Einar Lie

Professor
Bilde av Einar Lie
English version of this page
Telefon 2285 7562
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 428

Bakgrunn

Født i Oslo i 1965, cand.polit. (samfunnsøkonomi) ved Universitetet i Oslo 1991, og dr.philos. (historie) 1996, samme sted. Forskningsopphold ved INSEE, Paris 2000/2001, Lancaster University vinteren 2002, University of Oxford 2007 og UC Berkeley høsten 2013. Forsker ved TMV-senteret, senere TIK-senteret, fra 1991 til 2005. Professor i økonomisk historie ved IAKH fra 2006.

Utvalgte verv

Styreleder Humanistisk fakultet, NTNU, 2015-2020, styremedlem Den Weis-Rosekroneske stiftelse/Baroniet i Rosendal 2014-, styremedlem Apollon og Uniforum, UiO, 2016 -2020, styreleder Det norske universitetssenter i St. Petersburg, 2011-2014, Prodekan for forskning og forskerutdanning, Humanistisk fakultet, Universitetet i Oslo 2011-2014.

Undervisnings- og veiledningsområder

Nyere norsk økonomisk og politisk historie. Generell norsk og europeisk økonomisk historie.

Faglige kompetanseområder

Nyere økonomisk og politisk historie. Særlig norsk økonomisk politikk, bank og næringslivsutvikling på 1800- og 1900-tallet.

 

Emneord: Historie, Samtidshistorie, Økonomisk historie, Økonomisk politikk, Næringslivshistorie, Bank- og pengehistorie

Publikasjoner

Bøker:

 • Norges Bank 1816-2016. Med Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016).  Fagbokforlaget.
 • Staten som kapitalist, m. Egil Myklebust og Harald Norvik.Pax Forlag, Oslo 2014
 • Norsk økonomisk politikk etter 1905. Universitetsforlaget, Oslo 2012
 • Over evne. Finansdepartementet 1965-1992, m. Christian Venneslan. Pax Forlag 2010
 • Oljerikdommer og internasjonalisering. Hydro 1977-2005. Pax Forlag 2005
 • Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge. Universitetsforlaget, Oslo 2001 (med Hege Roll-Hansen)
 • En storbank i vekst og krise. Den norske Creditbank 1982-1990. Universitetsforlaget, Oslo 1998
 • I teknologienes tegn. Universitetsforlaget 1996 (red. m. S. Myklebust og T.H. Nielsen)
 • Ambisjon og tradisjon. Finansdepartementet 1945-1965. Universitetsforlaget, Oslo 1995

 

Enkelte nyere artikler, bokbidrag mv:

 • Ihlen, Øyvind & Lie, Einar (2019). Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn: Topos for virksomhetsretorikk. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  77, s 68- 89
 • Lie, Einar (2018). Learning by Failing: The Origins of the Norwegian Oil Fund. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  43(2), s 284- 299 . doi: 10.1080/03468755.2018.1430657 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lie, Einar (2018). Losing autonomy: the Norwegian central bank during the Second World War. The Economic History Review.  ISSN 0013-0117. . doi: 10.1111/ehr.12816 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lie, Einar & Claes, Dag Harald (2018). The Countershock in Norwegian Oil History, In Duccio Basosi; Giuliano Garavini & Massimiliano Trentin (ed.),  Counter-Shock: The Oil Counter-Revolution of the 1980s.  I.B. Tauris.  ISBN 978-1788313339.  10.  s 199 - 227
 • Lie, Einar & Ihlen, Øyvind (2018). Debatt om lederlønn i egalitære mediesamfunn Topikk for virksomhetsretorikk. Rhetorica Scandinavica.  ISSN 1397-0534.  77, s 68- 89
 • Lie, Einar & Søbye, Espen (2018). Striden om Statistisk sentralbyrå i lys av forskningens og statistikkens uavhengighet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  35(2), s 105- 120 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2018-02-02
 • Lie, Einar (2016). Context and Contingency: Explaining State Ownership in Norway. Enterprise & Society.  ISSN 1467-2227.  17(4), s 904- 930 . doi: 10.1017/eso.2016.18
 • Lie, Einar (2016). Willochs Waterloo?, I: Knut Sogner; Einar Lie & Håvard Brede Aven (red.),  Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-854-8.  Antologibidrag.  s 245 - 260
 • Lie, Einar & Thomassen, Eivind (2016). A Norwegian fixation: Explaining cheap money in Norway, 1945–1986. Scandinavian Economic History Review.  ISSN 0358-5522.  64(2), s 160- 174 . doi: 10.1080/03585522.2016.1182581
 • Lie, Einar (2015). Masters and servants. Economists and bureaucrats in the dispute over Norwegian EEC Membership in 1972. Contemporary European History.  ISSN 0960-7773.  24(2), s 279- 300 . doi: 10.1017/S0960777315000090
 • Lie, Einar (2014). Økonomissk ekspertise i stat og offentlighet i norsk etterkrigstid, I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  Kapittel 10.  s 197 - 209
 • Lie, Einar (2013). Bukken og havresekken. Om folketrygdfondet og oljefondets tilblivelse. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  30(4), s 323- 334
 • Lie, Einar (2012). Gode historier? - noen utfordringer for oppdragsforskningen i økonomisk historie. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  91(3), s 407- 413
 • Lie, Einar (2012). Rikdom på norsk. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(1), s 87- 91
 • Lie, Einar (2011). The Norwegian State and the Oil Companies, In Alain Beltran (ed.),  Oil producing countries and oil companies.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-90-5201-711-2.  Part VI.  s 267 - 286
 • Lie, Einar (2008). Market power and market failure. The decline of the European fertilizer industry and the expansion of Norsk Hydro. Enterprise & Society.  ISSN 1467-2227.  9(1), s 70- 95
 • Lie, Einar (2007). Economic theory and economic history. Nordic Journal of Political Economy.  ISSN 0805-7508.  33(2), s 1- 9
 • Lie, Einar (2007). The 'protestant view': The Norwegian and Scandinavian approach to national accounting in the postwar era. History of Political Economy.  ISSN 0018-2702.  39(4), s 713- 734
 • Lie, Einar (2006). Den kritiske bedriftshistorien, I: Fredrik Engelstad; Even Lange; Helge Pharo & Erik Rudeng (red.),  Demokratisk konservatisme.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2909-8.  Kapittel.  s 324 - 347
 • Lie, Einar (2006). The Emergence of Sampling Surveys in Scandinavia, In Reinhard Siegmund-Schltze & Henrik Kragh Sørensen (ed.),  Perspectives on Scandinavian Science in the Early Twentieth Century.  Novus Forlag.  ISBN 82-7099-442-1.  Artikkel.  s 147 - 166
 • Lie, Einar (2006). Økonomisk politikk i det 20. århundre. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  85(4), s 645- 664
 • Lie, Einar (2005). Importledet eller eksportledet vekst i Norge på 1930-tallet? Nei takk, begge deler. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  84(3), s 487- 494
 • Bjerkholt, Olav & Lie, Einar (2003). Business-cycle analysis in Norway until the 1950s, In Dominique Ladiray (ed.),  Monographs of official statistics. Papers and proceedings of the colloquium on the history of business-cycle analysis.  European Communities.  ISBN 92-894-5668-X.  kapittel.  s 127 - 148
 • Knutsen, Sverre & Lie, Einar (2002). Financial Fragility, Growth Strategies and Banking Failures: The Major Norwegian Banks and the Banking Crisis, 1987-92. Business History.  ISSN 0007-6791.  44(2), s 88- 111
 • Knutsen, Sverre & Lie, Einar (2002). Financial fragility, growth strategies and banking failures - the major Norwegian banks and the banking crisis 1987-1992. Business History.  ISSN 0007-6791.  44(2), s 88- 111
 • Lie, Einar (2002). "Numbering the nationalities. Ethnic minorities in Norwegian population censuses 1845-1930.". Ethnic and Racial Studies.  ISSN 0141-9870.  25(5), s 802- 822
 • Lie, Einar (2002). Socio-economic classifications in Norwegian censuses. Scandinavian Population Studies.  ISSN 0782-1859.  13
 • Lie, Einar (2002). The rise and fall of sampling surveys in Norway 1875-1906. Science in Context.  ISSN 0269-8897.  15(3), s 385- 409
 • Lie, Einar (2001). Den statistisk-topografiske tradisjonen. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  ISSN 0801-7603.  (5)
 • Lie, Einar (2001). Langsiktighet eller styringssvikt i den økonomiske politikken, I: Bent Sofus Tranøy & Øyvind Østerud (red.),  Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-28116-5.  Kapittel.
 • Lie, Einar (2001). Najonalitetene i nasjonen - etniske minoriteter i norske folketellinger 1845-1930. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (5)
 • Lie, Einar (2001). Norsk statistikk fra Schweigaard til Kiær. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3)
 • Lie, Einar (2001). Statistical thinking in Norway in the 19th Century. Scandinavian Economic History Review.  ISSN 0358-5522.  (1)
 • Lie, Einar (1996). "Hva førte Norge ut av krisen i 1930-årene?". Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (Nr 3.)
 • Lie, Einar (1996). "Mellom institusjonell autonomi og profesjonell enhet", I: Torben Hviid-Nilsen; Einar Lie & Siri Myklebust (red.),  I teknologiens tegn.  Universitetsforlaget, OSLO..
 • Lie, Einar (1996). "Ørnens vinger. Arbeiderpartiets vilje og evne til regjeringsmakt". Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (Nr 3-4.)

Se alle arbeider i Cristin

 • Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas; Thomassen, Eivind & Rongved, Gjermund Forfang (2016). Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1929-2.  541 s.
 • Sogner, Knut; Lie, Einar & Aven, Håvard Brede (red.) (2016). Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-854-8.  324 s.
 • Lie, Einar (2012). Norsk økonomisk politikk etter 1905. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01810-2.  213 s.
 • Lie, Einar & Venneslan, Christian (2010). Over evne. Finansdepartementet 1965-1992. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3356-3.  537 s.
 • Lie, Einar (2005). Oljerikdommer og internasjonal ekspansjon. Hydro 1977-2005. Pax Forlag.  ISBN 82-530-2834-2.  486 s.
 • Lie, Einar & Roll-Hansen, Hege (2001). Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00150-5.  483 s.
 • Lie, Einar (1998). En storbank i vekst og krise. Den norske Creditbank 1982-1990. Universitetsforlaget, Oslo..
 • Hviid-Nilsen, Torben; Lie, Einar & Myklebust, Siri (red.) (1996). I teknologiens tegn. Universitetsforlaget, OSLO..
 • Lie, Einar; Myklebust, Sissel & Nielsen, Torben Hviid (1996). I teknologiens tegn. Universitetsforlaget..  ISBN 82-00-22512-7.
 • Lie, Einar (1995). Ambisjon og tradisjon. Finansdepartementet 1945-1965. Universitetsforlaget, Oslo..

