Maria Halle

Førstelektor - Historie
Bilde av Maria Halle
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

  • Historiefaget i skolen, historieundervisning, historiebruk.
  • Perioden 1500-1850 i Norge og Europa, kjønn- og familiehistorie, forbruk, økonomisk utvikling, opplysningstid
  • Transnasjonale studier og komparativ metode

Undervisning

Undervisning i særemnet Silkeveiene  for lektorstudenter HIS1200L – Eldre historie fram til ca. 1800 for lektorprogrammet - Universitetet i Oslo (uio.no) 

Tidligere har Halle også hatt gruppeundervisning i Examen facultatum for historiestudenter. EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering - Universitetet i Oslo (uio.no)

Bakgrunn

Halle har arbeidet som lektor ved Nesodden videregående skole fra 2016 ved siden av undervisning for historie-, og lektorstudenter ved IAKH. Hun har også sensurert akademiske tekster på master-, og bachelornivå. Før dette fullførte hun en doktorgrad ved European University Institute (Firenze, Italia) med avhandlingen Debates on household consumption and production in the patriotic societies in Denmark-Norway (c. 1780-1814). Avhandlingen bygger på husholdenes økende markedsorienterte forbruk og arbeid i perioden, og hun undersøker hvordan den dansk-norske middelklassen debatterte disse endringene. 

 

Emneord: Historieundervisning, Skolen, Historiedidaktikk, Opplysningstid, Kjønnshistorie, Tidlig moderne historie, Forbruk
Publisert 3. aug. 2021 09:38 - Sist endret 1. des. 2021 14:45