Einar Lie

Professor
Bilde av Einar Lie
English version of this page
Telefon 2285 7562
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 428

Bakgrunn

Født i Oslo i 1965, cand.polit. (samfunnsøkonomi) ved Universitetet i Oslo 1991, og dr.philos. (historie) 1996, samme sted. Forskningsopphold ved INSEE, Paris 2000/2001, Lancaster University vinteren 2002, University of Oxford 2007 og UC Berkeley høsten 2013. Forsker ved TMV-senteret, senere TIK-senteret, fra 1991 til 2005. Professor i økonomisk historie ved IAKH fra 2006. Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Utvalgte verv

Medlem av utvalget "Norge mot 2025" (NOU 2021:4), styreleder Humanistisk fakultet, NTNU, 2015-2020, styremedlem Den Weis-Rosekroneske stiftelse/Baroniet i Rosendal 2014-, styremedlem Apollon og Uniforum, UiO, 2016 -2020, styreleder Det norske universitetssenter i St. Petersburg, 2011-2014, Prodekan for forskning og forskerutdanning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo 2011-2014.

Undervisnings- og veiledningsområder

Nyere norsk økonomisk og politisk historie. Generell norsk og europeisk økonomisk historie.

Faglige kompetanseområder

Nyere økonomisk og politisk historie. Særlig norsk økonomisk politikk, bank og næringslivsutvikling på 1800- og 1900-tallet.

 

Emneord: Historie, Samtidshistorie, Økonomisk historie, Økonomisk politikk, Næringslivshistorie, Bank- og pengehistorie

Publikasjoner

Bøker:

 • Norges Bank 1816-2016. Med Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016).  Fagbokforlaget.
 • Staten som kapitalist, m. Egil Myklebust og Harald Norvik.Pax Forlag, Oslo 2014
 • Norsk økonomisk politikk etter 1905. Universitetsforlaget, Oslo 2012
 • Over evne. Finansdepartementet 1965-1992, m. Christian Venneslan. Pax Forlag 2010
 • Oljerikdommer og internasjonalisering. Hydro 1977-2005. Pax Forlag 2005
 • Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge. Universitetsforlaget, Oslo 2001 (med Hege Roll-Hansen)
 • En storbank i vekst og krise. Den norske Creditbank 1982-1990. Universitetsforlaget, Oslo 1998
 • I teknologienes tegn. Universitetsforlaget 1996 (red. m. S. Myklebust og T.H. Nielsen)
 • Ambisjon og tradisjon. Finansdepartementet 1945-1965. Universitetsforlaget, Oslo 1995

 

Enkelte nyere artikler, bokbidrag mv:

 • Lie, Einar (2022). Ny og gammel faglig uavhengighet. I Søgaard, Fridthjof; Offerdal, Kristine & Bjerga, Kjell Inge (Red.), Norsk byråkrati - kan det bli bedre? Tekster om arbeidet i regjeringskontorene. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3949-8. s. 125–137.
 • Lie, Einar (2021). Ungdomsopprøret og høyrebølgen. I Dørum, Knut; Tønnesson, Øyvind & Vaags, Ralph Henk (Red.), Arven etter 1968. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202700546. s. 213–230.
 • Ihlen, Øyvind & Lie, Einar (2019). Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn: Topos for virksomhetsretorikk. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 77, s. 68–89.
 • Lie, Einar (2018). Losing autonomy: the Norwegian central bank during the Second World War. The Economic History Review. ISSN 0013-0117. doi: 10.1111/ehr.12816. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lie, Einar & Ihlen, Øyvind (2018). Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn Topikk for virksomhetsretorikk. Rhetorica Scandinavica. ISSN 1397-0534. 77, s. 68–89.
 • Lie, Einar & Søbye, Espen (2018). Striden om Statistisk sentralbyrå i lys av forskningens og statistikkens uavhengighet. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 35(2), s. 105–120. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2018-02-02.
 • Lie, Einar & Claes, Dag Harald (2018). The Countershock in Norwegian Oil History. I Basosi, Duccio; Garavini, Giuliano & Trentin, Massimiliano (Red.), Counter-Shock: The Oil Counter-Revolution of the 1980s. I.B. Tauris. ISSN 978-1788313339. s. 199–227. doi: 10.5040/9781350985896.ch-010.
 • Lie, Einar (2018). Learning by Failing: The Origins of the Norwegian Oil Fund. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 43(2), s. 284–299. doi: 10.1080/03468755.2018.1430657. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lie, Einar (2016). Willochs Waterloo? I Sogner, Knut; Lie, Einar & Aven, Håvard Brede (Red.), Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-854-8. s. 245–260.
 • Lie, Einar (2016). Context and Contingency: Explaining State Ownership in Norway. Enterprise & Society. ISSN 1467-2227. 17(4), s. 904–930. doi: 10.1017/eso.2016.18.
 • Lie, Einar & Thomassen, Eivind (2016). A Norwegian fixation: Explaining cheap money in Norway, 1945–1986. Scandinavian Economic History Review. ISSN 0358-5522. 64(2), s. 160–174. doi: 10.1080/03585522.2016.1182581.
 • Lie, Einar (2015). Masters and servants. Economists and bureaucrats in the dispute over Norwegian EEC Membership in 1972. Contemporary European History. ISSN 0960-7773. 24(2), s. 279–300. doi: 10.1017/S0960777315000090.
 • Lie, Einar (2014). Økonomissk ekspertise i stat og offentlighet i norsk etterkrigstid. I Langeland, Nils Rune (Red.), Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3635-9. s. 197–209.
 • Lie, Einar (2013). Bukken og havresekken. Om folketrygdfondet og oljefondets tilblivelse. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 30(4), s. 323–334.
 • Lie, Einar (2012). Rikdom på norsk. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 29(1), s. 87–91.
 • Lie, Einar (2012). Gode historier? - noen utfordringer for oppdragsforskningen i økonomisk historie. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 91(3), s. 407–413.
 • Lie, Einar (2011). The Norwegian State and the Oil Companies. I Beltran, Alain (Red.), Oil producing countries and oil companies. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-90-5201-711-2. s. 267–286.
 • Lie, Einar (2008). Market power and market failure. The decline of the European fertilizer industry and the expansion of Norsk Hydro. Enterprise & Society. ISSN 1467-2227. 9(1), s. 70–95.
 • Lie, Einar (2007). Economic theory and economic history. Nordic Journal of Political Economy. ISSN 0805-7508. 33(2), s. 1–9.
 • Lie, Einar (2007). The 'protestant view': The Norwegian and Scandinavian approach to national accounting in the postwar era. History of Political Economy. ISSN 0018-2702. 39(4), s. 713–734.
 • Lie, Einar (2006). Den kritiske bedriftshistorien. I Engelstad, Fredrik; Lange, Even; Pharo, Helge & Rudeng, Erik (Red.), Demokratisk konservatisme. Pax Forlag. ISSN 82-530-2909-8. s. 324–347.
 • Lie, Einar (2006). The Emergence of Sampling Surveys in Scandinavia. I Siegmund-Schltze, Reinhard & Sørensen, Henrik Kragh (Red.), Perspectives on Scandinavian Science in the Early Twentieth Century. Novus Forlag. ISSN 82-7099-442-1. s. 147–166.
 • Lie, Einar (2006). Økonomisk politikk i det 20. århundre. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 85(4), s. 645–664.
 • Lie, Einar (2005). Importledet eller eksportledet vekst i Norge på 1930-tallet? Nei takk, begge deler. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 84(3), s. 487–494.
 • Bjerkholt, Olav & Lie, Einar (2003). Business-cycle analysis in Norway until the 1950s. I Ladiray, Dominique (Red.), Monographs of official statistics. Papers and proceedings of the colloquium on the history of business-cycle analysis. European Communities. ISSN 92-894-5668-X. s. 127–148.
 • Knutsen, Sverre & Lie, Einar (2002). Financial Fragility, Growth Strategies and Banking Failures: The Major Norwegian Banks and the Banking Crisis, 1987-92. Business History. ISSN 0007-6791. 44(2), s. 88–111.
 • Lie, Einar (2002). Socio-economic classifications in Norwegian censuses. Scandinavian Population Studies. ISSN 0782-1859. 13.
 • Knutsen, Sverre & Lie, Einar (2002). Financial fragility, growth strategies and banking failures - the major Norwegian banks and the banking crisis 1987-1992. Business History. ISSN 0007-6791. 44(2), s. 88–111.
 • Lie, Einar (2002). The rise and fall of sampling surveys in Norway 1875-1906. Science in Context. ISSN 0269-8897. 15(3), s. 385–409.
 • Lie, Einar (2002). "Numbering the nationalities. Ethnic minorities in Norwegian population censuses 1845-1930.". Ethnic and Racial Studies. ISSN 0141-9870. 25(5), s. 802–822.
 • Lie, Einar (2001). Langsiktighet eller styringssvikt i den økonomiske politikken. I Tranøy, Bent Sofus & Østerud, Øyvind (Red.), Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-28116-5.
 • Lie, Einar (2001). Najonalitetene i nasjonen - etniske minoriteter i norske folketellinger 1845-1930. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005.
 • Lie, Einar (2001). Den statistisk-topografiske tradisjonen. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil. ISSN 0801-7603.
 • Lie, Einar (2001). Norsk statistikk fra Schweigaard til Kiær. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Lie, Einar (2001). Statistical thinking in Norway in the 19th Century. Scandinavian Economic History Review. ISSN 0358-5522.
 • Lie, Einar (1996). "Mellom institusjonell autonomi og profesjonell enhet". I Hviid-Nilsen, Torben; Lie, Einar & Myklebust, Siri (Red.), I teknologiens tegn. Universitetsforlaget, OSLO..
 • Lie, Einar (1996). "Ørnens vinger. Arbeiderpartiets vilje og evne til regjeringsmakt". Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X.
 • Lie, Einar (1996). "Hva førte Norge ut av krisen i 1930-årene?". Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Einar (2020). Norges Bank 1816-2016. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-886001-3. 326 s.
 • Sogner, Knut; Lie, Einar & Aven, Håvard Brede (2016). Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-854-8. 324 s.
 • Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016). Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1929-2. 541 s.
 • Lie, Einar (2012). Norsk økonomisk politikk etter 1905. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01810-2. 213 s.
 • Lie, Einar & Venneslan, Christian (2010). Over evne. Finansdepartementet 1965-1992. Pax Forlag. ISBN 978-82-530-3356-3. 537 s.
 • Lie, Einar (2005). Oljerikdommer og internasjonal ekspansjon. Hydro 1977-2005. Pax Forlag. ISBN 82-530-2834-2. 486 s.
 • Lie, Einar & Roll-Hansen, Hege (2001). Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00150-5. 483 s.
 • Lie, Einar (1998). En storbank i vekst og krise. Den norske Creditbank 1982-1990. Universitetsforlaget, Oslo..
 • Hviid-Nilsen, Torben; Lie, Einar & Myklebust, Siri (1996). I teknologiens tegn. Universitetsforlaget, OSLO..
 • Lie, Einar; Myklebust, Sissel & Nielsen, Torben Hviid (1996). I teknologiens tegn. Universitetsforlaget.. ISBN 82-00-22512-7.
 • Lie, Einar (1995). Ambisjon og tradisjon. Finansdepartementet 1945-1965. Universitetsforlaget, Oslo..