Se alle arbeider i Cristin

 • Leine, Jan Erlend; Lie, Einar & Thorsen, Dag Einar (2020, 31. mars). Intervju om Marshallplanen og økonomisk gjenreisning etter kriser og konflikter.. [Radio].  NRK P2, Ekko.
 • Lie, Einar (2017). Forliksfaren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2017). Oljehistorien gjentar seg aldri. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2017). Samling mot sentrum. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2017). Senterpartikoden. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2017). Ørnen har landet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar; Kobberrød, Jan Thomas & Thomassen, Eivind (2017). Kort kommentar til Mestads og Grønlies innlegg. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  96(3), s 348- 352 . doi: 10.18261
 • Sogner, Knut; Lie, Einar & Aven, Håvard Brede (2016). Forord, I: Knut Sogner; Einar Lie & Håvard Brede Aven (red.),  Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-854-8.  Forord.  s 7 - 12
 • Thomassen, Eivind & Lie, Einar (2016). Pengenes tale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2014). Finansdepartementet - mellom fortid og fremtid, I: Runar Malkenes (red.),  Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd.  Finansdepartementet.  ISBN 978-82-91092-95-9.  Kap. 13.  s 157 - 164
 • Lie, Einar (2014). Ørnens vinger. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  31(3), s 347- 358
 • Lie, Einar & Eitrheim, Øyvind (2014). Noen riktig lange linjer: Statens inntekter, utgifter og gjeld, I: Runar Malkenes (red.),  Finansdepartementet 200 år. Norsk økonomi fra bankerott til overskudd.  Finansdepartementet.  ISBN 978-82-91092-95-9.  6.  s 81 - 96
 • Lie, Einar (2013). Jernladyer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2013). Lang tid og lite ull. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2013). Mer kraft og bevegelighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2013). Miljøpolitikk på ville veier. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2013). Sivilisasjonens grensevakter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2013). Vårt eget Detroit. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2012). Frihet, likhet og statlig eierskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2012). Per Kleppe og 1970-tallet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  29(1), s 109- 110
 • Lie, Einar (2012). Tapte generasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lie, Einar (2011). Hvordan embetsmenn endrer holdninger, I:  Finansråd i utfordrende tider. Om forvaltning og økonomisk politikk.  Finansdepartementet.  ISBN 978-82-91092-82-9.  Kapittel.  s 82 - 90
 • Lie, Einar (2010). Et faglig og politisk blikk på LOs historie.
 • Lie, Einar (2009). Finansprosa i krisetider. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (2)
 • Lie, Einar (2006). Fra nesegrus til nesevis. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Lie, Einar (2006). God grunn til bekymring. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Lie, Einar (2006, 24. september). Historiefortelleren (portrettintervju).  Dagens Næringsliv.
 • Lie, Einar (2006, 23. september). Hydros historie.  Dagens Næringsliv.
 • Lie, Einar (2006, 21. februar). Intervju. [TV].  TV2.
 • Lie, Einar (2006, 24. mars). Intervju, Finansdepartementets historie.  Aftenposten.
 • Lie, Einar (2006, 14. mars). Intervju, gullpriser. [TV].  NRK, frokost-TV.
 • Lie, Einar (2006, 24. februar). Nedbemanning lover godt....  Dagbladet.
 • Lie, Einar (2006, 11. mars). Proteksjonisme i Europa.  Dagens Næringsliv.
 • Lie, Einar (2006). Mellom fortid og fremtid, I: Runar Malkenes (red.),  Den gamle regjeringsbygningen 100 år - et byggverk og et embetsverk.  Finansdepartementet.  ISBN 8291092524.  Kapittel.  s 47 - 54
 • Lie, Einar (2005, 22. september). Alliansen som endte i mistillit (Hydros historie).  Dagens Næringsliv.
 • Lie, Einar (2005, 22. september). Norsk Hydros historie.  Aftenposten.
 • Lie, Einar (2004). Lotte Jensen: Den store koordinator. Finansministeriet som moderne styringsaktør. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  (2)
 • Lie, Einar (2002). Fritz Hodne og Ola H. Grytten: Norsk økonomi i det 20. århundre. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  56(4)
 • Lie, Einar (2002). Fritz Hodne og Ola H. Grytten: Norsk økonomi i det 20. århundre. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  56(4)
 • Lie, Einar (2002). Harrypenger og regnskapsetikk. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Lie, Einar (2002). Kari Helgesen: Fokus banks historie 1859-1987. Elsa Reiersen: Fokus banks historie1987-2000. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  39(3)
 • Lie, Einar; Derocher, A.E.; Wiig, Øystein & Skaare, Janneche Utne (2001). Polychlorinated biphenyls in mother/offspring pairs of polar bears (Ursus maritimus) at Svalbard.
 • Skaare, Janneche Utne; Larsen, H.J.S.; Lie, Einar; Ropstad, E.; Bernhoft, A.; Derocher, A.E.; Lunn, N.J.; Norstrom, R. & Wiig, Øystein (2001). Relationships between high loads of organic contaminants and health effects in Arctic mammals - immune response and chlorinated environmental pollutants in polar bear.
 • Lie, Einar (2000). "Norway and the Nordic Style in Statistics". INSEE Working paper.. No 4/240.
 • Lie, Einar (1999). Erling Annaniassen: Boligsamvirkets historie i Norge, bind 1-3. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (Nr 2.)
 • Lie, Einar (1999). "Norgeshistorier i enhet og mangfold", om bind 11 og 12 i Aschehougs norgeshistorie. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (Nr 2/99)
 • Lie, Einar (1998). "Fellesprogrammet", I:  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Bind II.  Universitetsforlaget, Oslo..
 • Lie, Einar (1998). "Grundig gransket". Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Lie, Einar (1998). "Skjult makt". Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Lie, Einar (1998). "Sosialøkonomien og den nye sakligheten", I:  Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Bind II.  Universitetsforlaget, Oslo..
 • Lie, Einar (1996). Paul Moxnes: Psykologi og økonomi. Hva skjuler seg bak regnskapstallene?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (Nr 1.)
 • Lie, Einar (1994). "Delegering og politisering. Om bakgrunnen for direktoratspolitikken i Norge fra 1955". Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  (Nr 1)
 • Lie, Einar (1994). Harald Espeli: Industripolitikk på avveie. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  (Nr 1.)
 • Lie, Einar (1994). Kjell Storvik et. al. (Ed): Stabilitet og langsiktighet. Festskrift til Hermod Skånland. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (Nr 2.)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. des. 2016 12:53 - Sist endret 12. apr. 2021 18:42
{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – St does not exist ##}

Prosjekter