English version of this page

Globale historieforståelser

Møter elever og studenter det samme historiefaget verden over?

Kvinner og menn sittende på benker med bøker foran seg og lytter til underviser.

Maleri av undervisning ved et universitet på 1300-tallet av kunstneren Laurentius de Voltolina. Foto: Wikimedia Commons

Historiefaget blir ofte oppfattet som et fag om fortiden. Likevel er det i praksis sjeldent enighet om hvordan fortiden skal forstås og presenteres.

Uenighetene kan være forankret i ulike verdenssyn, politiske overbevisninger og ståsted.

Eksisterer det i det hele tatt noe som binder historiefaget sammen på tvers av kulturelle, politiske, religiøse, sosiale og geografiske skiller? Og lærer elever og studenter det samme om hvordan vi kommer fram til kunnskap om fortiden?

Mål

Vi ønsker å utforske historiefaget med brede perspektiver fra blant annet historiedidaktikk, antropologi, utviklingspsykologi og historiefilosofi.

Gruppen undersøker hvordan historiefaget blir praktisert og presentert på skoler og ved universiteter forskjellige steder i verden.

Vi ønsker med dette å bidra med en utdypende forståelse av hva historiefaget er i dag, og hvorvidt det bygges på et felles grunnlag.

Forskergruppen tar sikte på å:

  • være en møteplass for forskere og studenter som interesserer seg for historiefilosofi og historiedidaktikk
  • utvikle og støtte forskningsprosjekter om historieundervisning i skolen og høyere utdanning, i fortid og nåtid, globalt og i Norge

Forskningsområdene, spørsmål og mål for forskergruppen gir rom for stor tverrfaglighet.

Samarbeidspartnere

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo.

Publisert 11. nov. 2021 12:14 - Sist endret 1. feb. 2022 14:45