Deltakere i Forum for samtidshistorie

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Even Lange Professor emeritus +47 22856176 +47 95077051 (mob) even.lange@iakh.uio.no Moderne historie, Samtidshistorie, Skipsfart, Økonomisk historie, Historie
Helge Ø. Pharo Professor emeritus +47 22856874 h.o.pharo@iakh.uio.no Historie, Internasjonal historie, Bistandshistorie, Den kalde krigen, USA og Nord-Amerika
Gro Hagemann Professor emeritus +47 22844491 +47-92869186 gro.hagemann@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Moderne historie, Kjønnshistorie, Feministisk teori
Knut Kjeldstadli Professor emeritus knut.kjeldstadli@iakh.uio.no Historie, Teori og metode, Moderne historie, Sosial- og kulturhistorie, Migrasjonshistorie
Hilde Henriksen Waage Professor +47 22857238 h.h.waage@iakh.uio.no Midtøsten, Samtidshistorie, Internasjonal historie, Moderne historie, Historie
Einar Lie Professor 2285 7562 +4793284945 (mob) einar.lie@iakh.uio.no Historie, Samtidshistorie, Økonomisk historie, Økonomisk politikk, Næringslivshistorie, Bank- og pengehistorie
Jan Eivind Myhre Professor emeritus +47 22854467 +4748423304 (mob) 48423304 j.e.myhre@iakh.uio.no Historie, 1800-tallet, 1900-tallet, sosialhistorie, historiografi, vitenskapshistorie, profesjonshistorie, byhistorie, barndomshistorie
Øyvind Østerud Professor +47 22 85 51 95 +47 90 14 06 23 (mob) oyvind.osterud@stv.uio.no Internasjonal politikk, Demokrati, Geopolitikk
Sunniva Engh Førsteamanuensis +47 22856269 sunniva.engh@iakh.uio.no Historie
Hanne Hagtvedt Vik Professor +47 22841953 h.h.vik@iakh.uio.no Historie, USA, Internasjonale organisasjoner, Samtidshistorie, Moderne historie, Internasjonal historie, Menneskerettigheter, Bistandshistorie
Espen Ekberg
Hallvard Notaker
Mona Christine Fixdal
Dag Axel Kristoffersen
Bjørn Arne Steine
Hallvard Kvale
Marte Heian-Engdal
Kjersti Brathagen
Sigrid Øvreås Svendal
Øyvind Ekelund
Eva Fetscher
Ilze Gehe Rådgiver +47 22850589 ilze.gehe@stv.uio.no Forskningsadministrasjon, Forskningsformidling