Hilde Henriksen Waage

Professor - Historie
Bilde av Hilde Henriksen Waage
English version of this page
Telefon +47 22857238
Rom NT 430
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Niels Treschows hus 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

Faglige kompetanseområder

 • Midtøsten
 • USAs utenrikspolitikk etter andre verdenskrig
 • Norsk utenrikspolitikk etter andre verdenskrig
 • Stormaktspolitikk på 1900-tallet

Pågående forskning

Forskningsprosjektet The Missing Peace.

Midtøsten er preget av kriger og konflikter. De virker uløselige. Særlig har konflikten mellom Israel, palestinerne og de omliggende arabiske landene vært fastlåst. Utallige forsøk på å skape fred mellom disse aktørene er gjort – av alt fra individer, organisasjoner, småstater og stormakter. Med unntak for Camp David-avtalen i 1978 og fredsavtalen mellom Israel og Jordan i 1994 har alle forsøkene endt resultatløse. I årtier har USA prøvd å stanse konflikten over landet som Israel, palestinerne og de andre arabiske landene hevder er deres, men til ingen nytte. Det samme har FN. Hvorfor har alle fredsforsøkene vært resultatløse? Hva skal til for å finne en løsning som alle kan enes om? Hvorfor er det ingen pågående fredsprosess? Eller er det snarere slik at det er det asymmetriske maktforholdet mellom det sterke Israel på den ene siden og de svake palestinerne og arabiske landene på den andre som forklarer mangelen på fred?

Bakgrunn

 • 2005-: Professor i historie, Universitet i Oslo
 • 2005-: Seniorforsker, PRIO (bistilling)
 • 1996-2005: Stedfortredende direktør, PRIO
 • 1995-2005: Seniorforsker, PRIO
 • 2001-2003: Programleder, Conflict Resolution and Peacebuilding Programme, PRIO
 • 1992-1993: Fungerende direktør, PRIO.

Utdanning

 • 2016: Bachelor i moderne hebraisk, Universitetet i Oslo
 • 1997: Dr. philos., Universitet i Oslo (Historie)
 • 1987: Cand.philol., Universitet i Oslo (Historie)
 • 1982: Cand. mag., Universitet i Oslo
Emneord: Midtøsten, Samtidshistorie, Internasjonal historie, Moderne historie, Historie

Publikasjoner

2017: «Facing Assad. American Diplomacy Toward Syria, 1973–1977», International History Review, med Lars Hasvoll Bakke.

2016: «A Balancing Pretence: The Johnson Administration’s Policy towards Jordan, 1964–1967», British Journal of Middle Eastern Studies, med Joakim Aalmen Markussen.

2016: «Israel og palestinerne: Freden som uteble», i: Mona Christine Fixdal (red.),  Fredsmegling i teori og praksis, Cappelen Damm Akademisk. 

2016: «Cementing a State of Belligerency: The 1949 Armistice Negotiations between Israel and Syria», Middle East Journal,70(1): 69-89, med Petter Stenberg.

2015: «Mission Impossible: UN Special Representative Gunnar Jarring and His Quest for Peace in the Middle East», International History Review, 24 ss, med Hulda Kjeang Mørk.

2015: «Weak Third Parties and Ripening: Revisiting Norwegian Interventions in Guatemala and the Israeli-Palestinian Conflict», International Negotiations,20(3): 389–413, med Ada Nissen.

2014: «The Palestine Option: Nixon, the National Security Council, and the search for a new policy, 1970», Diplomatic History, 38(1): 182-209, med Simen Zernichow.

2013: «'Finishing the Enterprise’: Israel's Admission to the United Nations», International History Review, 35(3): 465-485, med Marte Heian-Engdal og Jørgen Jensehaugen.

2013: Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten, Kristiansand: Cappelen Damm Akademisk, 512 ss.

 • Nissen, Ada & Waage, Hilde Henriksen (2021). Lite land, stor vilje. Norges internasjonale fredsengasjement, I: Helge Øystein Pharo; Sunniva Engh; Kjell Inge Bjerga; Gunnar D. Hatlehol & Kristine Offerdal (red.),  Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år.  Pax Forlag.  ISBN 9788253042534.  Kapittel.
 • Sitter, Robin & Waage, Hilde Henriksen (2021). En brikke ingen turte røre: Norges fredsbevarende bidrag i Libanon 1978–1982. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  100(1), s 67- 80 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2021-01-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Andersson, Magnus Seland & Waage, Hilde Henriksen (2020). Stew in Their Own Juice: Reagan, Syria and Lebanon, 1981-1984. Diplomatic History.  ISSN 0145-2096.  44(4), s 664- 691 . doi: https://doi.org/10.1093/dh/dhaa036 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Salberg, Mari & Waage, Hilde Henriksen (2019). Master of the Game: The Relationship between the United States and Iran Revisited, 1969-1972. Diplomacy & Statecraft.  ISSN 0959-2296.  30(3), s 468- 489 . doi: 10.1080/09592296.2019.1641921
 • Waage, Hilde Henriksen & Huse, Geir Bergersen (2019). A Careful Minuet: The United States, Israel, Syria and the Lebanese Civil War, 1975–1976. International History Review.  ISSN 0707-5332. . doi: 10.1080/07075332.2019.1678507
 • Bakke, Lars Hasvoll & Waage, Hilde Henriksen (2018). Facing Assad. American Diplomacy Toward Syria, 1973–1977. International History Review.  ISSN 0707-5332.  40(3), s 546- 572 . doi: 10.1080/07075332.2017.1334687 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Waage, Hilde Henriksen & Jensehaugen, Jørgen (2018). Å forhandle bort Palestina. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  16(2), s 142- 153 . doi: 10.5617/ba.6732
 • Markussen, Joakim Aalmen & Waage, Hilde Henriksen (2016). A Balancing Pretence: The Johnson administration's Policy towards Jordan, 1964-1967. British Journal of Middle Eastern Studies.  ISSN 1353-0194.  45(3), s 321- 336 . doi: 10.1080/13530194.2016.1246243
 • Waage, Hilde Henriksen (2016). Israel og palestinerne: Freden som uteble, I: Mona Christine Fixdal (red.),  Fredsmegling i teori og praksis.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202515782.  4.  s 85 - 111
 • Waage, Hilde Henriksen & Mørk, Hulda Kjeang (2016). Mission Impossible: UN Special Representative Gunnar Jarring and His Quest for Peace in the Middle East. International History Review.  ISSN 0707-5332.  38(4), s 830- 853 . doi: 10.1080/07075332.2015.1091783
 • Waage, Hilde Henriksen & Stenberg, Petter (2016). Cementing a State of Belligerency: The 1949 Armistice Negotiations between Israel and Syria. The Middle East Journal.  ISSN 0026-3141.  70(1), s 69- 89 . doi: 10.1353/mej.2016.0015
 • Nissen, Ada Elisabeth & Waage, Hilde Henriksen (2015). Weak Third Parties and Ripening: Revisiting Norwegian Interventions in Guatemala and the Israeli-Palestinian Conflict. International Negotiation.  ISSN 1382-340X.  20(3), s 389- 413 . doi: 10.1163/15718069-12341314
 • Zernichow, Simen & Waage, Hilde Henriksen (2014). The Palestine option: Nixon, the national security council, and the search for a new policy, 1970. Diplomatic History.  ISSN 0145-2096.  38(1), s 182- 209 . doi: 10.1093/dh/dht090
 • Heian-Engdal, Marte; Jensehaugen, Jørgen & Waage, Hilde Henriksen (2013). ‘Finishing the Enterprise’: Israel's Admission to the United Nations. International History Review.  ISSN 0707-5332.  35(3), s 465- 485 . doi: 10.1080/07075332.2013.795493
 • Waage, Hilde Henriksen (2013). Champions of Peace? Tools in Whose Hands? Norwegians and Peace Brokering in the Middle East, In Petter Bauck & Mohammed K. Omer (ed.),  The Oslo Accords 1993-2013. A Critical Assessment.  The American University in Cairo Press (AUC Press) & I.B. Tauris.  ISBN 9781617973369.  Kapittel 3.  s 29 - 39
 • Waage, Hilde Henriksen (2013). Midtøsten - konfliktenes region, I: Hilde Henriksen Waage; Rolf Tamnes & Hanne Hagtvedt Vik (red.),  Krig og fred i det lange 20. århundre.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-43191-4.  Kapittel 5.  s 114 - 136
 • Waage, Hilde Henriksen; Tamnes, Rolf & Vik, Hanne Hagtvedt (2013). Innledning, I: Hilde Henriksen Waage; Rolf Tamnes & Hanne Hagtvedt Vik (red.),  Krig og fred i det lange 20. århundre.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-43191-4.  Innledning.  s 12 - 18
 • Jensehaugen, Jørgen; Heian-Engdal, Marte & Waage, Hilde Henriksen (2012). Securing the State: From Zionist Ideology to Israeli Statehood. Diplomacy & Statecraft.  ISSN 0959-2296.  23(2), s 280- 303 . doi: 10.1080/09592296.2012.679478?src=recsys#.VQXOx46G_V8
 • Jensehaugen, Jørgen & Waage, Hilde Henriksen (2012). Coercive Diplomacy: Israel, Transjordan and the UN-a Triangular Drama Revisited. British Journal of Middle Eastern Studies.  ISSN 1353-0194.  39(1), s 79- 100 . doi: 10.1080/13530194.2012.659445
 • Waage, Hilde Henriksen (2012). Et norsk mysterium - de forsvunne dokumentene fra fredsprosessen i Midtøsten, I: Roy Gunnar Krøvel & Kristin Skare Orgeret (red.),  Historier om verden.  IJ-forlaget.  ISBN 978-82-7147-361-7.  Del 1, Fagtekster.  s 63 - 66
 • Waage, Hilde Henriksen (2012). Proactive Peace Diplomacy: Jan Egeland, In Mona Christine Fixdal (ed.),  Ways out of War: Peacemakers in the Middle East and Balkans.  Palgrave Macmillan.  ISBN 1137030534.  Kapittel.  s 91 - 118
 • Waage, Hilde Henriksen (2011). The Winner Takes All: The 1949 Island of Rhodes Armistice Negotiations Revisited. The Middle East Journal.  ISSN 0026-3141.  65(2), s 279- 304 . doi: 10.3751/65.2.15
 • Waage, Hilde Henriksen & Johansen, Stian Tiller (2011). Powerful State, Powerless Mediator: The United States and the Peace Efforts of the Palestine Conciliation Commission, 1949-51. International History Review.  ISSN 0707-5332.  33(3), s 501- 524 . doi: 10.1080/07075332.2011.595245
 • Waage, Hilde Henriksen (2009). Fredspolitikk i Midtøsten, I: Even Lange; Helge Pharo & Øyvind Østerud (red.),  Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-360-8.  Kapittel.  s 157 - 208
 • Waage, Hilde Henriksen (2008). Et norsk mysterium. De forsvunne dokumentene fra fredsprosessen i Midtøsten. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  87(2), s 289- 303
 • Waage, Hilde Henriksen (2008). Postscript to Oslo: The Mystery of Norway's Missing Files. Journal of Palestine Studies.  ISSN 0377-919X.  38(1), s 54- 65 . doi: http://www.swetswise.com/FullTextProxy/swproxy?url=http%3A%2F%2Fcaliber.ucpress.net%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1525%2Fjps.2008.38.1.54&ts=1234184746643&cs=1335575540&userName=3117227.ipdirect&emCondId=3117227&articleID=39155273&yevoID=2392524&titleID=114323&referer=1&remoteAddr=129.240.22.204&hostType=PRO
 • Waage, Hilde Henriksen (2007). The 'Minnow' and the 'Whale': Norway and the United States in the Peace Process in the Middle East. British Journal of Middle Eastern Studies.  ISSN 1353-0194.  34(2), s 157- 176 . doi: 10.1080/13530190701427917 Vis sammendrag
 • Waage, Hilde Henriksen (2005). Norway's Role in the Middle East Peace Talks: Between a Strong State and a Weak Belligerent. Journal of Palestine Studies.  ISSN 0377-919X.  34(4), s 6- 24

Se alle arbeider i Cristin

 • Waage, Hilde Henriksen (2013). Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-40831-2.  512 s.
 • Waage, Hilde Henriksen; Tamnes, Rolf & Vik, Hanne Hagtvedt (red.) (2013). Krig og fred i det lange 20. århundre. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-43191-4.  395 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensehaugen, Jørgen; Martins, Bruno Oliveira; Waage, Hilde Henriksen & Palik, Julia (2020). A House Divided: EU Policy on the Israeli–Palestinian Conflict. MidEast Policy Brief. 2.
 • Aarebrot, Frank; Waage, Hilde Henriksen; Gundersen, Kristian; Matlary, Janne Haaland; Hessen, Dag Olav; Brochmann, Grete; Eriksen, Trond Berg; Lomheim, Sylfest; Hurum, Jørn Harald; Hellesøy, Cathrine & Endresen, Kristoffer Hatteland (2010, 26. juni). Vi er ikke blitt redde!.  Aftenposten.
 • Waage, Hilde Henriksen (2008). A Norwegian mystery. The missing documents from the Middle Eastern peace process. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  87, s 289- 303
 • Waage, Hilde Henriksen (2008). Trita Parsi, Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran and the United States. The International History Review.  XXX(4), s 921- 923
 • Noreng, Øystein; Hovdenak, Are; Tønneson, Stein & Waage, Hilde Henriksen (2005). Regime Stability in the Middle East.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. aug. 2005 00:00 - Sist endret 5. feb. 2018 13:07

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter