Hans Jacob Orning

Professor - Historie
Bilde av Hans Jacob Orning
English version of this page
Telefon +47 22841930
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Mitt primære forskningsfelt er nordisk middelalder. Jeg tok mitt doktorgradsarbeid innenfor norsk høymiddelalderen med avhandlingen Uforutsigbarhet og nærvær: En analyse av norske konger maktutøvelse i høymiddelalderen (2004, utgitt på engelsk i revidert og utvidet versjon på Brill i 2008). Her analyserer jeg høymiddelalderens statsutvikling ut fra et rettsantropologisk perspektiv. Dette temaet har jeg siden arbeidet mye med i ulike sammenhenger, blant annet i internasjonale forskningsprosjekter og antologier.

Mellom 2008 og 2012 arbeidet jeg i et forskningsprosjekt om islandske manuskripter fra senmiddelalderen. Ved å anvende en kombinasjon av nyfilologisk metode og en mentalitetshistorisk tilnærming er det mulig å analyser manuskripter med åpenbart uhistorisk innhold som kilde til en samtidig virkelighet vi har få andre kilder som gir oss tilgang til. I 2017 publiserte jeg monografien The Reality of the Fantastic: The Magical, Political and Social Universe of Late Medieval Saga Manuscripts (University Press of Southern Denmark). I tillegg har jeg skrevet en rekke artikler om dette temaet i internasjonale tidsskrifter og antologier.

I 2011 var jeg hovedredaktør og forfatter av første bind av Norvegr – Norges historie, i fire bind utgitt på Aschehoug forlag.

Siden 2013 har jeg hovedsakelig arbeidet innenfor et prosjekt om borgerkrig i middelalderen og moderne tid, finansiert av Norsk forskningsråd og Senter for grunnforskning, med Jon Vidar Sigurdsson som medleder. Et resultat av prosjektet er Nordic Elites in Transformation I-III (Routledge 2019-20), der jeg er hovedredaktør og bidragsyter til flere av artiklene. Et annet er monografien Constant Crisis – The Civil Wars in Norway Deconstructed, c. 1196-1208 (under utgivelse på internasjonalt forlag). Sammen med statsviter Øyvind Østerud har jeg skrevet boka Krig uten stat – kriger i middelalderen og i dag (Dreyer 2020). I tillegg er to antologier under utgivelse.

I 2020-22 vil jeg arbeide med et prosjekt kalt Scandinavia Political Communities in the Middle Ages – European, or Something Different? som er finansiert av Peder Sather Grant. Her vil jeg samskrive en bok sammen med Geoffrey Koziol fra University of Berkeley.

I perioden 2021-24 vil jeg være norsk PI for et komparativt norsk polsk prosjekt kalt Symbolic Resources and Political Structures on the Periphery: Legitimization of the Elites in Poland and Norway, c. 1000-1300 som har fått støtte fra GRIEG-programmet fra National Science Centre, Poland og Norsk forskningsråd. Polske samarbeidspartnere er Grzegorz Pac og Wojtek Jezierski.

Undervisning

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS2131/

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS2142/

 

Bakgrunn

Jeg har vært ansatt som professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie siden 2012.

Jeg har det meste av min utdanning fra Universitetet i Oslo. Jeg avla doktorgrad der i 2004 og hovedfag i 1994. Ellers har jeg nordisk, latin, litteraturkunnskap og psykologi i fagkretsen.

Jeg har arbeidet ved Høgskulen i Volda siden 2005, som førsteamanuensis til 2010, professor siden det. Fra 2002 til 2005 var jeg museumsdirektør ved Borgrasyssel museum og leder for festivalen Olavsdagene i Sarpsborg.

 

Priser

HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift 2011: http://hifo.b.uib.no/files/2010/01/Begrunnelse-HT2010.pdf

 

