Hanne Hagtvedt Vik

Professor - Historie
Bilde av Hanne Hagtvedt Vik
English version of this page
Telefon +47 22845847
Rom 420
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 Oslo

Hanne Hagtvedt Vik (f. 1974) er professor i internasjonal historie etter 1918. Hun underviser på alle nivå og leder den nasjonale forskerskolen i historie. Vik har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2009) og har vært gjesteforsker ved Harvard Kennedy School of Government (2011-2012) og gjestelærer ved Yale University (2011). Før dette arbeidet hun i Forsvarsdepartementet (2002-2005) og som trainee i departementene (2001-2002). Hun har bred erfaring fra frivillige organisasjoner.

Forskningsinteresser

Vik er særlig interessert i folkerett, menneskerettigheter, urfolksrett og utviklingshjelpens historie. Hun har arbeidet mye med internasjonalt samarbeid gjennom De forente nasjoner (FN), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Verdensbanken. Forskningsarbeidene har gitt en særlig fordypning i nordisk og amerikansk politikk.

Undervisning

Undervisningen strekker seg fra første semester bachelor til doktorgradsnivå. Vik veileder bachelor- og masteroppgaver i historie, samt på PhD-nivå.

Verv

Vik leder The Norwegian Research School in History. Hun er også programrådsleder for det flerfaglige bachelorprogrammet Internasjonale studier, medlem av Det konsultative råd for forsvarsstudier ved Institutt for Forsvarsstudier og varamedlem i styret til HL-senteret. Vik var medlem av utvalget som lagde forslag til ny programplan for Norges Forskningsråds Program for samisk forskning III

 

Emneord: Historie, USA, Internasjonale organisasjoner, Samtidshistorie, Moderne historie, Internasjonal historie, Menneskerettigheter, Bistandshistorie

