Sunniva Engh

Førsteamanuensis - Historie
Bilde av Sunniva Engh
English version of this page
Telefon +47 22856269
Mobiltelefon +47 93844224
Rom 419, NT
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

Sunniva Engh er førsteamanuensis i historie, knyttet til satsningen UiO:Norden.

Engh er D.Phil. i moderne historie fra Universitetet i Oxford (2006) med avhandlingen 'Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme'. Hun er også M.Phil. i økonomisk og sosial historie (2000), Universitetet i Oxford. Engh var postdoktorstipendiat ved prosjektet "Den norske fredstradisjonen" ved Forum for samtidshistorie, IAKH, Universitetet i Oslo fra 2006. I den forbindelse var hun Fulbright Research Fellow ved Ralph Bunche Institute for International Relations ved City University of New York. Fra 2012 har Engh vært seniorforsker ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), med prosjektene 'Myanmar i indisk sikkerhetspolitikk' og 'Kina i indisk strategisk tenkning.'

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser omfatter norsk og nordisk utenrikspolitikk og internasjonalt engasjement, ideen om 'den nordiske modellen' i internasjonal politikk, bistands- og utviklingshistorie med vekt på befolkningspolitikk og global helse, Indias utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt Myanmar og stormaktsrelasjoner i Asia.

