og moral. I Sørensen, Øystein & Simonsen, Kjetil Braut (Red.), Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282655330. s. 9–20.
 • Hjort, Nils Lid & Sørensen, Øystein (2018). Rikdom og pengenes verdi i Andeby. Donald Duck & Co.
 • Witoszek, Nina & Sørensen, Øystein (2018). Nordic humanism as a driver of the welfare society. I Witoszek, Nina & Midttun, Atle (Red.), Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond. Routledge. ISSN 978-1138718210. s. 36–58. doi: 10.4324/9781315195964-3.
 • Asfaw, Derbachew; Vitelli, Valeria; Sørensen, Øystein; Arjas, Elja & Frigessi, Arnoldo (2017). Time-varying rankings with the Bayesian Mallows model. Stat. ISSN 2049-1573. 6(1), s. 14–30. doi: 10.1002/sta4.132. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørensen, Øystein (2016). Renhet mot demokrati. I Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (Red.), Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651684. s. 75–103.
 • Sørensen, Øystein (2016). En islamsk modernisator - Mahmoud Taha. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651707. s. 449–466.
 • Sørensen, Øystein (2016). Dabiq - profesjonell propaganda med apokalyptisk perspektiv. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651707. s. 244–262.
 • Sørensen, Øystein (2016). Islamisme, islam og totalitarisme. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651707. s. 15–30.
 • Sørensen, Øystein (2015). Karl Kautsky og oktoberrevolusjonen. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (Red.), Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651325. s. 18–47.
 • Sørensen, Øystein (2015). Demokratiets ambisiøse fiender: Totalitære bevegelser i det 20 århundret - og det 21. I Malnes, Raino Sverre & Thorsen, Dag Einar (Red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651219. s. 317–337.
 • Sørensen, Øystein (2014). To skjebner i det 20. århundre: Hilde Benjamin og Robert Brasillach. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-101-1.
 • Sørensen, Øystein (2014). Intellektuelle og det totalitære - en trist historie. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-101-1.
 • Sørensen, Øystein (2014). Marx, Engels og de reaksjonære folkene: En tidlig oppfordring til folkemord? I Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (Red.), Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISSN 9788215020884. s. 134–147.
 • Sørensen, Øystein (2013). Norge i 1814: det som kunne ha skjedd. I Frydenlund, Bård (Red.), Veivalg for Norden 1809-1813. Akademika forlag. ISSN 9788232101801. s. 153–166.
 • Sørensen, Øystein (2013). Venstreekstremismen og dens omland. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650700. s. 7–33.
 • Sørensen, Øystein (2012). Ideologi og galskap. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (Red.), Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650564. s. 14–44.
 • Sørensen, Øystein (2012). Politisk religion og politisert religion. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (Red.), Politikk og religion. En farlig kombinasjon?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-041-0. s. 12–25.
 • Sørensen, Øystein (2012). Bare en gal manns verk? Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Flamme forlag. ISSN 978-82-02-38170-7. s. 42–52.
 • Sørensen, Øystein (2011). Anders Behring Breiviks totalitære mentalitet. Kritik. ISSN 0454-5354. s. 21–31.
 • Sørensen, Øystein (2011). Totalitarisme som begrep og fenomen, Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650243. s. 11–32.
 • Sørensen, Øystein (2010). Den politiske Nansen, Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 2009. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-603-2. s. 389–402.
 • Sørensen, Øystein (2009). Drømmen om det storgermanske rike, Jakten på Germania. Fra Nordensvermeri til SS-arkeologi. Humanist Forlag. ISSN 978-82-92-62254-4. s. 61–81.
 • Sørensen, Øystein (2009). Programmatisk revisjonisme og kritisk empirisme. Hans Fredrik Dahl som historiker. I Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (Red.), Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3261-0. s. 17–28.
 • Sørensen, Øystein (2008). Liberalismens historie i Norge. I Clemet, Kristin (Red.), Tre essays om liberalisme. Civita. ISSN 978-82-92581-22-3. s. 5–30.
 • Sørensen, Øystein (2008). Kvinnelige teologer i Norge - kontrafaktiske perspektiver. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. 16(1-2).