Publikasjoner

 • Vik, Hanne Hagtvedt (2021). Framveksten av det moderne menneskerettighetsvernet. s. 890–896.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2021). Amerikanske menneskerettigheter i en ny verdensorden? I Frydenlund, Bård; Hamre, Torleif Rosager & Avelin, Andre Larsen (Red.), Transatlantiske forbindelser. Norsk-amerikanske relasjoner gjennom 200 år. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402764. s. 197–222.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Østberg, Skage Alexander (2021). Sweden, Amnesty International and Legal Entrepreneurs in Global Anti-Torture Politics, 1967–1977. International History Review. ISSN 0707-5332. doi: 10.1080/07075332.2021.1955726. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2021). Norge og fremveksten av internasjonale menneskerettigheter. I Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (Red.), Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag. ISSN 9788253042534. s. 184–202.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2020). The Statement of Essential Human Rights (1944). I Daniel, Stahl (Red.), Quellen zur Geschichte der Menschenrechte: Kommentierte Schlüsseltexte. Wallstein Verlag. ISSN 9783835337794. s. 35–59.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2019). The Rights of Indigenous Peoples to Land and Natural Resources: The Sami in Norway. I Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad & Storli, Espen (Red.), The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015. University of British Columbia Press. ISSN 9780774860604. s. 277–301.
 • Vik, Hanne Hagtvedt; Jensen, Steven L.B.; Johan, Strang & Lindkvist, Linde (2018). Histories of Human Rights in the Nordic Countries. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 36(3), s. 189–201. doi: 10.1080/18918131.2018.1522750.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Østberg, Skage Alexander (2018). Deploying the Engagement Policy: The Significance of Legal Dualism in Norway's Support for Human Rights Treaties from the late 1970s. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 36(3), s. 304–321. doi: 10.1080/18918131.2018.1522785. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2017). History, memory and memorialization processes: Report 2013 -2014 (A/68/296, 2013 & A/HRC/25/49, 2014). I Porsdam, Helle & Lucky, Belder (Red.), Negotiating Cultural Rights: Issues at Stake, Challenges and Recommendations. Edward Elgar Publishing. ISSN 9781786435415. s. 133–160. doi: 10.4337/9781786435422. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2016). Indigenous Internationalism. I Sluga, Glenda & Clavin, Patricia Meria (Red.), Internationalisms: A Twentieth-Century History. Cambridge University Press. ISSN 9781107062856. s. 315–339. doi: 10.1017/9781107477568.015.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2014). Frihet med rettigheter. I Gullbekk, Svein Harald (Red.), Ja, vi elsker frihet. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-093-9. s. 238–245.
 • Waage, Hilde Henriksen; Tamnes, Rolf & Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Innledning. I Waage, Hilde Henriksen; Tamnes, Rolf & Vik, Hanne Hagtvedt (Red.), Krig og fred i det lange 20. århundre. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-43191-4. s. 12–18.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Internasjonale menneskerettigheter. I Waage, Hilde Henriksen; Tamnes, Rolf & Vik, Hanne Hagtvedt (Red.), Krig og fred i det lange 20. århundre. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-43191-4. s. 259–284.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Semb, Anne Julie (2013). Who Owns the Land? Norway, the Sami and the ILO Indigenous and Tribal Peoples Convention. International Journal on Minority and Group Rights. ISSN 1385-4879. s. 517–550. doi: 10.1163/15718115-02004002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Utviklingshjelp - idealisme og stormaktspolitikk. I Waage, Hilde Henriksen; Tamnes, Rolf & Vik, Hanne Hagtvedt (Red.), Krig og fred i det lange 20. århundre. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-43191-4. s. 333–355.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2012). How Constitutional Concerns Framed the US Contribution to the International Human Rights Regime From Its Inception, 1947–53. International History Review. ISSN 0707-5332. 34(4), s. 887–909. doi: 10.1080/07075332.2012.737348. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2012). Taming the States: The American Law Institute and the "Statement of Essential Human Rights". Journal of Global History. ISSN 1740-0228. 7(3), s. 461–482. doi: 10.1017/S1740022812000289.
 • Brown, Michael; Christopoulou, Marianna; MacQaurrie, Aisling; Martykánová, Darina; Samardžic', Momir & Vik, Hanne Hagtvedt (2010). Transnational Dimensions. I Bermejo, Saúl Martínez; Martykánová, Darina & Samardžic', Momir (Red.), Layers of Power: Society and Institutions in Europe. EDIZIONI PLUS Pisa University Press. ISSN 978-88-8492-733-0.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2008). Small Not Weak? Nordic Strategies to Influence the World Bank in the 1980s. I Pharo, Helge & Fraser, Monika Pohle (Red.), The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War Volume 1. Unipub forlag. ISSN 9788274772939. s. 333–363.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vik, Hanne Hagtvedt; Lindkvist, Linde; Strang, Johan & Jensen, Steven L.B. (2020). Nordic Histories of Human Rights. Routledge. ISBN 9780367517625. 321 s.
 • Waage, Hilde Henriksen; Tamnes, Rolf & Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Krig og fred i det lange 20. århundre. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-43191-4. 395 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vik, Hanne Hagtvedt (2021). Samenes historie. [Radio]. NRK P2.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2021). Det er fortsatt menneskerettigheter som mangler i Grunnloven . [Radio]. Universitetsplassen, Universitetet i Oslo.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2021). Sweden and global anti-torture politics, 1967-1977.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2021). Transnational dimensions of Norwegian/Nordic human rights policies.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2018). Norge og framveksten av en global menneskerettighetspolitikk.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2018). Recent developments in human rights historiography: With examples from the High North.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2018). Roundtable "From the Normative to the Transnational: Methods in the Study of Human Rights History".
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2016). Hvem vil legge ned Guantánamo? Ikke Donald, men kanskje Hillary. [Avis]. Dagbladet.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2016). US Lawyers, Human Rights and the Idea of Social Justice 1940-1945.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2016). Social rights as Peace Politics: Transnational Conversations on Human Rights in the Post-War International System, 1939-1945.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Pharo, Helge (2015). Hvordan skape og gjøre tilgjengelig muntlige kilder - erfaringer fra et prosjekt om norsk politisk kultur.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2015). The human right to history and memory.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2015). Da regnskogen kom nærmere. [Radio]. NRK, Ekko.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2015). Da samene ble Norges urfolk. Norgeshistorie.no.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2015). Grunnloven og menneskerettighetene. Norgeshistorie.no.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2015). Norge – verdensmester i menneskerettigheter? Norgeshistorie.no.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2015). Trygve Lie, FN og menneskerettighetene. Norgeshistorie.no.
 • Semb, Anne Julie & Vik, Hanne Hagtvedt (2015). "Samiske rettigheter I Norge - et internasjonalt spørsmål". Norgeshistorie.no.
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2015). Norsk utviklingshjelp etter 1970. Norgeshistorie.no.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2014). Thinking Locally - Acting Globally? How International Organizations Redefined the Issue of the Rights of Indigenous Peoples in the High North.
 • NRK, tv & Vik, Hanne Hagtvedt (2014). Samtale om menneskerettigheter. [TV]. NRK.
 • Fritzman, Lily & Vik, Hanne Hagtvedt (2014). Søndagsavisa. [Radio]. NRK .
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2014). Debatt: Grunnlovsdilemmaer i dag.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Var det 20. århundre langt? [Internett]. http://fagsnakk.no/historie/2013/12/13/var-det-20-arhundre-l.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Konstitusjoner og menneskerettigheter: Norge og USA fra 1940 til 2014.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Urfolks rettigheter.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Semb, Anne Julie (2013). Who owns the land? Norges ratifikasjon av ILO konvensjon 169.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Who Owns the Land: the ILO and the rights of the Sami People to land in Norway.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Semb, Anne Julie (2013). Who owns the land? Norway, the Sami and the ILO convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). A sympathetic government: Norway and the emerging indigenous peoples movement.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Who Owns the Land? The ILO and the rights of indigenous populations to land in the High North.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). The American Bar Association, human rights and the post-war international order.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2012). International Norms and Their Significance for Contemporary International History. A Comment.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Semb, Anne Julie (2012). The Troublesome Question of Land Rights: Norway and the ILO Conventions on Indigenous Peoples’ Rights.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Winter, Jay (2011). Human rights in the twentieth century: a functional interpretation.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Semb, Anne Julie (2011). The Troublesome Question of Land Rights: Norway and the ILO Conventions on Indigenous Peoples’ Rights.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2011). Peace with Rights: U.S. Leadership and Resistance in International Human Rights.
 • Vik, Hanne Hagtvedt; Vogt, Carl Emil & Maul, Daniel (2010). Historical Studies of International Organizations.
 • Næser, Ingrid & Vik, Hanne Hagtvedt (2010). Rettigheter for fred. [Avis]. Levende historie Vol 6 2010, s. 10-11.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2010). Globalizing Democracy? Human Rights, Indigenous Peoples and the Rights to Land and Water in the High North.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2010). Menneskerettigheter og statssuverenitet – et historisk og aktuelt dilemma.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2010). "Rule of Law" i det internasjonale samfunn: Idégrunnlaget og vanskelighetene.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2010). Kan vi lære av fortiden? Om historiefagets nytte og glede (og mulige relevans).
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2010). Success in history comes from taking an international view. Research Europe. ISSN 2632-9220. s. 8–8.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Sibbern, Kai (2010). Verdibørsen. [Radio]. Verdibørsen.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2008). The Political History of International Human Rights: A Historiographic Overview.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2008). A Red Herring? United States Constitutional Problems with International Human Rights Law, 1947 to 1953.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2008). A Red Herring? The United States' Constitutional Problems with International Human Rights Law, 1947-1953.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2007). Advise and Advocacy – the American Legal Debate and US Human Rights Policy.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2007). American Legal Experts and the Vision of Human Rights Law, 1941-1945.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2007). US Government, Peace and Human Rights after 1945.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Engh, Sunniva (2006). Dårlig klima for debatt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 5–5.
 • Engh, Sunniva & Vik, Hanne Hagtvedt (2006). Manglende vilje til debatt i UD. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2006). International law in world politics: An introduction. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 43, s. 236–236.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2006). Shirley V. Scott; International Law in World Politics. An Introduction. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433. 43(2).
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2006). USA og problemet med internasjonale menneskerettigheter, 1946-1953.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2006). Legal Arguments in a Political Struggle – United States and the Problem of International Human Rights.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2006). Small States in International Organizations: The case of the Nordic Countries in the World Bank.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2005). Small States in International Organizations - the Case of Norway and the Nordic Countries in the World Bank.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2009). The United States, the American Legal Community and the Vision of International Human Rights Protection, 1941-1953. Unipub forlag. ISSN 0806-3222.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 22. apr. 2022 14:15