Undervisnings- og veiledningsområder

Forskningsprosjekter ved IAKH

Nyeste publikasjoner

Emneord: Historie

Publikasjoner

 • Engh, Sunniva (2021). The ‘Nordic model’ in international development aid. Explanation, experience and export. I Byrkjeflot, Haldor; Mjøset, Lars; Mordhorst, Mads & Petersen, Klaus (Red.), The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images. Routledge. ISSN 9781003156925. s. 124–142. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003156925. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engh, Sunniva (2021). Transatlantiske forbindelser i mellomkrigstidens helsearbeid: Rockefeller Foundation, public health og norsk sykepleierutdanning . I Frydenlund, Bård; Hamre, Torleif Rosager & Avelin, Andre Larsen (Red.), Transatlantiske forbindelser. Norsk-amerikanske relasjoner gjennom 200 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402764. s. 99–134.
 • Engh, Sunniva (2021). Norge i Afghanistan 2001-2014. Engasjementspolitikken møter sikkerhetspolitikken. I Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (Red.), Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag. ISSN 9788253042534. s. 324–348.
 • Engh, Sunniva (2020). India’s China Policy under Modi: Growing Co-operation, Enduring Disagreement, Increasing Rivalry. I Bekkevold, Jo Inge & Kalyanaraman, S. (Red.), India's Great Power Politics. Managing China's Rise. Routledge. ISSN 9780367682866. s. 75–100.
 • Engh, Sunniva (2020). Georg Borgström and the population-food dilemma. Reception and consequences in Norwegian public debate, 1950s and 1960s. I Östling, Johan; Olsen, Niklas & Larsson Heidenblad, David (Red.), Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations. Routledge. ISSN 9780367894559. s. 39–58. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003019275.
 • Engh, Sunniva (2019). Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen. Idéer, investeringer og institusjonsbygging i internasjonal helse 1923-35. Michael. ISSN 1893-9651. 16(1), s. 10–35.
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2017). Silk Road Diplomacy: China's Strategic Interests in South Asia. I Rynning, Sten (Red.), South Asia and the Great Powers: International Relations and Regional Security. I.B. Tauris. ISSN 9781784537531. s. 147–173.
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Utviklingshjelp - idealisme og stormaktspolitikk. I Waage, Hilde Henriksen; Tamnes, Rolf & Vik, Hanne Hagtvedt (Red.), Krig og fred i det lange 20. århundre. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-43191-4. s. 333–355.
 • Engh, Sunniva (2013). The Rockefeller Foundation, Scandinavian Aid Agencies and the "Population Explosion". I Petersen, Klaus; Stewart, John & Kuur Sørensen, Michael (Red.), American Foundations and the European Welfare States. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 9788776746100. s. 181–202.
 • Engh, Sunniva (2009). The Conscience of the World? Swedish and Norwegian Provision of Development Aid. Itinerario: International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction. ISSN 0165-1153. 33(02), s. 65–82.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2009). Nordic cooperation in providing development aid. I Götz, Norbert & Haggrén, Heidi (Red.), Regional Cooperation and International Organizations. The Nordic model in transnational alignment. Routledge. ISSN 978-0-415-45964-8. s. 112–130.
 • Engh, Sunniva (2008). From northern feminists to southern women. Scandinavian population aid to India. I Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (Red.), The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag. ISSN 9788274772939. s. 253–283.
 • Engh, Sunniva (2007). Worlds Apart? Scandinavian Aid Agencies and Women in Development. I Folke Ax, Christina; Folke Henningsen, Anne; Thode Jensen, Niklas; Koivunen, Leila & Syrjamaa, Taina (Red.), Encountering Foreign Worlds - Experiences at Home and Abroad. University of Iceland Press. ISSN 978-9979-54-755-6. s. 145–165.
 • Engh, Sunniva (2007). Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand. I Hagemann, Gro; Elgán, Elisabeth & Florin, Christina (Red.), Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd. Institutet för Framtidsstudier. ISSN 978-91-85619-03-0. s. 131–155.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (2021). Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag. ISBN 9788253042534. 500 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Buns, Melina Antonia; Engh, Sunniva & Witcombe, Nicola (2022). Nordic Cooperation: Self-interest or Altruism? . [Internett]. nordics.info Podcast Series.
 • Engh, Sunniva (2021). Det finnes ikke en særegen nordisk form for bistand. [Avis]. Forskning.no.
 • Engh, Sunniva (2021). Konstruksjonen av Norden: Nordisk bistand. [Internett]. Nasjonalbiblioteket og UiO:Norden.
 • Engh, Sunniva (2021). Activism and security in Scandinavian international engagement. Lessons from Afghanistan 2001-2004.
 • Engh, Sunniva (2021). Internasjonalt helsesamarbeid, filantropiske organisasjoner, Folkeforbundet, FN og Norge.
 • Engh, Sunniva (2021). The Nordic Model: Historical Perspectives.
 • Engh, Sunniva (2021). Folkehelsen og filantrokapitalismen. [Avis]. Morgenbladet.
 • Engh, Sunniva (2021). Roundtable: Nordic Global History - Prospects and Pitfalls (Roundtable participant).
 • Engh, Sunniva (2021). Karl Evang in India 1953: the WHO and social medicine.
 • Engh, Sunniva (2021). Karl Evang and the 1953 WHO Visiting Team of Medical Scientists to India.
 • Engh, Sunniva (2020). Georg Borgström og befolknings- og ressursdilemmaet, 1950- og 1960-tallet.
 • Engh, Sunniva; Hølaas, Sondre; Langford, Malcolm & Sandvik, Hilde (2020). Universitetsplassen LIVE: Norden i verden. [Internett]. Universitetsplassen LIVE.
 • Engh, Sunniva & Brenna, Anders (2020). Miljøengasjement i norsk historie. [Internett]. Norgeshistorie podkast.
 • Engh, Sunniva & Berg, Andrea (2020). Kina tester grenser - uenigheter kan blusse opp. [Avis]. ABC nyheter.
 • Engh, Sunniva (2020). India og Kina: Syv tiår med krig og fred. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Engh, Sunniva & Hansen, Ane Bjølgerud (2020). Dagens unge er ikke de første som brenner for miljøsaken. [Internett]. Forskning.no.
 • Engh, Sunniva & Lilleslåtten, Mari (2020). Koronahåndteringen slår sprekker i bildet av et enhetlig Norden. [Internett]. Forskning.no.
 • Engh, Sunniva & Forland, Frode (2020). USA, fra drivkraft til hinder. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Engh, Sunniva & Lilleslåtten, Mari (2020). US oil money kick-started the Norwegian Institute of Public Health. [Internett]. ScienceNorway.no.
 • Engh, Sunniva & Lilleslåtten, Mari (2020). Folkehelseinstitutet ble etablert med amerikanske oljepenger. [Internett]. Forskning.no.
 • Engh, Sunniva (2020). Kommer vi til å bli like gode venner med Sverige igjen? [Internett]. Forskning.no.
 • Engh, Sunniva (2019). Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen.
 • Engh, Sunniva (2019). Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen. Idéer, investeringer og institusjonsbygging i internasjonal helse, 1923-1935.
 • Engh, Sunniva (2019). Roundtable on Changing Power Balances and Global Competition (Roundtable participant).
 • Engh, Sunniva (2017). New directions in the study of Norden.
 • Engh, Sunniva (2017). Fortellinger om Norge.
 • Engh, Sunniva (2017). The Nordic Model in development aid.
 • Engh, Sunniva (2017). Fra vugge til grav i tre generasjoner.
 • Engh, Sunniva (2017). Scandinavian aid to South Asian Population Control, 1950-1995. Modernity Misconceived?
 • Engh, Sunniva (2016). Indian interests in Myanmar.
 • Engh, Sunniva (2016). India's Security Policy and the China Factor.
 • Engh, Sunniva (2016). India's Myanmar Policy and the "Sino-Indian Great Game". Asian Affairs. ISSN 0306-8374. 47(1), s. 32–58. doi: 10.1080/03068374.2015.1130307.
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2015). Norsk utviklingshjelp etter 1970. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Bistand til befolkningstiltak. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Bistand: de store prosjektenes tid. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Norsk utviklingshjelps historie, 1940-1970. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Utviklingssamarbeid, 1945-2015.
 • Engh, Sunniva (2015). Avgjørende år for Myanmar. [Avis]. Dagsavisen.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge Ø. (2015). Den nordiske modellen i nordisk bistandssamarbeid.
 • Engh, Sunniva (2015). India viser militære muskler. [Avis]. Dagsavisen.
 • Engh, Sunniva (2015). Kinesere håner eliten i Beijing: For veikt svar til Myanmar. [Avis]. Aftenposten.
 • Engh, Sunniva (2015). Oxford-Cambridge regattaen 2015 - et stort steg for kvinneidrett. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Engh, Sunniva (2015). Den afrikanske utopien. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 6–6.
 • Bekkevold, Jo Inge & Engh, Sunniva (2015). Et anstrengt naboforhold. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Engh, Sunniva (2014). Herskap og tjenere. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 4–5.
 • Engh, Sunniva (2012). Dagsnytt Atten. [Radio]. NRK P2.
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2012). Snur seg mot vest. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 42–42.
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2012). Globale konkurrenter. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 4–4.
 • Engh, Sunniva (2012). India og Kinas samarbeid. Forsvarets forum. ISSN 0809-845X. s. 57–57.
 • Engh, Sunniva (2008). Bistandens nærsynthet. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 38–39.
 • Engh, Sunniva (2008). Idealisten Egeland. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 2, s. 36–38.
 • Engh, Sunniva (2008). Norsk bistand til sterilisering av indere. [Radio]. Mariannes morgen, Kanal 24.
 • Engh, Sunniva (2008). Norges mørke historie. [Avis]. Ny Tid.
 • Engh, Sunniva (2008). Kontroversiell sterilisering. [Avis]. Ny Tid.
 • Engh, Sunniva (2008). Sterilisera dom fattiga! [Avis]. Arena.
 • Engh, Sunniva (2008). Norad betalte for sterilisering. [Avis]. Dagbladet.
 • Engh, Sunniva (2008). Norad tonet ned det kontroversielle: brutal massesterilisering av indere. [Avis]. Apollon.
 • Engh, Sunniva (2008). Scandinavian assistance to family planning programmes in India, 1965-95. Acceptability in development aid.
 • Engh, Sunniva (2008). Apostel fra en fredsnasjon? - om Trygve Lie og hvordan FN ble et mantra i norsk utenrikspolitisk retorikk.
 • Tønnesson, Øyvind & Engh, Sunniva (2008). Problemstillinger og perspektiver i en studie av “den norske fredstradisjonen”.
 • Engh, Sunniva (2008). Scandinavian and American co-operation on family planning in developing countries.
 • Engh, Sunniva (2007). Fra flyktninghjelp til engasjementspolitikk. Kirkens Nødhjelps historie. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. s. 198–204.
 • Engh, Sunniva (2007). Worlds Apart? Scandinavian Aid Agencies and Women in Development.
 • Engh, Sunniva (2007). Befolkningskontroll, bistand og velferdsstat: de skandinaviske landenes møte med ’befolkningseksplosjonen’.
 • Engh, Sunniva (2007). En humanitær stormakt blir til? Fra norsk utviklingshjelps historie.
 • Engh, Sunniva (2006). Population control, Scandinavian Aid and Indian Family Planning. Wellcome History. ISSN 1477-4860. 31.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Engh, Sunniva (2006). Dårlig klima for debatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 5–5.
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2006). Manglende vilje til debatt i UD. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Engh, Sunniva (2006). Northern Feminists and Southern Women: Scandinavia's 'special role' in family planning aid.
 • Engh, Sunniva (2006). Bistand: kristelig og humanitær 'snillisme,' eller maktpolitisk instrument?
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2006). 'Scandinavian Aid Co-operation - Promises to Keep?'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Northern Feminists and Southern Women: Scandinavian aid to the Indian Family Planning Programme 1970-95'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'On a Different Journey: early Scandinavian Development Aid'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Northern Feminists and Southern Women: Scandinavian aid to the Indian Family Planning Programme'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Scandinavian Development Aid and the Welfare State Utopia - a folkhem for all?'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Development Aid History - Lessons in Good Governance?'.
 • Engh, Sunniva (2006). Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme. University of Oxford.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. des. 2016 13:23 - Sist endret 30. nov. 2022 15:48

Prosjekter