Øystein Sørensen

Professor - Historie
Image of Øystein Sørensen
Norwegian version of this page
Phone +47 22856915
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

For more information, see my Norwegian page.

Tags: History

Publications

 • A. M. Schweigaards politiske tenkning (1988)
 • Hitler eller Quisling (1989) Solkors og solidaritet (1991)
 • Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3 (2001)
 • Sørensen, Øystein (2021). Voldsberedte og ikke voldsberedte ekstremister. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Politisk vold: Former og årsaker . Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282655231. p. 19–38.
 • Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Sørensen, Øystein; Mowinckel, Athanasia Monika; Reinbold, Céline Sonja & Idland, Ane-Victoria [Show all 12 contributors for this article] (2020). Genetic risk for Alzheimer disease predicts hippocampal volume through the human lifespan. Neurology: Genetics. ISSN 2376-7839. 6(5). doi: 10.1212/NXG.0000000000000506. Full text in Research Archive
 • Sørensen, Øystein (2020). NS-regimet og jødene. In Sørensen, Øystein & Simonsen, Kjetil Braut (Ed.), Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282655330. p. 51–90.
 • Sørensen, Øystein (2020). Holocaust, historieskrivning og moral. In Sørensen, Øystein & Simonsen, Kjetil Braut (Ed.), Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282655330. p. 9–20.
 • Hjort, Nils Lid & Sørensen, Øystein (2018). Rikdom og pengenes verdi i Andeby. Donald Duck & Co.
 • Witoszek, Nina & Sørensen, Øystein (2018). Nordic humanism as a driver of the welfare society. In Witoszek, Nina & Midttun, Atle (Ed.), Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond. Routledge. ISSN 978-1138718210. p. 36–58. doi: 10.4324/9781315195964-3.
 • Asfaw, Derbachew; Vitelli, Valeria; Sørensen, Øystein; Arjas, Elja & Frigessi, Arnoldo (2017). Time-varying rankings with the Bayesian Mallows model. Stat. ISSN 2049-1573. 6(1), p. 14–30. doi: 10.1002/sta4.132. Full text in Research Archive
 • Sørensen, Øystein (2016). Renhet mot demokrati. In Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (Ed.), Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651684. p. 75–103.
 • Sørensen, Øystein (2016). En islamsk modernisator - Mahmoud Taha. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651707. p. 449–466.
 • Sørensen, Øystein (2016). Dabiq - profesjonell propaganda med apokalyptisk perspektiv. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651707. p. 244–262.
 • Sørensen, Øystein (2016). Islamisme, islam og totalitarisme. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651707. p. 15–30.
 • Sørensen, Øystein (2015). Karl Kautsky og oktoberrevolusjonen. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (Ed.), Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651325. p. 18–47.
 • Sørensen, Øystein (2015). Demokratiets ambisiøse fiender: Totalitære bevegelser i det 20 århundret - og det 21. In Malnes, Raino Sverre & Thorsen, Dag Einar (Ed.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651219. p. 317–337.
 • Sørensen, Øystein (2014). To skjebner i det 20. århundre: Hilde Benjamin og Robert Brasillach. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-101-1.
 • Sørensen, Øystein (2014). Intellektuelle og det totalitære - en trist historie. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-101-1.
 • Sørensen, Øystein (2014). Marx, Engels og de reaksjonære folkene: En tidlig oppfordring til folkemord? In Hagtvet, Bernt; Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (Ed.), Folkemordenes svarte bok, 2. utgave. Universitetsforlaget. ISSN 9788215020884. p. 134–147.
 • Sørensen, Øystein (2013). Norge i 1814: det som kunne ha skjedd. In Frydenlund, Bård (Eds.), Veivalg for Norden 1809-1813. Akademika forlag. ISSN 9788232101801. p. 153–166.
 • Sørensen, Øystein (2013). Venstreekstremismen og dens omland. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Ed.), Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650700. p. 7–33.
 • Sørensen, Øystein (2012). Ideologi og galskap. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (Ed.), Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650564. p. 14–44.
 • Sørensen, Øystein (2012). Politisk religion og politisert religion. In Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (Ed.), Politikk og religion. En farlig kombinasjon?. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-041-0. p. 12–25.
 • Sørensen, Øystein (2012). Bare en gal manns verk? Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen. Flamme forlag. ISSN 978-82-02-38170-7. p. 42–52.
 • Sørensen, Øystein (2011). Anders Behring Breiviks totalitære mentalitet. Kritik. ISSN 0454-5354. p. 21–31.
 • Sørensen, Øystein (2011). Totalitarisme som begrep og fenomen, Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650243. p. 11–32.
 • Sørensen, Øystein (2010). Den politiske Nansen, Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 2009. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-603-2. p. 389–402.
 • Sørensen, Øystein (2009). Drømmen om det storgermanske rike, Jakten på Germania. Fra Nordensvermeri til SS-arkeologi. Humanist Forlag. ISSN 978-82-92-62254-4. p. 61–81.
 • Sørensen, Øystein (2009). Programmatisk revisjonisme og kritisk empirisme. Hans Fredrik Dahl som historiker. In Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (Ed.), Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3261-0. p. 17–28.
 • Sørensen, Øystein (2008). Liberalismens historie i Norge. In Clemet, Kristin (Eds.), Tre essays om liberalisme. Civita. ISSN 978-82-92581-22-3. p. 5–30.
 • Sørensen, Øystein (2008). Kvinnelige teologer i Norge - kontrafaktiske perspektiver. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. 16(1-2).
 • Sørensen, Øystein (2007). De som heller ville ha krig i 1905. In Arstad, Knut Peter (Eds.), Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905. Forsvarsmuseet. ISSN 82-91218-46-3. p. 483–504.
 • Sørensen, Øystein (2006). Norges historie. In Ulfstein, Geir; Lien, Inger-Lise & Ali, Farah (Ed.), Velkommen som ny statsborger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. ISSN 8299736404. p. 8–31.
 • Sørensen, Øystein (2005). Vad kunde ha hänt? In Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (Ed.), 1905 - unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norsk drama. Carlsson Bokförlag. ISSN 9172036680.
 • Sørensen, Øystein (2005). Hva kunne skjedd? In Sørensen, Øystein & Nilsson, Torbjörn (Ed.), 1905 - Nye perspektiver. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-23177-2.
 • Sørensen, Øystein (2005). "Hvad vi har manglet, er politisk religiøsitet" - kompromissløsheten i 1905. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 84.
 • Sørensen, Øystein (2005). Var okkupasjonen en sosialpolitisk dødtid? Michael Quarterly. ISSN 1504-0658.
 • Sørensen, Øystein (2004). Det nye Norge i det nye Norden 1814-1850. In Engman, Max & Sandström, Åke (Ed.), Det nya Norden efter Napoleon. Almqvist & Wiksell. p. 55–78.
 • Sørensen, Øystein & Dahl, Hans Fredrik (2004). Et parti av lovbrytere. In Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (Ed.), Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. ISSN 82-530-2708-7. p. 87–117.
 • Sørensen, Øystein (2002). Språkutviklingen på 1800-tallet. In Johnsen, Egil Børre (Eds.), Vårt eget språk. Aschehoug & Co. p. 63–74.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det åttende Fantomets verden 1682-1717. In Høiby, Hege (Eds.), Det åttende Fantomet. Egmont, Oslo. ISSN 82-429-2044-3. p. 5–10.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det sjuende Fantomets verden 1665-1700, Det sjuende Fantomet. Egmont, Oslo. ISSN 82-429-2026-5.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det sjette Fantomets verden 1646-1682, Det sjette Fantomet. Egmont, Oslo. ISSN 82-429-1998-4.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det femte Fantomets verden 1626-1662, Det femte Fantomet. Egmont, Oslo. ISSN 82-429-1974-7.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det første Fantomets verden, Det første Fantomet 1536-1566. Egmont. ISSN 82-429-1815-5. p. 7–12.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det andre Fantomets verden, Det andre Fantomet 1548-1604. Egmont. ISSN 82-429-1863-5.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det tredje Fantomets verden, Det tredje Fantomet 1586-1625. Egmont. ISSN 82-429-1889-9.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det fjerde Fantomets verden, Det fjerde Fantomet 1604-1646. Egmont. ISSN 82-429-1926-7.
 • Sørensen, Øystein (2001). Davy Crockett - frihetskjemper med galt navn, Davy Crockett. Guvernøren. Thule Forlag. ISSN 82-91957-19-3.
 • Sørensen, Øystein (2001). Ung og tapper helt med tvilsom utgivelseshistorie, Kaptein Miki - Nevada Ranger. Thule Forlag. ISSN 82-91957-18-5.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). Redaktørenes forord til Norsk Idehistorie, Da boken kom til Norge - Norsk idehistorie bind 1. Aschehoug & Co. ISSN 82-03-22481-4. p. 7–13.
 • Sørensen, Øystein (2001). Nasjon og nasjonalisme. In Eriksen, Thomas Hylland (Eds.), Flerkulturell forståelse. Universitetsforlaget. ISSN 82-15-00049-5. p. 119–133.

View all works in Cristin

 • Sørensen, Øystein & Fasting, Mathilde (2021). The Norwegian Exception? Norway´s Liberal Democracy Since 1814. C Hurst & Co Publishers Ltd. ISBN 978-1-78738-560-3. 278 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2021). Politisk vold: Former og årsaker . Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282655231. 352 p.
 • Sørensen, Øystein & Simonsen, Kjetil Braut (2020). Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282655330. 272 p.
 • Sørensen, Øystein & Brandal, Nikolai (2018). Det norske demokratiet og dets fiender 1918-2018. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-418-0. 357 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2016). Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282651707. 475 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (2015). Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282651325. 328 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2014). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme? Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-101-1. 369 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (2013). Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650700. 369 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650564. 345 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650564. 345 p.
 • Sørensen, Øystein (2012). Fra Marx til Quisling. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-047-2. 226 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Politikk og religion. En farlig kombinasjon? Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-041-0. 298 p.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2011). Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282650243. 247 p.
 • Sørensen, Øystein (2010). Drømmen om det fullkomne samfunn. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-29209-5. 295 p.
 • Sørensen, Øystein (2007). Den store sammensvergelsen. Aschehoug & Co. ISBN 978-82-03-23382-1. 317 p.
 • Sørensen, Øystein & Nilsson, Thorbjörn (2005). Norsk-svenske relasjoner i 200 år. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-23176-4. 254 p.
 • Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (2005). 1905 - unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norsk drama. Carlsson Bokförlag. ISBN 9172036680. 272 p.
 • Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (2005). Goda grannar eller morska motståndare? Sverige och Norge från 1814 till idag. Carlsson Bokförlag. ISBN 9172036699. 254 p.
 • Sørensen, Øystein & Nilsson, Torbjörn (2005). 1905 - Nye perspektiver. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-23177-2. 251 p.
 • Sørensen, Øystein (2004). Historien om det som ikke skjedde. Kontrafaktisk historie. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22901-8. 207 p.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør ? Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 269 p.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. ISBN 82-530-2708-7. 269 p.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag. 269 p.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2002). Vitenskapens utfordringer - Norsk idehistorie bind 4. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22484-9. 478 p.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2002). Tankeliv i den lutherske stat - Norsk idehistorie bind 2. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22482-2. 463 p.
 • Sørensen, Øystein (2001). Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22483-0. 445 p.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). De store ideologienes tid - Norsk idehistorie bind 5. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22485-7. 461 p.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). Da boken kom til Norge - Norsk idehistorie bind 1. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22481-4. 456 p.

View all works in Cristin

 • Sørensen, Øystein (2018). Fascinasjonen for Hitler og Mussolini. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Eget parti og en revolusjonær fiende. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Kriseforlik, russepiker og vinter-OL. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Antisemittisme, rasetenkning og konspirasjonsteorier. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Nationen, Bondepartiet og Quisling. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Landssviksaken mot Nationen og redaktøren. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Den nazivennlige redaktøren. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Frifinnelsen av Nationen og redaktøren. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Det tredje rike - glansbilde og bakside. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Revolusjonsfrykt, bondesamfunnets verdier og det urbane liv. Nationen. ISSN 0805-3782.
 • Thorsen, Dag Einar; Sørensen, Øystein; Vaaland, Mattis & Wanounou, Dana (2017). Rangerer borgere i nytt overvåkningssystem. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Thorsen, Dag Einar & Sørensen, Øystein (2016). IS går i strupen på kristendommen. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Sørensen, Øystein (2014). Reaksjonære folk og selvbestaltede tysklærere. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. 41(3), p. 67–76.
 • Solli, Brit; Emberland, Terje & Sørensen, Øystein (2014). Friheten i fortiden - Jakten på Urgermaneren: Innledning og debattleder.
 • Hagtvet, Bernt; Sørensen, Øystein & Steine, Bjørn Arne (2011). Forord, Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282650243. p. 7–10.
 • Knirk, James E; Sørensen, Øystein; Tunstad, Erik & Søderlind, Didrik (2005). Kan du stole på Wikipedia? [Internet]. forskning.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig; Sørensen, Øystein & Sejersted, Francis (2003). NRK P2 Museum: om Prosjekt 1905 og forskningen på unionstiden og 1905. [Radio]. NRK P2.
 • Sørensen, Øystein (2002). 1905 - kontrafaktiske perspektiver.
 • Sørensen, Øystein (2002). Den svensk-norske unionen 1814-1905 - hvilken betydning hadde den for Norge?
 • Sørensen, Øystein (2002). Den norske konservatismen fra 1814 til ca. 1870.
 • Sørensen, Øystein (2001). Den norske nasjonalismen.
 • Sørensen, Øystein (2001). Bjørnson og dannelsen av en norsk identitet.
 • Sørensen, Øystein (2001). Solkors og sosialpolitikk. Det norske Quislingregimets sosialpolitiske ideer.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:36 PM - Last modified Mar. 1, 2018 10:47 AM

Projects

No ongoing projects