 • Sørensen, Øystein (2007). De som heller ville ha krig i 1905. I Arstad, Knut Peter (Red.), Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905. Forsvarsmuseet. ISSN 82-91218-46-3. s. 483–504.
 • Sørensen, Øystein (2006). Norges historie. I Ulfstein, Geir; Lien, Inger-Lise & Ali, Farah (Red.), Velkommen som ny statsborger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. ISSN 8299736404. s. 8–31.
 • Sørensen, Øystein (2005). Vad kunde ha hänt? I Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (Red.), 1905 - unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norsk drama. Carlsson Bokförlag. ISSN 9172036680.
 • Sørensen, Øystein (2005). Hva kunne skjedd? I Sørensen, Øystein & Nilsson, Torbjörn (Red.), 1905 - Nye perspektiver. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-23177-2.
 • Sørensen, Øystein (2005). "Hvad vi har manglet, er politisk religiøsitet" - kompromissløsheten i 1905. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 84.
 • Sørensen, Øystein (2005). Var okkupasjonen en sosialpolitisk dødtid? Michael Quarterly. ISSN 1504-0658.
 • Sørensen, Øystein (2004). Det nye Norge i det nye Norden 1814-1850. I Engman, Max & Sandström, Åke (Red.), Det nya Norden efter Napoleon. Almqvist & Wiksell. s. 55–78.
 • Sørensen, Øystein & Dahl, Hans Fredrik (2004). Et parti av lovbrytere. I Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (Red.), Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. ISSN 82-530-2708-7. s. 87–117.
 • Sørensen, Øystein (2002). Språkutviklingen på 1800-tallet. I Johnsen, Egil Børre (Red.), Vårt eget språk. Aschehoug & Co. s. 63–74.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det åttende Fantomets verden 1682-1717. I Høiby, Hege (Red.), Det åttende Fantomet. Egmont, Oslo. ISSN 82-429-2044-3. s. 5–10.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det sjuende Fantomets verden 1665-1700, Det sjuende Fantomet. Egmont, Oslo. ISSN 82-429-2026-5.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det sjette Fantomets verden 1646-1682, Det sjette Fantomet. Egmont, Oslo. ISSN 82-429-1998-4.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det femte Fantomets verden 1626-1662, Det femte Fantomet. Egmont, Oslo. ISSN 82-429-1974-7.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det første Fantomets verden, Det første Fantomet 1536-1566. Egmont. ISSN 82-429-1815-5. s. 7–12.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det andre Fantomets verden, Det andre Fantomet 1548-1604. Egmont. ISSN 82-429-1863-5.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det tredje Fantomets verden, Det tredje Fantomet 1586-1625. Egmont. ISSN 82-429-1889-9.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det fjerde Fantomets verden, Det fjerde Fantomet 1604-1646. Egmont. ISSN 82-429-1926-7.
 • Sørensen, Øystein (2001). Davy Crockett - frihetskjemper med galt navn, Davy Crockett. Guvernøren. Thule Forlag. ISSN 82-91957-19-3.
 • Sørensen, Øystein (2001). Ung og tapper helt med tvilsom utgivelseshistorie, Kaptein Miki - Nevada Ranger. Thule Forlag. ISSN 82-91957-18-5.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). Redaktørenes forord til Norsk Idehistorie, Da boken kom til Norge - Norsk idehistorie bind 1. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-22481-4. s. 7–13.
 • Sørensen, Øystein (2001). Nasjon og nasjonalisme. I Eriksen, Thomas Hylland (Red.), Flerkulturell forståelse. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00049-5. s. 119–133.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørensen, Øystein & Fasting, Mathilde (2021). The Norwegian Exception? Norway´s Liberal Democracy Since 1814. C Hurst & Co Publishers Ltd. ISBN 978-1-78738-560-3. 278 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2021). Politisk vold: Former og årsaker . Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282655231. 352 s.
 • Sørensen, Øystein & Simonsen, Kjetil Braut (2020). Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282655330. 272 s.
 • Sørensen, Øystein & Brandal, Nikolai (2018). Det norske demokratiet og dets fiender 1918-2018. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-418-0. 357 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2016). Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282651707. 475 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (2015). Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282651325. 328 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2014). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme? Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-101-1. 369 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2013). Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650700. 369 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650564. 345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650564. 345 s.
 • Sørensen, Øystein (2012). Fra Marx til Quisling. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-047-2. 226 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Politikk og religion. En farlig kombinasjon? Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-041-0. 298 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2011). Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650243. 247 s.
 • Sørensen, Øystein (2010). Drømmen om det fullkomne samfunn. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-29209-5. 295 s.
 • Sørensen, Øystein (2007). Den store sammensvergelsen. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-23382-1. 317 s.
 • Sørensen, Øystein & Nilsson, Thorbjörn (2005). Norsk-svenske relasjoner i 200 år. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-23176-4. 254 s.
 • Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (2005). 1905 - unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norsk drama. Carlsson Bokförlag. ISBN 9172036680. 272 s.
 • Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (2005). Goda grannar eller morska motståndare? Sverige och Norge från 1814 till idag. Carlsson Bokförlag. ISBN 9172036699. 254 s.
 • Sørensen, Øystein & Nilsson, Torbjörn (2005). 1905 - Nye perspektiver. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-23177-2. 251 s.
 • Sørensen, Øystein (2004). Historien om det som ikke skjedde. Kontrafaktisk historie. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22901-8. 207 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør ? Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 269 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 269 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. 269 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2002). Vitenskapens utfordringer - Norsk idehistorie bind 4. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22484-9. 478 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2002). Tankeliv i den lutherske stat - Norsk idehistorie bind 2. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22482-2. 463 s.
 • Sørensen, Øystein (2001). Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22483-0. 445 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). De store ideologienes tid - Norsk idehistorie bind 5. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22485-7. 461 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). Da boken kom til Norge - Norsk idehistorie bind 1. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22481-4. 456 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørensen, Øystein (2018). Fascinasjonen for Hitler og Mussolini. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Eget parti og en revolusjonær fiende. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Kriseforlik, russepiker og vinter-OL. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Antisemittisme, rasetenkning og konspirasjonsteorier. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Nationen, Bondepartiet og Quisling. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Landssviksaken mot Nationen og redaktøren. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Den nazivennlige redaktøren. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Frifinnelsen av Nationen og redaktøren. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Det tredje rike - glansbilde og bakside. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Revolusjonsfrykt, bondesamfunnets verdier og det urbane liv. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Thorsen, Dag Einar; Sørensen, Øystein; Vaaland, Mattis & Wanounou, Dana (2017). Rangerer borgere i nytt overvåkningssystem. [Avis]. Vårt Land.
 • Thorsen, Dag Einar & Sørensen, Øystein (2016). IS går i strupen på kristendommen. [Avis]. Vårt Land.
 • Sørensen, Øystein (2014). Reaksjonære folk og selvbestaltede tysklærere. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 41(3), s. 67–76.
 • Solli, Brit; Emberland, Terje & Sørensen, Øystein (2014). Friheten i fortiden - Jakten på Urgermaneren: Innledning og debattleder.
 • Hagtvet, Bernt; Sørensen, Øystein & Steine, Bjørn Arne (2011). Forord, Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650243. s. 7–10.
 • Knirk, James E; Sørensen, Øystein; Tunstad, Erik & Søderlind, Didrik (2005). Kan du stole på Wikipedia? [Internett]. forskning.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig; Sørensen, Øystein & Sejersted, Francis (2003). NRK P2 Museum: om Prosjekt 1905 og forskningen på unionstiden og 1905. [Radio]. NRK P2.
 • Sørensen, Øystein (2002). 1905 - kontrafaktiske perspektiver.
 • Sørensen, Øystein (2002). Den svensk-norske unionen 1814-1905 - hvilken betydning hadde den for Norge?
 • Sørensen, Øystein (2002). Den norske konservatismen fra 1814 til ca. 1870.
 • Sørensen, Øystein (2001). Den norske nasjonalismen.
 • Sørensen, Øystein (2001). Bjørnson og dannelsen av en norsk identitet.
 • Sørensen, Øystein (2001). Solkors og sosialpolitikk. Det norske Quislingregimets sosialpolitiske ideer.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 8. feb. 2013 14:02

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter