Eirik Wig Sundvall

Image of Eirik Wig Sundvall
Norwegian version of this page
Mobile phone (+47) 48047033
Room 323
Username
Visiting address Niels Treschows hus
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Academic interests

I have researched Norwegian and international labour history from the Russian Revolution to the Cold War, with emphasis on transnational ideological influence, network entanglements and dissemination of propaganda. In recent years, I have focused on the anticommunist propaganda of the Norwegian Labour Party and transatlantic labour-relations during and after the Second World War.

Background

Born in Oslo in 1985. Master’s degree in history from UiO (2013). PhD in history from the University of Agder (2020). From 2019 to 2021 I taught at the University of Agder.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>

 

Publications

View all works in Cristin

 • Sundvall, Eirik Wig (2016). Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge avskjed med Sovjetunionen, 1917–1949. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 9788205492264. 306 p.

View all works in Cristin

 • Sundvall, Eirik Wig (2019). Byen som skapte en «landsfader» - Einar Gerhardsens reise fra fattigkår til Kongens bord. Byminner. ISSN 0007-7631. 64(1), p. 24–31.
 • Sundvall, Eirik Wig (2018). Haakon Lies propagandkrig - Arbeiderpartiets formidling av vestlig antikommunistisk materiale til norske arbeidere, 1945-55.
 • Sundvall, Eirik Wig (2018). Kontrafaktisk historie som intellektuell lek og faglig ressurs.
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Det lysner i øst - 100 år siden den russiske revolusjon.
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Opprørere eller samfunnsstøtter? Norsk arbeiderbevegelse fra Marcus Trane til Einar Gerhardsen.
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Arbeiderpartiet og klassekrigen - Striden om Moskvatesene i 1920 i en internasjonal kontekst. Innlegg på sesjonen «Revolusjon, opprør og omveltninger - Den russiske revolusjonen 1917 i en norsk og global kontekst».
 • Sundvall, Eirik Wig (2017). Einar Gerhardsens ulykkelige politiske kjærlighet – I dag er det 100 år siden utbruddet for den russiske revolusjon. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Sundvall, Eirik Wig (2016). Sigurd Evensmo og Arnulf Øverland – Norske venstreintellektuelle mellom idealistisk universalisme og relativisme, 1935–50.
 • Sundvall, Eirik Wig (2016). Oppgjøret med politisk grenseløshet. Fædrelandsvennen. ISSN 0805-3790.
 • Sundvall, Eirik Wig (2016). Arbeiderpartiet og striden om Moskva-tesene. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. ISSN 0801-2482. p. 52–53.
 • Sundvall, Eirik Wig (2016). Terrorens teater – Moskvaprosessene var sjokket som tvang fram Arbeiderpartiets endelige oppgjør med proletariatets diktatur. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Sundvall, Eirik Wig (2019). Grenseoverskridende sosialisme - Undersøkelser av den norske arbeiderbevegelsens transnasjonale historie 1920-55. 07 Media. ISSN 978-82-7117-955-7. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

Published Aug. 3, 2021 9:56 AM - Last modified Oct. 27, 2021 2:59 PM