Einar Lie

Professor
Bilde av Einar Lie
English version of this page
Telefon 2285 7562
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 428

Bakgrunn

Født i Oslo i 1965, cand.polit. (samfunnsøkonomi) ved Universitetet i Oslo 1991, og dr.philos. (historie) 1996, samme sted. Forskningsopphold ved INSEE, Paris 2000/2001, Lancaster University vinteren 2002, University of Oxford 2007 og UC Berkeley høsten 2013. Forsker ved TMV-senteret, senere TIK-senteret, fra 1991 til 2005. Professor i økonomisk historie ved IAKH fra 2006.

Utvalgte verv

Styreleder Humanistisk fakultet, NTNU, 2015-2020, styremedlem Den Weis-Rosekroneske stiftelse/Baroniet i Rosendal 2014-, styremedlem Apollon og Uniforum, UiO, 2016 -2020, styreleder Det norske universitetssenter i St. Petersburg, 2011-2014, Prodekan for forskning og forskerutdanning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo 2011-2014.

Undervisnings- og veiledningsområder

Nyere norsk økonomisk og politisk historie. Generell norsk og europeisk økonomisk historie.

Faglige kompetanseområder

Nyere økonomisk og politisk historie. Særlig norsk økonomisk politikk, bank og næringslivsutvikling på 1800- og 1900-tallet.

 

Emneord: Historie, Samtidshistorie, Økonomisk historie, Økonomisk politikk, Næringslivshistorie, Bank- og pengehistorie
Publisert 13. des. 2016 12:53 - Sist endret 12. apr. 2021 18:42
{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – St does not exist ##}

Prosjekter