Forum for samtidshistorie (avsluttet)

Forum for samtidshistorie (FoSam) er en paraplyorganisasjon for forskningsprosjekter ved IAKH som studerer vår nære fortid. Delprosjektene undersøker de omfattende politiske og samfunnsmessige endringene i Norge fra 1900-tallet og fram til i dag. In English

Foto: Heia Espen

Om prosjektet

FoSams forskning er orientert mot studiet av Norge i et internasjonalt perspektiv, med særlig vekt på utvikling og endring i den politiske kulturen. Hvordan har Norge og norske politikere blitt påvirket utenfra? Hvilke endringer er resultat av interne prosesser? Hvordan har Norge ønsket å påvirke det internasjonale samfunnet? Det er noen av spørsmålene FoSams delprosjekter ønsker å belyse.

Bakgrunn

Tidlig på 2000-tallet så en del forskere ved IAKH behovet for å samarbeide på tvers av sub-disipliner i historiefaget. De ønsket en felles tilnærming til et vidt spekter av temaer som strakte seg fra forbrukersamfunnet, framveksten av en ny offentlighet, feminisme, kollektive sosiale bevegelser, til sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Forskerne gikk sammen om å søke om å bli et Senter for fremragende forskning. De nådde til siste utvelgelsesrunde, men uten å nå helt opp. Som et resultat av denne søknadsprosessen fikk FoSam en grunnbevilgning fra Universitetet i Oslo i fem år for å drive prosjektet videre. Prosjektperioden ble utvidet etter de første fem årene, og FoSam fortsetter frem til juni 2013.
 

Publisert 27. mai 2010 17:11 - Sist endret 2. okt. 2014 11:02