Hanne Hagtvedt Vik

Professor - Historie
Bilde av Hanne Hagtvedt Vik
English version of this page
Telefon +47 22841953
Rom 420
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Hanne Hagtvedt Vik (f. 1974) er professor i internasjonal historie etter 1918. Hun underviser på alle nivå og leder den nasjonale forskerskolen i historie. Vik har doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2009) og har vært gjesteforsker ved Harvard Kennedy School of Government (2011-2012) og gjestelærer ved Yale University (2011). Før dette arbeidet hun i Forsvarsdepartementet (2002-2005) og som trainee i departementene (2001-2002). Hun har bred erfaring fra frivillige organisasjoner.

Forskningsinteresser

Vik er særlig interessert i folkerett, menneskerettigheter, urfolksrett og utviklingshjelpens historie. Hun har arbeidet mye med internasjonalt samarbeid gjennom De forente nasjoner (FN), Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og Verdensbanken. Forskningsarbeidene har gitt en særlig fordypning i nordisk og amerikansk politikk.

Undervisning

Undervisningen strekker seg fra første semester bachelor til doktorgradsnivå. Vik veileder bachelor- og masteroppgaver i historie, samt på PhD-nivå.

Verv

Vik leder The Norwegian Research School in History. Hun er også programrådsleder for det flerfaglige bachelorprogrammet Internasjonale studier, medlem av Det konsultative råd for forsvarsstudier ved Institutt for Forsvarsstudier og varamedlem i styret til HL-senteret. Vik var medlem av utvalget som lagde forslag til ny programplan for Norges Forskningsråds Program for samisk forskning III

 

Emneord: Historie, USA, Internasjonale organisasjoner, Samtidshistorie, Moderne historie, Internasjonal historie, Menneskerettigheter, Bistandshistorie
Publisert 6. juni 2005 00:00 - Sist endret 14. juni 2021 10:49

Prosjekter

Forskergrupper