English version of this page

Prosjekt 1905: Svensk-norske relasjoner i 200 år (avsluttet)

Prosjekt 1905 var et nettverksprosjekt som i anledning hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen studerte den svensk-norske historien fra 1814 til 2000.

Et stort portrett av kongen med to soldater på hver side, en med et unionsflagg og en med det norske flagget. Illustrasjon.
Foto: Nasjonalbiblioteket

Om prosjektet

I 2005 ble hundreårsjubileet for den svensk-norske unionsoppløsningen markert både i Norge og Sverige.

Målet med Prosjekt 1905 var å bidra til en omfattende og mangesidig historiefaglig markering av hundreårsjubileet med et fokus på den felles svensk-norske historien. Både forskningsprosjekter og formidlingsplaner ble utviklet med tanke på en felles markering som ikke bare så på begivenhetene i 1905, men på ulike relasjoner mellom nabolandene over tid.

Resultater

En rekke forskere, stipendiater og studenter har bidratt til å kaste nytt lys over en historie som til dels er omgitt av myter og fordommer og til dels er lite kjent. Slik har forskningen bidratt til bedre kunnskap om våre to nabolands felles historie og større forståelse for likheter og forskjeller landene imellom.

Forskningsresultatene er blitt formidlet gjennom publikasjoner, faglige arrangementer, internettproduksjoner og utstillinger.

I spissen for Prosjekt 1905 stod en gruppe svenske og norske historikere. I alt rundt 100 forskere har vært tilknyttet prosjektets nettverk.

Fem doktorgradsavhandlinger, 25 hovedfags-/masteroppgaver og syv c- og d-uppsatser er innlevert i tilknytning til prosjektet.

Slutt- og evalueringsrapport

Sentrale publikasjoner

 • Øystein Sørensen og Torbjörn Nilsson (red.), 1905 – Nye perspektiver. Oslo: Aschehoug, 2005.
 • Øystein Sørensen og Torbjörn Nilsson (red.), 1905 – Unionsupplösningens år. Nya perspektiv på ett svensk-norskt drama. Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2005.
 • Øystein Sørensen og Torbjörn Nilsson (red.), Norsk-svenske relasjoner i 200 år. Oslo: Aschehoug, 2005
 • Øystein Sørensen og Torbjörn Nilsson (red.), Goda grannar eller morska motståndare? Sverige och Norge från 1814 till idag. Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2005.
 • Bo Stråth, Union og demokrati. Dei sameinte rika Noreg-Sverige 1814–1905, bind 1 av Norge og Sverige gjennom 200 år. Oslo: Pax, 2005.
 • Bo Stråth, Union och demokrati. De förenade rikena Sverige-Norge 1814–1905, bind 1 av Sverige och Norge under 200 år. Nora: Nya Doxa, 2005.
 • Francis Sejersted, Sosialdemokratiets tidsalder. Norge og Sverige i det 20. århundre, bind 2 av Norge og Sverige gjennom 200 år. Oslo, Pax, 2005.
 • Francis Sejersted, Socialdemokratins tidsålder. Sverige och Norge under 1900-talet, bind 2 av Sverige och Norge under 200 år. Nora: Nya Doxa, 2005.
 • Francis Sejersted, The Age of Social Democracy. Norway and Sweden in the Twentieth Century. Princeton: Princeton University Press, 2011.
 • Øystein Sørensen, Historien om det som ikke skjedde. Kontrafaktisk historie, Oslo: Aschehoug, 2004.
 • Evert Vedung og Margareta Brundin, red. Unionsupplösningens riksdagar. Stockholm, Riksdagsbiblioteket, 2005.
 • Ruth Hemstad, Fra Indian Summer til nordisk vinter. Skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unionsoppløsningen. Oslo: Akademisk Publisering, 2008.
 • Helge Danielsen,”Fædrelandssind” og ”Fosterländskhet”. Nasjonsoppfatninger i de norske og svenske høyrebevegelsene 1885-1905. Acta humaniora nr. 181. Oslo: Det historisk-filosofiske fakultet, UiO, Unipub, 2004.
 • Magnus Petersson, ”Brödrafolkens väl”. Svensk-norske säkerhetspolitiska relationer 1949-1969. (Avhandling Stockholms universitet). Stockholm: Santérus, 2003.
 • Christine Myrvang, I forbrukets grenseland. Innganger til konsum, kultur og samfunnsanalyse 1914-1960. Acta humaniora nr. 233. Oslo: Det historisk-filosofiske fakultet, UiO, Unipub, 2005.
 • Stefan Gammelien. ”Die deutsche Haltung im schwedisch-norwegischen Unionskonflikt 1888-1905. Wilhelm II und Oscar II zwischen monarchischer Solidarität, Slawophobie und Selbsttäuschung“. (Avhandling Humboldt-Universität zu Berlin). Berlin: Humboldt-Universität, 2008.

Prosjekt 1905s skriftserie

 • Bjørn Arne Steine: Sigurd Ibsen. Nasjon, politikk og kultur. Prosjekt 1905 – skriftserie nr 1, Oslo: Prosjekt 1905, 2005.
 • Per Jostein Ringsby: Det norske statsministerembetet i Stockholm. Otto Albert Blehr og Ole Anton Qvams statsministerperioder i Stockholm mellom 1898 og 1903, Prosjekt 1905 – skriftserie nr. 2, Oslo: Prosjekt 1905, 2005.
 • Lars Kjetil Køber: «Verre enn unionen med Sverige.» Unionsbegrepet i norske EEC/EF/EU-debatter 1961-1994. Prosjekt 1905 – skriftserie nr. 3, Oslo: Prosjekt 1905, 2005.
 • Morten N. Ottosen: Opprustning, unionskonflikt og forsvarssamarbeid. Militære tiltak og vurderinger i Trøndelag og Jämtland 1890-1905, Prosjekt 1905 – skriftserie nr. 4, Oslo: Prosjekt 1905, 2005.
 • Anne Helene Høyland Mork: Unionen i historieundervisningen. Synet på den svensk-norske union (1814-1905) i svenske og norske lærebøker for folkeskolen i perioden 1860-1920, Prosjekt 1905 – skriftserie nr. 5, Oslo: Prosjekt 1905, 2005

Hoved-/masteroppgaver og c/d-uppsatser

Populærvitenskapelige artikler på nett

Nyhetsbrev

Nettsteder

Utstillingssamarbeid

 • Broderfolkenes vel/ Brödrafolkens väl. Utstilling på Maihaugen og Livrustkammaren, 2005–2006.
 • Nordmenn og svensker/Norrmän och svenskar, 1814–2005. Utstilling på Norsk Folkemuseum og Nordiska Museet, 2005–2006.
 • Danmark og Norge 1700–1905. Utstilling på Det nationalhistoriske museum på Fredriksborgs slott og Norsk Folkemuseum, 2004–2005.

Skolesamarbeid

 • Oppdrag fra 1905. Felles plakatkonkurranse for ungdomsskoler og videregående skoler i Norge og Sverige i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Myndigheten för skolutveckling.
 • Læremiddelpakke med skoleopplegg om 1905 til alle ungdomsskoler og videregående skoler i Norge i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Svensk versjon i samarbeid med Föreningen Norden og Norges ambassade i Stockholm
 • Uppsats-konkurranse for historiestudenter i Sverige i samarbeid med bl.a. Norden i Fokus.

Tidligere arrangementer

 • Den skandinaviske liberalismen i internasjonalt perspektiv, 23. august 2000, Voksenåsen.
 • 1905-konferansen, 18.-19.oktober 2000. Voksenåsen.
 • Den skandinaviske velferdsstaten, 7. mars 2001, Voksenåsen.
 • Enlightenment in Comparison, 12.-13.oktober 2001, The European University Institute, Firenze.
 • Konservatismen i Norge og Sverige, 13. september 2002, Voksenåsen.
 • Svensk-norske relasjoner i 200 år, 11.-12.november 2002, Voksenåsen.
 • Skandinavisme og skandinavisk samarbeid, 31.januar 2003. Voksenåsen.
 • Grenserelasjoner 1800-2005: Livet langs Kjølen, 25.-26.september 2003, Karlstads Universitet.
 • Nasjon og union – symbolikk og ritualer i Norge og Sverige 1800-2005, 4.-5.november 2004, Voksenåsen.
 • Humanioradagene: Brödrafolkens väl? Norge og Sverige i 200 år, 4.-6. mars 2005, i samarbeid med Humaniorakomiteen, HF-fakultetet, UiO.
 • Ny forskning om avisenes rolle ved unionsoppløsningen, 14. mars 2005, Fritt Ord, Oslo, i samarbeid med blant andre norsk og svensk pressehistorisk forening.
 • Prosjektsesjon på Svenska historikermötet, 21.-24. april, Uppsala, 2005.
 • Unionen – kontakt og konflikt, 28.-29. april 2005, Norsk Folkemuseum.
 • 100 år etter unionsoppløsningen – perspektiver på norsk-svenske relasjoner, 18.mai 2005, Nordiska Museet.
 • Norsk-svensk studentseminar, 2.-3. juni 2005, Karlstad, i samarbeid med Karlstads Universitet.
 • Union og demokrati. Lansering av jubileumsverket, 8. juni 2005, Voksenåsen, i samarbeid med blant andre Utdannings- og forskningsdepartementet og Riksbankens Jubileumsfond.
 • Prosjektsesjon på De norske historiedagene, 16.-19. juni 2005, Trondheim.
 • 100-årsdagen for unionens oppløsning? 26. oktober 2005, Fritt Ord, Oslo, i samarbeid med Norge 2005, den svenske ambassaden og norsk UD.
 • Flere foredrag på Bokmässan i Göteborg, 29.sept.-2.oktober, Göteborg.
 • Ca 50 seminarer i 1905-seminarrekken ved UiO, 2001–2005.
 • 7 veiledningsseminarer for studentene sammen med svenske og norske forskere.

Finansiering

Hundreårsmarkeringen-Norge 2005 as og Riksbankens Jubileumsfond.

Varighet

01.08.1999-31.12.2005.

Samarbeidspartnere

 • Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Hundreårsmarkeringen Norge 2005 as
 • Voksenåsen as
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • Norsk Folkemuseum
 • Maihaugen
 • Nordiska Museet
 • Livrustkammaren
 • Nasjonalbiblioteket
 • Kungliga Biblioteket
 • Riksarkivet i Sverige
 • Riksarkivet i Norge
 • Sverige ambassade i Norge
 • Norges ambassade i Sverige

Om nettsidene 

Tekstredaktør og idé: Ruth Hemstad.

Innholdet på disse sidene ble redigert ned 31.12.2005 og konvertert, redigert og avsluttet 4.11.2020.

Publisert 5. nov. 2020 13:18 - Sist endret 2. feb. 2021 07:28