Eirik Wig Sundvall

Førstelektor - Historie
Bilde av Eirik Wig Sundvall
English version of this page
Mobiltelefon 48047033
Rom NT 323
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Jeg har forsket på norsk og internasjonal arbeiderhistorie fra den russiske revolusjon til den kalde krigen, med særlig vekt på transnasjonal ideologisk påvirkning, nettverksbygging og propagandasamarbeid. I de siste årene har jeg arbeidet med (Det norske) Arbeiderpartiets propagandakamp mot kommunismen og transatlantiske arbeiderforbindelser under og etter andre verdenskrig.

Bakgrunn

Født i Oslo i 1985. Mastergrad i historie fra UiO i 2013. Doktorgrad i historie fra Universitetet i Agder (UiA) i 2020. Underviste som lektor/førsteamanuensis ved UiA 2019-2021.

Undervisning

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Sundvall, Eirik Wig (2016). Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge avskjed med Sovjetunionen, 1917–1949. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205492264. 306 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sundvall, Eirik Wig (2019). Byen som skapte en «landsfader» - Einar Gerhardsens reise fra fattigkår til Kongens bord. Byminner. ISSN 0007-7631. 64(1), s. 24–31.
 • Sundvall, Eirik Wig (2018). Haakon Lies propagandkrig - Arbeiderpartiets formidling av vestlig antikommunistisk materiale til norske arbeidere, 1945-55.
 • Sundvall, Eirik Wig (2018). Kontrafaktisk historie som intellektuell lek og faglig ressurs.
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Det lysner i øst - 100 år siden den russiske revolusjon.
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Opprørere eller samfunnsstøtter? Norsk arbeiderbevegelse fra Marcus Trane til Einar Gerhardsen.
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Arbeiderpartiet og klassekrigen - Striden om Moskvatesene i 1920 i en internasjonal kontekst. Innlegg på sesjonen «Revolusjon, opprør og omveltninger - Den russiske revolusjonen 1917 i en norsk og global kontekst».
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Einar Gerhardsens ulykkelige politiske kjærlighet – I dag er det 100 år siden utbruddet for den russiske revolusjon. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Sundvall, Eirik Wig (2016). Sigurd Evensmo og Arnulf Øverland – Norske venstreintellektuelle mellom idealistisk universalisme og relativisme, 1935–50.
 • Sundvall, Eirik Wig (2016). Oppgjøret med politisk grenseløshet. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Sundvall, Eirik Wig (2016). Arbeiderpartiet og striden om Moskva-tesene. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. ISSN 0801-2482. s. 52–53.
 • Sundvall, Eirik Wig (2016). Terrorens teater – Moskvaprosessene var sjokket som tvang fram Arbeiderpartiets endelige oppgjør med proletariatets diktatur. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Sundvall, Eirik Wig (2019). Grenseoverskridende sosialisme - Undersøkelser av den norske arbeiderbevegelsens transnasjonale historie 1920-55. 07 Media. ISSN 978-82-7117-955-7. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. aug. 2021 09:55 - Sist endret 9. feb. 2022 21:16