Sunniva Engh

Førsteamanuensis - Historie
Bilde av Sunniva Engh
English version of this page
Telefon +47 22856269
Rom 419, NT
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Bakgrunn

Sunniva Engh er førsteamanuensis i historie, knyttet til satsningen UiO:Norden.

Engh er D.Phil. i moderne historie fra Universitetet i Oxford (2006) med avhandlingen 'Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme'. Hun er også M.Phil. i økonomisk og sosial historie (2000), Universitetet i Oxford. Engh var postdoktorstipendiat ved prosjektet "Den norske fredstradisjonen" ved Forum for samtidshistorie, IAKH, Universitetet i Oslo fra 2006. I den forbindelse var hun Fulbright Research Fellow ved Ralph Bunche Institute for International Relations ved City University of New York. Fra 2012 har Engh vært seniorforsker ved Senter for asiatiske sikkerhetsstudier ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), med prosjektene 'Myanmar i indisk sikkerhetspolitikk' og 'Kina i indisk strategisk tenkning.'

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser omfatter norsk og nordisk utenrikspolitikk og internasjonalt engasjement, ideen om 'den nordiske modellen' i internasjonal politikk, bistands- og utviklingshistorie med vekt på befolkningspolitikk og global helse, Indias utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt Myanmar og stormaktsrelasjoner i Asia.

Undervisnings- og veiledningsområder

Forskningsprosjekter ved IAKH

Nyeste publikasjoner

Emneord: Historie

Publikasjoner

 • Engh, Sunniva (2021). Transatlantiske forbindelser i mellomkrigstidens helsearbeid: Rockefeller Foundation, public health og norsk sykepleierutdanning . I Frydenlund, Bård; Hamre, Torleif Rosager & Avelin, Andre Larsen (Red.), Transatlantiske forbindelser. Norsk-amerikanske relasjoner gjennom 200 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402764.
 • Engh, Sunniva (2021). Norge i Afghanistan 2001-2014. Engasjementspolitikken møter sikkerhetspolitikken. I Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (Red.), Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag. ISSN 9788253042534. s. 324–348.
 • Engh, Sunniva (2021). The ‘Nordic model’ in international development aid. Explanation, experience and export. I Byrkjeflot, Haldor; Mjøset, Lars; Mordhorst, Mads & Petersen, Klaus (Red.), The Making and Circulation of Nordic Models, Ideas and Images. Routledge. ISSN 9781003156925. s. 124–142. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003156925.
 • Engh, Sunniva (2020). Georg Borgström and the population-food dilemma. Reception and consequences in Norwegian public debate, 1950s and 1960s. I Östling, Johan; Olsen, Niklas & Larsson Heidenblad, David (Red.), Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia. Actors, Arenas, and Aspirations. Routledge. ISSN 9780367894559. s. 39–58. doi: https%3A/doi.org/10.4324/9781003019275.
 • Engh, Sunniva (2020). India’s China Policy under Modi: Growing Co-operation, Enduring Disagreement, Increasing Rivalry. I Bekkevold, Jo Inge & Kalyanaraman, S. (Red.), India's Great Power Politics. Managing China's Rise. Routledge. ISSN 9780367682866. s. 75–100.
 • Engh, Sunniva (2019). Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen. Idéer, investeringer og institusjonsbygging i internasjonal helse 1923-35. Michael. ISSN 1893-9651. 16(1), s. 10–35.
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2017). Silk Road Diplomacy: China's Strategic Interests in South Asia. I Rynning, Sten (Red.), South Asia and the Great Powers: International Relations and Regional Security. I.B. Tauris. ISSN 9781784537531. s. 147–173.
 • Engh, Sunniva (2013). The Rockefeller Foundation, Scandinavian Aid Agencies and the "Population Explosion". I Petersen, Klaus; Stewart, John & Kuur Sørensen, Michael (Red.), American Foundations and the European Welfare States. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 9788776746100. s. 181–202.
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Utviklingshjelp - idealisme og stormaktspolitikk. I Waage, Hilde Henriksen; Tamnes, Rolf & Vik, Hanne Hagtvedt (Red.), Krig og fred i det lange 20. århundre. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-43191-4. s. 333–355.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2009). Nordic cooperation in providing development aid. I Götz, Norbert & Haggrén, Heidi (Red.), Regional Cooperation and International Organizations. The Nordic model in transnational alignment. Routledge. ISSN 978-0-415-45964-8. s. 112–130.
 • Engh, Sunniva (2009). The Conscience of the World? Swedish and Norwegian Provision of Development Aid. Itinerario: International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction. ISSN 0165-1153. 33(02), s. 65–82.
 • Engh, Sunniva (2008). From northern feminists to southern women. Scandinavian population aid to India. I Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (Red.), The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag. ISSN 9788274772939. s. 253–283.
 • Engh, Sunniva (2007). Worlds Apart? Scandinavian Aid Agencies and Women in Development. I Folke Ax, Christina; Folke Henningsen, Anne; Thode Jensen, Niklas; Koivunen, Leila & Syrjamaa, Taina (Red.), Encountering Foreign Worlds - Experiences at Home and Abroad. University of Iceland Press. ISSN 978-9979-54-755-6. s. 145–165.
 • Engh, Sunniva (2007). Det internasjonale folkhemmet? Styringsmentalitet i velferdsstat og bistand. I Hagemann, Gro; Elgán, Elisabeth & Florin, Christina (Red.), Den självstyrande medborgaren? Ny historia om rättvisa, demokrati och välfärd. Institutet för Framtidsstudier. ISSN 978-91-85619-03-0. s. 131–155.
 • Engh, Sunniva (2002). Donors' Dilemmas - Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme 1970-80. Social Scientist. ISSN 0970-0293. 30(5-6), s. 39–61.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (2021). Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag. ISBN 9788253042534. 500 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Engh, Sunniva (2021). The Nordic Model: Historical Perspectives.
 • Engh, Sunniva (2021). Karl Evang and the 1953 WHO Visiting Team of Medical Scientists to India.
 • Engh, Sunniva (2021). Folkehelsen og filantrokapitalismen. [Avis]. Morgenbladet.
 • Engh, Sunniva (2021). Karl Evang in India 1953: the WHO and social medicine.
 • Engh, Sunniva (2021). Roundtable: Nordic Global History - Prospects and Pitfalls (Roundtable participant).
 • Engh, Sunniva (2020). Kommer vi til å bli like gode venner med Sverige igjen? [Internett]. Forskning.no.
 • Engh, Sunniva & Lilleslåtten, Mari (2020). Folkehelseinstitutet ble etablert med amerikanske oljepenger. [Internett]. Forskning.no.
 • Engh, Sunniva & Lilleslåtten, Mari (2020). US oil money kick-started the Norwegian Institute of Public Health. [Internett]. ScienceNorway.no.
 • Engh, Sunniva & Forland, Frode (2020). USA, fra drivkraft til hinder. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Engh, Sunniva & Lilleslåtten, Mari (2020). Koronahåndteringen slår sprekker i bildet av et enhetlig Norden. [Internett]. Forskning.no.
 • Engh, Sunniva & Hansen, Ane Bjølgerud (2020). Dagens unge er ikke de første som brenner for miljøsaken. [Internett]. Forskning.no.
 • Engh, Sunniva (2020). India og Kina: Syv tiår med krig og fred. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Engh, Sunniva & Berg, Andrea (2020). Kina tester grenser - uenigheter kan blusse opp. [Avis]. ABC nyheter.
 • Engh, Sunniva & Brenna, Anders (2020). Miljøengasjement i norsk historie. [Internett]. Norgeshistorie podkast.
 • Engh, Sunniva; Hølaas, Sondre; Langford, Malcolm & Sandvik, Hilde (2020). Universitetsplassen LIVE: Norden i verden. [Internett]. Universitetsplassen LIVE.
 • Engh, Sunniva (2020). Georg Borgström og befolknings- og ressursdilemmaet, 1950- og 1960-tallet.
 • Engh, Sunniva (2019). Roundtable on Changing Power Balances and Global Competition (Roundtable participant).
 • Engh, Sunniva (2019). Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen. Idéer, investeringer og institusjonsbygging i internasjonal helse, 1923-1935.
 • Engh, Sunniva (2019). Rockefeller Foundation og etableringen av Statens institutt for folkehelsen.
 • Engh, Sunniva (2017). Fra vugge til grav i tre generasjoner.
 • Engh, Sunniva (2017). Fortellinger om Norge.
 • Engh, Sunniva (2017). New directions in the study of Norden.
 • Engh, Sunniva (2017). The Nordic Model in development aid.
 • Engh, Sunniva (2017). Scandinavian aid to South Asian Population Control, 1950-1995. Modernity Misconceived?
 • Engh, Sunniva (2016). India's Myanmar Policy and the "Sino-Indian Great Game". Asian Affairs. ISSN 0306-8374. 47(1), s. 32–58. doi: 10.1080/03068374.2015.1130307.
 • Engh, Sunniva (2016). Indian interests in Myanmar.
 • Engh, Sunniva (2016). India's Security Policy and the China Factor.
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2015). Norsk utviklingshjelp etter 1970. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Kinesere håner eliten i Beijing: For veikt svar til Myanmar. [Avis]. Aftenposten.
 • Engh, Sunniva (2015). Oxford-Cambridge regattaen 2015 - et stort steg for kvinneidrett. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Engh, Sunniva (2015). Den afrikanske utopien. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 6–6.
 • Engh, Sunniva (2015). Avgjørende år for Myanmar. [Avis]. Dagsavisen.
 • Engh, Sunniva (2015). India viser militære muskler. [Avis]. Dagsavisen.
 • Bekkevold, Jo Inge & Engh, Sunniva (2015). Et anstrengt naboforhold. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Engh, Sunniva (2015). Bistand: de store prosjektenes tid. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Norsk utviklingshjelps historie, 1940-1970. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva (2015). Bistand til befolkningstiltak. Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge Ø. (2015). Den nordiske modellen i nordisk bistandssamarbeid.
 • Engh, Sunniva (2015). Utviklingssamarbeid, 1945-2015.
 • Engh, Sunniva (2014). Herskap og tjenere. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 4–5.
 • Engh, Sunniva (2012). Dagsnytt Atten. [Radio]. NRK P2.
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2012). Snur seg mot vest. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. s. 42–42.
 • Engh, Sunniva & Bekkevold, Jo Inge (2012). Globale konkurrenter. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 4–4.
 • Engh, Sunniva (2012). India og Kinas samarbeid. Forsvarets forum. ISSN 0809-845X. s. 57–57.
 • Engh, Sunniva (2008). Norad tonet ned det kontroversielle: brutal massesterilisering av indere. [Avis]. Apollon.
 • Engh, Sunniva (2008). Sterilisera dom fattiga! [Avis]. Arena.
 • Engh, Sunniva (2008). Kontroversiell sterilisering. [Avis]. Ny Tid.
 • Engh, Sunniva (2008). Norges mørke historie. [Avis]. Ny Tid.
 • Engh, Sunniva (2008). Scandinavian and American co-operation on family planning in developing countries.
 • Engh, Sunniva (2008). Norsk bistand til sterilisering av indere. [Radio]. Mariannes morgen, Kanal 24.
 • Engh, Sunniva (2008). Norad betalte for sterilisering. [Avis]. Dagbladet.
 • Engh, Sunniva (2008). Idealisten Egeland. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. 2, s. 36–38.
 • Engh, Sunniva (2008). Bistandens nærsynthet. Ny tid. ISSN 0803-3498. s. 38–39.
 • Engh, Sunniva (2008). Apostel fra en fredsnasjon? - om Trygve Lie og hvordan FN ble et mantra i norsk utenrikspolitisk retorikk.
 • Tønnesson, Øyvind & Engh, Sunniva (2008). Problemstillinger og perspektiver i en studie av “den norske fredstradisjonen”.
 • Engh, Sunniva (2008). Scandinavian assistance to family planning programmes in India, 1965-95. Acceptability in development aid.
 • Engh, Sunniva (2007). Fra flyktninghjelp til engasjementspolitikk. Kirkens Nødhjelps historie. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. s. 198–204.
 • Engh, Sunniva (2007). Worlds Apart? Scandinavian Aid Agencies and Women in Development.
 • Engh, Sunniva (2007). Befolkningskontroll, bistand og velferdsstat: de skandinaviske landenes møte med ’befolkningseksplosjonen’.
 • Engh, Sunniva (2007). En humanitær stormakt blir til? Fra norsk utviklingshjelps historie.
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2006). Manglende vilje til debatt i UD. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Engh, Sunniva (2006). Dårlig klima for debatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 5–5.
 • Engh, Sunniva (2006). Population control, Scandinavian Aid and Indian Family Planning. Wellcome History. ISSN 1477-4860. 31.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Scandinavian Development Aid and the Welfare State Utopia - a folkhem for all?'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Northern Feminists and Southern Women: Scandinavian aid to the Indian Family Planning Programme 1970-95'.
 • Engh, Sunniva & Pharo, Helge (2006). 'Scandinavian Aid Co-operation - Promises to Keep?'.
 • Engh, Sunniva (2006). Bistand: kristelig og humanitær 'snillisme,' eller maktpolitisk instrument?
 • Engh, Sunniva (2006). Northern Feminists and Southern Women: Scandinavia's 'special role' in family planning aid.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Northern Feminists and Southern Women: Scandinavian aid to the Indian Family Planning Programme'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'On a Different Journey: early Scandinavian Development Aid'.
 • Engh, Sunniva (2006). 'Development Aid History - Lessons in Good Governance?'.
 • Engh, Sunniva (2004). People, politics and population - American Agency and Scandinavian Support in the OECD population policy.
 • Engh, Sunniva (2003). Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme 1970-95.
 • Engh, Sunniva (2001). Donors' Dilemmas - Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme 1970-80.
 • Engh, Sunniva (2006). Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme. University of Oxford.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. des. 2016 13:23 - Sist endret 17. nov. 2021 18:26

Prosjekter