Øystein Sørensen

Professor - Historie
Bilde av Øystein Sørensen
English version of this page
Telefon +47 22856915
Mobiltelefon +4748152920 +47-481 52 920
Rom NT 526
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Født 1954. Cand.philol. 1981 med fagene nordisk mellomfag, filosofi mellomfag, historie hovedfag. Dr. philos. 1988. Ansatt i ulike stipendiat- og forskerstillinger 1984-92. Prosjektleder for prosjektet Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet 1993-97. Professor i moderne historie ved Historisk Institutt fra 1996.

Undervisnings- og veiledningsområder

Moderne historie. Kurs i europeisk og norsk nasjonalisme og nasjonal identitetsutvikling på 2000-nivået.

Faglige kompetanseområder

Politiske ideers historie, særlig liberalisme, nasjonalsosialisme og nasjonalisme

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

Norsk prosjektleder for Prosjekt 1905 - svensk-norske forbindelser 1814-2000. Kontrafaktisk historieskrivning

Emneord: Europeisk historie, Nazisme og fascisme, Moderne historie, Historie, Totalitarisme

Publikasjoner

 • A. M. Schweigaards politiske tenkning (1988)
 • Hitler eller Quisling (1989) Solkors og solidaritet (1991)
 • Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3 (2001)
 • Sørensen, Øystein (2020). Holocaust, historieskrivning og moral, I: Øystein Sørensen & Kjetil Braut Simonsen (red.),  Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282655330.  Artikkel.  s 9 - 20
 • Sørensen, Øystein (2020). NS-regimet og jødene, I: Øystein Sørensen & Kjetil Braut Simonsen (red.),  Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282655330.  Artikkel.  s 51 - 90
 • Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Sørensen, Øystein; Mowinckel, Athanasia Monika; Reinbold, Céline Sonja; Idland, Ane-Victoria; Watne, Leiv; Franke, Andre; Dobricic, Valerija; Kilpert, Fabian; Bertram, Lars & Wang, Yunpeng (2020). Genetic risk for Alzheimer disease predicts hippocampal volume through the human lifespan. Neurology: Genetics.  ISSN 2376-7839.  6(5) . doi: doi:10.1212/NXG.0000000000000506 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hjort, Nils Lid & Sørensen, Øystein (2018). Rikdom og pengenes verdi i Andeby. Donald Duck & Co.
 • Witoszek, Nina & Sørensen, Øystein (2018). Nordic humanism as a driver of the welfare society, In Nina Witoszek & Atle Midttun (ed.),  Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond.  Routledge.  ISBN 978-1138718210.  Kapittel.  s 36 - 58
 • Asfaw, Derbachew; Vitelli, Valeria; Sørensen, Øystein; Arjas, Elja & Frigessi, Arnoldo (2017). Time-varying rankings with the Bayesian Mallows model. Stat.  ISSN 2049-1573.  6(1), s 14- 30 . doi: 10.1002/sta4.132 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørensen, Øystein (2016). Dabiq - profesjonell propaganda med apokalyptisk perspektiv, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Islamisme: Ideologi og trussel.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651707.  Artikkel.  s 244 - 262
 • Sørensen, Øystein (2016). En islamsk modernisator - Mahmoud Taha, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Islamisme: Ideologi og trussel.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651707.  Artikkel.  s 449 - 466
 • Sørensen, Øystein (2016). Islamisme, islam og totalitarisme, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Islamisme: Ideologi og trussel.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651707.  Artikkel.  s 15 - 30
 • Sørensen, Øystein (2016). Renhet mot demokrati, I: Nikolai Brandal & Dag Einar Thorsen (red.),  Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651684.  Artikkel.  s 75 - 103
 • Sørensen, Øystein (2015). Demokratiets ambisiøse fiender: Totalitære bevegelser i det 20 århundret - og det 21., I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Artikkel.  s 317 - 337
 • Sørensen, Øystein (2015). Karl Kautsky og oktoberrevolusjonen, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nik. Brandal (red.),  Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  Artikkel.  s 18 - 47
 • Sørensen, Øystein (2014). Intellektuelle og det totalitære - en trist historie, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  Artikkel.
 • Sørensen, Øystein (2014). Marx, Engels og de reaksjonære folkene: En tidlig oppfordring til folkemord?, I: Bernt Hagtvet; Nikolai Brandal & Dag Einar Thorsen (red.),  Folkemordenes svarte bok, 2. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020884.  Artikkel.  s 134 - 147
 • Sørensen, Øystein (2014). To skjebner i det 20. århundre: Hilde Benjamin og Robert Brasillach, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  Artikkel.
 • Sørensen, Øystein (2013). Norge i 1814: det som kunne ha skjedd, I: Bård Frydenlund (red.),  Veivalg for Norden 1809-1813.  Akademika forlag.  ISBN 9788232101801.  Artikkel.  s 153 - 166
 • Sørensen, Øystein (2013). Venstreekstremismen og dens omland, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  Artikkel.  s 7 - 33
 • Sørensen, Øystein (2012). Bare en gal manns verk?, I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 2.  s 42 - 52
 • Sørensen, Øystein (2012). Ideologi og galskap, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Bjørn Arne Steine (red.),  Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  Artikkel.  s 14 - 44
 • Sørensen, Øystein (2012). Politisk religion og politisert religion, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Bjørn Arne Steine (red.),  Politikk og religion. En farlig kombinasjon?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-041-0.  Artikkel.  s 12 - 25
 • Sørensen, Øystein (2011). Anders Behring Breiviks totalitære mentalitet. Kritik.  ISSN 0454-5354.  (202), s 21- 31
 • Sørensen, Øystein (2011). Totalitarisme som begrep og fenomen, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Artikkel.  s 11 - 32
 • Sørensen, Øystein (2010). Den politiske Nansen, I:  Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 2009.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-603-2.  Artikkel.  s 389 - 402
 • Sørensen, Øystein (2009). Drømmen om det storgermanske rike, I:  Jakten på Germania. Fra Nordensvermeri til SS-arkeologi.  Humanist Forlag.  ISBN 978-82-92-62254-4.  Artikkel.  s 61 - 81
 • Sørensen, Øystein (2009). Programmatisk revisjonisme og kritisk empirisme. Hans Fredrik Dahl som historiker, I: Henrik G. Bastiansen; Bernt Hagtvet; Guri Hjeltnes; Knut Lundby & Helge Rønning (red.),  Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  Artikkel.  s 17 - 28
 • Sørensen, Øystein (2008). Kvinnelige teologer i Norge - kontrafaktiske perspektiver. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  16(1-2)
 • Sørensen, Øystein (2008). Liberalismens historie i Norge, I: Kristin Clemet (red.),  Tre essays om liberalisme.  Civita.  ISBN 978-82-92581-22-3.  Artikkel.  s 5 - 30
 • Sørensen, Øystein (2007). De som heller ville ha krig i 1905, I: Knut Peter Arstad (red.),  Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905.  Forsvarsmuseet.  ISBN 82-91218-46-3.  Artikkel.  s 483 - 504
 • Sørensen, Øystein (2006). Norges historie, I: Geir Ulfstein; Inger-Lise Lien & Farah Ali (red.),  Velkommen som ny statsborger.  Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  ISBN 8299736404.  Kapittel 2.  s 8 - 31
 • Sørensen, Øystein (2005). Hva kunne skjedd?, I: Øystein Sørensen & Torbjörn Nilsson (red.),  1905 - Nye perspektiver.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23177-2.  Artikkel.
 • Sørensen, Øystein (2005). Vad kunde ha hänt?, I: Torbjörn Nilsson & Øystein Sørensen (red.),  1905 - unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norsk drama.  Carlsson bokförlag.  ISBN 9172036680.  Kapittel.
 • Sørensen, Øystein (2005). Var okkupasjonen en sosialpolitisk dødtid?. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.
 • Sørensen, Øystein (2005). "Hvad vi har manglet, er politisk religiøsitet" - kompromissløsheten i 1905. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  84
 • Sørensen, Øystein (2004). Det nye Norge i det nye Norden 1814-1850, I: Max Engman & Åke Sandström (red.),  Det nya Norden efter Napoleon.  Almqvist & Wiksell.  3.  s 55 - 78
 • Sørensen, Øystein & Dahl, Hans Fredrik (2004). Et parti av lovbrytere, I: Hans Fredrik Dahl & Øystein Sørensen (red.),  Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2708-7.  4.  s 87 - 117
 • Sørensen, Øystein (2002). Det femte Fantomets verden 1626-1662, I:  Det femte Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-1974-7.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det sjette Fantomets verden 1646-1682, I:  Det sjette Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-1998-4.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det sjuende Fantomets verden 1665-1700, I:  Det sjuende Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-2026-5.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det åttende Fantomets verden 1682-1717, I: Hege Høiby (red.),  Det åttende Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-2044-3.  s 5 - 10
 • Sørensen, Øystein (2002). Språkutviklingen på 1800-tallet, I: Egil Børre Johnsen (red.),  Vårt eget språk.  Aschehoug & Co.  s 63 - 74
 • Sørensen, Øystein (2001). Davy Crockett - frihetskjemper med galt navn, I:  Davy Crockett. Guvernøren.  Thule Forlag.  ISBN 82-91957-19-3.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det andre Fantomets verden, I:  Det andre Fantomet 1548-1604.  Egmont.  ISBN 82-429-1863-5.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det fjerde Fantomets verden, I:  Det fjerde Fantomet 1604-1646.  Egmont.  ISBN 82-429-1926-7.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det første Fantomets verden, I:  Det første Fantomet 1536-1566.  Egmont.  ISBN 82-429-1815-5.  s 7 - 12
 • Sørensen, Øystein (2001). Det tredje Fantomets verden, I:  Det tredje Fantomet 1586-1625.  Egmont.  ISBN 82-429-1889-9.
 • Sørensen, Øystein (2001). Nasjon og nasjonalisme, I: Thomas Hylland Eriksen (red.),  Flerkulturell forståelse.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00049-5.  s 119 - 133
 • Sørensen, Øystein (2001). Ung og tapper helt med tvilsom utgivelseshistorie, I:  Kaptein Miki - Nevada Ranger.  Thule Forlag.  ISBN 82-91957-18-5.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). Redaktørenes forord til Norsk Idehistorie, I:  Da boken kom til Norge - Norsk idehistorie bind 1.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22481-4.  s 7 - 13

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2021). Politisk vold: Former og årsaker. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282655231.  352 s.
 • Sørensen, Øystein & Simonsen, Kjetil Braut (red.) (2020). Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282655330.  272 s.
 • Sørensen, Øystein & Brandal, Nikolai (2018). Det norske demokratiet og dets fiender 1918-2018. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-418-0.  357 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2016). Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651707.  475 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (red.) (2015). Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  328 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2014). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  369 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2013). Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  369 s.
 • Sørensen, Øystein (2012). Fra Marx til Quisling. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-047-2.  226 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (red.) (2012). Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (red.) (2012). Politikk og religion. En farlig kombinasjon?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-041-0.  298 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2011). Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  247 s.
 • Sørensen, Øystein (2010). Drømmen om det fullkomne samfunn. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-29209-5.  295 s.
 • Sørensen, Øystein (2007). Den store sammensvergelsen. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-23382-1.  317 s.
 • Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (red.) (2005). 1905 - unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norsk drama. Carlsson bokförlag.  ISBN 9172036680.  272 s.
 • Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (red.) (2005). Goda grannar eller morska motståndare? Sverige och Norge från 1814 till idag. Carlsson bokförlag.  ISBN 9172036699.  254 s.
 • Sørensen, Øystein & Nilsson, Thorbjörn (red.) (2005). Norsk-svenske relasjoner i 200 år. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23176-4.  254 s.
 • Sørensen, Øystein & Nilsson, Torbjörn (red.) (2005). 1905 - Nye perspektiver. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23177-2.  251 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (red.) (2004). Et rettferdig oppgjør ?. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2708-7.  269 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (red.) (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2708-7.  269 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (red.) (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag.  269 s.
 • Sørensen, Øystein (2004). Historien om det som ikke skjedde. Kontrafaktisk historie. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22901-8.  207 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2002). Tankeliv i den lutherske stat - Norsk idehistorie bind 2. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22482-2.  463 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2002). Vitenskapens utfordringer - Norsk idehistorie bind 4. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22484-9.  478 s.
 • Sørensen, Øystein (2001). Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22483-0.  445 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). Da boken kom til Norge - Norsk idehistorie bind 1. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22481-4.  456 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). De store ideologienes tid - Norsk idehistorie bind 5. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22485-7.  461 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørensen, Øystein (2018). Antisemittisme, rasetenkning og konspirasjonsteorier. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Den nazivennlige redaktøren. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Det tredje rike - glansbilde og bakside. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Eget parti og en revolusjonær fiende. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Fascinasjonen for Hitler og Mussolini. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Frifinnelsen av Nationen og redaktøren. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Kriseforlik, russepiker og vinter-OL. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Landssviksaken mot Nationen og redaktøren. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Nationen, Bondepartiet og Quisling. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Revolusjonsfrykt, bondesamfunnets verdier og det urbane liv. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Thorsen, Dag Einar; Sørensen, Øystein; Vaaland, Mattis & Wanounou, Dana (2017, 29. desember). Rangerer borgere i nytt overvåkningssystem.  Vårt Land.
 • Thorsen, Dag Einar & Sørensen, Øystein (2016, 02. august). IS går i strupen på kristendommen.  Vårt Land.
 • Solli, Brit; Emberland, Terje & Sørensen, Øystein (2014). Friheten i fortiden - Jakten på Urgermaneren: Innledning og debattleder.
 • Sørensen, Øystein (2014). Reaksjonære folk og selvbestaltede tysklærere. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  41(3), s 67- 76
 • Hagtvet, Bernt; Sørensen, Øystein & Steine, Bjørn Arne (2011). Forord, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Forord.  s 7 - 10
 • Knirk, James E; Sørensen, Øystein; Tunstad, Erik & Søderlind, Didrik (2005, 07. desember). Kan du stole på Wikipedia?. [Internett].  forskning.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig; Sørensen, Øystein & Sejersted, Francis (2003, 05. januar). NRK P2 Museum: om Prosjekt 1905 og forskningen på unionstiden og 1905. [Radio].  NRK P2.
 • Sørensen, Øystein (2002). 1905 - kontrafaktiske perspektiver.
 • Sørensen, Øystein (2002). Den norske konservatismen fra 1814 til ca. 1870.
 • Sørensen, Øystein (2002). Den svensk-norske unionen 1814-1905 - hvilken betydning hadde den for Norge?.
 • Sørensen, Øystein (2001). Bjørnson og dannelsen av en norsk identitet.
 • Sørensen, Øystein (2001). Den norske nasjonalismen.
 • Sørensen, Øystein (2001). Solkors og sosialpolitikk. Det norske Quislingregimets sosialpolitiske ideer.
 • Gjötterud, Kristoffer & Sørensen, Øystein (2000, 02. februar). Stipendier til hovedfagsstudenter i historie fra Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt Atten. Vis sammendrag
 • Sørensen, Øystein (2000). Antisionisme og antisemittisme.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 8. feb. 2013 14:02

Prosjekter