English version of this page

2014-prosjektet: Menneskerettigheter og nasjonal rett (avsluttet)

Under overskriften «Det globale i det lokale og det lokale i det globale – konstitusjon, menneskerettigheter og interessekamp», ga prosjektet ny kunnskap om norsk menneskerettighetshistorie. Det berørte sentrale problemstillinger som Stortinget diskuterte ved revisjonen av Grunnloven i 2014.

Om prosjektet

Det tjuende århundre har blitt kalt ’rettighetenes tidsalder’. Norge har deltatt i arbeidet med å skape det internasjonale menneskerettighetssystemet, og dette har fått en stadig sterkere stilling både i politisk ordskifte og jus.

Prosjektet undersøkte betydningen av ulike konstitusjonelle forhold for menneskerettighetssystemets framvekst og gjennomslag. Særlig sentralt var hvordan internasjonale menneskerettigheter har påvirket marginaliserte gruppers nasjonale politiske gjennomslagskraft. Prosjektet hadde en hovedvekt på Norge, med transnasjonale og komparative elementer.

Prosjektet har hatt to hoveddeler. Det ene var arkivbaserte studier av Norges og USAs bidrag til å skape et internasjonalt menneskerettighetssystem, med en hovedvekt på årene 1940-1954.

Det andre var en arkiv- og intervjubasert studie av Norges bidrag til og ratifikasjon av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) sin konvensjon nr 169 Om urfolks rettigheter (1989).

Prosjektet bidro til Norgeshistorie.no som ble lansert høsten 2015.

Finansiering

Norges forskningsråd

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Semb, Anne Julie (2014). Samepolitikkens globale innramming.
 • NRK, tv & Vik, Hanne Hagtvedt (2014). Samtale om menneskerettigheter. [TV]. NRK.
 • Semb, Anne Julie (2014). Utviklingen av samenes borgerrettigheter.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2014). Thinking Locally - Acting Globally? How International Organizations Redefined the Issue of the Rights of Indigenous Peoples in the High North.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2014). Debatt: Grunnlovsdilemmaer i dag.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Who Owns the Land? The ILO and the rights of indigenous populations to land in the High North.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Semb, Anne Julie (2013). Who owns the land? Norway, the Sami and the ILO convention 169 on Indigenous and Tribal Peoples.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Who Owns the Land: the ILO and the rights of the Sami People to land in Norway.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Urfolks rettigheter.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Semb, Anne Julie (2013). Who owns the land? Norges ratifikasjon av ILO konvensjon 169.
 • Semb, Anne Julie (2013). International Law and domestic political change: Norway and the ILO Convention 169.
 • Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Konstitusjoner og menneskerettigheter: Norge og USA fra 1940 til 2014.
 • Vik, Hanne Hagtvedt & Semb, Anne Julie (2012). The Troublesome Question of Land Rights: Norway and the ILO Conventions on Indigenous Peoples’ Rights.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. nov. 2020 14:17 - Sist endret 8. des. 2020 09:53