Se alle arbeider i Cristin

 • Leine, Jan Erlend; Lie, Einar & Thorsen, Dag Einar (2020). Intervju om Marshallplanen og økonomisk gjenreisning etter kriser og konflikter. [Radio]. NRK P2, Ekko.
 • Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas & Thomassen, Eivind (2017). Kort kommentar til Mestads og Grønlies innlegg. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 96(3), s. 348–352. doi: 10.18261.
 • Lie, Einar (2017). Ørnen har landet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2017). Oljehistorien gjentar seg aldri. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2017). Samling mot sentrum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2017). Forliksfaren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2017). Senterpartikoden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Thomassen, Eivind & Lie, Einar (2016). Pengenes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sogner, Knut; Lie, Einar & Aven, Håvard Brede (2016). Forord. I Sogner, Knut; Lie, Einar & Aven, Håvard Brede (Red.), Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-854-8. s. 7–12.
 • Lie, Einar (2014). Finansdepartementet - mellom fortid og fremtid. I Malkenes, Runar (Red.), Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd. Finansdepartementet. ISSN 978-82-91092-95-9. s. 157–164.
 • Lie, Einar & Eitrheim, Øyvind (2014). Noen riktig lange linjer: Statens inntekter, utgifter og gjeld. I Malkenes, Runar (Red.), Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd. Finansdepartementet. ISSN 978-82-91092-95-9. s. 81–96.
 • Lie, Einar (2014). Ørnens vinger. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 31(3), s. 347–358.
 • Lie, Einar (2013). Miljøpolitikk på ville veier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2013). Vårt eget Detroit. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2013). Sivilisasjonens grensevakter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2013). Mer kraft og bevegelighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2013). Jernladyer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2013). Lang tid og lite ull. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2012). Per Kleppe og 1970-tallet. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 29(1), s. 109–110.
 • Lie, Einar (2012). Tapte generasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2012). Frihet, likhet og statlig eierskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2011). Hvordan embetsmenn endrer holdninger, Finansråd i utfordrende tider. Om forvaltning og økonomisk politikk. Finansdepartementet. ISSN 978-82-91092-82-9. s. 82–90.
 • Lie, Einar (2010). Et faglig og politisk blikk på LOs historie.
 • Lie, Einar (2009). Finansprosa i krisetider. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X.
 • Lie, Einar (2006). Mellom fortid og fremtid. I Malkenes, Runar (Red.), Den gamle regjeringsbygningen 100 år - et byggverk og et embetsverk. Finansdepartementet. ISSN 8291092524. s. 47–54.
 • Lie, Einar (2006). God grunn til bekymring. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Lie, Einar (2006). Fra nesegrus til nesevis. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lie, Einar (2006). Intervju, gullpriser. [TV]. NRK, frokost-TV.
 • Lie, Einar (2006). Intervju. [TV]. TV2.
 • Lie, Einar (2006). Intervju, Finansdepartementets historie. [Avis]. Aftenposten.
 • Lie, Einar (2006). Proteksjonisme i Europa. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Lie, Einar (2006). Nedbemanning lover godt... [Avis]. Dagbladet.
 • Lie, Einar (2006). Historiefortelleren (portrettintervju). [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Lie, Einar (2006). Hydros historie. [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Lie, Einar (2005). Norsk Hydros historie. [Avis]. Aftenposten.
 • Lie, Einar (2005). Alliansen som endte i mistillit (Hydros historie). [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Lie, Einar (2004). Lotte Jensen: Den store koordinator. Finansministeriet som moderne styringsaktør. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285.
 • Lie, Einar (2002). Kari Helgesen: Fokus banks historie 1859-1987. Elsa Reiersen: Fokus banks historie1987-2000. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN 0017-9841. 39(3).
 • Lie, Einar (2002). Fritz Hodne og Ola H. Grytten: Norsk økonomi i det 20. århundre. Økonomisk forum. ISSN 1502-6108. 56(4).
 • Lie, Einar (2002). Fritz Hodne og Ola H. Grytten: Norsk økonomi i det 20. århundre. Økonomisk forum. ISSN 1502-6108. 56(4).
 • Lie, Einar (2002). Harrypenger og regnskapsetikk. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Lie, Einar; Derocher, A.E.; Wiig, Øystein & Skaare, Janneche Utne (2001). Polychlorinated biphenyls in mother/offspring pairs of polar bears (Ursus maritimus) at Svalbard.
 • Skaare, Janneche Utne; Larsen, H.J.S.; Lie, Einar; Ropstad, E.; Bernhoft, A. & Derocher, A.E. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2001). Relationships between high loads of organic contaminants and health effects in Arctic mammals - immune response and chlorinated environmental pollutants in polar bear.
 • Lie, Einar (1999). "Norgeshistorier i enhet og mangfold", om bind 11 og 12 i Aschehougs norgeshistorie. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X.
 • Lie, Einar (1999). Erling Annaniassen: Boligsamvirkets historie i Norge, bind 1-3. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X.
 • Lie, Einar (1998). "Sosialøkonomien og den nye sakligheten", Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Bind II. Universitetsforlaget, Oslo..
 • Lie, Einar (1998). "Fellesprogrammet", Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Bind II. Universitetsforlaget, Oslo..
 • Lie, Einar (1998). "Grundig gransket". Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Lie, Einar (1998). "Skjult makt". Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Lie, Einar (1996). Paul Moxnes: Psykologi og økonomi. Hva skjuler seg bak regnskapstallene? Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X.
 • Lie, Einar (2000). "Norway and the Nordic Style in Statistics". INSEE, Paris..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. des. 2016 12:53 - Sist endret 10. mai 2022 09:23