Øystein Sørensen

Professor - Historie
Bilde av Øystein Sørensen
English version of this page
Telefon +47 22856915
Mobiltelefon +4748152920 +47-481 52 920
Rom NT 526
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Født 1954. Cand.philol. 1981 med fagene nordisk mellomfag, filosofi mellomfag, historie hovedfag. Dr. philos. 1988. Ansatt i ulike stipendiat- og forskerstillinger 1984-92. Prosjektleder for prosjektet Utviklingen av en norsk nasjonal identitet på 1800-tallet 1993-97. Professor i moderne historie ved Historisk Institutt fra 1996.

Undervisnings- og veiledningsområder

Moderne historie. Kurs i europeisk og norsk nasjonalisme og nasjonal identitetsutvikling på 2000-nivået.

Faglige kompetanseområder

Politiske ideers historie, særlig liberalisme, nasjonalsosialisme og nasjonalisme

Pågående og planlagte forskningsprosjekter ved IAKH

Norsk prosjektleder for Prosjekt 1905 - svensk-norske forbindelser 1814-2000. Kontrafaktisk historieskrivning

Emneord: Europeisk historie, Nazisme og fascisme, Moderne historie, Historie, Totalitarisme
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 8. feb. 2013 14:02

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter