Hans Jacob Orning

Bilde av Hans Jacob Orning
English version of this page
Telefon +47-22841930
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Mitt interessefelt er norrøn og nordisk middelalder. Jeg tok mitt doktorgradsarbeid innenfor norsk høymiddelalderen med avhandlingen Uforutsigbarhet og nærvær: En analyse av norske konger maktutøvelse i høymiddelalderen (2004, utgitt på engelsk i revidert versjon på Brill i 2008). Her analyserer jeg høymiddelalderens statsutvikling ut fra et rettsantropologisk perspektiv. Dette temaet har jeg siden arbeidet mye med i ulike sammenhenger, blant annet i internasjonale forskningsprosjekter og antologier.

De senere år har jeg arbeidet mye med islandske manuskripter fra senmiddelalderen. Manuskripter med åpenbart uhistorisk innhold kan gjennom en kombinasjon av å analysere innholdet som levning, og situere manuskriptet i en historisk kontekst, brukes som kilde til en samtidig virkelighet vi har få andre kilder som gir oss tilgang til.

De nærmeste årene vil jeg arbeide mest med et prosjekt om skandinavisk statsutvikling. Her vil en gruppe internasjonale forskere undersøke skandinavisk og nord-europeisk statsutvikling ut fra flere ulike tilganger: endringer i aristokratiets materielle grunnlag, utvidelsen av sosiopolitiske nettverk, og resultatet av ideologiske strømninger fra slutten av 1100-tallet.

Undervisning

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS2131/

http://www.uio.no/studier/emner/hf/iakh/HIS2142/

 

Bakgrunn

Jeg har det meste av min utdanning fra Universitetet i Oslo. Jeg avla doktorgrad der i 2004 og hovedfag i 1994. Ellers har jeg nordisk, latin, litteraturkunnskap og psykologi i fagkretsen.

Jeg har arbeidet ved Høgskulen i Volda siden 2005, som førsteamanuensis til 2010, professor siden det. Fra 2002 til 2005 var jeg museumsdirektør ved Borgrasyssel museum og leder for festivalen Olavsdagene i Sarpsborg.

 

Priser

HIFOs pris for mest nyskapende bidrag til Historisk tidsskrift 2011: http://hifo.b.uib.no/files/2010/01/Begrunnelse-HT2010.pdf
 

Verv

2007 – 2012              Styremedlem i HIFO-Nordvestlandet, leder fra 2009

2007 – 2012               Styremedlem og leder i Volda jazzklubb og Volda skulekorps

2005 – 2008               Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Collegium Medievale

1999 – 2001               Styremedlem i organisasjonen Collegium Medievale

1994 – 1995               Redaktør for tidsskriftet Middelalderforum

1992 – 1994               Styremedlem og formann i organisasjonen Middelalderforum

 

Emneord: Middelalder, Historie

Publikasjoner

  • Orning, Hans Jacob (2018). The truth of tales: Fornaldarsögur as Sources of contemporary history, In Matthew James Driscoll; Silvia Hufnagel; Philip Lavender & Beeke Stegmann (ed.),  The legendary Legacy: Transmission and reception of the Fornaldarsarögur Nordurlanda.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 9788740831030.  Kapitell 5.  s 91 - 116
  • Orning, Hans Jacob (2017). Absentee Authority in Late Medieval Iceland, as Viewed from the Literary Sources, In  Absentee authority across Medieval Europe.  Boydell & Brewer.  ISBN 9781783272525.  Kapitell 11.  s 219 - 239
  • Orning, Hans Jacob (2017). Class, In Ármann Jakobsson & Sverrir Jakobsson (ed.),  The Routledge Research Companion to the Medieval Icelandic Sagas.  Routledge.  ISBN 9781472433305.  Kapitell 24.  s 305 - 317

Se alle arbeider i Cristin

  • Lachaud, Frederique & Orning, Hans Jacob (2017). Absentee authority across Medieval Europe. Boydell & Brewer.  ISBN 9781783272525.  264 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Orning, Hans Jacob (2017). Between fact and fiction: disputing in law, history and legend.
  • Orning, Hans Jacob (2017). Bokpresentasjon, The reality of the fantastic.
  • Orning, Hans Jacob (2017). Borgerkrig i Norge. En kamp om makt, men med hvilke midler?.
  • Orning, Hans Jacob (2017). Borgerkriger i et komparativt perspektiv.
  • Orning, Hans Jacob (2017). Da Norge var Europas største rike. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
  • Orning, Hans Jacob (2017). Danskenes svøpe fra øst. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. aug. 2012 10:00 - Sist endret 29. nov. 2017 11:19