English version of this page

Forum for samtidshistorie (avsluttet)

Forum for samtidshistorie (FoSam) var en paraplyorganisasjon for forskningsprosjekter ved IAKH som studerte vår nære fortid. 

Løvestatue foran Stortinget.
Foto: Heia Espen.

Om prosjektet

FoSams forskning var orientert mot studiet av Norge i et internasjonalt perspektiv, med særlig vekt på utvikling og endring i den politiske kulturen.

Delprosjektene undersøkte de omfattende politiske og samfunnsmessige endringene i Norge fra 1900-tallet og fram til i dag.

 • Hvordan har Norge og norske politikere blitt påvirket utenfra?
 • Hvilke endringer er resultat av interne prosesser?
 • Hvordan har Norge ønsket å påvirke det internasjonale samfunnet?

Det er noen av spørsmålene FoSams delprosjekter ønsket å belyse.

Delprosjekter

 • Amerika i våre hjerter. Prosjektleder: Helge Pharo.
 • De kollektive bevegelsers historie. Prosjektleder: Knut Kjeldstadli.
 • Den norske fredstradisjonen. Prosjektleder: Helge Pharo.

 • Muntlige kilder til studiet av endringer i norsk politisk kultur 1975 - 1990. Les mer om intervjuprosjektet hos Riksarkivet.

 • Husarbeid som ideologi og praksis. Mellom markedsøkonomi og befolkningspolitikk. Prosjektleder: Gro Hagemann.

 • Norsk skipsfarts historie. Prosjektleder: Even Lange.

 • The External Dimensions of European Integration. Prosjektledere: Helge Pharo og Even Lange.

 • The Missing Peace - konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten.

 • Forbrukerkultur og forbrukerorganisering i etterkrigstidens Europa. Prosjektleder: Even Lange.

 • Universitetets og akademikernes rolle i offentligheten. Prosjektleder: Jan Eivind Myhre.

Nettverk

Bakgrunn

Tidlig på 2000-tallet så en del forskere ved IAKH behovet for å samarbeide på tvers av sub-disipliner i historiefaget. De ønsket en felles tilnærming til et vidt spekter av temaer som strakte seg fra forbrukersamfunnet, framveksten av en ny offentlighet, feminisme, kollektive sosiale bevegelser, til sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Forskerne gikk sammen om å søke om å bli et Senter for fremragende forskning. De nådde til siste utvelgelsesrunde, men uten å nå helt opp. Som et resultat av denne søknadsprosessen fikk FoSam en grunnbevilgning fra Universitetet i Oslo i fem år for å drive prosjektet videre. Prosjektperioden ble utvidet etter de første fem årene, og FoSam fortsatte frem til juni 2013.

Publikasjoner

 • Helle, Kjeldstadli og Sørvoll (red.): Historier om motstand. Kollektive bevegelser i det 20. århundret. 2010.
 • Tony Insall: Haakon Lie, Denis Healey and the making of an Anglo-Norwegian special relationship 1945–1951. 2010.

 • Øyvind Østerud, Helge Pharo og Even Lange (red.): Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. 2009.

 • Helge Pharo og Monika Pohle Fraser: The Aid Rush. Aid Regimes in Northern Europe during the Cold War II. 2008.

 • Jan Eivind Myhre (ed.): Intellectuals in the Public Sphere in England and Norway after World War II. 2008.

 • Gro Hagemann og Hege Roll-Hansen (eds): Twentieth-century housewives. Meanings and implications of unpaid work. 2006.

Publisert 6. nov. 2020 13:41 - Sist endret 27. jan. 2021 16:09