Hans Jacob Orning

Bilde av Hans Jacob Orning
English version of this page
Telefon +47 22841930
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Historie

Faglige interesser

Mitt primære forskningsfelt er nordisk middelalder. Jeg tok mitt doktorgradsarbeid innenfor norsk høymiddelalderen med avhandlingen Uforutsigbarhet og nærvær: En analyse av norske konger maktutøvelse i høymiddelalderen (2004, utgitt på engelsk i revidert og utvidet versjon på Brill i 2008). Her analyserer jeg høymiddelalderens statsutvikling ut fra et rettsantropologisk perspektiv. Dette temaet har jeg siden arbeidet mye med i ulike sammenhenger, blant annet i internasjonale forskningsprosjekter og antologier.

Mellom 2008 og 2012 arbeidet jeg i et forskningsprosjekt om islandske manuskripter fra senmiddelalderen. Ved å anvende en kombinasjon av nyfilologisk metode og en mentalitetshistorisk tilnærming er det mulig å analyser manuskripter med åpenbart uhistorisk innhold som kilde til en samtidig virkelighet vi har få andre kilder som gir oss tilgang til. I 2017 publiserte jeg monografien The Reality of the Fantastic: The Magical, Political and Social Universe of Late Medieval Saga Manuscripts (University Press of Southern Denmark). I tillegg har jeg skrevet en rekke artikler om dette temaet i internasjonale tidsskrifter og antologier.

I 2011 var jeg hovedredaktør og forfatter av første bind av Norvegr – Norges historie, i fire bind utgitt på Aschehoug forlag.

Siden 2013 har jeg hovedsakelig arbeidet innenfor et prosjekt om borgerkrig i middelalderen og moderne tid, finansiert av Norsk forskningsråd og Senter for grunnforskning, med Jon Vidar Sigurdsson som medleder. Et resultat av prosjektet er Nordic Elites in Transformation I-III (Routledge 2019-20), der jeg er hovedredaktør og bidragsyter til flere av artiklene. Et annet er monografien Constant Crisis – The Civil Wars in Norway Deconstructed, c. 1196-1208 (under utgivelse på internasjonalt forlag). Sammen med statsviter Øyvind Østerud har jeg skrevet boka Krig uten stat – kriger i middelalderen og i dag (Dreyer 2020). I tillegg er to antologier under utgivelse.

I 2020-22 vil jeg arbeide med et prosjekt kalt Scandinavia Political Communities in the Middle Ages – European, or Something Different? som er finansiert av Peder Sather Grant. Her vil jeg samskrive en bok sammen med Geoffrey Koziol fra University of Berkeley.

I perioden 2021-24 vil jeg være norsk PI for et komparativt norsk polsk prosjekt kalt Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the Elites in Poland and Norway, c. 1000-1300 som har fått støtte fra GRIEG-programmet fra National Science Centre, Poland og Norsk forskningsråd. Polske samarbeidspartnere er Grzegorz Pac og Wojtek Jezierski.

Undervisning

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS2131/

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS2142/

 

Bakgrunn

Jeg har vært ansatt som professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 2012.

Jeg har det meste av min utdanning fra Universitetet i Oslo. Jeg avla doktorgrad der i 2004 og hovedfag i 1994. Ellers har jeg nordisk, latin, litteraturkunnskap og psykologi i fagkretsen.

Jeg har arbeidet ved Høgskulen i Volda siden 2005, som førsteamanuensis til 2010, professor siden det. Fra 2002 til 2005 var jeg museumsdirektør ved Borgrasyssel museum og leder for festivalen Olavsdagene i Sarpsborg.

 

Priser

HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift 2011: http://hifo.b.uib.no/files/2010/01/Begrunnelse-HT2010.pdf

 

Emneord: Historie, Middelalder
Publisert 21. aug. 2012 10:00 - Sist endret 2. sep. 2021 11:02