Øystein Sørensen

Professor - History
Image of Øystein Sørensen
Norwegian version of this page
Phone +47 22856915
Mobile phone +4748152920
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

For more information, see my Norwegian page.

Tags: History

Publications

 • A. M. Schweigaards politiske tenkning (1988)
 • Hitler eller Quisling (1989) Solkors og solidaritet (1991)
 • Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3 (2001)
 • Sørensen, Øystein (2020). Holocaust, historieskrivning og moral, I: Øystein Sørensen & Kjetil Braut Simonsen (red.),  Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282655330.  Artikkel.  s 9 - 20
 • Sørensen, Øystein (2020). NS-regimet og jødene, I: Øystein Sørensen & Kjetil Braut Simonsen (red.),  Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282655330.  Artikkel.  s 51 - 90
 • Walhovd, Kristine B; Fjell, Anders Martin; Sørensen, Øystein; Mowinckel, Athanasia Monika; Reinbold, Céline Sonja; Idland, Ane-Victoria; Watne, Leiv; Franke, Andre; Dobricic, Valerija; Kilpert, Fabian; Bertram, Lars & Wang, Yunpeng (2020). Genetic risk for Alzheimer disease predicts hippocampal volume through the human lifespan. Neurology: Genetics.  ISSN 2376-7839.  6(5) . doi: doi:10.1212/NXG.0000000000000506 Full text in Research Archive.
 • Hjort, Nils Lid & Sørensen, Øystein (2018). Rikdom og pengenes verdi i Andeby. Donald Duck & Co.
 • Witoszek, Nina & Sørensen, Øystein (2018). Nordic humanism as a driver of the welfare society, In Nina Witoszek & Atle Midttun (ed.),  Sustainable Modernity: The Nordic Model and Beyond.  Routledge.  ISBN 978-1138718210.  Kapittel.  s 36 - 58
 • Asfaw, Derbachew; Vitelli, Valeria; Sørensen, Øystein; Arjas, Elja & Frigessi, Arnoldo (2017). Time-varying rankings with the Bayesian Mallows model. Stat.  ISSN 2049-1573.  6(1), s 14- 30 . doi: 10.1002/sta4.132 Full text in Research Archive.
 • Sørensen, Øystein (2016). Dabiq - profesjonell propaganda med apokalyptisk perspektiv, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Islamisme: Ideologi og trussel.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651707.  Artikkel.  s 244 - 262
 • Sørensen, Øystein (2016). En islamsk modernisator - Mahmoud Taha, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Islamisme: Ideologi og trussel.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651707.  Artikkel.  s 449 - 466
 • Sørensen, Øystein (2016). Islamisme, islam og totalitarisme, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Islamisme: Ideologi og trussel.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651707.  Artikkel.  s 15 - 30
 • Sørensen, Øystein (2016). Renhet mot demokrati, I: Nikolai Brandal & Dag Einar Thorsen (red.),  Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651684.  Artikkel.  s 75 - 103
 • Sørensen, Øystein (2015). Demokratiets ambisiøse fiender: Totalitære bevegelser i det 20 århundret - og det 21., I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Artikkel.  s 317 - 337
 • Sørensen, Øystein (2015). Karl Kautsky og oktoberrevolusjonen, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nik. Brandal (red.),  Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  Artikkel.  s 18 - 47
 • Sørensen, Øystein (2014). Intellektuelle og det totalitære - en trist historie, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  Artikkel.
 • Sørensen, Øystein (2014). Marx, Engels og de reaksjonære folkene: En tidlig oppfordring til folkemord?, I: Bernt Hagtvet; Nikolai Brandal & Dag Einar Thorsen (red.),  Folkemordenes svarte bok, 2. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020884.  Artikkel.  s 134 - 147
 • Sørensen, Øystein (2014). To skjebner i det 20. århundre: Hilde Benjamin og Robert Brasillach, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  Artikkel.
 • Sørensen, Øystein (2013). Norge i 1814: det som kunne ha skjedd, I: Bård Frydenlund (red.),  Veivalg for Norden 1809-1813.  Akademika forlag.  ISBN 9788232101801.  Artikkel.  s 153 - 166
 • Sørensen, Øystein (2013). Venstreekstremismen og dens omland, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Nikolai Brandal (red.),  Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  Artikkel.  s 7 - 33
 • Sørensen, Øystein (2012). Bare en gal manns verk?, I:  Motgift: Akademisk respons på den nye høyreekstremismen.  Flamme forlag.  ISBN 978-82-02-38170-7.  Kapittel 2.  s 42 - 52
 • Sørensen, Øystein (2012). Ideologi og galskap, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Bjørn Arne Steine (red.),  Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  Artikkel.  s 14 - 44
 • Sørensen, Øystein (2012). Politisk religion og politisert religion, I: Øystein Sørensen; Bernt Hagtvet & Bjørn Arne Steine (red.),  Politikk og religion. En farlig kombinasjon?.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-041-0.  Artikkel.  s 12 - 25
 • Sørensen, Øystein (2011). Anders Behring Breiviks totalitære mentalitet. Kritik.  ISSN 0454-5354.  (202), s 21- 31
 • Sørensen, Øystein (2011). Totalitarisme som begrep og fenomen, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Artikkel.  s 11 - 32
 • Sørensen, Øystein (2010). Den politiske Nansen, I:  Det Norske Videnskaps-Akademi. Årbok 2009.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-603-2.  Artikkel.  s 389 - 402
 • Sørensen, Øystein (2009). Drømmen om det storgermanske rike, I:  Jakten på Germania. Fra Nordensvermeri til SS-arkeologi.  Humanist Forlag.  ISBN 978-82-92-62254-4.  Artikkel.  s 61 - 81
 • Sørensen, Øystein (2009). Programmatisk revisjonisme og kritisk empirisme. Hans Fredrik Dahl som historiker, I: Henrik G. Bastiansen; Bernt Hagtvet; Guri Hjeltnes; Knut Lundby & Helge Rønning (red.),  Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3261-0.  Artikkel.  s 17 - 28
 • Sørensen, Øystein (2008). Kvinnelige teologer i Norge - kontrafaktiske perspektiver. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  16(1-2)
 • Sørensen, Øystein (2008). Liberalismens historie i Norge, I: Kristin Clemet (red.),  Tre essays om liberalisme.  Civita.  ISBN 978-82-92581-22-3.  Artikkel.  s 5 - 30
 • Sørensen, Øystein (2007). De som heller ville ha krig i 1905, I: Knut Peter Arstad (red.),  Militære perspektiver på unionen mellom Norge og Sverige 1814-1905.  Forsvarsmuseet.  ISBN 82-91218-46-3.  Artikkel.  s 483 - 504
 • Sørensen, Øystein (2006). Norges historie, I: Geir Ulfstein; Inger-Lise Lien & Farah Ali (red.),  Velkommen som ny statsborger.  Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  ISBN 8299736404.  Kapittel 2.  s 8 - 31
 • Sørensen, Øystein (2005). Hva kunne skjedd?, I: Øystein Sørensen & Torbjörn Nilsson (red.),  1905 - Nye perspektiver.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23177-2.  Artikkel.
 • Sørensen, Øystein (2005). Vad kunde ha hänt?, I: Torbjörn Nilsson & Øystein Sørensen (red.),  1905 - unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norsk drama.  Carlsson bokförlag.  ISBN 9172036680.  Kapittel.
 • Sørensen, Øystein (2005). Var okkupasjonen en sosialpolitisk dødtid?. Michael Quarterly.  ISSN 1504-0658.
 • Sørensen, Øystein (2005). "Hvad vi har manglet, er politisk religiøsitet" - kompromissløsheten i 1905. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  84
 • Sørensen, Øystein (2004). Det nye Norge i det nye Norden 1814-1850, I: Max Engman & Åke Sandström (red.),  Det nya Norden efter Napoleon.  Almqvist & Wiksell.  3.  s 55 - 78
 • Sørensen, Øystein & Dahl, Hans Fredrik (2004). Et parti av lovbrytere, I: Hans Fredrik Dahl & Øystein Sørensen (red.),  Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2708-7.  4.  s 87 - 117
 • Sørensen, Øystein (2002). Det femte Fantomets verden 1626-1662, I:  Det femte Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-1974-7.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det sjette Fantomets verden 1646-1682, I:  Det sjette Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-1998-4.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det sjuende Fantomets verden 1665-1700, I:  Det sjuende Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-2026-5.
 • Sørensen, Øystein (2002). Det åttende Fantomets verden 1682-1717, I: Hege Høiby (red.),  Det åttende Fantomet.  Egmont, Oslo.  ISBN 82-429-2044-3.  s 5 - 10
 • Sørensen, Øystein (2002). Språkutviklingen på 1800-tallet, I: Egil Børre Johnsen (red.),  Vårt eget språk.  Aschehoug & Co.  s 63 - 74
 • Sørensen, Øystein (2001). Davy Crockett - frihetskjemper med galt navn, I:  Davy Crockett. Guvernøren.  Thule Forlag.  ISBN 82-91957-19-3.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det andre Fantomets verden, I:  Det andre Fantomet 1548-1604.  Egmont.  ISBN 82-429-1863-5.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det fjerde Fantomets verden, I:  Det fjerde Fantomet 1604-1646.  Egmont.  ISBN 82-429-1926-7.
 • Sørensen, Øystein (2001). Det første Fantomets verden, I:  Det første Fantomet 1536-1566.  Egmont.  ISBN 82-429-1815-5.  s 7 - 12
 • Sørensen, Øystein (2001). Det tredje Fantomets verden, I:  Det tredje Fantomet 1586-1625.  Egmont.  ISBN 82-429-1889-9.
 • Sørensen, Øystein (2001). Nasjon og nasjonalisme, I: Thomas Hylland Eriksen (red.),  Flerkulturell forståelse.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00049-5.  s 119 - 133
 • Sørensen, Øystein (2001). Ung og tapper helt med tvilsom utgivelseshistorie, I:  Kaptein Miki - Nevada Ranger.  Thule Forlag.  ISBN 82-91957-18-5.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). Redaktørenes forord til Norsk Idehistorie, I:  Da boken kom til Norge - Norsk idehistorie bind 1.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22481-4.  s 7 - 13

View all works in Cristin

 • Sørensen, Øystein & Simonsen, Kjetil Braut (red.) (2020). Historie og moral. Nazismen, jødene og hjemmefronten. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282655330.  272 s.
 • Sørensen, Øystein & Brandal, Nikolai (2018). Det norske demokratiet og dets fiender 1918-2018. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-418-0.  357 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2016). Islamisme: Ideologi og trussel. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651707.  475 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (red.) (2015). Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651325.  328 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2014). Intellektuelle og det totalitære. Pervertert idealisme?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-101-1.  369 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (red.) (2013). Venstreekstremisme: Ideer og bevegelser. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650700.  369 s.
 • Sørensen, Øystein (2012). Fra Marx til Quisling. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-047-2.  226 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2012). Høyreeksstremisme: Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (red.) (2012). Høyreekstremisme. Ideer og bevegelser i Europa. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650564.  345 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (red.) (2012). Politikk og religion. En farlig kombinasjon?. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-041-0.  298 s.
 • Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Steine, Bjørn Arne (2011). Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  247 s.
 • Sørensen, Øystein (2010). Drømmen om det fullkomne samfunn. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-29209-5.  295 s.
 • Sørensen, Øystein (2007). Den store sammensvergelsen. Aschehoug & Co.  ISBN 978-82-03-23382-1.  317 s.
 • Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (red.) (2005). 1905 - unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norsk drama. Carlsson bokförlag.  ISBN 9172036680.  272 s.
 • Nilsson, Torbjörn & Sørensen, Øystein (red.) (2005). Goda grannar eller morska motståndare? Sverige och Norge från 1814 till idag. Carlsson bokförlag.  ISBN 9172036699.  254 s.
 • Sørensen, Øystein & Nilsson, Thorbjörn (red.) (2005). Norsk-svenske relasjoner i 200 år. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23176-4.  254 s.
 • Sørensen, Øystein & Nilsson, Torbjörn (red.) (2005). 1905 - Nye perspektiver. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-23177-2.  251 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (red.) (2004). Et rettferdig oppgjør ?. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2708-7.  269 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (red.) (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2708-7.  269 s.
 • Dahl, Hans Fredrik & Sørensen, Øystein (red.) (2004). Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945. Pax Forlag.  269 s.
 • Sørensen, Øystein (2004). Historien om det som ikke skjedde. Kontrafaktisk historie. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22901-8.  207 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2002). Tankeliv i den lutherske stat - Norsk idehistorie bind 2. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22482-2.  463 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2002). Vitenskapens utfordringer - Norsk idehistorie bind 4. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22484-9.  478 s.
 • Sørensen, Øystein (2001). Kampen om Norges sjel 1770-1905. Norsk Idehistorie bind 3. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22483-0.  445 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). Da boken kom til Norge - Norsk idehistorie bind 1. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22481-4.  456 s.
 • Sørensen, Øystein & Eriksen, Trond Berg (2001). De store ideologienes tid - Norsk idehistorie bind 5. Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-22485-7.  461 s.

View all works in Cristin

 • Sørensen, Øystein (2018). Antisemittisme, rasetenkning og konspirasjonsteorier. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Den nazivennlige redaktøren. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Det tredje rike - glansbilde og bakside. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Eget parti og en revolusjonær fiende. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Fascinasjonen for Hitler og Mussolini. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Frifinnelsen av Nationen og redaktøren. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Kriseforlik, russepiker og vinter-OL. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Landssviksaken mot Nationen og redaktøren. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Nationen, Bondepartiet og Quisling. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Sørensen, Øystein (2018). Revolusjonsfrykt, bondesamfunnets verdier og det urbane liv. Nationen.  ISSN 0805-3782.
 • Thorsen, Dag Einar; Sørensen, Øystein; Vaaland, Mattis & Wanounou, Dana (2017, 29. desember). Rangerer borgere i nytt overvåkningssystem.  Vårt Land.
 • Thorsen, Dag Einar & Sørensen, Øystein (2016, 02. august). IS går i strupen på kristendommen.  Vårt Land.
 • Solli, Brit; Emberland, Terje & Sørensen, Øystein (2014). Friheten i fortiden - Jakten på Urgermaneren: Innledning og debattleder.
 • Sørensen, Øystein (2014). Reaksjonære folk og selvbestaltede tysklærere. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  41(3), s 67- 76
 • Hagtvet, Bernt; Sørensen, Øystein & Steine, Bjørn Arne (2011). Forord, I:  Ideologi og terror. Totalitære ideer og regimer.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282650243.  Forord.  s 7 - 10
 • Knirk, James E; Sørensen, Øystein; Tunstad, Erik & Søderlind, Didrik (2005, 07. desember). Kan du stole på Wikipedia?. [Internett].  forskning.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig; Sørensen, Øystein & Sejersted, Francis (2003, 05. januar). NRK P2 Museum: om Prosjekt 1905 og forskningen på unionstiden og 1905. [Radio].  NRK P2.
 • Sørensen, Øystein (2002). 1905 - kontrafaktiske perspektiver.
 • Sørensen, Øystein (2002). Den norske konservatismen fra 1814 til ca. 1870.
 • Sørensen, Øystein (2002). Den svensk-norske unionen 1814-1905 - hvilken betydning hadde den for Norge?.
 • Sørensen, Øystein (2001). Bjørnson og dannelsen av en norsk identitet.
 • Sørensen, Øystein (2001). Den norske nasjonalismen.
 • Sørensen, Øystein (2001). Solkors og sosialpolitikk. Det norske Quislingregimets sosialpolitiske ideer.
 • Gjötterud, Kristoffer & Sørensen, Øystein (2000, 02. februar). Stipendier til hovedfagsstudenter i historie fra Institutt for Norsk Okkupasjonshistorie. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt Atten. Show summary
 • Sørensen, Øystein (2000). Antisionisme og antisemittisme.
 • Sørensen, Øystein (2000). Den fredelige unionsoppløsningen i 1905.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:36 PM - Last modified Mar. 1, 2018 10:47 AM

Projects