Emneord: Historie, Middelalder

Publikasjoner

 • Orning, Hans Jacob (2021). Håkon, Skule og de norske borgerkrigene. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. s. 222–237. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rosén, Frederik & Orning, Hans Jacob (2021). Sverris saga: A Manifesto for a New Political Order. I Sigurdsson, Jon Vidar & Orning, Hans Jacob (Red.), Medieval and Modern Civil Wars. A Comparative Perspective. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-46147-5. s. 62–93.
 • Orning, Hans Jacob & Vigh, Henrik (2021). Constant Crisis. I Sigurdsson, Jon Vidar & Orning, Hans Jacob (Red.), Medieval and Modern Civil Wars. A Comparative Perspective. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-46147-5. s. 1–33.
 • Orning, Hans Jacob (2021). Håkon, skule and the norwegian civil wars. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 100(3), s. 222–237. doi: 10.18261/ISSN.1504-2944-2021-03-03.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Orning, Hans Jacob (2021). Introduction. I Sigurdsson, Jon Vidar & Orning, Hans Jacob (Red.), Medieval and Modern Civil Wars. A Comparative Perspective. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-46147-5. s. IX–XXIII.
 • Orning, Hans Jacob (2020). Den historisk-politiske rammen. I Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Evensen, Nina Marie & Wiger, Ellen Nessheim (Red.), Sigrid Undset: Kransen. Tekstkritisk utgave. Det norske språk- og litteraturselskap. ISSN 978-82-8319-576-7.
 • Orning, Hans Jacob (2020). The Body Politic. I Bampi, Massimiliano; Larrington, Carolyne & Rikhardsdottir, Sif (Red.), A Critical Companion to Old Norse Literary Genre. Boydell & Brewer. ISSN 9781843845645. s. 115–126.
 • Orning, Hans Jacob (2020). Making King Hákon Great Again: Law, God, Morality and Power in Björgvin, 1223. I Scheel, Roland (Red.), Narrating Law and Laws of Narration in Medieval Scandinavia. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-066181-1. s. 57–76.
 • Bijsterveld, Arnoud-Jan; Esmark, Kim & Orning, Hans Jacob (2020). Elites and Social Bonds – How Nordic Were the Nordic Medieval Elites? I Esmark, Kim; Hermanson, Lars & Orning, Hans Jacob (Red.), Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250. Volume II: Social Networks. Routledge. ISSN 9780367901950. s. 325–345.
 • Hermanson, Lars & Orning, Hans Jacob (2020). Friends and Allies: Networks of Horizontal Bonds. I Esmark, Kim; Hermanson, Lars & Orning, Hans Jacob (Red.), Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250. Volume II: Social Networks. Routledge. ISSN 9780367901950. s. 54–76.
 • Hermanson, Lars & Orning, Hans Jacob (2020). Lords and Followers: Patron-Client Relationships. I Esmark, Kim; Hermanson, Lars & Orning, Hans Jacob (Red.), Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250. Volume II: Social Networks. Routledge. ISSN 9780367901950. s. 33–53.
 • Esmark, Kim; Hermanson, Lars & Orning, Hans Jacob (2020). Introduction. I Esmark, Kim; Hermanson, Lars & Orning, Hans Jacob (Red.), Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250. Volume II: Social Networks. Routledge. ISSN 9780367901950. s. 1–8.
 • Orning, Hans Jacob & Poulsen, Bjørn (2019). Office-holding, elite creation, and elite consolidation in Scandinavia, c. 1050-1250. I Sigurdsson, Jon Vidar; Poulsen, Bjørn & Vogt, Helle (Red.), Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250, Volume I: Material Resources. Routledge. ISSN 9780367203054. doi: 10.4324/9780429262210-9.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Feud in the State: The Conflict between Haakon Haakonsson and Skule Baardsson. I Gilbert, Kate & White, Stephen D. (Red.), Emotion, Violence, Vengeance and Law in the Middle Ages: Essays in Honour of William Ian Miller. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-36637-4. s. 202–224. doi: 10.1163/9789004366374_013.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Fra voldsfri til rettsfri sone. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2018). The King’s Mirror and the Emergence of a New Elite in 13th–Century Norway. I Kleivane, Elise & Johansson, Karl G. (Red.), Speculum septentrionale. Konungs skuggsjá and the European Encyclopedia of the Middle Ages. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-909-5. s. 245–264.
 • Orning, Hans Jacob (2018). The truth of tales: Fornaldarsögur as Sources of contemporary history. I Driscoll, Matthew James; Hufnagel, Silvia; Lavender, Philip & Stegmann, Beeke (Red.), The legendary Legacy: Transmission and reception of the Fornaldarsarögur Nordurlanda. Syddansk Universitetsforlag. ISSN 9788740831030. s. 91–116.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Class. I Jakobsson, Ármann & Jakobsson, Sverrir (Red.), The Routledge Research Companion to the Medieval Icelandic Sagas. Routledge. ISSN 9781472433305. s. 305–317.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Absentee Authority in Late Medieval Iceland, as Viewed from the Literary Sources, Absentee authority across Medieval Europe. Boydell & Brewer. ISSN 9781783272525. s. 219–239. doi: 10.1017/9781787440791.012.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Det norske monarkiet i europeisk kontekst. I Kjesrud, Karoline & Løkka, Nanna (Red.), Dronningen i vikingtid og middelalder. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230401828.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Sturla Þórðarson’s differing perspectives on 13th century history: royal chronicler vs. Icelandic chieftain. I Sigurdsson, Jon Vidar & Jakobsson, Sverrir (Red.), Sturla Þórðarson: Skald, Chieftain and Lawman. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004342354. s. 148–155. doi: 10.1163/9789004342361_014.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Transient Borders: The Baltic Viewed from Northern Iceland in mid -15th century. I Hermanson, Lars & Jezierski, Wojtek (Red.), Imagined Communities on the Baltic Rim, from the Eleventh to Fifteenth Centuries. Amsterdam University Press. ISSN 9789089649836. s. 353–378. doi: 10.1515/9789048528998-014.
 • Orning, Hans Jacob (2015). Legendary sagas as historical sources. Tabularia - Sources écrites de mondes normands médiévaux. ISSN 1951-2554. 15, s. 57–73. doi: 10.4000/tabularia.2203.
 • Orning, Hans Jacob (2015). Festive governance: Feasts as rituals of power and integration in medieval Norway. I Jezierski, Wojtek; Hermanson, Lars; Orning, Hans Jacob & Småberg, Thomas (Red.), Rituals, Performatives, and Political Order in Northern Europe, c. 650–1350. Brepols. ISSN 978-2-503-55472-3. s. 175–208. doi: 10.1484/m.ritus-eb.5.108543.
 • Orning, Hans Jacob (2014). Borgerkrig og statsutvikling i Norge i middelalderen – en revurdering. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 2, s. 193–216.

Se alle arbeider i Cristin

 • Østberg, Kai Peter & Orning, Hans Jacob (2022). Maktens nervetråder. Politiske kulturer i Europa fra middelalderen til andre verdenskrig. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-644-3. 298 s.
 • Orning, Hans Jacob (2021). Dei norske borgarkrigane 1130-1240. Det Norske Samlaget. ISBN 9788234004797. 101 s.
 • Sigurdsson, Jon Vidar & Orning, Hans Jacob (2021). Medieval and Modern Civil Wars. A Comparative Perspective. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-46147-5. 316 s.
 • Esmark, Kim; Hermanson, Lars & Orning, Hans Jacob (2020). Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250. Volume II: Social Networks. Routledge. ISBN 9780367901950. 370 s.
 • Orning, Hans Jacob (2020). En kort introduksjon til høymiddelalderen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-66133-5. 179 s.
 • Orning, Hans Jacob & Østerud, Øyvind (2020). Krig uten stat: hva har moderne kriger og middelalderkriger felles? . Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-543-9. 267 s.
 • Jezierski, Wojtek; Esmark, Kim; Orning, Hans Jacob & Sigurdsson, Jon Vidar (2020). Nordic elites in transformation, c. 1050-1250: Volume III: Legitimacy and glory. Routledge. ISBN 9781003097143. 342 s.
 • Østerud, Øyvind & Orning, Hans Jacob (2020). Krig uten stat. Hva har de nye krigene og middelalderkrigene felles? Dreyers forlag. ISBN 978-82-8265-543-9. 267 s.
 • Esmark, Kim; Hermanson, Lars & Orning, Hans Jacob (2020). Nordic Elites in Transformation,c. 1050–1250, Volume II. Social Networks. Routledge. ISBN 978-0-367-90195-0. 370 s.
 • Lachaud, Frederique & Orning, Hans Jacob (2017). Absentee authority across Medieval Europe. Boydell & Brewer. ISBN 9781783272525. 264 s.
 • Orning, Hans Jacob (2017). The Reality of the Fantastic. The Magical, Geopolitical and Social Universe of Late Medieval Saga Manuscripts. Syddansk Universitetsforlag. ISBN 978-87-7674-935-4. 387 s.
 • Stugu, Ola Svein & Orning, Hans Jacob (2017). Soga om Sogn og Fjordane bd. 1-4. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1913-1. 1200 s.
 • Jezierski, Wojtek; Hermanson, Lars; Orning, Hans Jacob & Småberg, Thomas (2015). Rituals, Performatives, and Political Order in Northern Europe, c. 650–1350. Brepols. ISBN 978-2-503-55472-3. 366 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lund, Ellen Cathrine; Gullbekk, Svein Harald & Orning, Hans Jacob (2022). Middelalderen og oss: Turister i middelalderen. [Radio]. NRK P2.
 • Amadou, Christine; Orning, Hans Jacob & Lund, Ellen Cathrine (2022). Middelalderen og oss. Episode 6: Kroppspress. [Radio]. NRK P2.
 • Orning, Hans Jacob (2019). Fred uten krig? Fortid. ISSN 1504-1913.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Violence and order in medieval Scandinavia.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Genre and the body politic.
 • Orning, Hans Jacob & Ugulen, Jo Rune (2018). Danske gaver. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Kampen om julas sjel. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Harald den ikke-hellige. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Helte- og skurkehistorier. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Far mot sønn. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Fra Midgard til Westeros. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Den siste gode kongen. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Borgenes blindsoner. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Kongens død. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Myte på myte på myte. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Fagfornyelsen og forslaget til ny læreplan i historie. Fagsnakk fra Cappelen Damm.
 • Orning, Hans Jacob (2018). Norden i middelalderen: ett eller flere riker? Fortid. ISSN 1504-1913. 1.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Borgerkriger i et komparativt perspektiv.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Bokpresentasjon, The reality of the fantastic.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Hvorfor er vikinger viktige?
 • Orning, Hans Jacob (2017). "Vi" på Olav Haraldssons tid.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Kongespeilet – et revolusjonært skrift?
 • Orning, Hans Jacob (2017). Borgerkrig i Norge. En kamp om makt, men med hvilke midler?
 • Orning, Hans Jacob (2017). The Nordic ‘civil wars’ in the High Middle Ages.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Between fact and fiction: disputing in law, history and legend.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Magnus Blinde - uheldig eller udyktig?
 • Orning, Hans Jacob (2017). Literature and history in the Middle Ages.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Vi må tåle brautende vikinger. www.nrk.no/ytring.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Da Norge var Europas største rike. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Lavmål om vikingtid. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Demokratimyten. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Syslemennene som statens skurker. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Finnes det gode borgerkriger? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Mellom sentrum og periferi. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Danskenes svøpe fra øst. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Olav den helliges Norge. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Ekteskap og storpolitikk. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Ravenna - midtpunkt og blindgate. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Hva sier Gud om det? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Makt og rett - et fett? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Orning, Hans Jacob (2017). Sagatåke; Vikingtid, middelalder og fortellinger om opphavet til den norske nasjonen. Vagant. ISSN 0802-0736.
 • Orning, Hans Jacob; Esmark, Kim & Hermanson, Lars (2017). Networks. I Berg, Sigrun Høgetveit; Tveit, Miriam Jensen & Vogt, Helle (Red.), "It's all about inheritance" - on gender, Sámi, Bourdieu and other important categories in Lars Ivar Hansen's research. Department of Arcehology, History, Religious Studies and Theology, University of Tromsø. ISSN 978-82-8244-184-1. s. 307–312.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Nordiske borgerkriger i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Harald Hardråde, diskusjon med Jan Ove Ekeberg.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Gjær og besvær: Olav Haraldsson i Sarpsborg.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Medieval and modern civil wars.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Vikingene - hedenske voldsmenn eller europeisk elite?
 • Orning, Hans Jacob (2016). The Reality of the Fantastic: The Magical, Geopolitical and Social Universe of Late Medieval Saga Manuscripts.
 • Orning, Hans Jacob (2016). Medieval civil wars and modern ones – similar in name only?
 • Orning, Hans Jacob (2016). Wrath in court: legal response, ritual display and / or strategic move?
 • Orning, Hans Jacob & Sigurdsson, J. V. (2016). Nordiske borgerkriger i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv .
 • Orning, Hans Jacob (2016). Konstruksjonen av regimen politicum i senmiddelalderens Island ut fra elitens bruk av legendariske sagaer .
 • Orning, Hans Jacob (2015). Ármann Jakobsson: A Sense of Belonging: Morkinskinna and Icelandic Identity, c. 1220 (University Press of Southern Denmark, Viking Collection, 2014). Collegium Medievale. ISSN 0801-9282. s. 200–205.
 • Orning, Hans Jacob (2015). Book review: Settlement and Lordship in Viking and Early Medieval Scandinavia. Scandinavian Journal of History. ISSN 0346-8755. 40(2), s. 277–281.
 • Orning, Hans Jacob (2015). Knut Helle - en bauta har gått bort. Historikeren. ISSN 1891-6600. 3, s. 46–50.
 • Orning, Hans Jacob (2015). Hvorfor vant kongene? Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 94(2), s. 285–292.
 • Orning, Hans Jacob (2014). Ma(k)t. Fortid. ISSN 1504-1913. 3, s. 22–28.
 • Orning, Hans Jacob (2014). Jeg hopper/hugger, altså er jeg/ikke, Den besværlige historien. Forlaget Oktober. ISSN 978 82 495 1358 1.
 • McNicol, John & Orning, Hans Jacob (2014). Hvor annerledes var middelalderen?
 • Orning, Hans Jacob (2013). Feasts as rituals of power and integration in medieval Norway.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Borgerkrig og statsutvikling - en revurdering.
 • Orning, Hans Jacob (2013). Diskusjon omkring det nye idehistorieverket i tre bind.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. aug. 2012 10:00 - Sist endret 2. sep. 2021 11:02