Sunniva Engh

Førsteamanuensis - Historie
Bilde av Sunniva Engh
English version of this page
Telefon +47 22856269
Rom 419, NT
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Bakgrunn

Sunniva Engh er førsteamanuensis i historie, knyttet til satsningen UiO:Norden.

Engh er D.Phil. i moderne historie fra Universitetet i Oxford (2006) med avhandlingen 'Population Control in the 20th Century: Scandinavian Aid to the Indian Family Planning Programme'. Hun er også M.Phil. i økonomisk og sosial historie (2000), Universitetet i Oxford. Engh var postdoktorstipendiat ved prosjektet "Den norske fredstradisjonen" ved Forum for samtidshistorie, IAKH, Universitetet i Oslo fra 2006. I den forbindelse hadde hun et opphold som Fulbright Research Fellow ved Ralph Bunche Institute for International Relations ved City University of New York. Fra 2012 har Engh vært seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS), først på prosjektet 'Myanmar i indisk sikkerhetspolitikk', og siden med prosjektet 'Kina i indisk strategisk tenkning.'

Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser omfatter norsk og nordisk utenrikspolitikk og internasjonalt engasjement, ideen om 'den nordiske modellen' i internasjonal politikk, bistands- og utviklingshistorie med vekt på befolkningspolitikk og helse, Indias utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt Myanmar og stormaktsrelasjoner i Asia.

Undervisnings- og veiledningsområder

  • De nordiske landenes internasjonale engasjement
  • Den 'nordiske modellen', og ideen om en nordisk modell i internasjonal politikk
  • Norsk og nordisk utviklingshjelps historie
  • Internasjonal befolknings- og helsepolitikk, samt det skandinaviske engasjementet på området
  • Sør-Asias moderne historie
  • India-Kina relasjoner
  • Myanmars politiske historie og den pågående demokratiseringsprosessen

Pågående forskningsprosjekter ved IAKH

Nyeste publikasjoner

Emneord: Historie
Publisert 2. des. 2016 13:23 - Sist endret 14. jan. 2021 15:24

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter