Ole Kristian Grimnes

{## [call[person:affiliation, {, position, :, true, ,, subunits, :, false, }]] ##}
Bilde av Ole Kristian Grimnes
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
{## [call[person:affiliation, {, primaryunit, :, false, ,, hidestudentaff, :, false, }]] ##}
Emneord: Okkupasjonshistorie, Historie

Publikasjoner

 • Grimnes, Ole Kristian (2009). Hans Fredrik Dahl og Vidkun Quisling. I Bastiansen, Henrik G.; Hagtvet, Bernt; Hjeltnes, Guri; Lundby, Knut & Rønning, Helge (Red.), Det Elegante uromoment : Hans Fredrik Dahl og offentligheten : festskrift på 70-årsdagen. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3261-0. s. 100–110.
 • Grimnes, Ole Kristian (2009). Hvor står okkupasjonshistorien nå? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 480–488.
 • Grimnes, Ole Kristian (2006). Norge og Norden under den andre verdenskrig. I Grimnes, Ole Kristian & Denkiewicz-Szczepaniak, Emilia (Red.), Norwegia - Polska. Przeszlosc i terazniejszosc. Norge - Polen. Fortid og nåtid. Firet. ISSN 8392478002.
 • Grimnes, Ole Kristian (2002). Unionsoppløsningen i 1905, P2-Akademiet X. NRK Fakta. ISSN 82-7118-281-1. s. 20–32.
 • Grimnes, Ole Kristian (1999). Kollaborasjon og oppgjør. I Larsen, Stein Ugelvik (Red.), I krigens kjølvann. Nye sider ved norsk krigshistorie og etterkrigstid. Universitetsforlaget. ISSN 82-00-12868-7. s. 47–57.
 • Grimnes, Ole Kristian (1998). Standardverk om handelsflåten i krig. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 129–143.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grimnes, Ole Kristian & Denkiewicz-Szczepaniak, Emilia (2006). Norwegia - Polska. Przeszlosc i terazniejszosc. Norge - Polen. Fortid og nåtid. Firet. ISBN 8392478002. 288 s.
 • Grimnes, Ole Kristian; Gogstad, Anders Chr. & Rødland, Kjartan (2005). Der veiene skiltes : hvorfor opplevde vi krigen så forskjellig? Eide Forlag. ISBN 82-514-0688-9. 192 s.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Sam Eyde. Den grenseløse gründer. Aschehoug & Co. ISBN 82-03-22644-2. 478 s.
 • Grimnes, Ole Kristian (1972). Motstandskamp, strategi og marinepolitikk. Universitetsforlaget. ISBN 82-00-03172-1. 178 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grimnes, Ole Kristian (2004). Motstandskampen ved Universitetet.
 • Grimnes, Ole Kristian (2004). Foran jubileumsåret: Unionen hadde sine gode sider. [Avis]. Aftenposten.
 • Grimnes, Ole Kristian (2003). Oscarsborg festning 9. april 1940.
 • Grimnes, Ole Kristian (2002). Grini - en "konsentrasjonsleir"? Anmeldelse av Thomas Chr. Wyller: W/25X. Motstandskampen på Grini. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Grimnes, Ole Kristian (2002). Fyrstelige familieforviklinger. Anmeldelse av Tor Bomann-Larsen: Kongstanken. Haakon & Maud. I. Bergens Tidende. ISSN 0804-8983.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Kong Haakon. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Sam Eyde. I Arntzen, Jon Gunnar (Red.), Norsk biografisk leksikon: Escholt-Halvdan. Kunnskapsforlaget. ISSN 82-573-1005-0.
 • Grimnes, Ole Kristian (2001). Nytt lys over det norske rettsoppgjøret? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Grimnes, Ole Kristian (2000). Diverse artikler i "Krigsavisen". [Radio]. Oslo.
 • Grimnes, Ole Kristian (1999). Kåre Olsen: Krigens barn. De norske krigsbarna og deres mødre. Arkivmagasinet. ISSN 0801-5449. s. 62–67.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. juni 2010 16:12 - Sist endret 1. des. 2017 13:56

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter